Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Гендерна рівність у підлітковому     середовищі
Мета роботи :дослідження стану гендерних проблем у підлітковомусередовищі;визначення причин їх існування;визначення ефекти...
Завдання роботи :оновлення освітнього і науковогопроцесів.       Міністерство освіти і науки      України поста...
Гендерний розвиток особистості у вітчизняній та зарубіжній науці    А. Фрейд характеризує юність як період внутрішнього...
А. Бандура вважає, що наслідування належитьдо процесу копіювання суб’єктом почуттів і думокавторитетної особи. С.Маккобі ...
Власне ставлення до робіт науковців Дослідивши роботи науковців зрізних куточків світу, ми зрозуміли,що питання виділення...
ОпитувальникиСеред учнів 9 – 11 класів провели опитуванняпро ставлення підлітків до протилежної статі натеми «Чи дружиш ти...
Відповідь «так» на I запитання дали:        Дівчата  Хлопці9 – ті класи   25     1810 – ті класи   15 ...
«Чи дружиш ти з ровесником  протилежної статі?»
Відповідь «так» на II запитання дали:        Дівчата   Хлопці9 – ті класи   25     2010 – ті класи   1...
«Чи прагнеш дружити з ровесником    протилежної статі?»
Вивчення маскулінності та фемінності у       підлітків   З метою вивчення маскулінних тафемінних величин, ми вико...
Опитувальники Сандри Бем - орієнтовані на діагностику особистіснихрис та формування фемінності у дівчат та    маскулін...
Результати показали, що в учнів 9-го класу більшість відповідей були нейтральними. Це свідчить про те, що в учнів молодши...
Підсумок до проведених опитувань  Отже, за допомогою опитувань С. Бем,ми зробили такі висновки: у дівчат з кожним роком ...
Ми прийшли до таких висновків:Питання гендерної рівноваги не є сутожіночими. Воно передбачає визначеннярозмаїття індивідуа...
Ми прийшли до таких висновків:Питання гендерної рівності стали в багатьохкраїнах темою різноманітних досліджень уполітичні...
Для розв’язання гендерних проблем у    підлітків ми пропонуємо: 1.Першооснови гендерного виховання    мають закла...
4.Вивчивши досвід роботи розв’язання гендерних проблем в межах району та керуючись досвідом роботи гімназії, ми  пропону...
Для розв’язання гендерних проблем  у підлітків ми пропонуємо: Попередньо зазначені поради будуть позитивно впливати навир...
Гендерна рівність у підлітковому середовищі
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Гендерна рівність у підлітковому середовищі

8,472 views

Published on

Автор - Богуш Діана

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Гендерна рівність у підлітковому середовищі

