Ibus pinyin

1,305 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ibus pinyin

  1. 1. ibus 無調注音輸入法 Yuren Ju
  2. 2. 記得預設的注音輸入法嗎?
  3. 3. 為什麼難用?  對岸的熱血繁體中文使用者寫的  開發出符合拼音輸入法習慣的注音輸入法  如何改善?
  4. 4. 加入他們!
  5. 5. 特點 (1) 不需要輸入聲調 http://www.flickr.com/photos/ko_an/21686590/
  6. 6. 特點 (2) ibus-pinyin 拼音 注音 共用元件
  7. 7. 最新版本  http://github.com/yurenju/ibus­pinyin   增加聲調中的一聲  Enter  直接輸出第一個候選字  將 < >  對應到,。
  8. 8. Fork it! http://github.com/ibus/ibus-pinyin

×