Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

досвід вчителя історії та правознавства купріш л.в. андр. зош

11,959 views

Published on

 • Be the first to comment

досвід вчителя історії та правознавства купріш л.в. андр. зош

 1. 1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛЯ          Купріш Лариса Володимирівна Дата народження – 11 серпня 1968 року. Освіта – вища. Ростовський на Дону ДПІ, 1990 рік. Спеціальність за дипломом – історія; учитель історії та суспільствознавства. Місце роботи – Андріївська ЗОШ І – ІІІ ст. Педагогічний стаж – 21рік 10 міс. Результати попередньої атестації – підтвердження І кваліфікаційної категорії. Курси підвищення кваліфікації – Донецький облІППО, 2013 р.
 2. 2. ТЕМА ДОСВІДУ Формування просторової (картографічної) компетентності учнів при вивченні історії
 3. 3. АКТУАЛЬНІСТЬ      Одне із завдань сучасної історичної освіти – набуття учнями ключових та предметних компетентностей. Серед предметних компетентностей важливе місце при вивченні історії займає просторова компетентність. Історія відбувається у двох категоріальних площинах – просторі й часі. Саме тому я приділила велику увагу на уроках історії роботі з історичною картою. Перше знайомство учнів із картою відбувається, як правило, у початковій школі. Пізніше робота з картою проводиться на уроках географії та історії. Досвід свідчить, що вивчений матеріал скоро забувається, а сформовані у школі просторові навички учні беруть із собою у реальне життя. Окрім основних прийомів мислення ( аналіз, синтез, порівняння ) та загальних прийомів навчальної роботи ( вміння працювати з книгою, складати план та інше ), які застосовуються під час вивчення кожного предмета, потрібно володіти спеціальними прийомами, без яких неможливо вивчати окремі предмети ( робота з історичною картою ).
 4. 4. МЕТА МОЄЇ РОБОТИ: Пошук сучасних активних та інтерактивних форм для пояснення історичного процесу.  Визначення ефективних шляхів організації розвитку просторових компетентностей. 
 5. 5. ПРАЦЮЮЧИ З ПЕВНИМ ІСТОРИЧНИМ ЯВИЩЕМ АБО ПОДІЄЮ, Я ОКРЕСЛИЛА РЯД ЗАВДАНЬ: 1 Встановити його наявність та місце розташування; 2 Описати природногеографічне середовище, в якому воно відбувалося; 3 Знайти ті географічні та природні чинники, які пояснюють саме такий перебіг історичного процесу.
 6. 6. ЩО ЗАХОВАНО ЗА СЛОВАМИ «ЧИТАТИ КАРТУ»? Ознайомлення з назвою карти. Підготовчі навички Ознайомлення з легендою карти Ознайомлення з масштабом карти. Локалізація (визначення географічного положення об’єкта).
 7. 7. Основні правила показу об`єктів: Стійте праворуч від карти, указку тримайте у правій руці; Як орієнтири використовуйте знайомі географічні об`єкти (гори, моря, ріки), а також історико-географічні позначення (міста, держави); Показуючи на карті населений пункт, торкніться кінцем указки до відповідної крапки і назвіть орієнтири; Показуючи державу, проводьте по карті указкою відповідну лінію і називайте орієнтири; Річки показуйте від витоку до гирла; Показуючи на карті, говоріть «північніше», «південніше», «на схід», «на захід», уникайте слів «вище», «нижче», «справа», «зліва».
 8. 8. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КАРТИ В НАВЧАННІ МОЖУТЬ БУТИ ЗВЕДЕНІ ДО ТАКИХ ПОЛОЖЕНЬ: Жодного уроку історії без карти чи інших картографічних засобів; Використання карти доцільне і необхідне на всіх етапах навчання: при вивченні нової теми, при закріпленні й узагальненні вивченого, при перевірці знань і умінь школярів; Паралельно з формуванням знань на основі карти треба навчати учнів прийомам навчальної роботи з різними типами картографічних посібників; При переході від однієї карти до іншої забезпечується наступність між ними, або співвіднесення із загальною картою, чи характеристикою їхніх часових відносин; Робота з настінною і настільною картами за можливістю ведеться паралельно і скоординовано; Постійним компонентом домашніх завдань з історії є робота школяра з контурною картою над питаннями нової навчальної теми.
 9. 9. УНІВЕРСАЛЬНІ КАРТОГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ Ці завдання бажано використовувати на кожному занятті, починаючи із вивчення найдавніших цивілізацій і закінчуючи сучасністю Завдання на локалізацію історичних фактів Творчі завдання Тестові завдання за картою Картографічний диктант ЗАВДАННЯ РОЗВИТОК Завдання НА пошукового характеру ОБРАЗНОГО УЯВЛЕННЯ Завдання на розвиток образного уявлення
