Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Em

1,067 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Em

 1. 1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститутКАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Завідувач кафедри – Захарченко Володимир Іванович , доктор економічних наук, професор Вінниця – 2012
 2. 2. МІСІЯ КАФЕДРИ Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють професійними знаннями і вміннями у сферіменеджменту, маркетингу,фінансів, обліку та аудиту, необхідними для успішноїпідприємницької діяльності в сучасних ринкових умовах.
 3. 3. ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ  ЗАХАРЧЕНКО Володимир Іванович, доктор екон. наук, завідувач кафедри,професор;  ЧЕЧЕЛЬ Олег Миколайович, доктор наук з державного управління, професор кафедри;  КИЛИМНЮК Віктор Йосипович, канд. екон. наук, професор кафедри;  ПЕРЕДРІЙ Степан Самійлович, канд. екон. наук, доцент, заст. зав. кафедри;  СЕРВЕТНИК Микола Сергійович, канд. екон. наук, доцент;  ДУБОВА Світлана Григорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри;  ЛЮТВОРТ Сергій Генріхович, канд. екон. наук, доцент кафедри;  НЕЖИВЕНКО Алла Петрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри; На кафедрі працює 13 осіб, в томучислі: 3 доктори наук, професори; 7  КРАВЦОВА Альона Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри;кандидатів наук, доцентів; 2 старшихвикладачі та 1 викладач. Такий склад  АНТОНЮК Володимир Васильович,викладачів кафедри відповідає доцент кафедри;вимогам МОН України щодо  ЗАГИКА Валентина Петрівна,акредитації спеціальностей  ст. викладач;“Менеджмент і адміністрування”,  ЗАХАРЧЕНКО Сергій Володимирович,“Фінанси і кредит”, “Облік і аудит” заОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” та  ст. викладач;“Магістр”  ТОПОЛЕВСЬКА Оксана Василівна, викладач
 4. 4. КАФЕДРА ГОТУЄ ФАХІВЦІВза такими спеціальностями:„Менеджмент” за освітньо-кваліфікаційними рівнями“Бакалавр” та “Магістр”; “Фінанси і кредит” за освітньо-кваліфікаційними рівнями“Бакалавр” , “Спеціаліст” та “Магістр”; “Обдік і аудит” за освітньо-кваліфікаційними рівнями“Бакалавр” та “Спеціаліст”.Форми навчання – денна і заочна.
 5. 5. Спеціальність “Менеджмент і адмініструванння(за видами економічної діяльності)” Фахові дисципліни, що викладаються:  Основи менеджменту;  Управління персоналом;  Соціальний менеджмент;  Стратегічний менеджмент;  Фінансовий менеджмент;  Основи маркетингу;  Контролінг;  Бізнес-план підприємства;  Корпоративне управління;  Міжнародний менеджмент;  Екологічний менеджмент;  Реінжиніринг бізнес-процесів;  Методи прийняття управлінських рішень та ін.
 6. 6. Спеціальність “Менеджмент і адмініструванння(за видами економічної діяльності)” Випускники спеціальності можуть займати такі посади:  керівників та їх заступників малих, середніх і великих підприємств, установ та організацій різних форм власності ;  начальників відділів кадрів, охорони праці, соціального розвитку;  керівників підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів;  керівників підрозділів з реклами та звязків з громадськістю. Наші випускники також працюють економічними радниками, фахівцями з управління в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 7. 7. Спеціальність “Менеджмент і адмініструванння(за видами економічної діяльності)” Випускники спеціальності: ). Орлик Іван Олександрович закінчив ВСЕІ Університету «Україна» у 2010 році за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Працює менеджером по роботі с клієнтами (торговий представник компанії ПіДжіТрейд – офіційний дистриб’ютор компанії Проктер енд Гембл в Україні (Одеса).
 8. 8. Випускники спеціальності: ). Примчук Олег Петрович закінчив ВСЕІ Університету «Україна» у 2010 році за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Працює операційним менеджером сокового цеху ТОВ «Аграна Фрут Україна» (Вінниця) – одного з найбільших східноєвропейських виробників високоякісних концентрованих соків, пюре та фруктових наповнювачів. Старуха Юрій Олександрович закінчив ВСЕІ Університету «Україна» у 2010 році за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Працює менеджером у ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Вінницька філія), що є провідною українською компанією з роздрібної реалізація пального та супутніх товарів через мережу заправних комплексів «ОККО».
 9. 9. Випускники спеціальності: ). Сухеняк Кристина Богданівна закінчила ВСЕІ Університету «Україна» у 2011 році за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Працює економістом в АТ «Дельта Банк» (Вінницьке відділення) Тополевська Оксана Василівна закінчила ВСЕІ Університету «Україна» у 2008 році за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Працює викладачем на кафедрі економіки та менеджменту ВСЕІ Університету «Україна». аспірантка Чернігівського державного технічного університету
