Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sommervandring NAK 2011, detaljekart og beskrivelser

878 views

Published on

Det er valgt ut 10 turmål for Sommervandring rundt i Nord Aurdal kommun. Du henter poeng på hver tur du går. Du kan gå flere turer til samme turmål om du ønsker dette. For å få krus må du min. ha 5 ulike turmål med til sammen 225 poeng.Ta kopntakt med Ina Syversen folkehelsekoordinator NAK :
ina.syversen@valdres.no

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sommervandring NAK 2011, detaljekart og beskrivelser

 1. 1. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal1 Kviteberg 543 mohLengde: ca. 3 km tur-retur / ca. 1,5 timeStigning: 210 høydemeterBarnevennlighet: middelsParkering: Fagernes sentrum, evt Valdres FolkemuseumGodt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenadenlangs vannet vestover, gjennom parken og over gangbru. Følg skiltene først lang E16100 meter mot Fagernes Camping, så lokal vei opp mot Nesjordet. Følg skiltenegjennom bebyggelsen opp til kartoppslag. Bratt sti ca 300 meter til Kviteberg. Nytutsikten og signer gjesteboken! For en alternativ rute som er noe lettere kan man gåopp ruten som er beskrevet nedenfor.Mulig rundtur med retur på sti mot nord, forbi to kilder, senere ned til høyre motValdres Auto. På fortauet til Kvitvellafossen, på gangbru over elva og langs elva nedtil parken. Alternativ rute: Fra Kviteberg videre oppover til Valakamben (740 moh),bratt!For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no ellerhttp://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/
 2. 2. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal2 Glennatind 743 mohLengde: Ca 3 kmTid: Ca 1,5 timerStigning: 210 høydemeterEgnethet for barn: Middels-høyParkering: Ved Shell Seven Eleven Fagernes - Ved Avisa Valdres – Ved NordAurdal UngdomsskoleGlennatind – FagernesutsiktenGlennatind er et utsiktspunkt øst av Fagernes - et fint utgangspunkt til et rikt stinettpå Ranheimsåsen eventuelt videre mot Sustjernet – Garlibygda og Leira.Godt skiltet fra Fagernes sentrum ved Shell Seven Eleven. Følg skilt motMarsteinshøgda, opp forbi Nord-Aurdal ungdomskole. 300m før Marsteinshøgdafølger du sti til høyre (Glennatind) – ut til venstre på grusvei opp til krysset vedRanheimsbygdveien. Kryss veien og følg grusveg helt til topps (ca 2 km) gjennomhyttefelt over på en traktorvei. Herfra er det ca 700 meter til Glennatind. Utsikt motFagernes – noe tett skog.Retur samme vei eller følg stinettet sørover Ranheimsåsen med retur Garlikrysseteller via Sustjernet og sti til Leira (umerket).
 3. 3. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal3 Skardåsen 1071 mohGrøslie – Skardåsen ca 1 ½ time t/r.En tur med flott utsyn, særlig mot de to dominerende Mellene!Fra Kruk (Nythun) ca 1km på riksvei mot Etnedal og Leirin. Ta til venstre på bomveg3 ½ km til Grøslie. Parker her. Bratt bilvei opp mot Øygarden. Stien begynner derveien gjør en krapp høyresving. Bratt opp sti/kjerrevei som går i lia på sørsiden avSkardåsen. Kommer på høyeste punkt på stien (etter 15.min), kan en ta segnordover til Skardåsen. Det er ingen tydelig sti, men det er lett å gå. Selve stien oppmot Skardåsen kommer opp fra Neversetstølan, men kan være noe vanskelig åfinne. Stien under Skardåsen er merket med rødt i enkelte trær.(Tekst fra Valdres – turguide fra Vassfaret i sør til Jotunheimen i nord, Thommessen,E.W, Skogheim, T.H, Kuyper, F, 1997)For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no ellerhttp://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/
 4. 4. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal4 Gribbe 1057 mohLengde: ca. 12 km totaltTidsbruk: ca. 3 timerStigning: ca. 200 høydemeterEgnet for barn: fra 7-8 årFølg FV51 mot Gol Ta av ved Fjellbu Landhandleri (Joker) til Tisleivegen og fortsetttil Brattstølen skisenter, parkeringsplass.Gå opp til Brattstølen på stølsveien og følg sti nordvestover (forbi høyde 958 moh) ogderetter 1,5 km på traktorvei nordover til Liaset. Fortsett nordover på grusvei og etter2,2 km, ta til høyre på traktorvei til Gribbe (1057 moh).Turen kan også sykles med ev. noen små trillestrekninger. Koselig fjelltur i åpentterreng med utsyn til store deler av Valdres og Jotunheimen.Alternativ vei ned:Fra Gribbe kan du følge sti til Gjølmyr. Fra Gjølmyr følger du grusveien tilbake tilBrattstølen.
