Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1005 Porsanger - Valdresmodellen

921 views

Published on

Presentasjon fra Valdres i inspirasjonsseminar og påfølgende verksted og idedugnad for næringsutvikling i Porsanger Dette seminaret var en start på prosjektet ”Strategisk utviklingsanalyse i Porsanger”, der PIU skal finne ideer, prosjekter og bedrifter å satse videre på, samt gi påfyll til aktive og interesserte innbyggere i Porsanger. Seminaretvar også en offisiell markering på starten av arbeidet med omstilling og nyskaping i Porsanger!

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1005 Porsanger - Valdresmodellen

 1. 1. Kjell Arne Berntsen Valdres Natur og Kulturpark www.valdres.no Valdres Natur og Kulturpark Modell for regional utvikling Inspirasjonsseminar og verksted for næringsutvikling i Porsanger Porsanger 19.5.2010
 2. 2. 23.05.10
 3. 6. Valdres Natur og Kulturpark er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier – og lokal styring – skal gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnene . Samtidig tar Valdres vare på og utvikler viktige verdier av lokal, nasjonal og internasjonal betydning for framtidige generasjoner. Ideen har vi fått fra Frankrike med sine 45 regionale Natur og Kulturparker .
 4. 7. Ideen bak Valdres Natur og Kulturparken er koblingen mellom ulike næringer – reiseliv, handel, landbruk , hytter m.v. og ta ut tilleggsverdier gjennom denne samhandlingen alt tuftet på merkevarebygging
 5. 8. 6436 - 4133 3176 - 3335 2217 -2411 1582 -1535 3176 -3249 1388 -2104 Valdres 17.975 16.767
 6. 9. 6436 - 4133 3176 - 3335 2217 -2411 1582 -1535 3176 -3249 1388 -2104 Valdres 17.975 16.767
 7. 10. Avtale / charter Avtalen/charteret er ei 10- årig plan for bygdeutvikling i Valdres
 8. 12. Dagens samarbeide omfattar: <ul><ul><li>Merkevarebygging </li></ul></ul><ul><ul><li>Utviklingsoppgåver </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturminne </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu – ordninga </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnarskap Fylkeskommune </li></ul></ul><ul><ul><li>Flyplass </li></ul></ul><ul><ul><li>Samferdsel </li></ul></ul><ul><ul><li>Frisk Valdres </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanse/Vertskapsrolle </li></ul></ul><ul><li>Kommuner </li></ul><ul><li>Legevakt </li></ul><ul><li>Vaktsentral </li></ul><ul><li>Distr. Med. Senter </li></ul><ul><li>Pp teneste </li></ul><ul><li>Revisjon </li></ul><ul><li>IKT </li></ul><ul><li>Renovasjon </li></ul><ul><li>Valdres museet </li></ul><ul><li>GIS </li></ul><ul><li>Flyktning </li></ul><ul><li>Barnevern </li></ul><ul><li>Brannførebyggjande arbeide </li></ul><ul><li>Felles innkjøp </li></ul>Valdres Natur- og Kulturpark
 9. 13. 23.05.10
 10. 14. Innsatsområder 2010 <ul><li>Redskap og virkemiddel </li></ul><ul><li>Valdresportalen </li></ul><ul><li>Kompetanse </li></ul><ul><li>Samferdsel </li></ul><ul><li>Tilflytting </li></ul><ul><li>Hytter Regionale utviklingsaktører </li></ul><ul><li>Regional merkevarebygging </li></ul><ul><li>Næringsliv - generelt </li></ul><ul><li>Landbruk </li></ul><ul><li>Reiseliv </li></ul><ul><li>Frisk i Valdres </li></ul><ul><li>Natur og arealbruk </li></ul><ul><li>- Stier, løyper og skilting </li></ul><ul><li>- Tilrettelegging for aktivitet </li></ul><ul><li>- Valdres sett fra vegen </li></ul><ul><li>- Stedsutviklingsprosjekt </li></ul><ul><li>- Klima/miljø </li></ul><ul><li>7. Kulturminner - VSKP ut 2010 </li></ul><ul><li>Kultur </li></ul><ul><li>Valdres Vert </li></ul><ul><li>Valdres Destinasjon </li></ul><ul><li>Valdres Næringshage </li></ul><ul><li>Valdres Musea </li></ul>
