Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
<ul><li>Standar Kompetensi </li></ul><ul><li>Saged mirengaken, mangertos, lan suka pamanggih maneka jenis wacan lisan non ...
<ul><li>Pariwara uga sinebut wara-wara, ngabari, menehi weruh, utawa pengumuman. </li></ul><ul><li>Pariwara sing becik kud...
<ul><li>Wara-wara paturan (laporan) </li></ul><ul><li>Wara-wara pratelan (pernyataan) </li></ul><ul><li>Wara-wara iber-ibe...
 
<ul><li>Kapan para siswa diwenehi kabar? </li></ul><ul><li>Wara-wara katujokake marang sapa? </li></ul><ul><li>Apa isine w...
 
<ul><li>Wara-wara </li></ul><ul><li>Ngaturi pirsa dhumateng warga RT 06/RW 01 Kelurahan Tempelan, Blora, bilih sedaya ibu ...
 
<ul><li>Pengumuman kala wau mligi katujokaken dhateng … </li></ul><ul><li>Intinipun pambiwara babagan … </li></ul><ul><li>...
 
<ul><li>Sing ora lagi maca wara-wara gatekake </li></ul><ul><li>garapane kancamu sing lagi diwaca! </li></ul><ul><li>Wene...
<ul><li>Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha / meh padha tegese, dienggo bebarengan sajroning ukara, lan mawa tege...
<ul><li>Atimu aja was … mengko dak bantu. </li></ul><ul><li>Wong-wong sugih padha aweh dana … marang wong-wong miskin ing ...
<ul><li>Murka </li></ul><ul><li>Surung </li></ul><ul><li>Wibawa </li></ul><ul><li>Waras </li></ul><ul><li>Asor </li></ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wara Wara

