Aksara Jawa X

2,510 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aksara Jawa X

 1. 1. mcakSrjw
 2. 2. Standar Kompetensi <ul><li>Saged maos lan mangertos, sarta suka pamanggih maneka warni teks waosan non sastra, mawi maneka teknik maos kangge maneka warni tujuan. </li></ul><ul><li>Kompetensi Dasar </li></ul><ul><li>Maos lan mangertos isining waosan prasaja mawi aksara Jawi 20 ukara (4 pada). </li></ul><ul><li>Indikator </li></ul><ul><li>Maos waosan aksara jawa kanthi lancar. </li></ul><ul><li>Nglatinaken waosan. </li></ul><ul><li>Njlentrehaken isining waosan. </li></ul>
 3. 3. AKSARA JAWA <ul><li>Aksara Jawa iku sing baku cacahe mung ana 20, diarani Dentawyanjana. </li></ul><ul><li>Urut-urutane aksara diarani Carakan Jawa . </li></ul><ul><li>Wujude aksara Jawa lan pamacane : </li></ul><ul><li>a n c r k </li></ul><ul><li>ha na ca ra ka </li></ul><ul><li>f t s w l </li></ul><ul><li>Da ta sa wa la </li></ul><ul><li>p d j y v </li></ul><ul><li>Pa dha ja ya nya </li></ul><ul><li>m g b q z </li></ul><ul><li> ma ga ba tha nga </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Aksara kang nyigeg aksara (aksara pasangan). Kanggo ngganti aksara sawise aksara sigeg, wujude : </li></ul><ul><li>Jejer samburine aksara, sikil ngarep ilang </li></ul><ul><li>aH sS pP 3 aksara </li></ul><ul><li> ha sa pa </li></ul><ul><li>Ing ngisore aksara, sikil mburi ilang </li></ul><ul><li>kK tT lL 3 aksara </li></ul><ul><li> ka ta la </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Sandhangan aksara iku ana 3 warna, yaiku : </li></ul><ul><li>Sandhangan sastra Jawa </li></ul><ul><li>(sandhangan swara) </li></ul><ul><li>… i wulu [ … taling … u suku </li></ul><ul><li>… e pepet [ … o taling tarung </li></ul><ul><li>“ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Sandhangan pambukaning wanda (sandhangan wyanjana) </li></ul><ul><li>… ] Cakra, yaiku ‘ra’ ( r ) muni bareng karo aksara </li></ul><ul><li>… } Keret, yaiku ‘re’ ( re ) muni bareng karo </li></ul><ul><li> aksara </li></ul><ul><li>… - Pengkal, yaiku ‘ya’ ( y ) muni bareng karo aksara </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Sandhangan panyigeging wanda </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>… = Cicak, minangka gegantine sesigeging </li></ul><ul><li> z utawa kawaca (ng) </li></ul><ul><li>… / Layar, minangka gegantine sesigeg r utawa kawaca (r) </li></ul><ul><li>… h Wignyan, minangka gagantine sesigeg a utawa kawaca (h) </li></ul><ul><li>… Panyigeg/pangkon, ora mateni aksara, nanging nyigeg aksara, nyigeg tegese ngedegake. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Ing ngisore aksara, sikil ngarep mburi ilang </li></ul><ul><li>nN dD qQ 3 aksara </li></ul><ul><li>na dha tha </li></ul><ul><li>Ing ngisore aksara tetep wutuh </li></ul><ul><li> cC fF wW jJ vV mM bB 3 aksara </li></ul><ul><li> ca da wa ja nya ma ba </li></ul><ul><li>Ing ngisore aksara tetep, wutuh </li></ul><ul><li> rR yY gG zZ 3 aksara </li></ul><ul><li>ra ya ga nga </li></ul>
 9. 9. Tuladha <ul><li>Mangan sega (aksara sigeg n, sing diganti pasangan aksara sa) </li></ul><ul><li>mznSeg </li></ul><ul><li>Alas roban (aksara sigeg s, sing diganti pasangan aksara ra) </li></ul><ul><li>al[sRobn </li></ul><ul><li>Manuk gagak (aksara sigeg k, sing diganti pasangan aksara ga) </li></ul><ul><li>anuk Ggk </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kajaba aksara sigeg sing nganggo sandhangan </li></ul><ul><li>… / (ra), … = (nga), … h (h) </li></ul><ul><li>Tuladha : </li></ul><ul><li>Omah telu : [aomhtelu </li></ul><ul><li>Dadar gulung : ff/gulu= </li></ul><ul><li>Sugih daging : sugihfgi = </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Nulis aksara Jawa </li></ul><ul><li>Anak yuyu </li></ul><ul><li>Panen pari </li></ul><ul><li>Nutup lawang </li></ul><ul><li>Bapak kyai </li></ul><ul><li>Mangan keju </li></ul><ul><li>Jembar segarane </li></ul><ul><li>Krungu warta </li></ul><ul><li>Golek clana </li></ul><ul><li>Dodol jilbab </li></ul><ul><li>Maling mlayu </li></ul>
 12. 12. bezwnSl <ul><li>bezwnSlaikuswijini=klisi=milis </li></ul><ul><li>kgunu=lwu.bezwnSlas[lsktL </li></ul><ul><li>thgunu=lwu,miliz[lo/zLiwtitLthjw </li></ul><ul><li>tezhterusTeknCepu[m=[go[kZtnLiw[tBo </li></ul><ul><li>[jone[go[rosbvJu/[rteknLlutJwlii </li></ul><ul><li>wtSurby. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>bezwnSlawujufKlisi=pli=ge[d </li></ul><ul><li>[d[wai=pu[lojw.skLiy[nanFu[wni </li></ul><ul><li>p+u=simin=ksrnpezairnK=[go[nw/g </li></ul><ul><li>ai=tLthsi=filiwti,tLthbezwnSlk </li></ul><ul><li>wenT/min=ktLthsi=vimPeneSjrh </li></ul><ul><li>kun. </li></ul>

×