KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHPENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN EMPAT2013DRAF
DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)PENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN EMPATBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana baha...
KANDUNGANMUKA SURATRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan vPendahuluan 1Matlamat 1Objektif 2Strategi Pengajaran dan ...
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan be...
PENDAHULUANDokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahap 2 adalah berpusatkan murid dan memberi peluang kepada merekauntuk...
OBJEKTIFSetelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah murid dapat:1. Menghargai keindahan alam ciptaan...
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPendidikan Seni Visual mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran s...
O R G A N I S A S I K A N D U N G A NKurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidan...
Aktiviti di Tahun 4 bagi kurikulum Pendidikan Seni Visual meliputi :MODUL / BIDANG AKTIVITIMENGGAMBAR1. Lukisan2. Catan3. ...
MODUL 1 MENGGAMBARLUKISAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan lukisan menggunakan media kering ...
1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan lukisanMurid dapat menga...
MODUL 1 MENGGAMBARCATAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan catan dengan menekankan bahasa seni...
1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan catan.Murid dapat mengap...
MODUL 1 MENGGAMBARGOSOKAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan gambar menggunakan teknik gosokan...
1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan gambarteknik gosokanMuri...
MODUL 1 MENGGAMBARCAPAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan gambar menggunakan teknik capan den...
1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi, dalampenghasilan capanMurid dapat mengap...
MODUL 1 MENGGAMBARMOZEK - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan gambar teknik mozek dengan menekank...
1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan gambarteknik mozekMurid ...
MODUL 1 MENGGAMBARPOSTER - Tema: Gaya Hidup SihatMenghasilkan poster dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan pos...
1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan posterMurid dapat mengap...
MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANLUKISAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang men...
2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian, danteknologi dalam penghasilancorak teknik lukisanMuri...
MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANCETAKAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang men...
2.3 Ekspresi kreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corakteknik cetakanMurid...
MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAANRESIS - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang meng...
2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak teknikresisMurid d...
MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANKALIGRAFI - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang m...
2.3 Ekspresi kreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corakteknik kaligrafiMur...
MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAANPUALAMAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak tidak teran...
2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak teknikpualamanMuri...
MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANIKATAN DAN CELUPAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak ti...
2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak tenikikatan dan ce...
MODUL 3 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANASEMBLAJ - Tema: Objek Buatan ManusiaMenghasilkan arca teknik asemblaj dengan menekank...
3.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan arca teknikasemblajMurid...
MODUL 3 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANDIORAMA - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan diorama dengan ...
3.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan dioramaMurid dapat menga...
MODUL 3: MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANBONEKA - Tema: Alam Semula JadiMenghasilkan boneka dengan menekankan bahasa seni visu...
3.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan bonekaMurid dapat mengap...
MODUL 4 MENGENAL KRAF TRADISIONALBATIK - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak batik dengan m...
4.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak batik.Murid dapat ...
MODUL 4 MENGENAL KRAF TRADISIONALUKIRAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan ukiran menggunakan ...
4.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan ukiranMurid dapat mengap...
MODUL 4 MENGENAL KRAF TRADISIONALTEMBIKAR - Tema: Alam Semula JadiMenghasilkan tembikar teknik picitan dengan menekankan b...
4.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan tembikarMurid dapat meng...
Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pent...