11,417 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wara Wara

 1. 2. <ul><li>Standar Kompetensi </li></ul><ul><li>Saged mirengaken, mangertos, lan suka pamanggih maneka jenis wacan lisan non sastra arupi pambiwara, pawarta, lan cariyos. </li></ul><ul><li>Kopetensi Dasar </li></ul><ul><li>Mirengaken pambiwara </li></ul><ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Nyerat pokok-pokok isi pambiwara </li></ul><ul><li>Suka pamanggih kanthi lisan isi pambiwara. </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Pariwara uga sinebut wara-wara, ngabari, menehi weruh, utawa pengumuman. </li></ul><ul><li>Pariwara sing becik kudu ana : </li></ul><ul><li>Irah-irahan </li></ul><ul><li>Pambuka (sing diwenehi kabar) </li></ul><ul><li>Isi </li></ul><ul><li>Panutup (panyuwun/harapan) </li></ul><ul><li>Papan lan titi mangsa </li></ul><ul><li>Paprenah/ jabatan sing ngabari </li></ul><ul><li>Tapak asta </li></ul><ul><li>Asmane (sing tanggung jawab ngabari) </li></ul><ul><li>Basane cetha, ringkes, gampang dingerteni. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Wara-wara paturan (laporan) </li></ul><ul><li>Wara-wara pratelan (pernyataan) </li></ul><ul><li>Wara-wara iber-iber (plakat selebaran) </li></ul><ul><li>Wara-wara sedhahan (ulem, undhangan) </li></ul><ul><li>Wara-wara aben trampil (perlombaan, pertandhingan) </li></ul><ul><li>Wara-wara patembaya (sayembara) </li></ul><ul><li>Wara-wara lelayu (seripah) </li></ul><ul><li>Wara-wara komersial (iklan, pariwara) </li></ul><ul><li>Wara-wara sandi (kabuntel lumantar hiburan, ceramah utawa penyuluhan) </li></ul><ul><li>Wara-wara tanggap warsa (ulang taun ) </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Kapan para siswa diwenehi kabar? </li></ul><ul><li>Wara-wara katujokake marang sapa? </li></ul><ul><li>Apa isine wara-wara iku? </li></ul><ul><li>Kepriye panemumu bab wara-wara kasebut? </li></ul><ul><li>Wara-wara kuwi kalebu wara-wara bab apa? </li></ul>
 5. 8. <ul><li>Wara-wara </li></ul><ul><li>Ngaturi pirsa dhumateng warga RT 06/RW 01 Kelurahan Tempelan, Blora, bilih sedaya ibu ingkang taksih nggadhahi putra balita, kasuwun makempal wonten ing : </li></ul><ul><li>Dinten : Minggu Legi, surya kaping 20 Juni 2010 </li></ul><ul><li>Wektu : jam 09.00 WIB </li></ul><ul><li>Panggenan : dalemipun ketua RT 06/ RW 01 Tempelan Blora. </li></ul><ul><li>Kaperluwan : imunisasi balita saking petugas Posyandu kecamatan. </li></ul><ul><li>Mekaten, mugi ndadosaken kawuningan, matur nuwun. </li></ul>
 6. 10. <ul><li>Pengumuman kala wau mligi katujokaken dhateng … </li></ul><ul><li>Intinipun pambiwara babagan … </li></ul><ul><li>Lare-lare … kemawon ingkang badhe dipun … </li></ul><ul><li>… menika petugas ingkang nindakaken imunisasi. </li></ul><ul><li>Pambiwara kasebat dipungiyaraken saking … </li></ul><ul><li>Posyandu kecamatan </li></ul><ul><li>Pangeras swara Mesjid KelurahanTempelan Blora </li></ul><ul><li>Posyandu kecamatanIngkang taksih balita </li></ul><ul><li>Imunisasi kangge lare-lare balita </li></ul><ul><li>Warga RT 06/ RW 01 Kelurahan Tempelan Blora </li></ul>
 7. 12. <ul><li>Sing ora lagi maca wara-wara gatekake </li></ul><ul><li>garapane kancamu sing lagi diwaca! </li></ul><ul><li>Wenehana tanggepan bab isine wara-wara! Tanggepana adhedhasar telung perangan : </li></ul><ul><li>Kepriye pemilihing tembung sing digunakake kanggo nulis wara-wara? </li></ul><ul><li>Pamedhoting ukara utawa tata panulise kepriye? Wis cetha, pas utawa trep apa durung? </li></ul><ul><li>Isine wara-wara, wis cetha, gamblang lan komplit apa durung? </li></ul><ul><li>Catheten tanggepane kancamu, lan benerna wara-wara sing kok gawe kuwi yen ana lupute! </li></ul>
 8. 13. <ul><li>Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha / meh padha tegese, dienggo bebarengan sajroning ukara, lan mawa teges mbangetake. </li></ul><ul><li>Tuladha : </li></ul><ul><li>Ijo royo-royo </li></ul><ul><li>Abang mbranang </li></ul><ul><li>Putih memplak </li></ul><ul><li>Teles kebes </li></ul>
 9. 14. <ul><li>Atimu aja was … mengko dak bantu. </li></ul><ul><li>Wong-wong sugih padha aweh dana … marang wong-wong miskin ing wulan pasa. </li></ul><ul><li>Ora susah rebut … kabeh bakal kebageyan. </li></ul><ul><li>Kabeh warga pengin urip sing ayem … </li></ul><ul><li>Prabu Dasamuka raja ing Ngalengka iku kadunungan watak angkara … </li></ul><ul><li>Yen wis duwe, welas … a marang wong sing ora duwe! </li></ul><ul><li>Mbok ya sing andhap … marang sapa wae. </li></ul><ul><li>Alhamdulillah, keluargaku padha bagas … </li></ul><ul><li>Lagi wae mari lara mbok aja angkat … sing abot-abot. </li></ul><ul><li>Pak SBY saiki uripe wis mukti … </li></ul>
 10. 15. <ul><li>Murka </li></ul><ul><li>Surung </li></ul><ul><li>Wibawa </li></ul><ul><li>Waras </li></ul><ul><li>Asor </li></ul><ul><li>Tentrem </li></ul><ul><li>Sumelang </li></ul><ul><li>Driyah </li></ul><ul><li>Asih </li></ul><ul><li>Dhucung </li></ul>

×