Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หน่วยงานที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์ ตั...
ภายในท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ<br />มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 4 ชั้น เรื่องพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้ชมสามารถจะทดลอง ท...
นิทรรศการวิทยาศาสตร์การกีฬา นำเสนอเรื่องความสำคัญของ<br />ร่างกายของตนเอง ประวัติวิทยาศาสตร์การกีฬา การรู้จักออกกำลังกาย ก...
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) <br />องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) เป็นรัฐว...
การจัดแสดง<br />   อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี เป็นอาคารอาคารหลักมีรูปทรงลูกบาศก์ 3 ลูกเชื่อมติดกันมี 6 ชั้น มีพ...
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีเนื้อที่ 3,000 ตร.ม. ส่วนที่จัดแสดงอยู่บนชั้น 1 ของอาคาร มีเนื้อหาหลักคือ ความหลากหลายทางชี...
อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีเนื้อที่ 9,300 ตร.ม. อยู่ระหว่างการพัฒนาและติดตั้งนิทรรศการหลัก มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิ...
พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และทรัยากรธรร...
พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยภาควิชาธรณีวิทยา เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับความรู้และตัวอย่...
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่ายและการพิมพ์ ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทค...
พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2525 เ...
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาคารอัญม...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ตำบลโคกขาม ห่างจ...
ประกอบการบรรยาย Mini Theater และมีชุดนิทรรศการเรื่อง มนุษย์กับการวัดและการนับ เล่าถึงประวัติของการพัฒนาการวัดมาอย่างยาวนาน...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ตั้งอยู่ที่ ตำบลรัง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธ...
ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้ชมฟรี เป็นเรื่องราวแห่งความมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่หลากหลายทั้งรูปลักษณ์และการด...
ห้องฉายดาว เป็นท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ที่ให้ความรู้เรื่องประวัติการสร้างท้องฟ้าจำลองแบบเดิม และแห่งใหม่ โดยมีพลูโตบอย เป็นตั...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง<br />  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาส...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จัดตั้งขึ้นเพื่อ<br />เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ...
นิทรรศการ<br />นิทรรศการภูมิปัญญาไทยในมิติวิทยาศาสตร์ <br />นิทรรศการบ้านคนตรัง <br />นิทรรศการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเท...
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์<br />อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีข...
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการฐานการเรียนรู้ 25 ฐานการเรียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่...
2. กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ได้แก่ ฐานฟากฟ้า ณ หว้ากอ , ฐานมนุษย์กับดวงดาว , ฐานพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์, ฐาน...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมกา...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว<br />597/49 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 <br />ศูนย์วิทยาศาสตร...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  เปิดให้บริการเยี่ยมชมแก่โรงเรียนศร...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เป็นสถานศึกษาสังกัด       ...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น <br />สวนดึกดำบรรพ์ เป็นสวนที่อยู่ภายในบริเวณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ...
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา<br />
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เดิมมีชื่อว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์...
