Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk

44,288 views

Published on

cara firma mencari dan membangunkan idea produk baru; langkah-langkah dalam proses pembangunan produk baru; tahap-tahap dalam kitaran hayat produk & strategi pemasaran yang sesuai dengan tahap-tahap kitaran hayat produk.

 • nota last sub topic keputusan produk dn tnggjawab sosial, ada? #balas cpt pls, esk present
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

9. pembangunan produk baharu & kitaran hayat produk

 1. 1. BAB SEMBILAN Pembangunan ProdukBaharu dan Kitaran Hayat Produk
 2. 2. Pembangunan Produk Baharu dan Kitaran Hayat Produk Objektif Pembelajaran• Selepas mempelajari bab ini, anda akan dapat:• Menjelaskan cara syarikat-syarikat mencari dan membangunkan ide produk baru.• Mengenal pasti dan menentukan langkah-langkah dalam proses pembangunan produk baru.• Menjelaskan tahap-tahap dalam kitaran hayat produk.• Menerangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan tahap-tahap kitaran hayat produk.
 3. 3. APA ITU PRODUK BAHARU?Produk Baharu:Suatu produk yang sama ada baharu kepada pasaran atau baharu kepada syarikat yang mengeluarkannya.
 4. 4. Pembangunan Produk Baharu• Kepentingan produk baharu: – Jamin pertumbuhan dan keuntungan syarikat – Ganti produk yang lusuh• Firma boleh mendapatkan produk-produk baru melalui: – Perolehan • merujuk kepada membeli seluruh syarikat, paten, atau lesen untuk menghasilkan produk orang lain. – Pembangunan produk baru • merujuk kepada produk asal, peningkatan produk, pengubahsuaian produk, dan jenama baru yang dibangunkan daripada penyelidikan dan pembangunan firma sendiri.
 5. 5. Kategori Produk Baharu• Terdapat enam kategori produk baru: – Produk baru bagi pasaran: - Kategori Produk itu sendiri adalah baru. – Lini produk baru: - Produk syarikat yang tidak ditawarkan di masa lalu. Ia membolehkan syarikat memasuki pasaran yang mapan. – Penambahan lini produk yang ada: - adalah produk baru yang melengkapkan item produk dalam sesuatu lini produk. – Pembaikan atau semakan produk sedia ada: - modifikasi atau tambahbaik produk yang sedia ada dan dilancar semula sebagai produk baru. – Produk reposisi: - adalah ada produk yang disasarkan kepada pasaran atau segmen pasaran yang baru. – Produk harga rendah: - adalah produk yang menyediakan prestasi serupa dengan produk pesaing dengan harga yang lebih rendah
 6. 6. Kejayaan dan Kegagalan Produk Baharu• Kegagalan produk boleh ditakrifkan dalam dua cara: – Kegagalan produk absolute-terjadi jika mendatangkan kerugian kewangan kepada syarikat. – Kegagalan produk relatif-terjadi jika syarikat memperoleh keuntungan daripada produk baru tetapi gagal mencapai matlamat yang ditetapkan atau memberi impak negatif kepada imej syarikat secara keseluruhannya.
 7. 7. Sebab-sebab kegagalan produk baru• Harga yg terlalu tinggi daripada saiz pasaran• Rekabentuk yang lemah• Pemposisian yang tidak betul• Pemasaan yang salah• Berharga terlalu tinggi• Promosi tidak berkesan• Pengaruh Pengurusan• Kos pembangunan yang tinggi• Persaingan
 8. 8. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu1. Penjanaan idea2. Penyaringan idea3. Pembangunan dan pengujian konsep4. Pembangunan strategi Pemasaran5. Analisis perniagaan6. Pembangunan produk7. Ujian pemasaran8. Komersialisasi
