Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NIL BPM - prezentacja 2012.09.06

1,237 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NIL BPM - prezentacja 2012.09.06

 1. 1. prezentacja systemuklasy BPM/Workflow Warszawa, 06.09.2012
 2. 2. Cechy systemu 2 Oferuje automatyzację i zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management) oraz budowanie specjalizowanych aplikacji biznesowych przez analityków biznesowych z minimalnym udziałem programistów. Umożliwia modelowanie i projektowanie czynności dla różnorodnych procesów biznesowych przy pomocy edytora graficznego Umożliwia obsługę wielu równoległych struktur organizacyjnych i projektowych Umożliwia tworzenie różnych ról i poziomów uprawnień dla użytkowników Zapewnia elektroniczny obieg spraw, zadań, informacji, dokumentów (Workflow) Umożliwia archiwizację spraw i dokumentów Umożliwia dodawanie słowników i kartotek Oferuje możliwość publikacji aktywnych formularzy elektronicznych jako elementów interfejsu użytkownika procesów Posiada wbudowane środowisko do budowy i publikacji raportów Zapewnia szeroki wachlarz usług integracyjnych, może korzystać z web services, usług ESB (Enterprise Service Bus) lub brokerów komunikatów JMS (Java Messaging Services) więcej na www.nilbpm.pl
 3. 3. Architektura 3 Architektura 2 lub 3 warstwowa więcej na www.nilbpm.pl
 4. 4. Współpraca z innymi systemami 4 Architektura 2 lub 3 warstwowa Integracja z innymi systemami poprzez WEB Services, kolejki JMS, usługi ESB, rozwiązania indywidualne lub bazodanowe Wbudowana obsługa poczty elektronicznej (S/MAPI) usług faksowych: automatyczne wprowadzanie spraw i dołączanie maili do spraw Opcja integracji z Komunikatorami Instant Messaging: powiadamianie o stanie spraw Integracja ze skanowania dokumentów; dokumenty skanowane bezpośrednio do systemu Integracja z usługami katalogowymi (AD, LDAP): synchronizacja list użytkowników więcej na www.nilbpm.pl
 5. 5. Aplikacje systemu 5 Administrator Projektant Klient więcej na www.nilbpm.pl
 6. 6. Funkcjonalność (procesy) 6 Graficzne prezentowanie bieżącego stanu realizacji procesu z wykorzystaniem mapy procesu Realizacja równoległego przetwarzania spraw wraz z mechanizmem synchronizacji, dzielenia spraw na podzadania i delegowania ich do realizacji do różnych osób czy grup Procesy mogą wywoływać inne procesy z oczekiwaniem na ich rezultat, Możliwość aktualizacji modeli procesów na bieżąco, wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Po zmianie modelu procesu dotychczasowe instancje mogą być kontynuowane według wcześniejszych zasad lub migrowane do nowego schematu. Definiowanie terminów zakończenia procesu i/lub etapu(ów) zarówno na etapie projektowania procesu jak i w trakcie jego wykonywania, Automatyczne lub ręczne przesyłanie spraw między etapami procesu, Możliwość definiowania warunków, których spełnienie otwiera dalszą drogę sprawie, Wycofywanie spraw do poprzednich użytkowników/etapów, Parametryzacja ostrzeżeń o zbliżających się terminach etapów na poziomie procesu/etapu Powiadamianie o nowych, czekających i zaległych sprawach Automatyczne wykonywanie przez system określonych działań/akcji zdefiniowanych w procesie (np. przekazywanie spraw po spełnieniu określonego warunku, import/export danych. uruchamianie instancji procesów na podstawie określonych zdarzeń przekazywanych z innych systemów, eskalacje czasowe, zastępstwa w sprawach, itp.) więcej na www.nilbpm.pl
 7. 7. Funkcjonalność (formularze, dokumenty, użytkownicy) 7 Zarządzanie hierarchiami podległości użytkowników, tworzenie grup zadaniowych, nadawanie ról/funkcji Obsługa zastępstw użytkowników; definiowanie czasu trwania zastępstw, automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach Przydzielanie praw dostępu do poszczególnych etapów procesu na poziomie: użytkownika, grupy, roli, względnej pozycji w hierarchii przełożony/pracownik Możliwość zdefiniowania i dołączania szablonów dokumentów/formularzy do spraw, Załączanie dowolnych dokumentów do sprawy Załączanie predefiniowanych formularzy do sprawy zbudowanych z użyciem xHTML Definiowanie szablonów typowych spraw - domyślne ścieżki, formularze, wzorcowe załączniki Przechowywanie pełnej historii przetwarzanej sprawy, załączników i formularzy, wraz z historią wersji załączników/dokumentów. Wersjonowanie dokumentów Nadawanie statusu sprawom, dołączanie komentarza do sprawy Automatyczne numerowanie spraw i dokumentów Udostępnienie centralnego repozytorium dokumentów wyposażonego w mechanizm sterowania dostępem bazujący na uprawnieniach w procesie, Automatyczne generowanie dokumentów i raportów z danych pochodzących z systemu więcej na www.nilbpm.pl
