Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Decision Support Het structuren van ongestructureerde vraagstukken Aanpak – De Kim Warren methode
Startpunt <ul><li>Beschreven methode is geschikt voor ongestructureerde problemen </li></ul><ul><li>De methode wordt gebru...
Aanpak <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><ul><li>Probleem oplossen </li><...
Probleem definiëren <ul><li>Wat is de belangrijkste factor die zorgt voor succes in de toekomst, bijvoorbeeld </li></ul><u...
Probleem definiëren <ul><li>Wat gebeurt er wanneer ik niets (anders) doe? </li></ul><ul><li>Hoe ziet de gewenste toekomst ...
Aanpak <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><ul><li>Probleem oplossen </li><...
Structuur in kaart brengen - resources <ul><li>De belangrijkste succesfactor is altijd een resource of een afgeleide van e...
Structuur in kaart brengen - resources <ul><li>Hoe herken ik een resource? </li></ul><ul><li>Een resource heeft de eigensc...
Structuur in kaart brengen - stromen <ul><li>Breng voor de resource die de belangrijkste succesfactor weergeeft de in- en ...
Structuur in kaart brengen <ul><li>Maak een lijst van de andere belangrijke resources </li></ul><ul><li>Kwantificeer de be...
Structuur in kaart brengen <ul><li>De ene resource beïnvloedt de groei / afname van de andere resource </li></ul>inkoop p...
Structuur in kaart brengen <ul><li>Resources kunnen elkaar versterken </li></ul>gewonnen nieuwe winkels per maand persone...
Structuur in kaart brengen <ul><li>Softe factoren zijn ook belangrijk voor het succes </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteit </li...
Structuur in kaart brengen <ul><li>Maak een lijst met de belangrijkste softe factoren </li></ul><ul><li>Werk alleen de bel...
Structuur in kaart brengen <ul><li>Softe factoren gedragen zich als ontastbare resources maar spelen een belangrijke rol <...
Wat kan ik doen om succes te behalen <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><u...
Probleem oplossen <ul><li>5 stappen om het probleem op te lossen </li></ul><ul><li>Stoppen van het weglekken </li></ul><ul...
Probleem oplossen <ul><li>Stoppen van het weglekken </li></ul>geheugenverlies personeel klanten producten winkels reputatie
Probleem oplossen <ul><li>Verbeter instroom van de resource </li></ul><ul><ul><li>Zijn er voldoende andere resources om ...
Probleem oplossen <ul><li>Verwijder restricties die de eigen groei belemmeren </li></ul><ul><ul><li>Meer klanten, meer kla...
Probleem oplossen <ul><li>Verwijder restricties die de eigen groei belemmeren </li></ul><ul><ul><li>Zorg dat andere resour...
Probleem oplossen <ul><li>Versterken van mechanismen die de groei bevorderen </li></ul>personeel geheugenverlies marketing...
Probleem oplossen <ul><li>Het systeem direct naar een nieuwe toestand brengen </li></ul>personeel geheugenverlies klanten ...
Samenvatting aanpak <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><ul><li>Probleem op...
Wat is het resultaat van de aanpak oplossingen zonder draagvlak onnodig uitleg v/h bekende X X toegevoegde waarde v/d op...