 5. 5. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal5 Synet 1137 mohSynet i Ulnes sameige:Fra E16 kjør Panoramavegen fra Ulnes mot Vaset, men ta av til venstre med en gangdu kommer opp i Hippesbygda (ved Bergheim Transport). Kjør bomveg opp gjennomMørken forbi Liaset og Einarset til Kvannestølen. Parker der og følg merket sti tilvenstre mot Synet. Kryss en hytteveg og følg hytteveg rett fram. På steinvarden erturkasse med gjestebok og ved siden av er orienteringsplate med navn på fjelltopper.Fantastisk utsikt mot Jotunheimen.Alternative lengre veier til Synet: 1. Bomveg fra Vaset til Gomostølen, gå forbiSkørvestølen, (Rognås) Nystøl og Kvannestølen, 2. Bomveg fra Vaset forbiGomostølen, kjør til venstre til (Rognås) Nystøl, gå derfra forbi Kvannestølen, 3.Bomveg fra Hovrud i Lobygda til Breiset, gå derfra nordover.(For flere turer i Ulnes viser vi til hefte ”Sommervandring i Ulnes” av Jahn BøreJahnsen, 2009. Ta kontakt for heftet: Jahn Børe Jahnsen: 91 81 79 50)For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no ellerhttp://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/
 6. 6. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal6 Frydenlund - Aurdal sentrumAurdal sentrum – FrydenlundTid: Fra kirken til Frydenlund ca. 15 min. Som rundtur 45-60 min.Vanskelighetsgrad: Lett tur som passer for alle.Start ved Aurdal skole eller Aurdal kirke.Her er godt med parkeringsplasser.Ankomst fra E16 nordfra: Ta av til høyre rett etter Aurdal kirke og følg skilting tilkirken.Følg stien gjennom Aurdal kirkested, forbi kapellet, kirken og ut gjennominngangsportalen. Følg Middelskulevegen sørover. På venstre side passeresminnestein over de falne fra 2. verdenskrig. Følg veien videre sørover gjennomgamle Aurdalsbyen. Her passeres Vestre Sofienlund og Sofienlund. Fortsett ned”Raskebakken” og kryss Vestringslinna (gangfelt). Følg veien sørover opp bakken,der Frydenlund skysstasjon ligger på venstre hånd.Herfra kan turen forsette samme vei sørover gjennom Søreigrenda og videre oppovermot E 16 og Solvang. Når man kommer til Valdresbanevegen (gangveien), kan manfølge denne nordover tilbake til kirken.
 7. 7. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal7 Tunneltoppen, Fagernes – BjørgoVi har en flott gang og sykkelvei som kan fører oss hele veien fra Fagernes til Bjørgo.Den gamle jernbanetrassèen utgjør en flott mulighet til mange fine turer. Tilgjengeligfor alle, både gående og trillende! Det er tilgang både fra Leira og Fagernes tilpostkasse som henger ved Tunneltoppen.
 8. 8. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal8 Kvitmåsaknatten 725 mohParkering ved Valdres videregående skole. Følg veien til administrasjonsbygget, såbratt grusvei til venstre langs jordet til du kommer til Månobygdveien. Ta denne tilhøyre ca 350 meter, passer en stor bekk og ta stien opp til venstre og følger bekkenopp til furumoer. Bratt opp til venstre opp til Kvitmåsaknatten 725 moh. Flott utsynover Leira og Strandefjorden.For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no ellerhttp://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/
 9. 9. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal9 Bøamyre 909 mohBøamyre i Ulnesåsen:Kjør brua over E 16 ved Ulnes kirke mot Fodnes, gjennom to venstresvinger og enskarp høyresving. Når vegen flater ut ser du en sti opp til venstre ved en gammelarbeidsbrakke. Parker her. Følg stien i jevn stigning med flatere partier. Ta ca. 50meter til venstre på en skogsbilveg og så sti til høyre. Følg denne stien helt opp tilBøamyre. Der er turkasse med gjestebok. Stien er tydelig hele vegen. Flott utsikt motvestfjella på nedtur. Det er ellers mangt å se både sørover og nordover i Ulnesåsen,som kartmålingstårn, rester av torvproduksjon, tømmerkoie, heimstølvoll, myrer ogtjern.(For flere turer i Ulnes viser vi til hefte ”Sommervandring i Ulnes” av Jahn BøreJahnsen, 2009. Ta kontakt for heftet: Jahn Børe Jahnsen: 91 81 79 50)For bilder gå inn på: www.valdres.no ellerhttp://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/
 10. 10. Sommervandring 2011 – Nord-Aurdal10 Bjørgovarden 1138 mohAdkomst fra sør. Kjør riksvei 33 ca. 2 km fra Bjørgokrysset mot Tonsåsen og ta avmot Bjørgoåsen (bomveg). Kjør ca. 5 km til Nordfjellstølen og videre til veien slutter.Den siste biten er ganske bratt og veien i litt dårlig forfatning. Her går tydelig sti motvarden. Dette er en lett tur for hele familien og tar ca. 20 – 30 min opp til toppen.Alternativ rute:Adkomst nord. Start fra Danebu langs den T-merkete veien fram til venvatn, derveien deler seg. Hold til venstre og etter hvert blir veien til en godt synelig sti i retningKringlestølen. Denne er også T-merket. Det er litt terreng. Ved Kringlestølen kryssesbekken og følg den T-merkingen opp til høyre. Etter hvert begynner stien å gåskikkelig oppover og følger en rekke småtopper mot Bjørgovarden. Flott utsikt. Turent/r tar ca 4 timer.(Tekst fra Valdres – turguide fra Vassfaret i sør til Jotunheimen i nord, Thommessen,E.W, Skogheim, T.H, Kuyper, F, 1997)For bilder og forklaring på lengre tur gå inn på: www.valdres.no ellerhttp://www.flickr.com/photos/kjellarneberntsen/collections/72157626700733719/

×