Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

gender

1,011 views

Published on

gender recomendations

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

gender

 1. 1. Міжнародна конференція «Покращення співпраці між владою та громадянським суспільством: досвід, моделі та методи» 8-9 липня 2011, Ки їв РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДСЬКИМ РАДАМ У Ґ ЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ
 2. 2. Ґендерна рівність – показник рівня демократії, дотримання прав і соціальної справедливості <ul><li>Ґендерна рівність – результат ефективної ґендерної політики </li></ul>Існує, коли жінки та чоловіки мають рівні права , свободи, обов'язки , відповідальність і можливості
 3. 3. Стать – постійна. Ґ ендерн і – соціально-культурні уявлення про жінок і чоловіків – змінні, варіативні, не цілком істинні, потребують критичного погляду. <ul><li>У прийнятті рішень необхідно враховувати реальні потреби жінок і чоловіків, а не уявлення чи стереотипи, які склалися у суспільстві. </li></ul>
 4. 4. ДЖЕРЕЛА СТЕРЕОТИП ІВ
 5. 5. УЯВЛЕННЯ ПРО “МУЖНІСТЬ” ЗМІНЮВАЛОСЬ ІЗ ЧАСОМ…
 6. 6. ВЕНЕРА – (не)ВІЧНІ ЖІНОЧІ ОБРАЗИ
 7. 8. ЩОБ ВІДПОВІДАТИ “ІДЕАЛАМ КРАСИ”?
 8. 9. ЗАРАДИ ДЕМОНСТРАЦІЇ “МУЖНОСТІ”?
 9. 10. ҐЕНДЕРНИЙ ДИСБАЛАНС В УКРАЇНІ <ul><li>Україна займає 152 місце в світі за кількістю жінок у політиці на національному рівні – 7 , 5% . Попереду нас такі країни, як Мозамбік, Намібія, Уганда… </li></ul><ul><li>Переважна більшість державних службовців - жінки (7 5,4 %) . Однак вони мінімально представлені на керівних посадах . Жінки складають 1 3,8 % керівників 1 категорії та 24 , 1% - 2 категорії. </li></ul><ul><li>Український уряд єдиний у Європі, який немає жодної жінки-міністра. </li></ul><ul><li>Заробітна платня жінок у середньому складає 73,7 від заробітної платні чоловіків. </li></ul><ul><li>В Україні чоловіків на 8% менше, ніж жінок, життя коротше на 13 років. </li></ul><ul><li>Щороку 80 тис. чоловіків помирають у працездатному та репродуктивному віці. </li></ul><ul><li>За результатами дослідження ПРООН, половина населення України визнає наявність у суспільстві ґендерної нерівності. </li></ul>
 10. 11. ҐЕНДЕРНИЙ РОЗРИВ <ul><li>Місце України відповідно до Індексу ґендерного розриву, визначеного Світовим Економічним Форумом, серед 134 країн : </li></ul><ul><li>2006: 47 -е </li></ul><ul><li>2007: 57 -е </li></ul><ul><li>2008: 62 -е </li></ul><ul><li>2009: 61-е </li></ul><ul><li>2010: 69-е </li></ul><ul><li>Індикатори : економічна участь та можливості ; освіта ; здоров'я та виживання ; політична спроможність. </li></ul>
 11. 12. РІВНІ МОЖЛИВОСТІ?
 12. 13. ДОСЯГНЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ <ul><li>Як держава-засновниця ООН Україна взяла на себе зобов’язання по досягненню ґендерного балансу. </li></ul><ul><li>Він відображає процес утвердження в Україні соціальних, економічних та політичних стандартів. </li></ul><ul><li>Ґендерний баланс – це індикатор демократичності і дотримання основних громадянських свобод. </li></ul>
 13. 14. Декларація Тисячоліття Організації Об’єднаних Націй <ul><li>Глобальні цілі розвитку тисячоліття були прийняті в українському контексті </li></ul><ul><li>http://ukraine2015.org.ua/goals/gender </li></ul>Збільшення питомої ваги жінок вищих державних службовців (1-2 категорій) до рівня не менше 30% Зменшення розриву у заробітній платі жінок і чоловіків Забезпечення паритетного представництва з наближенням до пропорції 50/50 жінок та чоловіків у Верховній Раді України;
 14. 15. БАЗОВЕ ҐЕНДЕРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків» <ul><li>Статті 3,24, 24, 51 Конституції України закріплюють рівність чоловіків і жінок в усіх сферах життя </li></ul><ul><li>Постанова ВРУ “Концепція державної сімейної політики” (1999) </li></ul><ul><li>Постанова КМУ “Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки” </li></ul><ul><li>Указ ПУ “Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків” (2005) </li></ul>
 15. 16. НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ <ul><li>Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків» визначає механізм забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків як систему органів, установ та організацій, наділених повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. </li></ul>
 16. 17. Ґ ЕНДЕРНІ ЗМІНИ <ul><li>Згідно з Указом Президента від 6 квітня 2011 р. №389/2011 “Про Положення про Міністерство соціальної політики України”: “Мінсоцполітики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї” </li></ul><ul><li>Процес реструктуризації ґендер ного механізму триває. </li></ul><ul><li>ВІДНОСНО СТАБІЛЬНИМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ </li></ul>
 17. 18. Програма рівних прав та можливостей жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН) цьогоріч презентувала наступні регіональні показники
 18. 19. ҐЕНДЕРНІ МОЖЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД
 19. 20. Юлія Гончар – Голова ЧОО ВАЖ “Славія” [email_address] ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×