Uso de la calculadora

1,692 views

Published on

clase de funciones trigonométricas

Published in: Education
  • Be the first to comment

Uso de la calculadora

  1. 1. Uso de la calculadoraRazones trigonométricas sin csc cos sec tan cot
  2. 2. Para obtener las funciones cot, sec y csc en la calculadoraTenemos: x-1 xyEjemplo:Sec 52º x-1 1.62 cos 5 2 = =Cot 32º tan 3 2 = x-1 = 1.60Csc 142º sin 1 4 2 = x-1 = 1.62
  3. 3. EjerciciosObtén las siguientes funcionesSec 48ºCot 87ºCsc 59ºSec 38ºCot 67ºCsc 35ºSec 25ºCot 16ºCsc 78º
  4. 4. Tenemos: º”Ejemplo:cos 52º 18º 22” cos 5 2 º” 1 8 º” 2 2 º” = 0.611
  5. 5. Tenemos: º”Ejemplo:sec 52º 18º 22” cos 5 2 º” 1 8 º” 2 2 º” = 0.611 x-1 = 1.635
  6. 6. EjerciciosSen=12º 28º 34”Cos=25º 15º 14”Tan =48º 55º 23”Cot=53º 12º 51”Sec=29º 38º 18”Csc=36º 21º 20”Sen=41º 14º 26”Cos=50º 33º 48”Tan =18º 48º 59”Cot=20º 11º 8”Sec=16º 44º 3”Csc=39º 25º 10”
  7. 7. Funciones inversas sin-1 cos-1 tan-1Sen A = 0.5A = sen -1(0.5)shift sin 0 . 5 = 30 º” 30º sin-1
  8. 8. Ejerciciostan-1 (2.34)=sen-1 (0.6247)=cos-1 (0.5)=tan-1 (1.32)=cos-1 (0)=

×