Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУП1І3ЕЈІЪ

на 2015 рїк
вїддїл освїт Жовтневої райониоїу мднйпропетровську ради, 
код за СДРПОУ 02142164
(31...
10.39.16-00.00.
10.39.17-10.00
10.39. І 7-40.00)

   
 
 

 

Молоко та вериши, ршиннй, обробленї 2230 1 180 704,00 ...
код за ДК 016:2010 -. 36.00.2

двадшггъ дев'ять щ: . 52 грн. )

закупївлї

код за ДК 016:2010 - 01.13.5

гри. . 79 коп. )...
(10.61.31-35.оо

, х

 

Затверджений ртшенням комттету з конкурсних тор

Голова комїтету з конкурсних торгїв

Секретар ко...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

план 18.02.15

434 views

Published on

план 18.02.15

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

план 18.02.15

 1. 1. РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУП1І3ЕЈІЪ на 2015 рїк вїддїл освїт Жовтневої райониоїу мднйпропетровську ради, код за СДРПОУ 02142164 (31 змїиами) Предмет закупївлї Код КЕКВ Очїкувяна вартїсгь предмета Процедура Орїснтовн Примїтки (для закупївлй закупївлї ий бюджет-них почяток Ч коштйв) проведени ч 2 я . І процедури 1 закупївлї . М”ясо великої рогатої худоби, свиней, 2230 656 270,00 грн. вїдкритй торги листопад овець, кїз, коней та їнишх тварии (шйстсогт п'ятдесят шїсть тисяч двїстї 2014 р. родини конячих, свїже чи охолоджеие сїмдесят грн. 00 коп. ) код за ДК 016:2010 ~10.11.1 (10.11.11-90.00) М”ясо свїйської птипї, свїже чи 2230 862 898,00 грн. вїшсрит-ї торги листопад охолошкене (вйсїмсот шїстдесят двї тисячй вїсїмоот 2014 р. код за ДК 016:2010 - 10.12.1 девїшосто вїсїм грн. 00 коп. ) Ј10.І2.10-50.00) 4 Консерви та готовї страни з м'яса, 2230 404 614,00 грн. вїшсритт торги листопад м”ясних субпродукти чи кровї (чотириста четири тисячї шїстсот 2014 р. код за ДК 016:2010 -10.13.1 чотирнадшть грн. 00 коп. ) (101114-6009) Продукция рибна, свика, охолоджеиа чи 2230 835 274,00 грн. вїдкритї торги листопад заморожена (вїсїмсот тридцять п'ять тисяч двїстї 2014 р. код за ДК 016:2010 - 1020.] сїмдесят чотири грн. 00 коп. ) (10.20.13-3О.00) Соки фруктовї та овочевї 2230 180 369,00 грн. вїдкритй торги пистопад код за ДК 016:2010 ~ 10.32.1 (сто вїсїмдесят тисяч триста шїстдесят 2014 р. (10.32.11-00.00 дев'ять грн. 00 коп. ) 10.32.16-00.00 10.32.17-00.00) д' Плоди та овочї, обробленї та 2230 166 491,00 грн. вїдкритї торги листопад законсервованї, крїм картоплї І (сто шїстдесят шїсть тисяч чотириста 2014 р. кол за ДК 016:2010 - 10.39.1 дев'яносто одна грн. 40 коп. ) , . *й (1о.39.17-25.о0 д а 1 р г
