Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valdres Topp 30 familieturer 2010

Brosyren 30 Familieturer i Valdres kommer ca 20.juni
Valdres Destinasjon har en langsiktig strategi for å ha en god infrastruktur ”Valdres Rundt” – som igjen er en forutsetning for å ”toppe innsatsen” med en slik brosjyre. Valdres er kjent for sine gode vandre, ski og sykkelmuligheter – og en slik brosjyre vil være med å gjøre vandring til en del av et salgbart produkt.

Vi markedsfører vandreproduktet i egne kampanjer i Tyskland og Nederland sammen med resten av FjellNorge. Ofte etterspør turisten ”car-walks”, det vil si turer som befinner seg med en kort kjøreavstand fra utgangspunktet, som enten er turistkontoret eller en av overnattingsbedriftene. Flere av turene befinner seg derfor i nærheten av muligheter for overnatting, bespisning og andre aktiviteter som våre medlemmer tilbyr..
I tillegg har vi jo et stort utvalgt av godt merkede turer i fjellområdene i Jotunheimen som er en annen del av vandreproduktet i Valdres. En eller flere av turene skal også være universelt utformet i løpet av 2011– slik at de/den er tilgjengelig for bevegelseshemmede eller folk med behov for hjelpemidler for å komme seg fram.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Valdres Topp 30 familieturer 2010

 1. 1. TOPP 30 FAMILIETOPPTURER VALDRES SOMMEREN 2010 Vardevadring - Kulturminnestier More information Fagernes Tourist Office Redaktør : Julia Helgesen jh@valdres.no www.valdres.no ph +47 61 35 94 10
 2. 2. Hyperkobling kommer i hver turløper Synnfjell Kruk Danebu Melladn Skaget Gribbe Ørneflagg Puttekollen Fjellvarden Makalaus Kvitingen Hødntind Mugnatind Gilafjell Nosakampen Gråkampen Grønnsenn Kinnholt Syni Skjøld Bitihorn Utsikten Tyinstølsnøse Golsfjellet Hugakollen Kongevegen Bagnsbergatn Kverviljuvet Goaren Espelifjell Madslangsrud Heklefjell Javninberget
 3. 4. 30 Familieturer – 10 Kulturminnestier - 6 Varder <ul><li>Nord Aurdal Kommune </li></ul><ul><li>Fagernes – Kviteberg – Valakamben </li></ul><ul><li>a Nythun –Tveitastølen – Jutulen </li></ul><ul><li>b Pilset Smørlitoppen (Nythun </li></ul><ul><li>Danebu -– Fjellenden -Sukkertoppen </li></ul><ul><li>Danebu – Storstølslia - Bjørgovarden </li></ul><ul><li>Gomostølen -Syne </li></ul><ul><li>Gribbehaugen </li></ul><ul><li>Vestre Slidre Kommune </li></ul><ul><li>Grønnsennknippa </li></ul><ul><li>Gråkampen </li></ul><ul><li>Gomostølen – Kinnholt ( Krististølen/ Brennabu) </li></ul><ul><li>Syndinstogo – Kruk ( Gilet) </li></ul><ul><li>Strø Nøsakampen </li></ul><ul><li>Øystre Slidre Kommune </li></ul><ul><li>Bitihorn ( Vang) </li></ul><ul><li>Heklefjell </li></ul><ul><li>Gravolskampen </li></ul><ul><li>Skaget </li></ul><ul><li>Javneberget </li></ul><ul><li>Rundemellen </li></ul><ul><li>Vang kommune </li></ul><ul><li>Skinneggi /Utsikten </li></ul><ul><li>Tyinstølsnøset </li></ul><ul><li>Mugnatind </li></ul><ul><li>Hødntind </li></ul><ul><li>Skjold / Skakadalen </li></ul><ul><li>Hugakollen </li></ul><ul><li>Sør Aurdal Kommune </li></ul><ul><li>Bjødalskampen </li></ul><ul><li>Ørneflagg Hedalen </li></ul><ul><li>Kverviljuvet/Hølerajuvet </li></ul><ul><li>Bangsbergat`n </li></ul><ul><li>Makalausfjellet </li></ul><ul><li>Puttekollen </li></ul><ul><li>Etnedal Kommune </li></ul><ul><li>Synnfjell Spåtind </li></ul><ul><li>Madslangsrudberget/Flaggfjell </li></ul><ul><li>Kongevegen </li></ul><ul><li>Goaren </li></ul><ul><li>Nordfjellstølen Fjellvarden Espelifjell </li></ul><ul><li>Grønne turer Beskrives