Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gender

247 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gender

 1. 1. Impactul dezvoltării turismuluirural asupra egalitatii de genAutor S. Lazăr24 Mai2013Chi inăușwww.moldova-tourism.mdantrec_ong@yahoo.comantrec@moldova_tourism.md
 2. 2. Persoane antrenate în activitatea turisticade la Orheiul Vechi:Activită iț Nr. total persoaneantrena i înțactivitateFemei Bărba ițServicii cazare/alimentare înpensiuni turistice (9)38 28 10Servicii muzeale 8 7 1Transport eco 7 - 7Spectacole folclorice 18 16 2Me te ugăritș ș 22 18 4Total: 93 69 24% 65 35
 3. 3. Echitatea de gen în Consiliile locale(anul 2011)În a. 2002 în CL Orheiul Vechi nu era nici o femee!Conselieri Femei Barba iț %Total/ arăț 3147 8387 38%Sate / r.Orhei 116 328 35%Orheiul Vechi 4 7 36%
 4. 4. Orheiul Vechi - prima localitate turistică:Din 4 femei - conselieri locali, -3 activează în domeniul turistic!
 5. 5. 2002LANSAREA PRIMELORPENSIUNI TURISTICE RURALEÎN REPUBLICA MOLDOVA
 6. 6. „Oportunităţi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale”anul 2001- 2002
 7. 7. Impactul pozitiv al proiectului:Turismul rural devine uncatalizator al dezvoltării comunită iițîn aspect social, economic iș cultural.
 8. 8. Infrastructura
 9. 9. InfrastructuraConditii de cazare si agrement in pensiunile rurale
 10. 10. Valorificarea prin turism a Patrimoniului Nationaltangibil si intangibil
 11. 11. •Preluarea elementelorcovorului moldovenesc încolec iile de moda europene!ț
 12. 12. Expozi iiț de pictură ișsculptură în sateleturistice
 13. 13. GUSTAREvenimente
 14. 14. Consiliului Mondial de Turism şi Călătorii:• Turismului îi revine în jur de 10-11% din PIB-ulmondial;• Costul creării unui loc de muncă în turism este decîteva ori mai mic decît în industrie;• Deservirea unui turist generează în jur de 9 salariaţi;• Peste 7% din investiţiile mondiale sunt în turism;• Aproximativ 66% din forta de muncă la nivel mondialsunt femei, iar partea din venituri pe care acestea oobţin reprezintă doar 5%;
 15. 15. Turismul - o poarta deschisa femeilor• În acest context, una din caracteristicile cele maiimportante ale turismului este marea sa capacitate de acreea locuri de muncă pentru femei şi pentru tineri,inclusiv în zonele defavorizate.• Prin dezvoltarea turismului rural ăn Moldova, femeia de laţară căpătă o alta posibilitate de câştig, dar şi deinformaţie, fiind mai respectată şi apreciată pentru ceeace face.
 16. 16. Mul umesc pentru aten ie!ț țMul umesc pentru aten ie!ț țhttp://http://www.moldova-tourism.mdwww.moldova-tourism.md//antrec@moldova-tourism.mdantrec@moldova-tourism.mdantrec_ong@yahoo.comantrec_ong@yahoo.com

×