Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB DUAPersekitaran Pemasaran
Persekitaran Pemasaran       Objektif PembelajaranAdalah diharapkan pelajar-pelajar dapat: menjelaskan konsep pers...
Persekitaran Pemasaran        Konsep Asas Pengenalan Persekitaran Makro Persekitaran Makro
Apakah PersekitaranPemasaran? Persekitaran pemasaran sesebuah firma terdiri daripada pemain dan kuasa luar yang mempeng...
Persekitaran PemasaranPersekitaran mikro sesebuah firma terdiridaripada pemain-pemain yang hampirdengan firma yang mempeng...
Persekitaran Pemasaran Persekitaran pemasaran mempengaruhi kemampuan firma untuk memudahkan pertukaran dengan pelanggan da...
Persekitaran Mikro      Firma itu      sendiri Orang             Pembekal awam      Pemain- ...
Persekitaran Mikro  Firma itu sendiri  Sesebuah firma terdiri daripada beberapa  buah jabatan antaranya pengurusan ...
Persekitaran Mikro  Pembekal adalah pihak yang  bertanggung jawab untuk membekalkan  sumber yang diperlukan oleh ses...
Persekitaran Mikro  Perantara pemasaran atau yang biasa  dikenali sebagai orang tengah  merupakan pihak yang terliba...
Persekitaran Mikro  Jenis-jenis Perantara Pemasaran Penjualsemula /  Firma pengedaran  Pengedar       fizikal...
Persekitaran MikroPerantara pemasaran terdiri daripada:• Penjualsemula / Pengedar  - firma saluran pengedaran yang   m...
Persekitaran Mikro•  Firma pengedaran fizikal   - firma ini membantu pengeluar untuk    memindahkan dan menyimpan ...
Persekitaran Mikro•  Agensi perkhidmatan pemasaran/ pakar  pemasaran  - merupakan agensi pengiklanan, firma   media...
Persekitaran Mikro•  Perantara kewangan  - terdiri daripada bank, firma insuran, firma   penyedia kredit dan firma-fi...
Persekitaran Mikro  Pesaing merupakan mana-mana firma  lain yang bersaing dengan firma sedia ada  untuk mendapatkan ...
Persekitaran Mikro  Pesaing merupakan mana-mana firma  lain yang bersaing dengan firma sedia ada  untuk mendapatkan ...
Persekitaran Mikro  Pesaing merupakan mana-mana firma  lain yang bersaing dengan firma sedia ada  untuk mendapatkan ...
Persekitaran Mikro  Pihak awam adalah sebarang kumpulan  yang mempunyai minat sebenar atau  potensi dan mengugat/meg...
Persekitaran Mikro •  Kumpulan tindakan warganegara •  Penduduk setempat •  Orang awam •  Pihak dalaman
Persekitaran Mikro  Pelanggan merupakan pengguna runcit,  pengguna industri atau kerajaan yang  membeli produk kelua...
Persekitaran Makro         Faktor         Demografi.  Faktor                Faktor Sosiobu...
Persekitaran Makro Demografi adalah satu bidang yang mengkaji tentang populasi manusia berdasarkan saiz, ketumpatan, lo...
Persekitaran Makro Demografi adalah satu bidang yang mengkaji tentang populasi manusia berdasarkan saiz, ketumpatan, l...
Persekitaran Makro  Faktor ekonomi terdiri daripada:   Pendapatan pengguna ialah sejumlah  wang yang diperolehi mel...
Persekitaran Makro  Golongan pengguna berdasarkan pendapatan  Pengguna kelas atasan  Pengguna daripada kumpulan ini ...
Persekitaran Makro  Golongan pengguna berdasarkan pendapatan  Pengguna kelas bekerja  Pengguna dalam kumpulan ini pe...
Persekitaran Makro  Faktor ekonomi terdiri daripada:   Corak perbelanjaan  Perbezaan corak perbelanjaan  memberik...
Persekitaran Makro  Faktor semulajadi terdiri daripada  sumber semulajadi yang diperlukan  sebagai input pengeluaran...
Persekitaran Makro Faktor semulajadi terdiri daripada sumber semulajadi yang diperlukan sebagai input pengeluaran atau ...
Persekitaran Makro Teknologi adalah aplikasi pengetahuan dan alat untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas-tu...
Persekitaran Makro Teknologi adalah aplikasi pengetahuan dan alat untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas-tu...
Persekitaran Makro  Faktor Politik dan Undang-undang  Firma memerlukan dasar kerajaan untuk  melindungi mereka darip...
Persekitaran Makro  Faktor Politik dan Undang-undang  Firma memerlukan dasar kerajaan untuk  melindungi mereka darip...
Persekitaran Makro  Faktor sosiobudaya merujuk kepada  sebarang pengaruh kepada masyarakat  dan budayanya yang akan ...
Rumusan  Faktor sosiobudaya merujuk kepada  sebarang pengaruh kepada masyarakat  dan budayanya yang akan menyebabkan...
Persekitaran Makro Persekitaran pemasaran di mana firma beroperasi   dengan     jelasnya mempengaruhi aktiviti pem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2. persekitaran pemasaran