av Julia Helgesen </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Kulturstier </li></ul><ul><li>Bjødnastigen Sundvold Aurdal </li></ul><ul><li>Valdresbanevegen </li></ul><ul><li>Fagernes – Kviteberg </li></ul><ul><li>Sørre Hemsing </li></ul><ul><li>Kongevegen Bruflat – Tonsåsen </li></ul><ul><li>Kongevegen Vang </li></ul><ul><li>Kulturstigen Beito Smørkøllin </li></ul><ul><li>Pilgrimsvegen Hedalen Filefjell </li></ul><ul><li>Valdres Folkemuseum Natur & Kultursti </li></ul><ul><li>Vardevandring 2010 </li></ul><ul><li>Langeberget </li></ul><ul><li>Vardeberget </li></ul><ul><li>Ryeberget </li></ul><ul><li>Olberg </li></ul><ul><li>Kvithøvd, </li></ul><ul><li>Hugakøllen </li></ul>
 4. 5. NORD AURDAL KOMMUNE <ul><li>Nord Aurdal Kommune </li></ul><ul><li>Fagernes – Kviteberg – Valakamben </li></ul><ul><li>a Nythun –Tveitastølen – Jutulen </li></ul><ul><li>b Pilset Smørlitoppen (Nythun </li></ul><ul><li>Danebu -– Fjellenden -Sukkertoppen </li></ul><ul><li>Danebu – Storstølslia - Bjørgovarden </li></ul><ul><li>Gomostølen -Syne </li></ul><ul><li>Gribbehaugen </li></ul>
 5. 6. Fagernes Kviteberg Fodnesåsen ( Billedlink ) Tekst –oppmåling – bilder : Kjell Arne Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 1
 6. 7. TURSTIER NORD AURDAL KOMMUNE Fagernes Kviteberg – Museet – Kvitvellafossen + Blåbærmyra Paviljon ( Billedlink) Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 3 b Nærsti
 7. 8. Smørlia (Billedlink) Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 2
 8. 9. Danebu Fræningen Storstølshøgda Fjellenden Danebu 6,4 km Billedlink Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 3
 9. 10. Danebu Storstølslia Bjørgovarden Danebu 15.0 km Billedlink Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 4
 10. 11. Gomobu Syni 13,4 km t/r Nr. 5
 11. 12. VASETDANSEN – GRIBBEHAUGEN Billedlink Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 6
 12. 13. VESTRE SLIDRE <ul><li>Vestre Slidre Kommune </li></ul><ul><li>Grønnsennknippa </li></ul><ul><li>Gråkampen </li></ul><ul><li>Gomostølen – Kinnholt ( Krististølen/ Brennabu) </li></ul><ul><li>Syndinstogo – Kruk ( Gilet) </li></ul><ul><li>Strø Nøsakampen </li></ul>
 13. 14. Grønnsennknippa 11 km Nr. 1
 14. 15. Gråkampen Hulabakhula 8,5 km Nr. 2
 15. 16. Langeberg Semle Vatjedn Bilder fra området HER Nr. 4 -5
 16. 17. Gomostølen Valtjedn Kinnholt Langeberg Bilder HER Nr. 6
 17. 18. Strø Nosakampen 5,3 km
 18. 19. Syndin Gilafjell 5,3 km
 19. 20. ØYSTRE SLIDRE <ul><li>Øystre Slidre Kommune </li></ul><ul><li>Bitihorn ( Vang) </li></ul><ul><li>Heklefjell </li></ul><ul><li>Gravolskampen </li></ul><ul><li>Skaget </li></ul><ul><li>Javneberget </li></ul><ul><li>Rundemellen </li></ul>
 20. 21. Bitihorn 6,4 km t/r Nr. 1
 21. 22. Nr. 2 - 3 Heklefjell Gravolskampen 18 km t/r
 22. 23. Nr. 4 Javninberget – Skammestein 6,4 km t/r
 23. 24. Nr. 5 Skaget 8,1 km
 24. 25. Nr. 6 Rundemellen (Vangsjøen / Øyangen /Tursjøen) 14,8 km
 25. 26. ETNEDAL <ul><li>Etnedal Kommune </li></ul><ul><li>Synnfjell Spåtind </li></ul><ul><li>Madslangsrudberget/Flaggfjell </li></ul><ul><li>Kongevegen </li></ul><ul><li>Goaren </li></ul><ul><li>Nordfjellstølen Fjellvarden Espelifjell </li></ul>
 26. 27. Nr. 1 Synnfjell Spåtind
 27. 28. Nr. 2 Madslangsberget / Etna Camping 8,5 km
 28. 29. Nr. 3 Himalaya Tonsåsen
 29. 30. Nr. 4 Kongevegen Bruflat Tonsåsen 8,1 km
 30. 31. Nr. 5 Steinsethbygda Goaren Tangen
 31. 32. Espelifjellet 1.0 km Billedlink Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 6