 1. 1. Гендерна рівність у підлітковому середовищі
 2. 2. Мета роботи :дослідження стану гендерних проблем у підлітковомусередовищі;визначення причин їх існування;визначення ефективності та можливостей виховної роботи повпливу на погляди та переконання підлітків у сфері соціальноїдіяльності;виявлення маскулінних та фемінних величин;співпраця школи та сім’ї у гендерному вихованні дітей;форми взаємин підлітків.
 3. 3. Завдання роботи :оновлення освітнього і науковогопроцесів. Міністерство освіти і науки України поставило перед собою за мету досягнення європейської якості та доступності освіти, а також інноваційний розвиток суспільства.
 4. 4. Гендерний розвиток особистості у вітчизняній та зарубіжній науці А. Фрейд характеризує юність як період внутрішнього конфлікту, психічної нерівноваги та неспокійної поведінки. К. Юнга стверджує, що первинною є фемінна ідентичність, від якої індивідові слід звільнитися в процесі розвитку. К. Мартін і К. Гелверсон припускають, що гендерні стереотипи існують у вигляді схем. Вся інформація групується і це дає можливість засвоювати інформацію великого обсягу.
 5. 5. А. Бандура вважає, що наслідування належитьдо процесу копіювання суб’єктом почуттів і думокавторитетної особи. С.Маккобі та С.Джаклін стверджують, щозасвоєння характернихрис статі залежать не відвроджених інстинктів, а відзасвоєння дитиною уранньому віці своєїгендерної приналежності.
 6. 6. Власне ставлення до робіт науковців Дослідивши роботи науковців зрізних куточків світу, ми зрозуміли,що питання виділення чинників, яківпливають на гендерний розвитокпідлітків, є недостатньовисвітленими у вітчизняній тазарубіжній літературі. Більша увагаприділяється проблемам розвиткуособистості взагалі.
 7. 7. ОпитувальникиСеред учнів 9 – 11 класів провели опитуванняпро ставлення підлітків до протилежної статі натеми «Чи дружиш ти з ровесником протилежноїстаті?» та «Чи прагнеш дружити з ровесникомпротилежної статі?» У цих опитуваннях взяло участь 82 респонденти.
 8. 8. Відповідь «так» на I запитання дали: Дівчата Хлопці9 – ті класи 25 1810 – ті класи 15 811 – ті класи 7 7
 9. 9. «Чи дружиш ти з ровесником протилежної статі?»
 10. 10. Відповідь «так» на II запитання дали: Дівчата Хлопці9 – ті класи 25 2010 – ті класи 15 811 – ті класи 7 7
 11. 11. «Чи прагнеш дружити з ровесником протилежної статі?»
 12. 12. Вивчення маскулінності та фемінності у підлітків З метою вивчення маскулінних тафемінних величин, ми використовували опитувальники С. Бем та авторські розробки Надії Гордонової. У дослідженні взяли участь 150респондентів, відповідно: 30 чоловік (13дівчат, 17 хлопців) – 9 клас, 32 чоловік (20 дівчат,12 хлопців) – 10 клас, 38 чоловік (17 дівчат,21 хлопець) – 11 клас.
 13. 13. Опитувальники Сандри Бем - орієнтовані на діагностику особистіснихрис та формування фемінності у дівчат та маскулінності у хлопців.
 14. 14. Результати показали, що в учнів 9-го класу більшість відповідей були нейтральними. Це свідчить про те, що в учнів молодших класів уже закладені поняття гендерної рівності. У респондентів, які навчаються у 10 класі, ми спостерігаємо дивну, на перший погляд, закономірність. У 80% дівчат ми помітили перевагу маскулінних рис над фемінними, а у хлопцівнавпаки – фемінних. Напевно, це пов’язано з тим, що дівчата зараз прагнуть рівності і справедливості, і щоб досягти цього їм треба боротися за свої права. На основі результатів досліджень 11- класників можна зробити висновок, що у дівчат завищений рівень маскулінності, як у хлопців фемінність тримається на допустимому рівні.
 15. 15. Підсумок до проведених опитувань Отже, за допомогою опитувань С. Бем,ми зробили такі висновки: у дівчат з кожним роком зростає маскулінність; у молодших класах присутні основні засади рівності; для учнів старшої школи стає принциповою гендерна рівність.
 16. 16. Ми прийшли до таких висновків:Питання гендерної рівноваги не є сутожіночими. Воно передбачає визначеннярозмаїття індивідуальних інтересів усіх членівсуспільства.У сучасному суспільстві гендернудиференціацію має заступити гендернийпаритет.Принцип гендерного паритету включає в себерівні права, обов’язки і відповідальність статейперед суспільством і один перед одним.
 17. 17. Ми прийшли до таких висновків:Питання гендерної рівності стали в багатьохкраїнах темою різноманітних досліджень уполітичній сфері, сфері освіти, громадськоїдумки, зайнятості та міграції.
 18. 18. Для розв’язання гендерних проблем у підлітків ми пропонуємо: 1.Першооснови гендерного виховання мають закладатися в сім’ї; 2.Дитячий садок та початкова школа повинні сприяти формуванню уявлень про гендерне виховання дітей цього віку; 3.У виховних планах навчального закладу чітко передбачати заходи зпроблем гендерного виховання підлітків і послідовно їх здійснювати;
 19. 19. 4.Вивчивши досвід роботи розв’язання гендерних проблем в межах району та керуючись досвідом роботи гімназії, ми пропонуємо періодично проводити в навчальних закладах: - родинні свята; - лицарські конкурси та змагання; - акції проти насильства в сім’ї та торгівлі людьми. 5.Проводити тренінгові заняття: «Нашляху до свого Я», «Світ навколо мене», «Два світи», «Ми рівні, але різні», «Гендерні стереотипи», «Я у мінливому світі».
 20. 20. Для розв’язання гендерних проблем у підлітків ми пропонуємо: Попередньо зазначені поради будуть позитивно впливати навирішення проблем, які сформувалися у гендерній сфері. Але ж щоб зовсім здолати всі перешкоди на шляху до рівноправного світу, ми повинні дуже поглиблено займатися цим питанням.

×