งานนำเสนอ1

1,302 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
839
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานนำเสนอ1

 1. 1. <ul><li>บทที่ 8 </li></ul><ul><li>การวัดประเมินผลการเรียนรู้ </li></ul>
 2. 2. <ul><li>การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>บลูม (Bloom) และคณะได้แบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็น 3 ลักษณะ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา </li></ul>
 5. 5. <ul><li>จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา ( ต่อ ) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>หลักการวัดผลการศึกษา </li></ul>
 7. 8. <ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล </li></ul>
 8. 10. <ul><li>2. การสัมภาษณ์ </li></ul>
 9. 11. <ul><li>3. แบบสอบถาม </li></ul>
 10. 14. <ul><li>4. การจัดอันดับ </li></ul>
 11. 15. <ul><li>5. การประเมินผลจากสภาพจริง </li></ul>
 12. 16. <ul><li>2. เป็นการเอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>3. เป็นการเน้นให้นักเรียนได้สร้างงาน </li></ul><ul><li>4. เป็นการผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล </li></ul><ul><li>5. เป็นการลดภาระงานซ่อมเสริมของครู </li></ul>
 13. 17. <ul><li>6. การวัดผลภาคปฏิบัติ </li></ul>
 14. 18. <ul><li>7. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน </li></ul>
 15. 19. <ul><li>8. แบบทดสอบ </li></ul>
 16. 20. <ul><li>1.1) แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่ครูสอน แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมีหลายแบบ ที่นิยมใช้คือ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบแบบถูกผิด </li></ul><ul><li>3) แบบทดสอบแบบเติมคำ </li></ul><ul><li>4) แบบทดสอบแบบจับคู่ </li></ul><ul><li>5) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ </li></ul>
 17. 21. <ul><li>1.2) แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพต่างๆของนักเรียนที่ต่างกลุ่มกัน เช่น แบบทกสอบมาตรฐานระดับชาติ </li></ul><ul><li>2. แบบทดสอบวัดความถนัด หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดสมรรถภาพสมองของผู้เรียนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดความถนัดทางด้านวิชาการต่างๆ เช่นด้านภาษา </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบวัดความถนัดด้านเฉพาะ หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดความถนัดด้านเฉพาะที่เกี่ยวกับงานอาชีพต่างๆหรือความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถด้านดนตรี </li></ul>
 18. 25. <ul><li>9. การสังเกต </li></ul>
 19. 26. <ul><li>ลักษณะของการสังเกตที่ดี </li></ul>
 20. 27. <ul><li>10. การสัมภาษณ์ </li></ul>
 21. 29. <ul><li>11. แบบทดสอบถามและแบบตรวจสอบ </li></ul>
 22. 31. <ul><li>12. แบบสำรวจ </li></ul>
 23. 33. <ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา </li></ul>
 24. 34. <ul><li>ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา </li></ul>
 25. 35. <ul><li>หลักการของการประเมินผลทางการศึกษา </li></ul>
 26. 36. <ul><li>การกำหนดสิ่งที่จะประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอน </li></ul>
 27. 37. <ul><li>3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน </li></ul>
 28. 39. <ul><li>จากการเรียนรู้โดยทั่วไปอาจแยกลักษณะการประเมินผลจากข้อมูลออกเป็น 2 วิธี ที่สำคัญ คือ </li></ul>
 29. 41. <ul><li>จบแล้วจร้า </li></ul>

×