Dsk pendidikan seni visual thn 4
Dsk pendidikan seni visual thn 4
Dsk pendidikan seni visual thn 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dsk pendidikan seni visual thn 4

1,209 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsk pendidikan seni visual thn 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHPENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN EMPAT2013DRAF
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)PENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN EMPATBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGANMUKA SURATRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan vPendahuluan 1Matlamat 1Objektif 2Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 3Organisasi kandungan 4Pemetaan bidang kegiatan Tahun 4 5
 5. 5. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diriserta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik;mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmurannegara yang akan dapat dinikmati bersamasecara adil dan saksama; menjamin satu carayang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagaicorak; membina satu masyarakat progresif yangakan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kamiuntuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkanatas prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANv
 6. 6. PENDAHULUANDokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahap 2 adalah berpusatkan murid dan memberi peluang kepada merekauntuk mempertingkatkan daya imaginasi, kreativiti, dan bakat ke tahap optima dalam proses penghasilan karya. Dokumenini dapat memberi panduan dalam proses pembelajaran abad ke-21 yang mementingkan pembelajaran kolaboratif,pemikiran aras tinggi, dan belajar untuk kehidupan secara praktikal. Ia membolehkan penzahiran idea secara kreatif daninovatif dengan berbantukan teknologi bertepatan dengan tahap keupayaan murid. Dokumen ini juga dapat membentukkeperibadian generasi Malaysia yang celik seni dan budaya serta menyediakan murid bagi menghadapi cabaran alaf baruselaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.MATLAMATDokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahap 2 bermatlamat untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatifdan inovatif menerusi pemupukan bahasa seni visual. Aktiviti yang dirancang membolehkan murid menghasilkan karyadan berupaya membuat apresiasi seni visual. Isi kandungannya membantu perkembangan emosi murid, meningkatkanrasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa, sertadapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara selaras dengan hasrat FalsafahPendidikan Kebangsaan.1
 7. 7. OBJEKTIFSetelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah murid dapat:1. Menghargai keindahan alam ciptaan tuhan2. Mengetahui bahasa seni visual serta dapat mengaplikasi dalam penghasilan karya3. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti4. Menguasai kemahiran asas dalam bidang menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuatbinaan, serta mengenal kraf tradisional5. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual6. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif, inovatif dan menyeronokkan7. Memupuk keyakinan diri, nilai kerjasama, dan bertanggungjawab dalam aktiviti seni visual8. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air9. Menghargai dan membuat apresiasi tentang karya sendiri dan rakan.2
 8. 8. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPendidikan Seni Visual mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori KecerdasanPelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, TeknologiMaklumat Dan Komunikasi (ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan PembelajaranMasteri yang selaras dengan visi dan misi pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah PendidikanNegara. Penggunaan strategi-strategi ini bertujuan untuk memupuk minat dan kreativiti di kalangan murid.Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat dan dapat mencetus idea seperti penerokaan amatlahdigalakkan sama ada secara manual atau berbantukan teknologi. Kaedah pengajaran yang disarankan adalah sepertiDiscipline Base Art Education (DBAE), pembelajaran berorientasikan produk, berorientasikan studio, aktiviti berkumpulan,kolaborasi, koperatif, tunjuk cara, bicara seni, percambahan minda, soal jawab, penyelesaian masalah, kembara visual,imitasi, dan ekspresi diri. Pemilihan dan penentuan kaedah pengajaran yang pelbagai perlu selaras dengan kesediaan,kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasilkerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran(folio) dan hasil kerjanya sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis, dan refleksi terhadappembelajarannya. Rekod ini juga membantu guru menilai perkembangan pembelajaran murid.3
 9. 9. O R G A N I S A S I K A N D U N G A NKurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corakdan rekaan, membentuk dan membuat binaan, serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebutdisusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni.Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard kandungan.STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIKStandard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan)yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni.STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENIStandard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual menerusipenentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIFStandard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni.STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUALStandard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visualdengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.4
 10. 10. Aktiviti di Tahun 4 bagi kurikulum Pendidikan Seni Visual meliputi :MODUL / BIDANG AKTIVITIMENGGAMBAR1. Lukisan2. Catan3. Gosokan4. Capan5. Mozek6. PosterMEMBUAT CORAK DAN REKAANTerancang7. Lukisan8. Cetakan9. Resis10. KaligrafiTidak Terancang11. Pualaman12. Ikatan dan CelupanMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN13. Assemblaj14. Diorama15. BonekaMENGENAL KRAF TRADISIONAL16. Batik17. Ukiran18. Tembikar5
 11. 11. MODUL 1 MENGGAMBARLUKISAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual.Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada lukisan.Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Garisan - silang pangkah1.1.1.2 Ruang - ruang dalam1.1.1.3 Bentuk - ilusi1.1.1.4 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.5 Jalinan - tampak1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Penegasan - hal benda (subject matter)1.1.2.2 Kepelbagaian - hal benda (subject matter)1.1.2.3 Kesatuan - komposisi objek1.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilan lukisanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan lukisan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - tiada1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - silang pangkah (cross-hatching)6
 12. 12. 1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan lukisanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan1.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan7