 32. 33. Nr. 7 Vardefjell ( Garin) 4,8 km t/r
 33. 34. SØR AURDAL <ul><li>Sør Aurdal Kommune </li></ul><ul><li>Bjødalskampen </li></ul><ul><li>Ørneflagg Hedalen </li></ul><ul><li>Kverviljuvet/Hølerajuvet </li></ul><ul><li>Bangsbergat`n </li></ul><ul><li>Makalausfjellet </li></ul><ul><li>Puttekollen </li></ul>
 34. 35. Nr. 1 Bjødalskampen 8,1 km
 35. 36. Nr. 2 Ørneflag Hedalen 17 km t/r
 36. 37. Nr. 3 Kverviljuvet 4,2 km
 37. 38. Nr. 4 Bagnsbergatn 4,3 km
 38. 39. Makalausfjellet Rundt Billedlink Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 5
 39. 40. Kvitingen Rundt med Jettegryter Billedlink Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 6
 40. 41. Puttekollen / Valdreshorn
 41. 42. VANG <ul><li>Vang kommune </li></ul><ul><li>Skinneggi /Utsikten </li></ul><ul><li>Tyinstølsnøset </li></ul><ul><li>Mugnatind </li></ul><ul><li>Hødntind </li></ul><ul><li>Skjold / Skakadalen </li></ul><ul><li>Hugakollen </li></ul>
 42. 43. Nr. 1 Utsikten Skinnseggi
 43. 44. Nr. 2 Tyinstølsnøse
 44. 45. Nr.3 Mugnetind 6 km Billedlink
 45. 46. Nr.4 Hødntind 8,4 km t/r Billedlink
 46. 47. Nr.5 Skørsnøse 4,6 km t/r
 47. 48. Nr.6 Grindafjellet 8,8 km t/r
 48. 49. Nr.7 Hugakollen 2,8 km t/r (6,2 km t/r)
 49. 50. Bitihorn 6,4 km t/r Nr. 1
 50. 51. Mer informasjon Valdres Natur- og Kulturpark www.valdres.no ph +47 61 35 94 50 KULTURSTIER I VALDRES VALDRES SOMMEREN 2010
 51. 52. KULTURSTIER <ul><li>Bjødnastigen Sundvold Aurdal </li></ul><ul><li>Valdresbanevegen </li></ul><ul><li>Fagernes – Kviteberg </li></ul><ul><li>Sørre Hemsing </li></ul><ul><li>Kongevegen Bruflat – Tonsåsen </li></ul><ul><li>Kongevegen Vang </li></ul><ul><li>Kulturstigen Beito Smørkøllin </li></ul><ul><li>Pilgrimsvegen Hedalen Filefjell </li></ul><ul><li>Valdres Folkemuseum Natur & Kultursti </li></ul>
 52. 53. KULTURMINNE STI Sundvold Skaret Bjødnastigen Sundvold (Billedlink) Tekst –oppmåling - bild:er Kjell Arne Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 1 Kulturminnesti
 53. 54. KULTURMINNE STI Valdresbanevegen 17,9 km Nr. 2 Kulturminnesti
 54. 55. KULTURMINNESTI Fagernes Kviteberg ( Billedlink) Tekst –oppmåling - bilder Kjell Arne Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 3 Kulturminnesti
 55. 56. KULTURMINNESTI Sørre Hemsing 18,3 km Nr. 4 Kulturminnesti
 56. 57. Nr. 5 Kongevegen Bruflat Tonsåsen
 57. 58. KULTURMINNESTI Kongeveg Høre Laglim 3,8 km Nr. 6 Kulturminnesti
 58. 59. KULTURMINNESTI Kongeveg Kvamskleivi 4,4 km Nr. 6 Kulturminnesti
 59. 60. KULTURMINNESTI Kongevegen 1789 Filefjell 3,8 km Link Nr. 6 Kulturminnesti
 60. 61. KULTURMINNESTI Beito Smørkøllin 4,2 km Nr. 7 Kulturminnesti
 61. 62. KULTURMINNESTI Pilgrim Filefjell Øye 18,3 km Nr. 8 Kulturminnesti
 62. 63. KULTURMINNESTI Pilgrim Øye Høre 28,6 km Nr. 8 Kulturminnesti
 63. 64. KULTURMINNESTI Pilgrim Høre Ulnes 31.3 km Nr. 8 Kulturminnesti
 64. 65. KULTURMINNESTI Pilgrim Ulnes Reinli 39,5 km Nr. 8 Kulturminnesti
 65. 66. KULTURMINNESTI Pilgrim Reinli Hedalen 36.8 km Nr. 8 Kulturminnesti
 66. 67. KULTURSTI Fagernes – Museet – Kvitvellafossen ( Billedlink) Tekst oppmåling Kjell A Berntsen mb 97153498 k-ar-ber@online.no Nr. 9
 67. 68. <ul><li>Vardevandring – revidert 2010 </li></ul><ul><li>Langeberget </li></ul><ul><li>Vardeberget </li></ul><ul><li>Ryeberget </li></ul><ul><li>Olberg </li></ul><ul><li>Kvithøvd, </li></ul><ul><li>Hugakøllen </li></ul>
 68. 69. TURSTIER NORD AURDAL KOMMUNE Forslag til merking av stier for sommeren 2010
 69. 70. Sjekk bilder HER
 70. 71. Fra Nystølsvarden mot Grindane

×