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

2,571 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

 1. 1. ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หน่วยงานที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีเปิด อาคารศูนย์วิทยาศสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้าจำลอง) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ อาทิเช่น เทคโนโลยี อวกาศ ไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภายในท้องฟ้าจำลองจะจัดแสดงการฉายภาพส่องดูดาว ในเรื่องของจักรวาล นอกโลก อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ จะจัดแสดงเป็นรอบๆ โดยแบ่งการแสดงเป็น 2 ส่วนคือ การฉายดาวบนท้องฟ้าในเวลาค่ำ และรุ่งสาง ส่วนการฉายสไลด์มัลติวิชั่นจะเปลี่ยนเนื้อเรื่อง ตามรายการของแต่ละเดือน <br />
 2. 2. ภายในท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ<br />มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 4 ชั้น เรื่องพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้ชมสามารถจะทดลอง ทดสอบและสัมผัสสิ่งแสดงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ชั้นที่ 1 เป็นเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์ การสื่อสารดาวเทียม เลเซอร์แสงมหัศจรรย์ เมืองกระจกทะลุจักรวาล<br />ส่วนชั้นที่ 2 จัดแสดงการเปิดโลกพลังงาน ประวัติเวลาและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ฯลฯ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงนิทรรศการถาวรด้วยสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ผู้ชมสามารถเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆภายในนิทรรศการด้วย มีทั้งหมด 6 ชั้น จัดแสดงที่ชั้น 3-8 โดยเริ่มตั้งแต่โลกดึกดำบรรพ์และฟอสซิล มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ โลกของแมลง Discovery Room Cyber Club และมรดกจากธรรมชาติ อาคารพิเศษ "โลกใต้น้ำ"จัดแสดงวิวัฒนาการสัตว์น้ำและพันธุ์ปลาสวยงามหลากลายชนิด<br />
 3. 3. นิทรรศการวิทยาศาสตร์การกีฬา นำเสนอเรื่องความสำคัญของ<br />ร่างกายของตนเอง ประวัติวิทยาศาสตร์การกีฬา การรู้จักออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น หน้าผามหาสนุก ซึ่งจะต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการทดลองด้วย นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีการฝึกอบรม บรรยาย สาธิต ทัศนศึกษา เข้าค่ายแข่งขัน รวมทั้งกิจกรรมทางความรู้ที่จัดเป็นประจำและจัดในวันสำคัญต่าง ๆ สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป<br />
 4. 4. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) <br />องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช. หรือ NSM) เป็นรัฐวิสหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บริเวณที่ตั้งนี้ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี (อาคารรูปลูกบาศก์) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ<br />
 5. 5. การจัดแสดง<br /> อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี เป็นอาคารอาคารหลักมีรูปทรงลูกบาศก์ 3 ลูกเชื่อมติดกันมี 6 ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงประมาณ 10,000 ตร.ม. มีการจัดแสดงเป็นเนื้อหาต่างๆ ในแต่ละชั้น เช่น นิทรรศการหมุนเวียน ประวัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พลังงาน วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และภูมิปัญญาไทย <br />ชั้นที่ 1. ส่วนต้อนรับ นักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก ห้องอินเทอร์เน็ต การศึกษา และนิทรรศการหมุนเวียน<br />ชั้นที่ 2. ประวัติการค้นพบและการประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี<br />ชั้นที่ 3. วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อุโมงค์พลังงาน และโรงภาพยนตร์<br />ชั้นที่ 4. โลกของเรา สิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง เกษตรกรรม<br />ชั้นที่ 5. ร่างกายของเรา การคมนาคม คุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์ในบ้าน และอนาคต<br />ชั้นที่ 6. เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย<br />
 6. 6. อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีเนื้อที่ 3,000 ตร.ม. ส่วนที่จัดแสดงอยู่บนชั้น 1 ของอาคาร มีเนื้อหาหลักคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งเป็นอาณาจักรของแบคทีเรีย เห็ดรา พืช วิวัฒนาการของชีวิต ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีห้องนักธรรมชาติวิทยา<br />
 7. 7. อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีเนื้อที่ 9,300 ตร.ม. อยู่ระหว่างการพัฒนาและติดตั้งนิทรรศการหลัก มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กำหนดเปิดให้บริการประมาณปลาย<br />
 8. 8. พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และทรัยากรธรรมชาติ อาทิเช่น โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตัวอย่างเปลือกหอยต่างๆ ของไทย ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย ชีววิทยาของผึ้ง ตัวอย่างปลาในวรรณคดี ตัวอย่างตะพาบม่านลายซึ่งพบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรและปูเจ้าฟ้า โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาชีววิทยา<br />
 9. 9. พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยภาควิชาธรณีวิทยา เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับความรู้และตัวอย่างทางธรณีวิทยา อาทิเช่น วัฎจักรของหินแร่ซากดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ และเชื้อเพลิงธรรมชาติที่พบภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อแสดงผลงานวิจัย และการประยุกต์ใช้วิชาธรณีวิทยาด้วย<br />