15,640 views

Published on

2. persekitaran pemasaran

 1. 1. BAB DUAPersekitaran Pemasaran
 2. 2. Persekitaran Pemasaran Objektif PembelajaranAdalah diharapkan pelajar-pelajar dapat: menjelaskan konsep persekitaran pemasaran membezakan konsep persekitaran mikro dan persekitaran makro menerangkan elemen-elemen dalam persekitaran mikro dan persekitaran makro sebuah firma menjelaskan bagaimana elemen-elemen persikitaran mikro dan persekitaran makro mempengaruhi aktiviti pemasaran sesebuah
 3. 3. Persekitaran Pemasaran Konsep Asas Pengenalan Persekitaran Makro Persekitaran Makro
 4. 4. Apakah PersekitaranPemasaran? Persekitaran pemasaran sesebuah firma terdiri daripada pemain dan kuasa luar yang mempengaruhi keupayaan pengurus pemasaran untuk membangun dan mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Terdiri daripada:  Persekitaran mikro  Persekitaran makro
 5. 5. Persekitaran PemasaranPersekitaran mikro sesebuah firma terdiridaripada pemain-pemain yang hampirdengan firma yang mempengaruhikeupayaan firma untuk mengekalkanhubungan dengan pelanggan mereka.Persekitaran makro terdiri daripada kuasakemasyarakatan yang mempengaruhisemua firma dalam sesebuah industri.
 6. 6. Persekitaran Pemasaran Persekitaran pemasaran mempengaruhi kemampuan firma untuk memudahkan pertukaran dengan pelanggan dalam tiga cara: ia mempengaruhi gaya hidup ia membantu menentukan keupayaan seorang pengurus pemasaran ia mempengaruhi keputusan seorang pengurus pemasaran
 7. 7. Persekitaran Mikro Firma itu sendiri Orang Pembekal awam Pemain- pemain Pesaing Orang tengah Pelanggan
 8. 8. Persekitaran Mikro Firma itu sendiri Sesebuah firma terdiri daripada beberapa buah jabatan antaranya pengurusan tertinggi, kewangan, penyelidikan dan pembangunan, pembelian, operasi, perakaunan dan sumber manusia yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti pemasaran produk keluarannya.
 9. 9. Persekitaran Mikro Pembekal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membekalkan sumber yang diperlukan oleh sesebuah firma untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan.
 10. 10. Persekitaran Mikro Perantara pemasaran atau yang biasa dikenali sebagai orang tengah merupakan pihak yang terlibat dalam membantu firma pengeluar mempromosi, mengedar dan menjual produk mereka kepada pengguna.
 11. 11. Persekitaran Mikro Jenis-jenis Perantara Pemasaran Penjualsemula / Firma pengedaran Pengedar fizikal Agensi perkhidmatan Perantara pemasaran/ pakar kewangan pemasaran
 12. 12. Persekitaran MikroPerantara pemasaran terdiri daripada:• Penjualsemula / Pengedar - firma saluran pengedaran yang membantu firma pengeluar mencari pelanggan dan/atau menjual produk pengeluar kepada pelanggan. - terdiri daripada pemborong dan peruncit
 13. 13. Persekitaran Mikro• Firma pengedaran fizikal - firma ini membantu pengeluar untuk memindahkan dan menyimpan produk pengeluar daripada kilang pengeluaran asal ke destinasi yang ditetapkan dengan bantuan firma-firma pergudangan dan pengangkutan.
 14. 14. Persekitaran Mikro• Agensi perkhidmatan pemasaran/ pakar pemasaran - merupakan agensi pengiklanan, firma media, firma-firma penyelidikan pemasaran, dan firma perundingan pemasaran yang bertanggungjawab membantu pengeluar dalam menyasar dan mempromosi produk keluaran mereka kepada pengguna yang tepat.
 15. 15. Persekitaran Mikro• Perantara kewangan - terdiri daripada bank, firma insuran, firma penyedia kredit dan firma-firma lain yang membantu pengeluar membiayai aktiviti pengeluaran dan juga melindungi pengeluar daripada sebarang risiko daripada penjualan dan pembelian produk.
 16. 16. Persekitaran Mikro Pesaing merupakan mana-mana firma lain yang bersaing dengan firma sedia ada untuk mendapatkan pengguna yang sama bagi memenuhi kehendak dan keperluan yang sama.
 17. 17. Persekitaran Mikro Pesaing merupakan mana-mana firma lain yang bersaing dengan firma sedia ada untuk mendapatkan pengguna yang sama bagi memenuhi kehendak dan keperluan yang sama.
 18. 18. Persekitaran Mikro Pesaing merupakan mana-mana firma lain yang bersaing dengan firma sedia ada untuk mendapatkan pengguna yang sama bagi memenuhi kehendak dan keperluan yang sama.
 19. 19. Persekitaran Mikro Pihak awam adalah sebarang kumpulan yang mempunyai minat sebenar atau potensi dan mengugat/megesani keupayaan sesebuah organisasi untuk mencapai objektifnya. Pihak awam terdiri daripada: • Pihak pembiayaan • Pihak media • Kerajaan