 9. 9. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Penjanaan ide - carian sistematik untuk idea-idea produk baharu – Sumber dalaman • merujuk kepada penyelidikan dan pembangunan rasmi syarikat sendiri, pengurusan dan kakitangan, dan program-program intrapreneurial. – Sumber-sumber luaran • merujuk kepada sumber-sumber di luar syarikat seperti pelanggan, pesaing, pengedar, pembekal, dan firma-firma reka bentuk di luar.
 10. 10. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Penyaringan idea – mengkaji idea-idea produk baru untuk memilih yang baik dan menggugurkan yang kurang berpotensi secepat mungkin.• Pembangunan dan Pengujian konsep – Produk ide - idea produk yang berkemungkinan untuk ditawarkan oleh syarikat sendiri. – Konsep produk - versi terperinci idea yang dinyatakan dari segi istilah yang bermakna kepada pengguna. – Imej produk - adalah cara pengguna melihat (persepsi) terhadap produk yang sebenar. – Ujian Konsep - Menguji konsep baru produk dengan kumpulan-kumpulan pengguna sasaran untuk mengetahui sama ada konsep tersebut telah berjaya menarik perhatian mereka.
 11. 11. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Pembangunan Strategi Pemasaran: – Bahagian Satu - Menerangkan pasaran sasaran, pemposisian produk yang dirancang, jualan, syer pasaran, dan matlamat keuntungan. – Bahagian Dua - Menggariskan perancangan harga, produk, pengagihan, dan bajet pemasaran. – Bahagian Tiga - Menggambarkan jualan jangka panjang yang dirancang dan matlamat keuntungan, strategi campuran pemasaran.• Analisis Perniagaan – Melibatkan kajian semula jualan, kos, dan unjuran keuntungan untuk mengetahui sama ada mereka memenuhi objektif syarikat.
 12. 12. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Pembangunan produk: – Membangunkan konsep ke dalam produk fizikal. – Lonjakkan besar dalam pelaburan. – Prototaip dibuat. – Prototaip mesti mempunyai ciri-ciri fizikal yang betul dan menyampaikan ciri-ciri psikologi. – Prototaip adalah tertakluk kepada ujian fizikal.
 13. 13. Langkah-langkah Pembangunan Produk Baharu• Ujian pemasaran: – Produk dan program pemasaran yang diperkenalkan dalam persekitaran pasaran yang lebih realistik. – Tidak diperlukan untuk semua produk. – Boleh jadi mahal dan memakan masa, tetapi lebih baik daripada membuat kesilapan pemasaran secara besar- besaran.• Komersialisasi: – Mesti membuat keputusan ke atas masa (iaitu, apabila memperkenalkan produk). – Mesti membuat keputusan di mana untuk memperkenalkan produk (contohnya, lokasi tunggal, negeri, wilayah, kebangsaan, antarabangsa). – Perlu membangunkan pelan pasaran pelancaran.
 14. 14. Tahap dalam adopsi produk baharu• Penerimaan/adopsi • 5 kumpulan produk baharu bergerak adopter: melalui 5 tahap: – Inovator -2.5% – Kesedaran – Adopter awal – – Minat 13.5% – Penilaian – majoriti awal – – Percubaan 34% – Adopsi – majoriti lewat/akhir – 34% – Laggard/Lambat – 16%
 15. 15. Kitaran Hayat Produk• Kitaran Hayat Produk (PLC) menerangkan tentang jualan dan keuntungan produk sepanjang hayatnya.• Tahap-tahap Kitaran Hayat Produk: – Pengenalan – Pertumbuhan – Matang – Penurunan
 16. 16. Kitaran Hayat Produk Pengenalan Pertumbuhan Matang PenurunanJUAL JualanAN Keuntungan MASA
 17. 17. Tahap Pengenalan• Ciri-ciri: • Strategi pemasaran: – Jualan: Rendah – Produk: Menawarkan – Kos: kos tinggi bagi setiap produk asas. pelanggan – Harga: penentuan harga kos – Keuntungan: Negatif atau plus Penggunaan. rendah – Pengagihan: Membina – Pelanggan: Innovator pengedaran terpilih. – Pesaing: Beberapa – Pengiklanan: Membina – Objektif Pemasaran : kesedaran produk di Mewujudkan kesedaran dan kalangan pelanggan percubaan kepada produk innovator dan peniaga. – Promosi jualan: Banyakkan promosi untuk menarik percubaan produk