 10. 10. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่ายและการพิมพ์ ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่จัดแสดงกล้องถ่ายภาพ ภาพถ่าย การพิมพ์และเทคโนโลยีทางภาพอื่นๆ เป็นการเฉพาะและครบวงจร<br />
 11. 11. พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2525 เพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดในสภาพต่าง ๆ ทั้งตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างรักษาสภาพโดยการดอง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจัดแสดงสมุดบันทึกการสำรวจ จดหมายโต้ตอบของนักพฤกษศาสตร์ รายงานหรือข้อเขียน หนังสือ ตำราเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ทั้งทางด้านอนุกรมวิธานนิเวศวิทยา ธรรมชาติวิทยา พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ เป็นต้น<br />
 12. 12. พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาคารอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอัญมณีตั้งแต่จุดกำเนิดจนเป็นเครื่องประดับ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การจัดแสดงแบบจำลองการเกิดอัญมณีและเหมืองอัญมณี การจัดแสดงตัวอย่างแร่และอัญมณี การจัดแสดงการเจียระไนเพชรและการเจียระไนอัญมณี การจัดแสดงตัวอย่างโลหะมีค่า และวิธีการผลิตเครื่องประดับทองคำแพลทินัม และเงิน ส่วนสุดท้าย คือ การจัดแสดงตัวอย่างเพชร อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีเลียนแบบ[1]<br />
 13. 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ตำบลโคกขาม ห่างจากวัดโคกขามประมาณ 1 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ในเนื้อที่กว่า 18 ไร่ ภายในอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ ในหัวข้อโลกและระบบสุริยะ การสำรวจดวงจันทร์ ชีวิตของดาวฤกษ์ มีเครื่องฉายดาวภายในโดมขนาดเล็ก     <br />
 14. 14. ประกอบการบรรยาย Mini Theater และมีชุดนิทรรศการเรื่อง มนุษย์กับการวัดและการนับ เล่าถึงประวัติของการพัฒนาการวัดมาอย่างยาวนาน ภายนอกอาคารจัดเป็นสวนวิทยาศาสตร์ เช่น สวนธรณีวิทยา สวนสุขภาพ สวนสนุกของเครื่องเล่นเชิงฟิสิกส์ และยังมีฐานเกษตรธรรมชาติและสวนสมุนไพร ซึ่งการจัดกิจกรรมจะผสมกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์เดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ <br />
 15. 15. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ตั้งอยู่ที่ ตำบลรัง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ระหว่างคลอง 5 และคลอง 6 เข้าทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแยกจากถนนสายรังสิต-นครนายกเข้าไป 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537<br />
 16. 16. ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้ชมฟรี เป็นเรื่องราวแห่งความมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่หลากหลายทั้งรูปลักษณ์และการดำรงชีวิต  แบ่งออกเป็น ๗ โซน คือ<br />๑. ชีวิตที่หลากหลาย  <br />๒. เคมีชีวิต<br />๓. กลไกลชีวิต<br />๔. ชีวิตสัมพันธ์<br />๕. ชีวิตที่กำหนดได้<br />๖. อนุรักษ์พันธุ์แห่งชีวิต<br />๗. บันทึกแห่งชีวิตมหัศจรรย์<br />นิทรรศการภายในอาคารมีทั้งหมด ๓ ชั้น <br />
 17. 17. ห้องฉายดาว เป็นท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ที่ให้ความรู้เรื่องประวัติการสร้างท้องฟ้าจำลองแบบเดิม และแห่งใหม่ โดยมีพลูโตบอย เป็นตัว Mascot ที่จะบอกเล่าเรื่องต่างๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ แล้วตอนท้ายๆจะมีภาพดำดิ่งสู่มหาสมุทร และท่องสู่อวกาศ เป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยมากที่สุด ห้องฉายดาวจะเป็นแบบโดมเอียง<br />
 18. 18. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง<br /> กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ชื่อภาษาไทย "ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง" ชื่อภาษาอังกฤษ "Lampang Science Centre for Education" อักษรย่อ "ศว.ลำปาง" มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน<br />
 19. 19. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จัดตั้งขึ้นเพื่อ<br />เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช<br />ทรงครองราชสมบัติครบ 50ปีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ<br />จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง<br />เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2538<br />สถานที่ตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังตั้งอยู่ถนนตรัง-ปะเหลียนหมู่ที่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองจังหวัดตรัง<br />
 20. 20. นิทรรศการ<br />นิทรรศการภูมิปัญญาไทยในมิติวิทยาศาสตร์ <br />นิทรรศการบ้านคนตรัง <br />นิทรรศการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <br />นิทรรศการยางพารา<br />นิทรรศการโลกและพลังงาน <br />นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องเปิดโลกพลังงานและการเกิดภัยธรรมชาติ <br />นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ <br />นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและภาวะโลกร้อน<br />
