Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gaya pembelajaran

1,992 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gaya pembelajaran

  1. 1. Gaya Pembelajaran <ul><ul><li>Cindy suka memerhati pelajar lain membuat kerja sementara membuat refleksi terhadap apa yang dia belajar. Mengikut Honey and Munford, gaya pembelajarannya bercorak </li></ul></ul><ul><ul><li>(A) teoris </li></ul></ul><ul><ul><li>(B) aktivis </li></ul></ul><ul><ul><li>(C) reflektor </li></ul></ul><ul><ul><li>(D) pragmatis </li></ul></ul>C
  2. 2. <ul><li>Antara cara berikut, yang manakah paling berkesan untuk guru membantu murid membentuk gaya pembelajaran pragmatis? </li></ul><ul><li>Membuat andaian  </li></ul><ul><li>Menghasilkan replika  </li></ul><ul><li>Membuat refleksi  </li></ul><ul><li>Sumbang saran  </li></ul><ul><li>Jawapan: B </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Mary yang gemari melaksanakan projek untuk memperolehi pengalaman baharu mempunyai kecenderungan terhadap gaya pembelajaran </li></ul><ul><li>(A) teoris </li></ul><ul><li>(B) pragmatis </li></ul><ul><li>(C) aktivis </li></ul><ul><li>(D) auditori </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Marinal menghadapi masalah membaca dan agak kaku apabila melibatkan diri dalam sukan. Akan tetapi, dia amat baik dalam kelas matematik dan sangat disenangi rakan sekelasnya. </li></ul><ul><li>Marinal mempunyai tahap kebolehan tinggi dalam kecerdasan </li></ul><ul><li>(A) Logika-matematika dan spatial </li></ul><ul><li>(B) Logika-matematika dan linguistik </li></ul><ul><li>(C) Logika-matematika dan interpersonal </li></ul><ul><li>(D) Logika-matematical dan intrapersonal </li></ul>C

×