 11. 15. VISJON - VALDRES –- landets sterkeste regionale merkevare- Valdres skal ha et lønnsomt og variert og framtidsrettet næringsliv basert på høg kompetanse
 12. 16. Det unike ved Valdres : Det rike mangfoldet av sterke sanseopplevelser og inntrykk . Posisjon:
 13. 18. I MERKEVAREBYGGINGEN SKAL VALDRES HA ET SÆRLIG FOKUS PÅ 3 OMRÅDER : 1.MILJØ 2.KULTUR 3.DET GODE OG MODERNE LIV I VALDRES VERDIGRUNNLAGET 1. MILJØ MERKEVAREN VALDRES SKAL BYGGES PÅ MILJØBEVISSTHET OG EN DEFINERT MILJØSTANDARD MILJØSPØRSMÅL SKAL OGSÅ FOKUSERES I KVALITETSSTANDARDER SOM UTARBEIDES AV DEN ENKELTE NÆRING.
 14. 19. 2. KULTUR MERKEVAREN VALDRES SKAL BYGGES PÅ EN IDENTITET KNYTTET TIL VÅR STERKE LOKALE KULTUR. HER VEKTLEGGES DET VIDE KULTURBEGREPET SOM OMFATTER ALT FRA TRADISJONSKULTUR OG KULTURMINNER, TIL ET ÅPENT MØTE MED DET MODERNE KULTURUTTRYKKET I VALDRES. VÅRE KVALITETSSTANDARDER SKAL TIL SAMMEN SYNLIGGJØRE VÅR : <ul><li>RIKE MATKULTUR, </li></ul><ul><li>HÅNDVERKSKULTUR, </li></ul><ul><li>BYGGETRADISJONER, </li></ul><ul><li>KULTURLANDSKAP, </li></ul><ul><li>STØLSKULTUR, </li></ul><ul><li>BILLEDKUNST, </li></ul><ul><li>MUSIKK, </li></ul><ul><li>DANS, </li></ul><ul><li>LYRIKK / </li></ul><ul><li>FORTELLERTRADISJONER </li></ul>
 15. 20. 3. DET GODE OG MODERNE LIV I VALDRES Merkevaren Valdres skal ha sitt utspring i vårt lokalmiljø, et lokalmiljø som det vil være positivt å identifisere seg med. De gode opplevelser og det aktive gode liv i bygdene skal være framtredende. Valdres skal utvikle urbane kvaliteter. Merkevaren må appellere til vår felles drøm om det gode liv. Service og vertskapsrollen skal prioriteres i alle kvalitetsstandarder
 16. 21. Navnet ”BRAND” tar utgangspunkt i et norrønt begrep , &quot;branðr&quot;, som betyr bumerke /svimerke/, - det å profilere sin identitet  før brukt om utskjæringer i takgavler , skipsstavner ,våpenskjold mm Eksempel på dette finner en fortsatt som utsmykning på  låvegavlene  i Valdres som er hjemvendt fra norske utvandrere i USA. Det engelske uttrykkene &quot;brand&quot; og &quot;branding&quot; er en avledning fra norrønt ”branðr”.
 17. 23. 52 gode grunner ….
 18. 24. Pressefrokost Hyttemessa 21.4.10 Lokalmat Festivaler Interaktiv kortstokk
 19. 25. Bilag VG 22.04. Valdresdag 24.04. Bilag Valdres 29.04
 20. 30. Kultur -Festivalar <ul><li>Kultur er merkevarebygging </li></ul><ul><li>Intern stoltheit og begeistring </li></ul><ul><li>Reiselivsprodukt </li></ul><ul><li>Kvalitetsstempel (miljøsertifisering) </li></ul>
 21. 33. Norsk Rakfiskfestival
 22. 38. Kommunedesign
 23. 39. Reiseliv