 10. 10. З УСПІХОМ ЗАСТОСОВУЮ НА УРОЦІ:               Нестандартні розминки Кросворди, ребуси, анаграми Мультимедійні презентації Вікторини , ігри, КВК Урок-подорож Урок-мандрівку Урок-залік Урок-змагання Урок-семінар Лекції з проблемними питаннями, рольові ігри Асоціативний кущ Тренінг-тести, клоуз-тести Твори-перевтілення,есе Тематичні фізхвилинки
 11. 11. Апробовую технології Особистісно зорієнтовані Розвитку критичного мислення Навчання на основі схем Інтерактивні Ігрові Проектні Диференційованого навчання Випереджувального навчання
 12. 12. Розповсюдження досвіду здійснюю в процесі: проведення відкритих уроків; обговорення матеріалів на засіданнях шкільної та районної НМК; виступів з доповідями на педрадах та на засіданнях РМК; наставництва над молодшими за віком і досвідом учителями; проведення позакласних заходів: інтелектуальних ігор, історично-музичних композицій,предметних тижнів; оприлюднення індивідуальних наробок на сайті «Методичний портал»;
 13. 13. Робота у складі РМК  Член журі районної олімпіади з історії та правознавства;  Методичні виступи;  Участь у семінарах;  Підготовка та проведення круглого столу вчителів суспільних дисциплін;  Робота в складі творчої групи вчителів суспільних дисциплін району
 14. 14. Методична робота 2013, Слов'янськ, січень круглий стіл вчителів суспільних дисциплін при РМК 2013, березень Донецьк, ОблІППО 2013, Слов'янськ, серпень серпнева конференція Доповідь “Формування громадської свідомості учнів через вивчення прав людини в шкільних курсах історії та права” Відкритий урок на обласних курсах вчителів суспільних дисциплін при ОблІППО “Лівобережна та Слобідська Україна в др. пол. 18 ст. Ліквідація Гетьманщини.” Доповідь “Розвиток аксіологічних компетентностей”
 15. 15. РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО Кравчук А. випускник 2013 року, студент – історик Краматорського ЕГІ
 16. 16. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ В 11 – Х КЛАСАХ
 17. 17. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ 9 – Х КЛАСІВ
 18. 18. РЕЗУЛЬТАТИ РАЙОННОЇ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 2008 І місце –Рябенко О. 11 клас І місце – Борщ О. 10 клас І місце –Пархоменко М. 9 клас 2009 І місце – Пархоменко М. 10 клас ІІІ місце – Борщ О. 11 клас 2010 І місце – Сегін В. 10 клас ІІІ місце – Кравчук А. 9 клас 2011 2012 І місце – Сегін В. 11 клас ІІ місце – Дубина К. 9 клас ІІ місце – Кравчук А. 10 клас ІІІ місце – Найданов М. 8 клас І місце – Голобородько Д. 9 клас ІІ місце – Дубина К. 10 клас
 19. 19. Участь учнів у районних конкурсах Назва конкурсу Рік Прізвище, ім'я учня Клас Місце Конкурс робіт, присвячений 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни 2010 – 2011 Гребенюк Галина 11 ІІІ “Юрист на захисті прав людини”, конкурс малюнків 2012 – 2013 Сьоміна Анастасія 11 І Конкурс пошукових та науково – дослідницьких робіт за напрямками Всеукраїнської краєзнавчої експедиції “Моя Батьківщина Україна” 2012 2013 Авторська група “Нащадки солонян” 10 - 11 І
 20. 20. УЧАСТЬ УЧНІВ В МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ ЮНИХ ІСТОРИКІВ “ЛЕЛЕКА - 2013”
 21. 21. ПОШУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 2012 – 2013 Н.Р. Експедиція «Моя Батьківщина – Україна» Напрям «З попелу забуття» Тема: «Використання робочої сили села Андріївки на роботах в Німеччині в роки Другої світової війни» Члени групи «Нащадки солонян»: - Дубина Катерина, учениця 10 класу; - Гребенюк Олександра, учениця 10 класу; - Корвегіна Лілія, учениця 10 класу; - Кравчук Андрій, учень 11 класу. Керівник авторської групи: Купріш Лариса Володимирівна
 22. 22. ПУБЛІКАЦІЯ В РАЙОННІЙ ГАЗЕТІ “ВІСТІ”, 2013 РІК
 23. 23. Перемога в обласному турі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді “Моя Батьківщина - Україна” за напрямком “З попелу забуття”. 2013 рік
 24. 24. ДРУКОВАНІ РОБОТИ Урок історії у 8 класі “Запорізька Січ у другій половині 17 ст.”  Урок історії у 8 класі “Гетьман Пилип Орлик та його Конституція”  Урок історії у 8 класі “Лівобережна та Слобідська Україна в др. пол. 18 ст. Ліквідація Гетьманщини” 
 25. 25. Використання ІКТ на уроках Урок історії в 7 класі “Київська Русь за правління Володимира Великого. Запровадження християнства”
 26. 26. Дякую за увагу!

×