Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2-р ангийнМонгол хэл
Заримдаг гийгүүлэгч
3513  20  2
Үндсэн эгшиг 7а о уэ ө ү   и
Туслах  эгшиг 6я ё е ю ы й
богино эгшиг а о у э ө ү иурт эгшиг  Хос  эгшиг аа оо уу   ай  ой уйээ өө үү   үй ий
Өргөлтөт эгшиг - үгийн 1-р үед орсон богино эгшигБалархай эгшиг- үгийн 1-р үеэс хойш орсон богино эгшиг
Ялгах эгшигН- а, о, э, ө,      Г- а, э,Н,Г-ийн ард байх балархай эгшиг унага, торгомсог, эмнэг, бодлого, үнэг, хөөрн...
Гийгүүлэгч 20  Эгшигт    Заримдаг     Онцгойгийгүүлэгч- 7  гийгүүлэгч-9  гийгүүлэгч-4
Эгшигт 7 гийгүүлэгчМ Н Г Л Б В РМонгол баавар
Зуршийг ажиглан үгийн     тайлбарыг хий. гүзээлзгэнэ-  эм үг  4 үетэй гү-зээлз-гэ-нэ  1-р үеийн ү өргөлтөт эгш...
гү  з ээл з гэн э     ц     цЗаримдаг 9 гийгүүлэгч: з ж    ч сшдт х оо оо   а аа  у   аа и
Чацаргана-  Эр үг  4 үетэй ча-цар-га-на  1-р үеийн а өргөлтөт эгшиг  2,3,4-р үеийн а-нууд балархай эгшиг  Н...
1.Ерөнхий нэрийг бичээрэй2.Үгийн тайлбар хийгээрэй3. Өгүүлбэр зохиогоорой
утас- улс, хоточ- ховч, хүдэр-хүрд, хөзөр-хүрз,харш-хашир,харах-харх,хэмжүүр-дэмжлэг,цацар-хурц,малтмал- малтах
Эгшигтэй   Эгшиггүй  улс      утас  ховч     хоточ  хүрз     хөзөр  харш     хашир  хүрд     х...
заримдаа эгшигтэй заримдаа эгшиггүйэгшигтэй     эгшиггүйУтас       УлсХовч       ХүдэрХүрд       Хо...
3513  20  2
Эгшиг 13:-үндсэн эгшиг-туслах эгшиг-богино эгшиг-урт эгшиг-хос эгшиг-эр эгшиг-эм эгшиг-саармаг эгшиг-өргөлтөт эгшиг-баларх...
2angi mon hel д. юмчинсүрэн
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2angi mon hel д. юмчинсүрэн

2,315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2angi mon hel д. юмчинсүрэн

 1. 1. 2-р ангийнМонгол хэл
 2. 2. Заримдаг гийгүүлэгч
 3. 3. 3513 20 2
 4. 4. Үндсэн эгшиг 7а о уэ ө ү и
 5. 5. Туслах эгшиг 6я ё е ю ы й
 6. 6. богино эгшиг а о у э ө ү иурт эгшиг Хос эгшиг аа оо уу ай ой уйээ өө үү үй ий
 7. 7. Өргөлтөт эгшиг - үгийн 1-р үед орсон богино эгшигБалархай эгшиг- үгийн 1-р үеэс хойш орсон богино эгшиг
 8. 8. Ялгах эгшигН- а, о, э, ө, Г- а, э,Н,Г-ийн ард байх балархай эгшиг унага, торгомсог, эмнэг, бодлого, үнэг, хөөрнө, бэлтгэнэ,
 9. 9. Гийгүүлэгч 20 Эгшигт Заримдаг Онцгойгийгүүлэгч- 7 гийгүүлэгч-9 гийгүүлэгч-4
 10. 10. Эгшигт 7 гийгүүлэгчМ Н Г Л Б В РМонгол баавар
 11. 11. Зуршийг ажиглан үгийн тайлбарыг хий. гүзээлзгэнэ- эм үг 4 үетэй гү-зээлз-гэ-нэ 1-р үеийн ү өргөлтөт эгшиг 3,4-р үеийн э балархай эгшиг Н-ийн арын э нь ялгах эгшиг Гийгүүлэгч нь г, з, л, з, г, н Эгшигт гийгүүлэгч нь г, л, н Эм үг учраас эм үгийн ий бичнэ
 12. 12. гү з ээл з гэн э ц цЗаримдаг 9 гийгүүлэгч: з ж ч сшдт х оо оо а аа у аа и
 13. 13. Чацаргана- Эр үг 4 үетэй ча-цар-га-на 1-р үеийн а өргөлтөт эгшиг 2,3,4-р үеийн а-нууд балархай эгшиг Н ба Г-ийн арын а нь ялгах эгшиг ч, ц, р, г, н- гийгүүлэгч үүнээс р, г, н эгшигт гийгүүлэгч ч, ц заримдаг гийгүүлэгч
 14. 14. 1.Ерөнхий нэрийг бичээрэй2.Үгийн тайлбар хийгээрэй3. Өгүүлбэр зохиогоорой
 15. 15. утас- улс, хоточ- ховч, хүдэр-хүрд, хөзөр-хүрз,харш-хашир,харах-харх,хэмжүүр-дэмжлэг,цацар-хурц,малтмал- малтах
 16. 16. Эгшигтэй Эгшиггүй улс утас ховч хоточ хүрз хөзөр харш хашир хүрд хүдэр дэмжих хэмжүүр харх харах хурц цацар малтмал малтах
 17. 17. заримдаа эгшигтэй заримдаа эгшиггүйэгшигтэй эгшиггүйУтас УлсХовч ХүдэрХүрд ХоточХарш ХаширДэмж ХэмжихХарх ХарахХурц ЦацарХүрз Хөзөрмалтмал малтах
 18. 18. 3513 20 2
 19. 19. Эгшиг 13:-үндсэн эгшиг-туслах эгшиг-богино эгшиг-урт эгшиг-хос эгшиг-эр эгшиг-эм эгшиг-саармаг эгшиг-өргөлтөт эгшиг-балархай эгшиг-ялгах эгшиг

×