Successfully reported this slideshow.

Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4

430 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dsk reka bentuk dan teknologi thn 4

 1. 1. iii
 2. 2. v•••••
 3. 3. vi
 4. 4. 1KomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilKomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanKomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilKomunikasiPenggabungjalinankemahiran berbahasasemasa berinteraksi dalambahasa Malaysia, bahasaInggeris, bahasa Cina danbahasa TamilSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiSains & TeknologiPenguasaan pengetahuansains, kemahiran dan sikapsaintifikPenguasaan pengetahuandan kemahiran matematikPenguasaan pengetahuandan kemahiran berasaskanteknologiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiKerohanian, Sikap &NilaiPenghayatan amalanagama, kepercayaan,sikap dan nilaiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiPerkembangan Fizikal &EstetikaPerkembangan jasmani dankesihatan untukkesejahteraan diriPemupukan daya imaginasi,kreativiti, bakat dan apresiasiKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKeterampilan DiriPemupukan kepimpinandan sahsiah diri melaluiaktiviti kurikulum dankokurikulumKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanKemanusiaanPenguasaan ilmu danamalan tentangkemasyarakatan dan alamsekitar setempat, negaradan globalPenghayatan semangatpatriotisme dan perpaduanReka Bentuk Kurikulum
 5. 5. 2
 6. 6. 3
 7. 7. 4
 8. 8. 5
 9. 9. 6
 10. 10. 7
 11. 11. 8
 12. 12. 9
 13. 13. 10------
 14. 14. 11
 15. 15. 13
 16. 16. 14medium-density fibreboard mounting board.manual mitresaw)
 17. 17. 15
 18. 18. 16
 19. 19. 17BIL. STANDARD KANDUNGANTahun 4Waktu Minit(min)1 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1 301.2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel 1 302 2.0 ASAS TEKNOLOGI2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi 4 1203 3.0 REKA BENTUK3.1 Mereka bentuk projek eksperimental 6 1804 4.0 PENGHASILAN PROJEK4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik 14 4205 6.0 SAINS RUMAH TANGGA6.1 Menghasilkan artikel jahitan 10 300JUMLAH BESAR 36 1080
 20. 20. 18BIL. STANDARD KANDUNGANTahun 4 Tahun 5 Tahun 6Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)1 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL1.1 Mengenal pasti Struktur Organisasi Bengkel 1 301.2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel 1 302 2.0 ASAS TEKNOLOGI2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi 4 1202.2 Memasang dan membuka kit model berfungsi secaraelektromekanikal berpandukan manual4 1202.3 Mereka dan membina model berfungsi 8 2403 3.0 REKA BENTUK3.1 Mereka bentuk projek eksperimental 6 1804 4.0 PENGHASILAN PROJEK4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam denganlitar elektrik14 420
 21. 21. 19BIL. STANDARD KANDUNGANTahun 4 Tahun 5 Tahun 6Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)Waktu Minit(min)4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan logam dan bukanlogam dengan litar elektronik14 4204.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logamdengan litar elektrik dan litar elektronik16 4805 5.0 TEKNOLOGI PERTANIAN5.1 Menanam benih dalam bekas tanaman yang sesuai 8 2405.2 Menanam secara hidroponik 12 3606 6.0 SAINS RUMAH TANGGA6.1 Menghasilkan artikel jahitan 10 3006.2 Menyediakan sajian 6 1806.3 Menghias dan Membungkus Makanan 4 120JUMLAH BESAR 36 1080 36 1080 36 1080
 22. 22. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917http://www.moe.gov.my/bpk

×