การเขียน Storyboard

14,598 views

Published on

การเขียนสตอรี่บอร์ด Storyboard

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
238
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียน Storyboard

  1. 1. การเขียน Storyboard นางสาวเยาวลักษณ์ พรมดีภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. 2. การเขียน Storyboard• การเขียน Storyboard เป็นขั้นตอนของการเตรียมการนาเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้ ง สื่ อ ในรู ป ของมั ล ติ มี เ ดี ย ต่ า งๆ ลงในกระดาษ เพื่ อ ให้ ก าร นาเสนอข้อความ และสื่อในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบน หน้าจอคอมพิวเตอร์
  3. 3. ความหมาย• Story-board คือ การสร้างภาพให้เห็นลาดับขั้นตอน ตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว• รายละเอียดที่ควรมีใน Story-board ได้แก่ คาอธิบาย แต่ละสื่อที่ใช้ (ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ)
  4. 4. การจัดทา Storyboard• ตัวอย่างเช่นในหัวข้อ Presentations จากโฟลว์ชาร์ตก็เป็นการแจงแจง รายละเอียดลงไปว่าในส่วนนี้ประกอบด้วยภาพ ข้อความ ภาพเครื่องไหว มีเสียงหรือเพลงประกอบหรือไม่ และมีการเรียงลาดับการทางานอย่างไร มีการวางหน้าจออย่างไรรวมทั้งการกาหนดแหล่งของข้อมูล เช่น ภาพและ เสียงว่าได้มาอย่างไรจากแหล่งไหน
  5. 5. การเตรียมข้อมูลสาหรับ Storyboard• ข้อมูลสาหรับ Storyboard อาจมีทั้งภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว (Animation Movies) หรืออื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการ จัดเตรียมขึ้นมาก่อนที่จะนาไปใส่โปรแกรม มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ การจัดเตรียมภาพสาหรับโปรแกรมการจัดเตรียมเสียงสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation File)ตัวอย่าง Storyboard

×