 13. 13. MODUL 1 MENGGAMBARCATAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan catan dengan menekankan bahasa seni visualMenghasilkan catan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada catanMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Bentuk - ilusi1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.3 Ruang - ruang dalam1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Harmoni - warna1.1.2.2 Ritma dan pergerakan - hal benda (subject matter)1.1.2.3 Imbangan - tidak simetri1.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilan catanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan catan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - basah atas kering8
 14. 14. 1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan catan.Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan catan secara kreatif1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan1.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budaya.Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasaseni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan9
 15. 15. MODUL 1 MENGGAMBARGOSOKAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan gambar menggunakan teknik gosokan dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan gambar dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada gambar teknikgosokanMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknikgosokan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Bentuk - ilusi1.1.1.2 Jalinan - tampak dan sentuh1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan1.1.2.2 Kesatuan - komposisi objek1.2 Aplikasi seniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilangambar teknik gosokanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalampenghasilan gambar teknik gosokan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - permukaan yang mempunyai jalinan1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna, dan pensel1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - gosokan10
 16. 16. 1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan gambarteknik gosokanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan1.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, danbudayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan11
 17. 17. MODUL 1 MENGGAMBARCAPAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan gambar menggunakan teknik capan dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan gambar dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada gambar teknikcapanMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknikcapan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Jalinan - tampak1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.3 Rupa - organik1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan1.1.2.2 Kesatuan - komposisi objek1.2 Aplikasi seniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilangambar teknik capanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan gambar teknik capan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, daun, jari dan alatan lain yang sesuai1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - capan12
 18. 18. 1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi, dalampenghasilan capanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan1.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan13
 19. 19. MODUL 1 MENGGAMBARMOZEK - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan gambar teknik mozek dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan gambar teknik mozek dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi EstetikMembuat persepsidan menggunakanbahasa seni visualyang ada padagambar teknik mozekMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknikmozek1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Rupa - geometri atau organik1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Kontra - warna1.1.2.2 Kepelbagaian – bahan1.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilangambar teknik mozekMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan gambar teknik mozek.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - gunting atau pembaris1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, gam, dan bahan lain yang sesuai1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - mozek14
 20. 20. 1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan gambarteknik mozekMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek1.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarahseni, dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasaseni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan15
 21. 21. MODUL 1 MENGGAMBARPOSTER - Tema: Gaya Hidup SihatMenghasilkan poster dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan poster dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi EstetikMembuat persepsidan menggunakanbahasa seni visualyang ada pada posterMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Rupa - muka taip1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri1.1.2.2 Kontra - warna1.1.2.3 Penegasan - muka taip atau ilustrasi1.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilanposterMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan poster.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, gunting, dan pembaris1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam, dan cat poster atau oil pastel1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik16
 22. 22. 1.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan posterMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknikdalam penghasilan poster secara kreatif1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster1.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarahseni, dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasaseni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan17
 23. 23. MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANLUKISAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang menggunakan teknik lukisan dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi EstetikMembuat persepsidan menggunakanbahasa seni visualyang ada pada corakteknik lukisanMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak tekniklukisan2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis2.1.1.2 Rupa - organik atau geometri2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Harmoni - warna2.1.2.2 Imbangan - simetri2.1.2.3 Ritma dan pergerakan - susunan sisik ikan2.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilancorak teknik lukisanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak lukisan.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2.1.1 Alat - pembaris dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya2.2.2.1 Teknik - lukisan18
 24. 24. 2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian, danteknologi dalam penghasilancorak teknik lukisanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, kemahiran media, sertaproses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan2.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarahseni, dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan19
