Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Прапорці та групи перемикачів

1,030 views

Published on

Презентація "Прапорці та групи перемикачів"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Прапорці та групи перемикачів

 1. 1. Власенко Ю.М.
 2. 2. Для реалізації розгалуження в проекті можна використати такі елементи керування як перемикачі та прапорці. З групи перемикачів може бути вибраний тільки один варіант. В групі прапорців позначка може бути встановлена або на одному з варіантів, або на кількох, або на жодному. Перемикачі призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати один з можливих варіантів. Наприклад, установити для певної властивості об'єкта одне значення з деякого визначеного набору значень. Прапорці призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати або один з можливих варіантів, або кілька. Наприклад, установити значення однієї або кількох властивостей об'єкта з деякого визначеного набору властивостей. Власенко Ю.М.
 3. 3. РОЗМІЩЕННЯ ПЕРЕМИКАЧІВ ТА ПРАПОРЦІВ Для розміщення на формі перемикача потрібно встановити вказівник на рядок TRadioButton (англ. radio button - кругла кнопка) вікна Tool Palette /Standart та двічі клацнути ліву кнопку миші. Для розміщення прапорця – встановити вказівник на рядок TCheckBox (англ. check box - коробка для перевірки) і також двічі клацнути ліву кнопку миші. Власенко Ю.М.
 4. 4. ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЕМИКАЧА ТА ПРАПОРЦЯ Перемикач і прапорець мають більшість властивос- тей, які ми розглядали для форми, поля, кнопки і напису, та ще деякі, серед яких розглянемо влас- тивість Checked (англ. checked - вибраний), яка може набувати одне з двох значень True або False і яка визначає, встановлена позначка в даному об'єкті чи ні (вибраний цей об'єкт чи ні). Значення властивості Checked можна використо- вувати в команді розгалуження замість логічного виразу. Власенко Ю.М.
 5. 5. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕМИКАЧІВ Наприклад, потрібно в ході виконання проекту змінювати значення тільки однієї з таких властивостей форми: або заголовок, або колір, або розміри. Для цього розмістимо на формі кнопку і три перемикачі. При розміщенні перемикачів на формі для кож- ного з них за замовчуванням встановлюється значення властивості Checked - False. Власенко Ю.М.
 6. 6. ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ КНОПКИ Створимо процедуру для опрацювання події OnClick кнопки, і до її тексту помістимо таку команду: If RadioButton1.Checked Then Form1.Caption:='Заголовок змінений' Else If RadioButton2.Checked Then Form1.Color:=clRed Else begin Form1.Width:=600; Form1.Height:=300; end; Власенко Ю.М.
 7. 7. ОПИС ВИКОНАННЯ Розпочинатися виконання цієї команди буде з визначення значення властивості RadioButtonl.Checked. Якщо при настанні події OnClick кнопки вибраним буде перший перемикач, то RadioButton1.Checked = true. Тому виконається команда змінення заголовка форми, а інші частини всієї цієї команди виконуватися не будуть. Власенко Ю.М.
 8. 8. ВИБРАЛИ ДРУГИЙ ПЕРЕМИКАЧ Якщо при настанні події OnClick кнопки вибраним буде другий перемикач, то RadioButton1.Checked = false. Тому будуть виконуватися команди після першого ключового слова Else, тобто внутрішня команда розгалуження. Під час її виконання визначається значення властивості RadioButton2.Checked. Оскільки вибрано другий перемикач, то це значення дорівнює true. Тому виконається команда змінення кольору форми, а інші частини команди виконуватися не будуть. Власенко Ю.М.
 9. 9. ВИБРАЛИ ТРЕТІЙ ПЕРЕМИКАЧ Якщо ж при настанні події OnClick кнопки вибраним буде третій перемикач, то RadioButton1.Checked = = false. Тому будуть виконуватися команди після першого ключового слова Else, тобто внутрішня команда розгалуження. При її виконанні визначається значення властивості RadioButton2.Checked. Оскільки другий перемикач не вибрано, то її значення false. Тоді будуть виконуватися команди після другого ключового слова Else, тобто дві команди змінення розмірів форми. Власенко Ю.М.
 10. 10. УВАГА! Якщо перед запуском проекту на виконання у жодного перемикача не змінювати значення властивості Checked, встановлені за замовчуванням, то при запуску проекту жоден з них не буде вибраним. Якщо під час виконання проекту не вибрати жоден з перемикачів і вибрати кнопку, то зміняться розміри форми (подумайте самостійно, чому відбудуться саме такі зміни). Щоб так не сталося, потрібно або обов'язково вибирати один з перемикачів, або після другого ключового слова Else вставити ще одну команду розгалуження: Else If RadioButton2.Checked Then begin Form1.Width:=600; Form1.Height:=300; end; Власенко Ю.М.
 11. 11. ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРЦІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗГАЛУЖЕННЯ Наприклад, нам потрібно в ході виконання проекту змінювати значення або тільки однієї з властивостей форми (або заголовок, або колір, або розміри), або кількох із них, або не змінювати значення жодної з них. Для цього розмістимо на формі кнопку і три прапорці При розміщенні прапорців на формі для кожного з них за замовчуванням автоматично встановлюється значення властивості Checked - False. Власенко Ю.М.
 12. 12. ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ КНОПКИ Створимо процедуру для опрацювання події OnClick кнопки і до її тексту помістимо такі три послідовні (не вкладені одна в одну) команди розгалуження: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin If CheckBox1.Checked Then Form1.Caption:='Заголовок змінений'; If CheckBox2.Checked Then Form1.Color:=clRed; If CheckBox3.Checked Then begin Form1.Width:=500; Form1.Height:=200; end; end; end. Власенко Ю.М.
 13. 13. ОПИС ВИКОНАННЯ Кожна з цих команд незалежно одна від одної буде визначати, чи вибраний відповідний прапорець, і залежно від цього кожна з них буде чи не буде виконувати відповідні команди зміни значень властивостей форми. Власенко Ю.М.
 14. 14. Власенко Ю.М.

×