Kajian tempatan pkbs 2

2,706 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
170
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian tempatan pkbs 2

  1. 1. BAHAGIAN A1. Siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka?A. Sultan Muzaffar ShahB. Sultan Mansur ShahC. ParameswaraD. Sultan Alauddin Riayat Shah2. Dari manakah Parameswara berasal ?A. PasaiB. AcehC. TemasikD. Palembang3. Parameswara melarikan diri ke Muar setelah di serang oleh Kerajaan________ di Temasik.A. PalembangB. MajapahitC. SiamD. Pasai4. Temasik ialah negeri di bawah naungan kerajaan _______.A. PalembangB. MajapahitC. SiamD. Pasai5. Apakah yang berlaku kepada Parameswara semasa berehat di bawahsepohon pokok?A. Anjing pemburuannya berjaya menangkap seekor pelanduk putih.B. Anjing perburuannya di kalahkan oleh seekor pelanduk putihC. Anjing perburuannya di kalahkan oleh seekor anjing putihD. Anjing perburuannya berjaya mengalahkan seekor anjing putih.6. Nama Melaka di ambil sempena nama _________A. Sebatang Pokok C. Seekor AnjingB. Sebatang Sungai D. Seekor Pelanduk putih
  2. 2. 7. Keistimewaan Melaka adalah seperti yang berikut kecualiA. Banyak pokok bakau yang di jadikan sebagai kayu api dan tiangrumah.B. Terdapat bukit yang boleh di jadikan sebagai petunjuk pelayaranC. Muara Sungai Melaka yang dalam dan terlindung dari tiupan anginmonsoonD. Sungai yang cantik dan bersih8. Siapakah pembesar yang memangku tugas sultan ketika baginda geringatau ke luar negara?A. Laksamana C. BendaharaB. Temenggung D. Penghulu Bendahari9. Siapakah pembesar yang menjadi hakim kes kes jenayah yang berlaku didarat?A. Laksamana C. BendaharaB. Temenggung D. Penghulu Bendahari10. Sultan yang berikut berperanan menggubal Hukum Kanun MelakaA. Sultan Alauddin C. Sultan Muzaffar ShahB. Sultan Mansur Shah D. Sultan Mahmud Shah11. Bendahara Tun Perak menjadi bendahara semasapemerintahan_____________A. Sultan Alauddin C. Sultan Muzaffar ShahB. Sultan Mansur Shah D. Sultan Mahmud Shah12. Apakah jawatan yang sama dengan tugas bendahara pada masa ini?A. Perdana Menteri C. Panglima Angkatan TenteraB. Menteri Kewangan D. Polis
  3. 3. 13. Apakah yang terdapat pada Hukum Kanun Melaka?A. Kedudukan raja , peranan raja dan pembesar serta undang undangB. Peraturan pelayaran dan aktiviti perdaganganC. Perdebatan UlamaD. Terjemahan karya Parsi ke dalam Bahasa Melayu.14. Jajahan Takluk Melaka meliputi negeri negeri berikut kecuali….A. Siak C. KedahB. Kampar D. Majapahit15. Melaka meluaskan kuasanya melalui cara berikut, kecuali….A. Melalui penaklukanB. Kerelaan raja negeri LainC. PerkahwinanD. Perjanjian16. Portugis telah menjajah Melaka pada tahun______A. 1411B. 1511C. 1409D. 150917. Belanda menakluki Melaka untuk ______________A. Menguasai perdagangan rempah dan bijih timahB. Menguasai kawasan bijih timahC. Menyebarkan agama Buddha18.Siapakah Sultan yang berperanan seperti peranan di atasA. Sultan AlauddinB. Sultan Mansur ShahC. Sultan Muzaffar ShahD. Sultan Mahmud ShahMenakluki Perak, Siak dan RokanBerjaya menghalang Pahang, Kampardan Inderagiri untuk keluar dari jajahantakluk Melaka
  4. 4. 19..Barangan di atas merupakan barangan yang di dagangkan di Melaka.Dari manakah barangan ini di bawa?.A. IndiaB. ChinaC. Asia TenggaraD. Jepun20. Melaka muncul sebagai pelabuhan entreport. Apakah yang di maksudkansebagai entreport ?.A. Orang yang menjalankan aktiviti menjual dan membeli barangansecara besar besaran.B. Pusat perdagangan yang menjadi tempat mengimport danmengeksport semula barang dagangan.C. Pusat perdagangan untuk mengeksport semula baranganD. Pusat perdagangan untuk mengimport barangan• Kain dari Eropah dan Timur Tengah• Senjata• Tembaga dan minyak wangi
  5. 5. BAHAGIAN BA. Padankan peranan pembesar di bawah dengan betul .( 8 markah )B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.jurutulis China tembikar Perkahwinanbangsawan India Siam Portugis1. Kegiatan menterjemah dan menyadur karya sastera Parsi dan Arab telahdi lakukan oleh ulama dan ______________2. Sultan Muzaffar Shah telah menjalin hubungan dengan_________ untukmengelak serangan Siam.3. Kedatangan_______________ pada 1509 pada awalnya hanya untukberdagang.4. Melalui______________ antara putera dan puteri Sultan Melaka dengananak raja dari negeri Pahang, Kelantan dan Siak berjaya meluaskanpengaruh Melaka.BendaharaTemenggungPenghulubendahariLaksamanaKetua angkatan laut,pengawalkeselamatan sultanPenasihat sultan,Pemangku SultanKetua polis, ketuapenjara, hakim keskes jenayah di darat.Mengurusperbelanjaan negeri,Pemungut cukai
  6. 6. 5. Barangan yang di bawa dari China untuk di dagangkan di Melakatermasuklah_______ dan teh.6. Senjata, tembaga dan minyak wangi adalah antara barang yang di bawadari _________ ke Melaka untuk di dagangkan.7. Tindakan Parameswara menguasai Temasik menimbulkankemarahan________.8. Kegiatan ilmu di Istana Melaka terhad kepada golongan istana dan__________ sahaja.(8 markah)C. Tuliskan (B) pada pernyataan yang betul dan (S) pada pernyataanyang salah.1. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, masjid menjadipusat kegiatan ilmu yang penting.2. Golongan cerdik pandai seperti jurutulis, pengarang danulama sering berkumpul di madrasah untuk menjalankanaktiviti keilmuan.3. Istana menjadi tempat perbincangan dan perdebatanantara ulama tentang hal agama.4. Sultan Melaka menjadi guru untuk mengajar ilmu agamaIslam kepada pembesar dan rakyat jelata.5. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melakadigubal semasa Melaka menjadi pusat kegiatan ilmu.6. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar ilmupengetahuan dan bahasa gerakan dakwah pada zamanKesultanan Melayu Melaka.7. Hasil karya penulis tempatan dan sastera asing banyakdisimpan di dalam istana.8. Banyak karya sastera dari Arab dan Parsi telahditerjemah kepada bahasa Melayu.9. Karya yang dihasilkan di Melaka banyak digunakan( )( )( )( )( )( )( )( )
  7. 7. sebagai alat menyebarkan agama Islam.10. Karya sastera yang diterjemahkan di istana Melakabanyak dihantar ke India dan China.( )( )(10markah)D. Isikan sumbangan tokoh di bawah dengan betul menggunakan frasa yangdi beri di bawah.#Menjadikan Melaka sebagai Pusat Pengajian Islam#mengasaskan Kesultanan Melaka#Mempertingkatkan Keselamatan Melaka#Memperluas kuasa MelakaTokoh SumbanganParameswaraSultan Muzaffar ShahSultan Mansor ShahSultan Alauddin

×