Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Bedrijventerreinen - Co-creatiedag 8 okt.

512 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Bedrijventerreinen - Co-creatiedag 8 okt.

  1. 1. Bedrijventerreinen – terugdringen nodeloze alarmen Opdrachtgever: Jan Lavèn
  2. 2. Hoofdvraag: Hoe dringen we (de negatieve consequenties van) het aantal nodeloze alarmen structureel en duurzaam terug?
  3. 3. Oplossingsrichting Prikkelen van de alarmeigenaar Bij 0 nodeloze alarmeringen in een jaar: • Positieve prikkel (bv. Belastingteruggave of subsidie op systeem) door de overheid. Bij x nodeloze alarmeringen in een jaar: • Negatieve prikkel (handhavingsmaatregelen, zoals gele kaarten systeem, boete, gedwongen opleiding, opschaling van het systeem) door de overheid.
  4. 4. Stelt eisen aan START Overheid Ondernemer/ Alarmeigenaar Positieve/negatieve prikkel Innovatie Gebruiker Positieve/negatieve prikkel R&D Fabrikant Vraagt Installateur Stelt eisen aan Leverancier Stelt eisen aan
  5. 5. Risico Oplossing Kan de overheid dit daadwerkelijk subsidiëren? Hoe vul je de taak van een gemeente in? Dit zou ook door een collectief gedaan kunnen worden - waarbij ondernemers samen zelfvoorzienend hierin worden. Wie neemt de regie? Dit zou ook door een collectief gedaan kunnen worden - waarbij ondernemers samen zelfvoorzienend hierin worden. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de registratie? Wie gaat dit meten? Dit zou ook door een collectief gedaan kunnen worden - waarbij ondernemers samen zelfvoorzienend hierin worden. Gaat de maatregel niet ten koste van de veiligheid? D.w.z., zullen eigenaren de alarmen niet “uitschakelen”? Toetsen of de maatregel daadwerkelijk leidt tot motivatie in plaats van ontwijking van nodeloze alarmen.

×