 21. 21. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์<br />อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ริมอ่าวหว้ากอ ในตำบลคลองวาฬห่างจากตัวเมืองประจวบฯ ไปทางทิศใต้ราว 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตรวมเนื้อที่ 485 ไร่ 1 งาน 56.2 ตารางวา พื้นที่ด้านตะวันออกถูกขนาบด้วยทะเลฝั่งอ่าวไทย มีทิวสนทะเลขึ้นตลอดแนวชายหาด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินนร่วนปนทราย สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน และฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม - มกราคม <br />
 22. 22. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการฐานการเรียนรู้ 25 ฐานการเรียน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ดังนี้<br />1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานได้แก่ ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย , ฐานบันทึกเกียรติยศ , ฐานโลกอนาคต , ฐานเมืองเด็ก , ฐานคมนาคมและขนส่ง , ฐานเปิดโลกพลังงาน , ฐานสวนวิทยาศาสตร์ , ฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์ , ฐานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ , ฐานเทคโนโลยีเพื่ออาชีพ , ฐานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ , ฐานโบราณสถาน , ฐานพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย , ฐานอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย<br />
 23. 23. 2. กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ได้แก่ ฐานฟากฟ้า ณ หว้ากอ , ฐานมนุษย์กับดวงดาว , ฐานพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์, ฐานความเป็นไปได้ในจักรวาล , ฐานเทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ<br />3. กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ฐานธรรมชาติศึกษา , ฐานนกและแมลง , ฐานทรัพย์จากแผ่นดิน & สวนหิน , ฐานระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล , ฐานพื้นที่ชุ่มน้ำ , ฐานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ<br />
 24. 24. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หรือ  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม)  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2537  เปิดให้บริการเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21  กันยายน 2545 <br />                อาคารที่ทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เป็นอาคาร 2 ชั้น  ขนาดกว้าง  24  เมตร ยาว  32  เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 1 บ้านลิ้นช้าง  ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน  5,000,000.00 บาท<br />
 25. 25. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว<br />597/49 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เปิดบริการ นิทรรศการชุดใหม่ล่าสุด <br />ชื่อชุด “เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ด้าน วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคที่มีปฏิกิริยาต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ ซึ่งเรียกนิทรรศการประเภทนี้ว่า Interactive <br />
 26. 26. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  เปิดให้บริการเยี่ยมชมแก่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่าวันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2554 จำนวน 150 คน กิจกรรมที่ให้บริการดังนี้1.กิจกรรมพาน้องเที่ยวสวนธรณีวิทยา  2 กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์  3 นิทรรศการบ้านพลังงาน   4 นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ 5 นิทรรศการดาราศาสตร์  <br />
 27. 27. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เป็นสถานศึกษาสังกัด          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวง       ศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ ( กรมการศึกษานอกโรงเรียนเดิม ) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 115 หมู่ที่ 4  ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งตามมติ           คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2538  ทำพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2542   มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา และ สิ่งแวดล้อม  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว  การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การฉายดาว การสัมมนา การแสดงการประกวด และแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และการจัดหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่  เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัด ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา โดยประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน<br />
 28. 28. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น <br />สวนดึกดำบรรพ์ เป็นสวนที่อยู่ภายในบริเวณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ประกอบไปด้วยไดโนเสาร์หลายชนิด มีทั้งแบบกินพืชและกินสัตว์เป็นอาหาร ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาประวัติของไดโนเสาร์ได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น<br />
 29. 29. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา<br />
 30. 30.
 31. 31. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เดิมมีชื่อว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2538  มีสถานภาพเป็นสถานศึกษาระดับจังหวัด  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  (ต่อมาเปลี่ยนเป็น  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  ตั้งอยู่บริเวณวัดเขาขุนพนม  ม. 3  ต.บ้านเกาะ  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช<br />

×