 10. 10. Спеціальність “Фінанси і кредит” Фахові дисципліни, що викладаються:  Фінанси;  Фінанси підприємства;  Фінансовий аналіз;  Фінансовий менеджмент;  Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;  Управління фінансовою санацією підприємства;  Бізнес-план підприємства;  Фінансово-банківська статистика;  Фінансове планування;  Грошово-кредитна система зарубіжних країн;  Місцеві та державні фінанси;  Податкова система;  Податковий та бюджетний менеджмент;  Страхування та ін.
 11. 11. Спеціальність “Фінанси і кредит” Випускники спеціальності можуть займати такі посади:  економіст;  бухгалтер-ревізор бюджетних установ;  начальник кредитного відділу банку;  начальник адміністративно-господарського відділу держадміністрації;  державний податковий інспектор;  фінансист;  фінансовий аналітик;  викладач ВНЗ;  головний спеціаліст ДПІ;  страховий агент.
 12. 12. Спеціальність “Фінанси і кредит” Випускники спеціальності: Випускники спеціальності: Щербаківський Геннадій Георгійович закінчив ВСЕІ Університету “Україна” у 2011 році, спеціальність “Фінанси” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”, працює фінансистом Жмеринської філії Експрес-Банк Терлецький Пилип Геннадійович закінчив ВСЕІ Університету “Україна” у 2010 році, спеціальність “Фінанси” за освітньо- кваліфікаційним рівнем “Магістр”, працює начальником відділу фінансового контролю у ТОВ ПК “Зоря Поділля” м. Гайсин.
 13. 13. Спеціальність “Облік і аудит” Дисципліни, що викладаються:  Бухгалтерський облік;  Облік зовнішньоекономічної діяльності;  Податкова система;  Аудит;  Платіжні системи;  Банківська система;  Міжнародні розрахунки та валютні операції;  Бюджетування суб’єктів підприємництва та ін.
 14. 14. Спеціальність “Облік і аудит” Випускники спеціальності можуть займати такі посади:  головний бухгалтер;  бухгалтер;  провідний економіст;  старший економіст;  начальник відділу;  старший бухгалтер;  начальник контрольно-ревізійного відділу;  головний ревізор;  ревізор;  аудитор;  аудитор-аналітик та ін.
 15. 15. Спеціальність “Облік і аудит” Випускники спеціальності: Семко Інна Анатоліївна закінчила ВСЕІ Університету “Україна” у 2011 році, спеціальність “Облік і аудит” за освітньо- кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст”, працює головним спеціалістом у управлінні державного казначейства у Шаргородському районі. Савіцька Валентина Миколаївна закінчила ВСЕІ Університету “Україна” у 2011 році, спеціальність “Облік і аудит” за освітньо- кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст”, працює головним бухгалтером у Піщанській міській раді.
 16. 16. НАУКОВА РОБОТА Напрями досліджень кафедри Проблеми організації управління бізнесом на регіональному рівні; Менеджмент конкурентоспроможності підприємств і регіонів; Менеджмент фінансово-соціального консалтингу в регіоні. Монографії, підручники та навчальні посібники з грифон МОНмолодьспорту опублікували: проф. Захарченко В.І; проф. Чечель О.М.; проф. Килимнюк В.Й.
 17. 17. ЗАХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Відзнаки: відмінник освіти України Викладає дисципліни:  Основи менеджменту;  Корпоративне управління;  Екологічний менеджмент;  Регіональна економіка. ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України : монографія. – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 548 с. Україна : основні тенденції взаємодії суспільства і природи у XX ст. : монографія. – К. : Академперіодика, 2005. – 320 с. (у співавторстві). Ринкова трансформація господарства регіону (кластерний підхід) : навч. посіб. – Вінниця : ВДАУ, 2006. – 395 с. (у співавторстві). Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України : кол. наук. монографія. – К. : Нац. акад. управл., 2008. – 252 с. Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : [монография] : в 4 т. / под общ. ред. В. И. Дубницкого, И. П. Булева. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – Т. 2. – С. 270-279, 294-303; Т. 3. – С. 100-107; Т. 4. – С. 173-178. Ринкова трансформація економіки регіону : підручник. – Вінниця : Консоль, 2012. – 536 с. (у співавторстві)
 18. 18. ЧЕЧЕЛЬ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ – доктор наук з державного управління, професор Викладає дисципліни: Історія економіки та економічної думки; Основи підприємницької діяльності; ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ КИЛИМНЮ К Віктор Йосипович – кандидат економічних наук, професор Голова Наглядової ради ПрАТ “Вінницяоблпаливо” Викладає дисципліни: Контролінг. ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ Килимнюк В. Й. Забезпечення прибутковості та ефективного розвитку паливопостачальних об’єднань України на основі контролінгу : монографія / В. Й. Килимнюк. – Вінниця : БІКОМ, 2000. – 136 с.
 19. 19. Дякую за увагу!

×