 25. 25. MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANCETAKAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang menggunakan teknik cetakan dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan cetakan dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi EstetikMembuat persepsidan menggunakanbahasa seni visualyang ada padacorak teknik cetakanMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Rupa - organik atau geometri2.1.1.2 Warna - sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Kontra - warna2.1.2.2 Ritma dan Pergerakan - susunan cerminan2.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilancorak teknik cetakanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak teknik cetakan.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2.1.1 Alat - pembaris, kadbod bergelugur, berus lukisan, palet, dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera, dan bahan lain yangsesuai2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya2.2.2.1 Teknik - cetakan blok20
 26. 26. 2.3 Ekspresi kreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corakteknik cetakanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan corak teknik cetakan secara kreatif2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik cetakan2.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasaseni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan21
 27. 27. MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAANRESIS - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang menggunakan teknik resis dengan menekankan bahasa seni visualMenghasilkan corak teknik resis dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada corak teknik resisMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis2.1.1.2 Rupa - organik atau geometri2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Kontra - warna2.1.2.2 Penegasan - motif2.2 Aplikasi SeniMengaplikasikanbahasa seni visualdan media dalampenghasilan corakteknik resisMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak teknik cetakan2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, span, dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batikdan bahan lain yang sesuai2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya2.2.2.1 Teknik - resis22
 28. 28. 2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak teknikresisMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis2.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasaseni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan23
 29. 29. MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANKALIGRAFI - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak terancang menggunakan teknik kaligrafi dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan kaligrafi dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi EstetikMembuat persepsidan menggunakanbahasa seni visualyang ada pada corakteknik kaligrafiMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis2.1.1.2 Rupa - muka taip2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau neutral2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - perulangan dan susunan motif2.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilancorak teknik kaligrafiMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak teknik kaligrafi2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, pen kaligrafi, dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese ink dan bahan lain yang sesuai2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya2.2.2.1 Teknik - kaligrafi24
 30. 30. 2.3 Ekspresi kreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corakteknik kaligrafiMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi2.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budaya.Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan25
 31. 31. MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAANPUALAMAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak tidak terancang teknik pualaman dengan menekankan bahasa seni visualMenghasilkan pualaman dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada corak teknikpualamanMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknikpualaman.2.1.1 Unsur seni.2.1.1.1 Garisan - tebal, nipis, melengkung, dan beralun2.1.1.2 Jalinan - tampak2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Kepelbagaian - warna2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - corak pualaman2.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilancorak teknik pualamanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak teknik pualaman.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media2.2.1.1 Alat - besen, lidi, air, dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat minyak dan turpentin2.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya2.2.2.1 Teknik - pualaman26
 32. 32. 2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak teknikpualamanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan, dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman2.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadap karyasendiri dan rakanberpandukan bahasa senivisual, sejarah seni, danbudayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan27
 33. 33. MODUL 2 MEMBUAT CORAK DAN REKAANIKATAN DAN CELUPAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak tidak terancang teknik ikatan dan celupan dengan menekankan bahasa seni visualMenghasilkan corak tidak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada corak tenik ikatandan celupanMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatandan celupan .2.1.1 Unsur seni.2.1.1.1 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.1.2 Jalinan - tampak2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Kepelbagaian - warna2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - jalinan pada corak2.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilancorak tenik ikatan dancelupanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak teknik ikatan dan celupan .2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis media2.2.1.1 Alat - gelang getah, batu atau guli atau penutup botol, baldi, dan alatan lain yangsesuai2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan28
 34. 34. 2.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak tenikikatan dan celupanMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan secara kreatif2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dancelupan2.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarahseni, dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan29
 35. 35. MODUL 3 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANASEMBLAJ - Tema: Objek Buatan ManusiaMenghasilkan arca teknik asemblaj dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan arca teknik asemblaj dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada arca teknik asemblajMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknikasemblaj.3.1.1 Unsur seni.3.1.1.1 Bentuk - konkrit3.1.1.2 Ruang - nyata3.1.1.3 Jalinan - sentuh dan tampak3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz3.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri3.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilan arcateknik asemblajMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan arca teknik asemblaj.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media3.2.1.1 Alat - gunting3.2.1.2 Bahan – gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya3.2.2.1 Teknik - asemblaj30