 24. 40. 30 Familieturer – 10 Kulturminnestier - 6 Varder <ul><li>Nord Aurdal Kommune </li></ul><ul><li>Fagernes – Kviteberg – Valakamben </li></ul><ul><li>a Nythun –Tveitastølen – Jutulen </li></ul><ul><li>b Pilset Smørlitoppen (Nythun </li></ul><ul><li>Danebu -– Fjellenden -Sukkertoppen </li></ul><ul><li>Danebu – Storstølslia - Bjørgovarden </li></ul><ul><li>Gomostølen -Syne </li></ul><ul><li>Gribbehaugen </li></ul><ul><li>Vestre Slidre Kommune </li></ul><ul><li>Grønnsennknippa </li></ul><ul><li>Gråkampen </li></ul><ul><li>Gomostølen – Kinnholt ( Krististølen/ Brennabu) </li></ul><ul><li>Syndinstogo – Kruk ( Gilet) </li></ul><ul><li>Strø Nøsakampen </li></ul><ul><li>Øystre Slidre Kommune </li></ul><ul><li>Bitihorn ( Vang) </li></ul><ul><li>Heklefjell </li></ul><ul><li>Gravolskampen </li></ul><ul><li>Skaget </li></ul><ul><li>Javneberget </li></ul><ul><li>Rundemellen </li></ul><ul><li>Vang kommune </li></ul><ul><li>Skinneggi /Utsikten </li></ul><ul><li>Tyinstølsnøset </li></ul><ul><li>Mugnatind </li></ul><ul><li>Hødntind </li></ul><ul><li>Skjold / Skakadalen </li></ul><ul><li>Hugakollen </li></ul><ul><li>Sør Aurdal Kommune </li></ul><ul><li>Bjødalskampen </li></ul><ul><li>Ørneflagg Hedalen </li></ul><ul><li>Kverviljuvet/Hølerajuvet </li></ul><ul><li>Bangsbergat`n </li></ul><ul><li>Makalausfjellet </li></ul><ul><li>Puttekollen </li></ul><ul><li>Etnedal Kommune </li></ul><ul><li>Synnfjell Spåtind </li></ul><ul><li>Madslangsrudberget/Flaggfjell </li></ul><ul><li>Kongevegen </li></ul><ul><li>Goaren </li></ul><ul><li>Nordfjellstølen Fjellvarden Espelifjell </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Kulturstier </li></ul><ul><li>Bjødnastigen Sundvold Aurdal </li></ul><ul><li>Valdresbanevegen </li></ul><ul><li>Fagernes – Kviteberg </li></ul><ul><li>Sørre Hemsing </li></ul><ul><li>Kongevegen Bruflat – Tonsåsen </li></ul><ul><li>Kongevegen Vang </li></ul><ul><li>Kulturstigen Beito Smørkøllin </li></ul><ul><li>Pilgrimsvegen Hedalen Filefjell </li></ul><ul><li>Valdres Folkemuseum Natur & Kultursti </li></ul><ul><li>Vardevandring 2010 </li></ul><ul><li>Langeberget </li></ul><ul><li>Vardeberget </li></ul><ul><li>Ryeberget </li></ul><ul><li>Olberg </li></ul><ul><li>Kvithøvd, </li></ul><ul><li>Hugakøllen </li></ul>
 25. 42. BU/ Landbruk / Kompetanse Høgre kompetanse innan bygdenæringane i Valdres . Læringsmål Målet med studiet er å utdanne guider innen natur og kunnskapsturisme. Studiet skal gi gode basiskunnskaper i naturgrunnlaget og kulturhistorien for de som ønsker å etablere nye næringsvirksomheter k nyttet opp mot natur og kunnskapsturisme.   Gjennom studiet skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskaper om: · natur- og kulturfag · entreprenørskap og r eiselivsnæring · bedriftsetablering gjennom prosjektarbeid
 26. 45. Frå jord til bord
 27. 48. Sjåførkurs Kompetanse
 28. 50. Region styret 6 ordf . Utviklingsstyret 3 næringsliv 3 regionstyret 1 merkevarestyret Valdresrådet 12 fra politikarar - 10 fra næringsliv- 2 fra OFK Vang V Slidre Ø Slidre N Aurdal Etnedal S Aurdal Næring Merkevarestyret X merke org. 1 park adm . Merkevare Organisasjoner Valdres Destinasjon Valdres Kvalitet Valdres Matforum evt nye Samarbeids partnere Valdres Næringshage Valdres Musea OPUS Valdres Val Viderg. Skole Reg Landbruksrådgiver Valdres Natur og Kulturpark Administrasjon Koordinering regionalt samarbeid Valdres Næringsforum 10 styremedlemmer Oppland Fylke 2 reprs Forvaltning Interkommunalt Samarbeide Ordfører rådmenn Rådmannsutvalg
 29. 51. Økonomi
 30. 53. Samarbeidspartnere - strategiske allianser

×