Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UT en Saxion studenten OIF Enschede 04-06-10

683 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UT en Saxion studenten OIF Enschede 04-06-10

 1. 1. Vensters op de toekomst Sociale media, wat? Web 2, wat? Web 3, wat?
 2. 2. www.somere.nl , Wees welkom! <ul><li>SoMeRe voert onderzoek uit naar gebruik en effecten van sociale media </li></ul><ul><li>Centrale thema’s zijn: </li></ul><ul><ul><li>onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>politiek </li></ul></ul><ul><ul><li>cultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Kenniswerken </li></ul></ul><ul><li>Op dit moment rond 20 masteronderzoekingen </li></ul><ul><li>Contact: </li></ul><ul><li>Sjoerd de Vries </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 3. 3. Vensters rond drie thema’s <ul><li>Participatie overheid / burger participatie, rol van sociale media? </li></ul><ul><li>Politiek wie beïnvloedt wie? hoe gaat het met partijen? Standpunten? Personen? Bewegingen? </li></ul><ul><li>Slim werken hoe moet een gemeente gaan werken? hoe wil de werknemer van de toekomst werken? </li></ul><ul><li>Werkwijze: In het eerste deel presenteren studenten zichzelf en hun stelling in 5 minuten. Tweede deel is aan u om de gekozen stellingen te ondersteunen of te bekritiseren. </li></ul>
 4. 4. Open Government <ul><li>Burgers vertrouwen elkaar meer dan officiële instanties </li></ul><ul><li>Een authentieke boodschap slaat aan, het moet voelen alsof je met je buurman praat; </li></ul><ul><li>Er is waardering voor het delen van informatie, voor openheid. </li></ul>11/06/10 Title: to modify choose 'View' then 'Heater and footer'
 5. 5. Open Government – www.verbeterdebuurt.nl 11/06/10 Title: to modify choose 'View' then 'Heater and footer'
 6. 6. Open Government <ul><li>www.verbeterdebuurt.nl : Burgers kaarten problemen aan in de wijk; zetten dit in een google-maps applicatie </li></ul><ul><li>Zelf-regulerend: alle opmerkingen worden opgeslagen, maar veelvoorkomende problemen komen duidelijker naar voren op de kaart. </li></ul><ul><li>Reciprociteit: de mate waarin burgers zich betrokken voelen bij de overheid hangt direct samen met de mate waarin de overheid burgers op een toegankelijke manier bij het publieke leven betrekt. </li></ul>11/06/10
 7. 7. Open Government 11/06/10 Title: to modify choose 'View' then 'Heater and footer' Om de band met burgers te versterken moet de gemeente al haar informatie op een toegankelijke manier beschikbaar maken
 8. 8. Visie: Locale politiek over 5 jaar in de hand van de burger
 9. 9. Over 5 jaar hangt het bestaan van een partij alleen nog af van de beoordeling van de burger <ul><li>Partijen zullen de komende jaren helemaal geen controle mee hebben over informatiestroom </li></ul><ul><li>Collaboratie met de gewone burger wordt noodzakelijk </li></ul><ul><li>Programma partij wordt open ter discussie gesteld ►Partij kan door burger direct worden afgestraft als belooftes niet worden nagekomen (bv bouwen nieuwe wijk in Enschede in 2011 wordt niet nagekomen) </li></ul><ul><li>Want: (1) Individuele burger kan anoniem zijn frustratie kwijt, (2) Online communities kunnen worden gevormd </li></ul><ul><li>Om de overload aan user generated content te voorkomen en te kunnen controlleren moet er een centrale webapplicatie komen waarin de burger kan meediscussieren en meepraten </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Master & Research student – Onderzoeksassistent SoMeRe </li></ul><ul><li>1. Communicatiewetenschap </li></ul><ul><li>Marketing communicatie (politieke marketing) </li></ul><ul><li>Corporate communicatie (social media & reputatie) </li></ul><ul><li>New Media & Communication (social media & politiek stemgedrag) </li></ul><ul><li>2. Psychologie </li></ul><ul><li>Consument & Gedrag </li></ul><ul><li>3. Management, Economie & Recht </li></ul><ul><li>4. Theologie (religie als moderende variable op politiek partij perceptie) </li></ul><ul><li>PETER RIEZEBOS </li></ul><ul><li>EDUCATIONAL BACKGROUND </li></ul>Datum: 4 juni Social Media Research (SoMeRe) www.somere.nl
 11. 11. <ul><li>Transitie tradtionele media naar sociale media </li></ul><ul><li>Elaboration Likelihood Model (ELM): Cognitieve verwerking </li></ul><ul><li>Direct contact met burger </li></ul><ul><li>Stelling: </li></ul><ul><li>Binnen vijf jaar bepaald de burger voor 25 % de politieke agenda van de gemeenteraad </li></ul><ul><li>SOCIAL MEDIA INFLUENCE ON POLITICAL VOTING BEHAVIOR </li></ul><ul><li>VOTER INTERACTION WITH TRADITIONAL AND ONLINE MEDIA </li></ul>Datum: aanpassen via Invoegen/Koptekst en voettekst Titel van de presentatie: aanpassen via Invoegen/Koptekst en voettekst
 12. 12. Casper Rossing <ul><li>Student Communication Studies, Universiteit Twente </li></ul><ul><li>Combinatie van tracks Marketing & New media </li></ul>
 13. 13. ‘ Over 5 jaar kunnen grote werkgevers niet meer zonder intraweb 2.0 ’
 14. 14. @Roland_vz
 15. 18. Door: Natalie den Engelse (Msc) Promovendus Social media & Innovation Universiteit Twente (NIKOS)
 16. 19. Web 2.0 for regulation Web 2.0 for Political participation and Transparency Web 2.0 for Law Enforcement Web 2.0 for Service Provision Collective Intelligence Civic
 17. 20. Virtuele gemeente ????
 18. 21. Wie ben ik? <ul><li>Gerrald Hekman </li></ul><ul><li>Laatste fase van afstudeertraject </li></ul><ul><li>Onderzoek over ‘Jongeren en Social Network Sites’. </li></ul>
 19. 22. Wat denk ik? <ul><li>‘ De overheid moet haar doelgroepen meer segmenteren en door middel van deze segmentatie op zoek gaan naar specifieke kanalen voor specifieke doelgroepen.’ </li></ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><li>Valkuilen </li></ul>

×