 36. 36. 3.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan arca teknikasemblajMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj secara kreatif3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj3.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan31
 37. 37. MODUL 3 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANDIORAMA - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan diorama dengan menekankan bahasa seni visualMenghasilkan diorama dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada dioramaMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama.3.1.1 Unsur seni3.1.1.1 Bentuk - konkrit3.1.1.2 Ruang - nyata3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek3.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilandioramaMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan diorama.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media3.2.1.1 Alat - gunting3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kadmanila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku, dan bahan lain yangsesuai3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain-lain )32
 38. 38. 3.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan dioramaMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan diorama secara kreatif3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama3.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah senidan budaya.Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan33
 39. 39. MODUL 3: MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANBONEKA - Tema: Alam Semula JadiMenghasilkan boneka dengan menekankan bahasa seni visualMenghasilkan boneka dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada bonekaMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.3.1.1 Unsur seni.3.1.1.1 Bentuk - konkrit3.1.1.2 Jalinan - sentuh3.1.2 Prinsip rekaan3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri3.1.2.2 Penegasan - muka boneka3.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilanbonekaMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan boneka .3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media3.2.1.1 Alat - gunting3.2.1.2 Bahan - kain perca, gam, botol air mineral, benang bulu kambing,dan bahan lain yang sesuai3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya34
 40. 40. 3.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan bonekaMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan boneka secara kreatif.3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka3.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budaya.Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya3.4.3 Menghargai dan menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan secara lisan35
 41. 41. MODUL 4 MENGENAL KRAF TRADISIONALBATIK - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan corak batik dengan menekankan bahasa seni visualMenghasilkan corak batik dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi EstetikMembuat persepsidan menggunakanbahasa seni visualyang ada pada corakbatikMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.4.1.1 Unsur seni.4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis4.1.1.2 Rupa - organik atau geometri4.1.1.3 Warna - primer dan sekunder dan tertier4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 Harmoni - warna4.1.2.2 Kesatuan - susunan motif4.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilan corakbatikMurid dapat mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak batik.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media4.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet4.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya4.2.2.1 Teknik - resis36
 42. 42. 4.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan corak batik.Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.4.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarahseni, dan budaya.Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan37
 43. 43. MODUL 4 MENGENAL KRAF TRADISIONALUKIRAN - Tema: Alam Semula Jadi atau Objek Buatan ManusiaMenghasilkan ukiran menggunakan teknik ukiran timbul dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan ukiran dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada ukiranMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran.4.1.1 Unsur seni4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis4.1.1.2 Jalinan - sentuh4.1.1.3 Bentuk - konkrit4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 Kesatuan - motif4.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri4.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilan ukiranMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan ukiran.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media4.2.1.1 Alat - pensel, pembaris, pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai.4.2.1.2 Bahan - sabun buku dan bahan lain yang sesuai4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya4.2.2.1 Teknik - ukiran timbul38
 44. 44. 4.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan ukiranMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran4.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarah seni,dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspekbahasa seni visual.4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan39
 45. 45. MODUL 4 MENGENAL KRAF TRADISIONALTEMBIKAR - Tema: Alam Semula JadiMenghasilkan tembikar teknik picitan dengan menekankan bahasa seni visual.Menghasilkan tembikar dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.Membuat apresiasi terhadap karya.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi EstetikMembuat persepsi danmenggunakan bahasaseni visual yang adapada tembikarMurid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar.4.1.1 Unsur seni.4.1.1.1 Bentuk - konkrit4.1.1.2 Jalinan - sentuh dan tampak4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier atau neutral4.1.2 Prinsip rekaan4.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri4.2 Aplikasi SeniMengaplikasikan bahasaseni visual dan mediadalam penghasilantembikarMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan tembikar.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media4.2.1.1 Alat - pencungkil gigi atau batang aiskrim, berus lukisan dan alatan yang sesuai4.2.1.2 Bahan - tanah liat , cat poster dan bahan lain yang sesuai4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya4.2.2.1 Teknik - picitan40
 46. 46. 4.3 Ekspresi KreatifPenzahiran idea melaluipelbagai sumber, kajian,dan teknologi dalampenghasilan tembikarMurid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses danteknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar4.4 Apresiasi SeniApresiasi terhadapkarya sendiri dan rakanberpandukan bahasaseni visual, sejarahseni, dan budayaMurid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasaseni visual.4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan41
 47. 47. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917http://www.moe.gov.my/bpk

×