 2. 2. 10.39.16-00.00. 10.39.17-10.00 10.39. І 7-40.00) Молоко та вериши, ршиннй, обробленї 2230 1 180 704,00 грн. вїдкритї торги листопад код за ДК 016:2010 - 10.51.1 (един мїльйон сто вїсїмдесят тисяч 2014 р. 10.51.1142.00 сїмсот чоггири три. 00 коп„) Масло верцпсове та молочнї пасти 2230 707 665,00 грн. вїдкритї торги листопад код за ДК 016:2010 - 10.51 .3 (сїмсот еїм тисяч шїстсот шїстдесят 2014 р. (10.51.30-30.00) п'ять грн. 00 коп. ) Сир сичужний та кисломолочний сир 2230 905 687,00 Ірн. вїдхсритт торги листопад код за ДК 016:2010 ч 10.51.4 (дев'ятсот п'ять тисяч шїстсот 201415. (10.51.40-30.00) вїсїмдесят сїм грн. 00 коп. ) Продукти мопочнї, їншј 2230 161 851,00 три. вїшсргггї торги листопад код за ДК 016:2010 - 10.51.5 (ето шїстдесят одна тисяча вїсїмсот 2014 р. (10.51.51- 08.00 п'ятдесят одна при. 00 коп. ) . 10.51.52-41.00) Вироби хлїбобулочнї, кондитерськї та 2230 429 367,00 грн. вїдлсритї торги лисгопад Вїдмїнено кутиарий, борошияиї, нетривалого (чотириста двадщять дев'ятъ тисяч 2014 р. зберїгания триста шїстдесят сїм грн. 00 коп. ) код за ДК 016:2010 -10.71.1 (10.71.11-00.90) Послугн їдалень 2230 4 216 132,00 грн. (чотири мїлъйони вїдкритї торги грудень код заДК 016:2010 - 56.29.2 двїстт шїстнадцять тисяч сто тридцять 2014 р. двї грн. . 00 кои: ) Пара та гаряча вода; постачання пари 2271 19 265 435,24 грн. переговорна грудень ' та гарячої води (девїптнадцять мшьйонїв двїсгї процедура 2014 р. код за ДК 016:2010 - 35.30.1 шїстдесят п”ять тисяч чотириста закуІпвЈп (35.3о.124›о. оо) р [ триддять п'ять три. . 24 коп. ) Газ прирошшй, скраплений або в 2274 3 209 799,88 грн. перегоаорна грудень тазоподїбному станї (три мїльйони двїстї девїггь тисяч процедура 2014 р. код за ДК 016:2010 - 06.20] сїмсот дев'яносто дев'ять грн. 88 коп. ) закупївпї Енергїя електрична 2273 ь 6 535 746,04 грн. Ј переговорна грудень код за ДК 016:2010 - 35.] 1.1 шїстъ мїльйонїв п”ятоот триццять п”ят процедура 2014 р. І- тисяч сїмсот сорок шїсгь грн. 04 коп. ) закупївлй Послугн каншпзапїйнї 2272 577 909,08 грн. переговорна грудень код заДК 016:2010 - 37.00.1 (п'ятсот сїмдесят сїм тисяч дев'ятсот процедура 2014 р. (37.00.11-00.00) дев”ять грн. 08 коп. ) закупйвлй І Обробляння та розподїляння води 2272 771 329,52 грн. перетоворна грудень ' трубопроводами (сїмсот сїмдесят одна тисяча триста процедура - 2014 р.
 3. 3. код за ДК 016:2010 -. 36.00.2 двадшггъ дев'ять щ: . 52 грн. ) закупївлї код за ДК 016:2010 - 01.13.5 гри. . 79 коп. ) Збирання безпечних вїдходїв, 2240 396 944,00 гри. вїдкритї торги грудень Вїдмїнсно непридатиих для вторииного (триста дев'янос'ю шїсть тисяч 2014 р. використовування дев'ятсот сорок четири грн. 00 коп. ) . код за ЦК 016:2010 - 38.11.2 (38.11.21-00.00) Вироби хлїбобулочиї, кондитерсьпсї та 2230 360 054,00 грн. вїдкритї торги пютий кулїнарнї, борошиянї, иетривалого (триста шїстдесят тисяч п'ятдесят ' 2015 р. зберїгання чотири гри. 00 коп. ) код за ДК 016:2010 -10.71.1 (10.71.1І-00.90) Пара та гаряча вода; постачання пари 2271 168 505,97 грн. перетоворна ї верееень та гарячої води (сто шїстдесят вїсїм тисяч п'ятсот п'ять процедура 2015 р. код за ДК 