Επάγγελμα «Community Manager»

1,712 views

Published on

Η παρουσίαση μου στο 1ο Συνέδριο Social Media World & e-Business World 2012 (Αθήνα, 26.06.2012) - My presentation (in greek) titled «Profession: Community Manager» for the 1st Social Media World & e-Business World 2012 Conference (Athens. Greece, 26.06.2012)

Published in: Business, Technology

Επάγγελμα «Community Manager»

 1. 1. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info1
 2. 2. θέλεις να πεις πως ο community manager είναι κανονική δουλειά ΝΑΙ ? ΟΧΙwww.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info θέλω να πω πως ο community manager είναι ένας κανονικός άνθρωπος που κάνει µία κανονική δουλειά 2
 3. 3. ένας άνθρωποςwww.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info πέντε πρόσωπα Πηγή: «The Five Faces of Community Management» presentation 3 by Amber Naslund (radian6)
 4. 4. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info4
 5. 5. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info5
 6. 6. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info6
 7. 7. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info7
 8. 8. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info8
 9. 9. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info 25% 20% 40% 15% 9
 10. 10. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info10
 11. 11. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info11
 12. 12. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info12
 13. 13. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info13
 14. 14. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info14
 15. 15. TOOL ACTION E-Mail (E-Mail Client) LISTENwww.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info Physical Meetings LISTEN Chat (Skype, MSN) LISTEN Newsletter INFORM Forum LISTEN / INFORM / ENGAGE Blog INFORM / ENGAGE Facebook Page LISTEN / REACH / ENGAGE Facebook Group REACH / INFORM Twitter LISTEN / REACH / INFORM Invitation System REACH 15 Mass CRM LISTEN / REACH /INFORM / ENGAGE
 16. 16. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info16
 17. 17. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info17
 18. 18. www.facebook.com/TOATOMOCONSULTING * www.toatomo.info18

×