Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model segitiga (2010) slide present

1,135 views

Published on

Model Segi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Model segitiga (2010) slide present

 1. 1. MODEL SEGITIGA (2010) NIK NOR SAHBANU BT NIK ZAKIAHDIN M20091000493 NURUL WAHIDA BT ABD WAHAB M20091000597
 2. 2. MODEL SEGITIGA (2010)
 3. 3. <ul><li>Mempunyai empat peringkat. </li></ul><ul><li>Setiap satunya disusun dalam bentuk segi tiga, disambung oleh anak panah, bermula dari Fasa Analisis, diikuti oleh Fasa Reka Bentuk dan Fasa Implementasi. </li></ul><ul><li>Fasa Penilaian berada di tengah-tengah. </li></ul><ul><li>Ia menunjukkan Fasa Penilaian akan dijalankan secara berulang pada Fasa Analisis, Fasa Reka Bentuk dan Fasa Implementasi. </li></ul>PENGENALAN
 4. 4. Fasa Analisis <ul><li>Merupakan fasa yang pertama dalam Model Segitiga (2010) </li></ul><ul><li>merupakan proses mengenalpasti perkara dan mentaksir masalah apa yang hendak diajar </li></ul><ul><li>peringkat penerokaan tentang apa yang perlu dipelajari oleh pelajar </li></ul><ul><li>memahami realiti konteks pengajaran </li></ul><ul><li>penting bagi memastikan sasaran dan strategi yang sesuai disediakan tidak terjejas </li></ul><ul><li>Fasa penilaian turut dijalankan pada fasa ini bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mendapat hasil yang paling berkesan. </li></ul>
 5. 5. Fasa Analisis <ul><li>Fasa yang penting dalam menganalisis ciri-ciri pelajar adalah dari segi ciri-ciri umum pelajar , pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran dan juga stail pembelajaran pelajar </li></ul><ul><li>menyatakan objektif serta memilih kaedah, media dan bahan yang sesuai dengan pembelajaran </li></ul><ul><li>penilaian turut dilakukan seperti membuat proses pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. </li></ul>
 6. 6. Fasa Reka Bentuk <ul><li>Fasa reka bentuk adalah fasa pembentukan objektif yang khusus untuk pengajaran, pembinaan item-item untuk ujian dan pemilihan strategi pengajaran </li></ul><ul><li>Perkara yang perlu diambil kira adalah objektif pengajaran, pelajar, kos, kepakaran teknikal, peralatan, fasiliti dan masa. </li></ul>
 7. 7. Fasa Reka Bentuk <ul><li>Hasil pembelajaran yang hendak dicapai dan isi kandungan yang diberikan akan dinilai semula </li></ul><ul><li>Ini bertujuan mencapai matlamat proses merancang pengajaran bagi menjamin kualiti sesebuah pengajaran. </li></ul><ul><li>Proses penilaian pada fasa ini adalah untuk memastikan reka bentuk yang dilakukan dapat membantu menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. </li></ul>
 8. 8. Fasa Implementasi <ul><li>Memastikan proses penukaran atau penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada kepada yang baru. </li></ul><ul><li>Proses yang menggunakan sekumpulan pelajar yang telah ditetapkan dalam Fasa Analisis </li></ul><ul><li>Menggunakan pelbagai pendekatan seperti temubual, soal selidik dan pemerhatian . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Setelah Fasa Implementasi siap dilakukan, seterusnya akan melalui Fasa Penilaian sehingga matlamat proses merancang pengajaran mendapat hasil yang terbaik kepada pelajar dari segi isi kandungan dan kualiti sesebuah pengajaran </li></ul>
 10. 10. Fasa Penilaian <ul><li>Berada di tengah-tengah di antara Fasa Analisis, Reka Bentuk dan Implementasi. </li></ul><ul><li>Fasa ini sangat penting untuk mendapatkan maklumbalas serta setiap perubahan yang ingin dilakukan dalam ketiga-tiga fasa. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Fasa Penilaian dapat membantu setiap fasa membaiki perubahan atau kesalahan yang dilakukan bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan efisien kepada para pelajar. </li></ul>
 12. 12. Kesimpulan <ul><li>Secara keseluruhan Model Segi Tiga (2010) merupakan model yang sesuai di gunakan sebagai panduan dan rujukan. Hal ini di sebabkan model ini mudah di fahami kerana menggunakan pendekatan Fasa Penilaian berada di tengah-tengah Fasa Analisis, Rekabentuk dan Implementasi </li></ul>
 13. 13. TERIMA KASIH

×