Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Evenementveiligheid - Co-creatiedag 8 okt.

469 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Evenementveiligheid - Co-creatiedag 8 okt.

  1. 1. Bredere insteek dan veiligheid • Behouden van het evenement voor de stad • Zorgen voor een veilig en efficiënt evenement • Vergroten van de economische waarde voor de stad (nu €7000K met €125K kosten veiligheid op een begroting van €500K) • Voorbeeld: – Crowd managment inzetten voor veilige verplaatsing van mensen – Maar ook zorgen voor een soepele “flow” langs de horeca.
  2. 2. Wat gaan we doen • Life I Live als precedent voor het komen tot een overall businessplan dat de volledige waarde van het evenement beschrijft • In de periode tot 25 april gebruiken om in cocreatie het businessplan te schrijven met publiek private inzet • Crowd Management toetsen aan waarde voor het businessplan. • Crowd Management oplossingen toetsen op 25 april
  3. 3. Waarde van businessplanning • We verleiden “alle” stakeholders rondom het evenement om op praktische wijze samen te werken met een scope die breder is dan het “standaard” vergunningstraject. Dit leidt tot: – Inzicht in wie de juiste inhoudelijk gesprekspartners zijn; – Inzicht in werkelijk waarde zonder smalle focus op veiligheid; • We toetsen de gevonden waarden van Crowd Management in samenwerking met vakmensen vanuit publiek en privaat. Dit leidt tot: – Gedeelde best practices; – Goed inzicht in de waarde van Crowd Management als randvoorwaardelijk onderdeel van een goed lopend evenement

×