Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal Pazarlama @ Web 3.0 Istanbul

5,812 views

Published on

Sosyal Pazarlama @ Web 3.0 Istanbul Event

Published in: Business, Travel, Technology

Sosyal Pazarlama @ Web 3.0 Istanbul

 1. 1. Sosyal Pazarlama @yucezerey
 2. 2. İ Geçen sene SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİN sene 2011 FACEBOOK VURGULAMAK İÇİN... FUNPAGE KPI’IMIZ . ‘dan bahsetmek lazımu r . OBAMA CASE’İNİ TIMELINE havalı ol 1.000.000 ANLATAYIM (YALNIZ BİR MİLYON) MLİ.İNTERNET ÇOK ÖNE MLİ. GELECEK ŞİİMDİİ! M ! İNTERNET ÇOK ÖNE GELECEK DE KİM GELECEK? BA? NASIL OLURDU ACA FACEBOOK’TA TOPLULUK HERKES FACEBOOK BİR ÜLKE PAYLAŞIRDI ? OLUŞTURMAK OLSAYDI ??? PA YL AŞ MA NIN VA ES AS OL DU ĞU V Y! AY! İ. HER ŞEYDEN ÖNEML BİR ÜL KE !!! VAY ! FACEBOOK’TA YA PEV E GİT ME GE RE KİR SE AM A BU NU “4. NİYE DEĞİLİZ!?” Büy ük hav uç ver elim , gel sinl eR, sonr a eng age olu ruz diyo ruz . 5. YiZ... BU YA KL AŞ IM FA RK IMI OR TA YA KO YA R.. . .M I .. ACABA!? VİRAL VİDEOÇOK ÖNEMLİ. BÖYLE N. ÇEKE LİM YAYI LSIN , HEM DE UCUZ OLSU V İD E O L A R socıal amcrom önemli. a çok a ç k İÇER İK İYİ OLUR SA SEED ING’E MED YA YATI RIMIN A Y A P M A M IZ çok am he-p i-miz L A Z IM . mo-b i-liz ! DA GERE K YOK. %53 sev iyo r Mobilbura ya birınfo gra fik İst iyo rum ki pazarlama koya rsam %47 Ca nne s’d a hep ber abe r Çok Önemli.çok şık duru r. sev miy or sah ney e çık alı m!
 3. 3. Uyutmayın bizi...
 4. 4. İçerik = f(hikaye)
 5. 5. Her Yerde Hikaye Var!
 6. 6. Ve Hikayeleri...
 7. 7. Arkadaşlarımızdan
 8. 8. Okul Ortamlarından
 9. 9. İş Ortamlarından
 10. 10. Sinemadan
 11. 11. Gazeteden
 12. 12. Facebook’tandeneyimliyoruz.
 13. 13. Sevilen Hikayeler, tüketicilere kendihikayelerini oluşturma imkanı veriyor.
 14. 14. HikayelerBağlantı Kuran Hatırlatan Öğreten
 15. 15. HikayelerLiquid (Akışkan)
 16. 16. Hikayeler Linked (Bağlantılı)
 17. 17. Liquid Linked (Akışkan) (Bağlantılı) Hikayeler Interactions Expressions Conversations (Brand (Brand Content) (Social Content) Experiences) Paid Owned Shared Earned
 18. 18. ilgi çekti! 80‘ler kesin c oluru var. g topı Trendın TwItter’a bakmalıyım hemen. @yucezereyRahat 3 00 followergelir buradan Farklıyım, iyiyim, malı herke s bunu anla iphone ile sunuma Hikaye konsep ti 10 puan, ile 12‘den vurd um 10 puan, ! 10 puan! Çok okumalıyım daha çok

×