 18. 18. Tahap Pertumbuhan• Ciri-ciri: • Strategi: – Jualan: Meningkat – Produk: Tawar produk dengan pantas tambahan, termasuk servis dan jaminan. – Kos: Kos sederhana – Harga: Harga untuk bagi setiap pelanggan menembusi pasaran. – Keuntungan: – Pengagihan: Membina Peningkatan penagihan intensif. keuntungan – Pengiklanan: Membina – Pelanggan: Adopter kesedaran dan minat dalam pasaran massa. Awal – Promosi jualan: – Pesaing: Bilangan Dikurangkan bagi bertambah mengambil kesempatan daripada permintaan yang – Objektif pemasaran: bertambah Memaksimumkan syer pasaran.
 19. 19. Tahap Matang• Ciri-ciri • Strategi: – Jualan: jualan sampai ke Produk: Mempelbagaikan puncak jenama dan model. – Kos: kos rendah bagi Harga: Padanan dengan setiap pelanggan pesaing terdekat. – Keuntungan: keuntungan • Pengagihan: Membina lebih tinggi rata intensif. – Pelanggan: Majoriti tengah • Pengiklanan: Tekanan Pesaing: Bilangan yang kepada perbezaan jenama stabil mula menurun. dan faedah. – Objektif Pemasaran: • Promosi jualan: Tingkatkan Memaksimumkan untuk menggalakkan keuntungan sementara penukaran jenama. mempertahankan syar pasaran.
 20. 20. Tahap Matang• Strategi yang digunakan untuk menguruskan PLC semasa matang termasuk: – Mengubah suai pasaran – Mengubah suai produk – Mengubah suai campuran pemasaran
 21. 21. Strategi Menguruskan Tahap Matang• Strategi Mengubah suai pasaran: Meningkatkan penggunaan produk semasa.• Bagaimana? – pengguna dan segmen pasaran baru. – Posisi jenama supaya menarik kepada segmen yang lebih besar atau lebih cepat berkembang. – Meningkatkan penggunaan di kalangan pelanggan-pelanggan yang sedia ada.
 22. 22. Strategi Menguruskan Tahap Matang• Strategi mengubah suai produk: Memperbaiki ciri-ciri produk seperti kualiti, penampilan atau gaya untuk menarik pengguna baru dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang lebih.• Bagaimana? – Meningkatkan ketahanan, kebolehpercayaan, kelajuan, rasa . – Meningkatkan penggayaan dan daya tarikan. – Menambah ciri-ciri baru.
 23. 23. Strategi Menguruskan Tahap Matang• Strategi mengubah suai campuran pemasaran: Meningkatkan jualan dengan menukar satu atau lebih unsur-unsur campuran pemasaran.• Bagaimana? – Potong harga. – Melancarkan kempen iklan yang lebih baik. – Pindah ke saluran pasaran baru.
 24. 24. Tahap Penurunan• Ciri-ciri • Strategi: – Jualan: Penurunan jualan – Produk: Keluarkan produk yang – Kos: kos rendah bagi setiap lemah. pelanggan – Harga: Potong harga. – Keuntungan: Penurunan – Pengedaran: Selektif – keuntungan hentikan saluran yang tidak – Pelanggan: menguntungkan. Laggard/Lambat – Pengiklanan: Kurangkan ke – Pesaing: Penurunan tahap yang diperlukan untuk bilangan mengekalkan pelanggan setia – Objektif Pemasaran: tegar. Kurangkan perbelanjaan – Promosi jualan: Kurangkan ke dan perah jenama. tahap minimum.
 25. 25. RUMUSAN Bab ini secara umumnya menghuraikan beberapa isu utama mengenai pembangunan produk baharu dan kitaran hayat. Kitaran hayat produk boleh diperbaharui dengan dua cara baik dengan mengubah pasaran dengan mencari dan menambah pengguna baru atau dengan mengubah produk, dengan mengeluarkan produk baru atau modifikasi produk yang akan mengubah reaksi pelanggan dan seterusnya mencipta permintaan dan mengelakkan produk daripada mengalami kemunduran

×