Tot slot <ul><li>Deze methode lijkt eenvoudiger dan hij is </li></ul><ul><li>De juiste cijfers achterhalen kan moeilijk zi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De Kim Warren Methode

776 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Kim Warren Methode

 1. 1. Decision Support Het structuren van ongestructureerde vraagstukken Aanpak – De Kim Warren methode
 2. 2. Startpunt <ul><li>Beschreven methode is geschikt voor ongestructureerde problemen </li></ul><ul><li>De methode wordt gebruikt om </li></ul><ul><ul><li>Structuur aan te brengen zodat de beslisser een beter begrip van het probleem krijgt </li></ul></ul><ul><ul><li>Deze structuur te gebruiken om een oplossing voor het probleem te vinden </li></ul></ul>
 3. 3. Aanpak <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><ul><li>Probleem oplossen </li></ul><ul><li>Bijzondere aspecten </li></ul><ul><li>Tijd – geen foto maar een film </li></ul><ul><li>Terugkoppelingen – geen ceteris paribus </li></ul><ul><li>Softe factoren (kwaliteit, betrouwbaarheid, mond-op-mond reclame) </li></ul><ul><li>Kwalitatief en kwantitatief </li></ul>
 4. 4. Probleem definiëren <ul><li>Wat is de belangrijkste factor die zorgt voor succes in de toekomst, bijvoorbeeld </li></ul><ul><ul><li>Het aantal klanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Het aantal verkooppunten </li></ul></ul><ul><ul><li>Het aantal werknemers </li></ul></ul><ul><li>Probeer de kern te benoemen en niet afgeleide financiële resultaten </li></ul><ul><li>Maak een grafiek die beschrijft hoe de belangrijkste factor zich ontwikkelt door de tijd heen </li></ul><ul><ul><li>Zoek de juiste getallen er bij (kwantificeren) </li></ul></ul>
 5. 5. Probleem definiëren <ul><li>Wat gebeurt er wanneer ik niets (anders) doe? </li></ul><ul><li>Hoe ziet de gewenste toekomst er uit? </li></ul><ul><li> Wat moet ik doen om te zorgen voor succes? </li></ul>tijd belangrijkste succesfactor nu
 6. 6. Aanpak <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><ul><li>Probleem oplossen </li></ul>
 7. 7. Structuur in kaart brengen - resources <ul><li>De belangrijkste succesfactor is altijd een resource of een afgeleide van een resource </li></ul><ul><li>Resources aan de vraagzijde </li></ul><ul><ul><li>Klanten & cliënten </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenten (vestigingen, verkoopkanalen) om de klanten te bereiken </li></ul></ul><ul><li>Resources aan de aanbodzijde </li></ul><ul><ul><li>Producten en diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Productiecapaciteit (mensen) om de producten diensten te leveren </li></ul></ul><ul><li>Financiële resources </li></ul>
 8. 8. Structuur in kaart brengen - resources <ul><li>Hoe herken ik een resource? </li></ul><ul><li>Een resource heeft de eigenschappen van een badkuip </li></ul><ul><li>Een resource representeert een stand van zaken op een gegeven moment </li></ul><ul><li>Een resource verandert alleen door de instroom en de uitstroom </li></ul><ul><li>De niveau van de resource vandaag is het resultaat van alle instroom in het verleden en alle uitstroom in het verleden </li></ul>
 9. 9. Structuur in kaart brengen - stromen <ul><li>Breng voor de resource die de belangrijkste succesfactor weergeeft de in- en uitstroom in kaart </li></ul><ul><li>Achterhaal de getallen  kwantificeer </li></ul>tijd belangrijkste succesfactor nu instroom per tijdseenheid uitstroom per tijdseenheid
 10. 10. Structuur in kaart brengen <ul><li>Maak een lijst van de andere belangrijke resources </li></ul><ul><li>Kwantificeer de belangrijkste resources en bijhorende in- en uitstroom door de tijd heen </li></ul>personeel klanten voorraad producten winkels
 11. 11. Structuur in kaart brengen <ul><li>De ene resource beïnvloedt de groei / afname van de andere resource </li></ul>inkoop per maand gewonnen nieuwe klanten per maand verkoop per maand personeel klanten voorraad producten winkels
 12. 12. Structuur in kaart brengen <ul><li>Resources kunnen elkaar versterken </li></ul>gewonnen nieuwe winkels per maand personeel klanten producten winkels +
 13. 13. Structuur in kaart brengen <ul><li>Softe factoren zijn ook belangrijk voor het succes </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Moraal </li></ul></ul><ul><li>Softe factoren kunnen d.m.v. mond-op-mond reclame zorgen voor een versterkende effect waardoor andere resources zich sneller en eenvoudiger kunnen ontwikkelen </li></ul><ul><li>Het gaat dan niet om een momentopname maar om de perceptie van de klant/werknemer/concurrent over een langere periode. Deze ontwikkelt zich door de tijd heen als een resource </li></ul><ul><ul><li>Gepercipieerde kwaliteit door de klant </li></ul></ul><ul><ul><li>Gepercipieerde betrouwbaarheid door de klant </li></ul></ul><ul><li>Wanneer één van de softe factoren jou onderscheidend maakt van de rest moet je deze niet negeren maar opnemen in je structuur </li></ul>