016:2010 - 35.30.1 грн. 97 коп. ) закупївлї (35.30.12-00.00) Коренеплоди та бульби їс-гївиї з 2230 700 564,79 грн. вппсритї торги пюшй високим умїстом крохмалто та йнулїну (сїмсот тисяч пїпсот шїстдесп четири 2015 р. (01.13.51-00.00 Ј: Овочї листковї 2230 код за ДК 016:2010 - 01.13.1 -І 310 598,00 грн. (триста десять тисяч п'я'тоот девїпносто 1 вїдкритї торги ПІОТИН ,12015 р. код за ДК 016:2010 -10.61.3 чотириста тридцятъ вїсїм грн. 99 коп. ) (011312-0000) вїсїм гри. 00 коп. ) Овочї коренепшднї, цибулиииї та 2230 Г 221 295,08 грн. вїдкритї торги лютий бульбоподїбнї (двїстї двадцять одна тисяча двїстї 2015 р. код за ДК 016:2010 ~ 01.13.4 дегяносто п”ять гри. 08 коп. ) (01.13.43-00.00 01.13.41-00.00) Яйця у шкарлупї, свїжї 2230 418 812,10 грн. :їдкритї торги пютий код за ДК 016:2010 (чотириста вїсїмнашдягь тисяч вїсїмсот 2015 р 01.47.21-00.00) р : І дванадцягь гри. 10 коњд д Цукор-сирець, тростишхий ї очищений 2230 444 990,87 грн. вїдкритї торги шотий тростииний чи буряковий пукор (чотириста сорок чотири тисячї 2015 р (сахароза); меляса девЗІтсот девЧшосто грн. 87 коп. ) код за ДК 016:2010 -10.81.1 (10.81.12~30.1О 10.81.12-30.30) Крупи, крупка, гранули та їншї 2230 422 438,99 гри. вїдкритї торги лютий продукти з зерна зернових культур (чотириста двадиять двї тисячї 2015 р.
 4. 4. (10.61.31-35.оо , х Затверджений ртшенням комттету з конкурсних тор Голова комїтету з конкурсних торгїв Секретар комїтету з конкурсних торгїв Самець О. В. Кармаиова Н. Ю. 10.61.32-30.09 10.61.32-30.03 106132-30052 д Олїї рафїиованї 2230 148 295,17 гри. вїдкритї торги шота? код за ДК 016:2010 - 10.41.5 (сто сорок вїсїм тисяч двїстт дев'яносто 2015 р. (10.41.54-00.00) ПЧІТШ. 17 коп. ) Яблука 2230 204 136,20 Ірн. вїдкритї торги шотий код за ДК 016:2010 - 01.24.1 (двїстй чотири тисячї сто тридцять 2015 р. (01.24.10-00.00) ш1сть при. 20 коп. ) д Плоди цитрусових куЈњтур 2230 347 149,80 грн. вїдкритт торги шотий код за ДК 016:2010 - 01.23.1 (триста сорок сїм тисяч сто сорок 2015~р. (01.23.12-00.00 дсв'ять грн. 80 коп. ) 01 .23.13-00.00 01.23.14-00.00Ј Плоди й горїхи, обробленї та 2230 214 341,45 грн. вїдкритї торги шогий закоисервованї двїстї чотарнадцятъ тисяч триста соро 2015 р. код за ДК 016:2010 - 10.39.2 одна грн. 45 коп. ) (10.39.22-99.00 10.39.21-00.001 Борошно зернових 1 овочевих культур; 2230 130 537,20 грн. ' вїдкритї торги шотий їхнї сумїшї (сто тридцять тисяч п”ятеот тридцять 2015 р. код за ДК 016:2010 - 10.61.2 сїм грн. 20 коп. ) А 10.61.21-00.00 Збирання безпечних вїдходїв, 2240 394 285,36 грн. вїдкритй торги лютий І непридатних для вторинного (триста детїяносто чотири тисячй двйстї 2015 р. використовуваиия вїсїмдесят п°ять гри. . 36 коп. ) код за ДК 016:2010 - 38.11.2 (381121-0000) ' м 24.11.2014 р. .На 07/11 31 змїнами, внеееними 17.02.2015 р. Кв 08/02

×