 20. 20. Persekitaran Mikro • Kumpulan tindakan warganegara • Penduduk setempat • Orang awam • Pihak dalaman
 21. 21. Persekitaran Mikro Pelanggan merupakan pengguna runcit, pengguna industri atau kerajaan yang membeli produk keluaran sesesuatu firma untuk kegunaan akhir.
 22. 22. Persekitaran Makro Faktor Demografi. Faktor Faktor Sosiobuday ekonomi a Faktor- faktorFaktor Politik Faktordan Undang- Semulajadi undang Faktor Teknologi
 23. 23. Persekitaran Makro Demografi adalah satu bidang yang mengkaji tentang populasi manusia berdasarkan saiz, ketumpatan, lokasi, usia, gender, ras, pekerjaan dan dan lain- lain statistik. Perubahan dalam ciri demografi sesuatu populasi akan mengubah gaya hidup dan seterusnya penggunaan produk
 24. 24. Persekitaran Makro Demografi adalah satu bidang yang mengkaji tentang populasi manusia berdasarkan saiz, ketumpatan, lokasi, usia, gender, ras , pekerjaan dan dan lain-lain statistik. Perubahan dalam ciri demografi sesuatu populasi akan mengubah gaya hidup dan seterusnya penggunaan produk
 25. 25. Persekitaran Makro Faktor ekonomi terdiri daripada:  Pendapatan pengguna ialah sejumlah wang yang diperolehi melalui upah, sewa, pelaburan, pencen dan dividen bagi satu tempoh masa tertentu. Firma lebih berminat terhadap pendapatan bolehguna (pendapatan setelah ditolak cukai)
 26. 26. Persekitaran Makro Golongan pengguna berdasarkan pendapatan Pengguna kelas atasan Pengguna daripada kumpulan ini adalah merupakan pengguna produk mewah. Pengguna kelas pertengahan Pengguna daripada kumpulan ini sangat berhati-hati dengan perbelanjaan mereka.
 27. 27. Persekitaran Makro Golongan pengguna berdasarkan pendapatan Pengguna kelas bekerja Pengguna dalam kumpulan ini perlu cuba sedaya upaya untuk berjimat cermat dalam perbelanjaan mereka. Pengguna kelas bawahan Pengguna kumpulan ini terdiri daripada individu di bawah bantuan kebajikan dan pesara. .
 28. 28. Persekitaran Makro Faktor ekonomi terdiri daripada:  Corak perbelanjaan Perbezaan corak perbelanjaan memberikan kesan yang besar terhadap permintaan di pasaran.
 29. 29. Persekitaran Makro Faktor semulajadi terdiri daripada sumber semulajadi yang diperlukan sebagai input pengeluaran atau yang dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran.
 30. 30. Persekitaran Makro Faktor semulajadi terdiri daripada sumber semulajadi yang diperlukan sebagai input pengeluaran atau yang dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran. Peningkatan kesedaran pengguna terhadap persekitaran telah menyebabkan firma membangunkan strategi dan amalan persekitaran hijau yang berterusan.
 31. 31. Persekitaran Makro Teknologi adalah aplikasi pengetahuan dan alat untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas-tugas dengan lebih cekap. Ia termasuklah pembangunan dan penggunaan mesin, produk dan proses.
 32. 32. Persekitaran Makro Teknologi adalah aplikasi pengetahuan dan alat untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugas-tugas dengan lebih cekap. Ia termasuklah pembangunan dan penggunaan mesin, produk dan proses.
 33. 33. Persekitaran Makro Faktor Politik dan Undang-undang Firma memerlukan dasar kerajaan untuk melindungi mereka daripada firma lain dan juga pengguna, melindungi perekacipta teknologi baru dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum.
 34. 34. Persekitaran Makro Faktor Politik dan Undang-undang Firma memerlukan dasar kerajaan untuk melindungi mereka daripada firma lain dan juga pengguna, melindungi perekacipta teknologi baru dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum.
 35. 35. Persekitaran Makro Faktor sosiobudaya merujuk kepada sebarang pengaruh kepada masyarakat dan budayanya yang akan menyebabkan perubahan dalam sikap, kepercayaan, norma, adat dan gaya hidup.
 36. 36. Rumusan Faktor sosiobudaya merujuk kepada sebarang pengaruh kepada masyarakat dan budayanya yang akan menyebabkan perubahan dalam sikap, kepercayaan, norma, adat dan gaya hidup.
 37. 37. Persekitaran Makro Persekitaran pemasaran di mana firma beroperasi dengan jelasnya mempengaruhi aktiviti pemasaran. Oleh yang demikian adalah penting bagi sesebuah firma peka dan memahami semua aspek persekitaran mikro dan makro dan bagaimana persekitaran tersebut mempengaruhi aktiviti pemasaran sesebuah firma.

×