 14. 14. Structuur in kaart brengen <ul><li>Maak een lijst met de belangrijkste softe factoren </li></ul><ul><li>Werk alleen de belangrijkste uit </li></ul><ul><li>Kwantificeer deze ontastbare resource </li></ul>% per ‘000.000 foutmarge Productkwaliteit % orders compleet Compleetheid orders Leveringsbetrouwbaarheid 0 tot 1.0 Onderzoek Moraal personeel 0 tot 1.0 Onderzoek Steun van investeerders Eenheid Meetwaarde Ontastbare resource
 15. 15. Structuur in kaart brengen <ul><li>Softe factoren gedragen zich als ontastbare resources maar spelen een belangrijke rol </li></ul><ul><li>De factor tijd zorgt er voor dat niet alles simultaan plaatsvindt </li></ul>reputatie van goed verkopend product bij winkeliers geheugenverlies personeel klanten producten winkels
 16. 16. Wat kan ik doen om succes te behalen <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><ul><li>Probleem oplossen </li></ul><ul><li>Het probleem kan worden opgelost door: </li></ul><ul><li>Een resource te laten groeien </li></ul><ul><li>Resources beter te laten samenwerken zodat ze eenvoudiger groeien </li></ul><ul><li>Resource zijn alleen indirect te beïnvloeden door de instroom en uitstroom! </li></ul>tijd belangrijkste succesfactor nu
 17. 17. Probleem oplossen <ul><li>5 stappen om het probleem op te lossen </li></ul><ul><li>Stoppen van het weglekken </li></ul><ul><li>Verbeter instroom van de resource </li></ul><ul><li>Verwijder restricties die de eigen groei belemmeren </li></ul><ul><li>Versterken van mechanismen die de groei bevorderen </li></ul><ul><li>Het systeem direct naar een nieuwe toestand brengen </li></ul>
 18. 18. Probleem oplossen <ul><li>Stoppen van het weglekken </li></ul>geheugenverlies personeel klanten producten winkels reputatie
 19. 19. Probleem oplossen <ul><li>Verbeter instroom van de resource </li></ul><ul><ul><li>Zijn er voldoende andere resources om de resource te laten groeien </li></ul></ul>personeel geheugenverlies klanten producten winkels reputatie
 20. 20. Probleem oplossen <ul><li>Verwijder restricties die de eigen groei belemmeren </li></ul><ul><ul><li>Meer klanten, meer klachten, meer problemen, minder klanttevredenheid, meer klanten die weglopen </li></ul></ul>klanttevredenheid klanten openstaande klachten klanten
 21. 21. Probleem oplossen <ul><li>Verwijder restricties die de eigen groei belemmeren </li></ul><ul><ul><li>Zorg dat andere resources op peil blijven </li></ul></ul>klanttevredenheid klanten openstaande klachten FTE klantenservice instroom FTE klantenservice
 22. 22. Probleem oplossen <ul><li>Versterken van mechanismen die de groei bevorderen </li></ul>personeel geheugenverlies marketing klanten producten winkels reputatie +
 23. 23. Probleem oplossen <ul><li>Het systeem direct naar een nieuwe toestand brengen </li></ul>personeel geheugenverlies klanten producten winkels reputatie
 24. 24. Samenvatting aanpak <ul><li>Probleem definiëren </li></ul><ul><li>Structuur in kaart brengen </li></ul><ul><li>Probleem oplossen </li></ul><ul><li>Bijzondere aspecten </li></ul><ul><li>Tijd – geen foto maar een film </li></ul><ul><li>Terugkoppelingen – geen ceteris paribus </li></ul><ul><li>Softe factoren (kwaliteit, betrouwbaarheid, mond-op-mond reclame) </li></ul><ul><li>Kwalitatief en kwantitatief </li></ul>
 25. 25. Wat is het resultaat van de aanpak oplossingen zonder draagvlak onnodig uitleg v/h bekende X X toegevoegde waarde v/d oplossing getalsoplossing structuur vastleggen gestructureerd ongestructureerd gestructureerdheid v/h probleem
 26. 26. Tot slot <ul><li>Deze methode lijkt eenvoudiger dan hij is </li></ul><ul><li>De juiste cijfers achterhalen kan moeilijk zijn </li></ul><ul><li>Het model is tot nu toe een beschrijving van de structuur op hoog niveau terwijl de problemen zich misschien op een meer gedetailleerd niveau openbaren </li></ul><ul><li>Meer detail aanbrengen is misschien noodzakelijk. Dat wil zeggen uniforme resources opsplitsen </li></ul><ul><ul><li>‘ Goede’ & ‘slechte’ klanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Junior, medior & senior werknemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Winkels met een groot en klein verzorgingsgebied </li></ul></ul><ul><ul><li>A en B locaties </li></ul></ul>

×