 8. 8. Przykładowe wdrożone procesy 8  Monitoring kredytów hipotecznych  Obsługa poręczeń kredytowych  Akceptacja i dekretacja faktur kosztowych  Przygotowanie i akceptacja faktur przychodowych  Nadawanie i odbieranie dostępu do systemów  Obieg i akceptacja zamówień wewnętrznych  Obieg i akceptacja zamówień zewnętrznych  Rejestracja i obieg korespondencji przychodzącej  Rejestracja i obieg korespondencji wychodzącej  Rejestracja i obieg korespondencji wewnętrznej  Obsługa procesu zatrudnienia nowego pracownika  Obieg i akceptacja umów (z klientami, pracownikami, dostawcami)  Procedura obsługi skarg i reklamacji  Obsługa wniosków urlopowych  Proces przygotowania i nadzoru inwestycji  Proces przygotowania i nadzoru przetargów  Obsługa i rozliczanie zaliczek Obsługa i rozliczanie delegacji więcej na www.nilbpm.pl
 9. 9. Case study (Swissmed) 9 Rejestracja i obieg korespondencji Wyeliminowanie obiegu korespondencji w postaci papierowej Jednolity sposób numerowania i rejestracji dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i RWA Jedno miejsce do archiwizacji dokumentów elektronicznych Wyeliminowanie opóźnień w obsłudze pism (nadzór nad terminowym załatwianiem spraw) Łatwość w modyfikacji procesu i jego parametrów więcej na www.nilbpm.pl
 10. 10. Case study (Polbank) 10 Nadzór i monitoring kredytów hipotecznych w MLBU Weryfikacja pól obowiązkowych Wyeliminowanie kilku innych rozproszonych baz Zasilenie danymi Uzupełnienie danych Hurtownia Danych Analizy danych i exceli Akceptacja/ Zakończenie Uzupełnienie / Weryfikacja Scalenie wszelkich niezbędnych informacji w spójne danych przed uruchomieniem procesy Weryfikacja poprawności Aktualizacja przed Rozdzielenie danych wypłatą Transze Transze / Bez Transz Nadzór nad kredytami w jednym spójnym systemie Sprawy zakończone Generowanie przypomnień przed upływającym Wypłata Weryfikacja poprawności danych Aktualizacja przed wypłatą Całkowite terminem Przygotowanie informacji o konieczności aktualizacji Rozdzielenie Transze / Bez Transz dokumentów zabezpieczeń Monitoring Transze Wyeliminowanie opóźnień w aktualizacji Aktualizacja spraw Monitoring Raport na żądnie dokumentów Wyzwalacz Automatycznnych Łatwość w modyfikacji procesu i jego parametrów raportów Przetworzenie zaktualizowanych danych Możliwość skutecznego przetwarzania kilkudziesięciu tysięcy kredytów Raporty Raport Flexcube tylko – zabezpieczone więcej na www.nilbpm.pl
 11. 11. Case study (PKP Informatyka) 11 Obieg i akceptacja zamówień i faktur kosztowych Wyeliminowanie obiegu dokumentów papierowych i rejestrów excelowych Scalenie wszelkich niezbędnych informacji i osób w spójne procesy Nadzór nad obiegiem dokumentów kosztowych w jednym systemie Kilkukrotnie krótszy czas przekazywania dokumentów do księgowania Brak opóźnień w płatnościach Łatwe rozksięgowywanie kosztów na mpk. Wyeliminowanie problemu zagubionych dokumentów Łatwe porównywanie wydatków z budżetem Kontrola kosztów więcej na www.nilbpm.pl
 12. 12. Case study (Vattenfall) 12 Proces inwestycyjno-przetargowy Wyeliminowanie kilku innych rozproszonych baz danych i exceli Scalenie wszelkich niezbędnych informacji w spójne procesy i etapy Nadzór nad przygotowaniem procesu inwestycyjnego Nadzór nad przygotowaniem przetargu Nadzór nad przeprowadzeniem przetargu Nadzór nad przygotowaniem umowy z kontrahentem Generowanie przypomnień przed upływającym terminem Wysyłanie informacji do oferentów e-mailem pocztą tradycyjną Wyeliminowanie opóźnień w aktualizacji dokumentów Łatwość w modyfikacji procesu i jego parametrów więcej na www.nilbpm.pl
 13. 13. Case study (BGK) 13 Obsługa poręczeń kredytowych Scalenie wszelkich niezbędnych informacji i różnych procedur BGK i Funduszy Poręczeniowych w spójne procesy Nadzór nad wnioskami i poręczeniami w jednym spójnym systemie Łatwość w modyfikacji procesu i jego parametrów Możliwość nadzoru Banku nad tysiącami spraw prowadzenie jednej bazy danych klientów, wniosków i umów o udzielenie poręczenia, instytucji finansujących oraz innych podmiotów występujących w procesach udzielania poręczeń, Łatwość modyfikacji i implementowania modeli scoringowych związanych z procesem analizy i oceny wniosków o poręczenia, Wymiana informacji z innymi (zewnętrznymi) systemami informatycznymi z zapewnieniem mechanizmów bezpieczeństwa w oparciu o zasady obowiązujące w BGK więcej na www.nilbpm.pl
 14. 14. Wdrożenia - sektor komercyjny 14 Finanse: Bank Gospodarstwa Krajowego Polbank EFG Polskie Domy Składowe Przemysł: Vattenfall Tetra Pak Genbud Zdrowie: Swissmed Carolina MedicalCenter Boehringer Ingelheim IT: PKP Informatyka COPI Media: Internet Group Telemedia Usługi: Archidoc MSM Energetyka Itella ElektroEko Agito więcej na www.nilbpm.pl
 15. 15. Wdrożenia - sektor publiczny 15 ZGN Warszawa-Ochota UM Łazy UM Pruszcz Gdański UM Dęblin UM Żagań SP Skarżysko-Kamienna UM Zbrosławice UM Piotrków Trybunalski UM Koło UM Konstancin Jeziorna UM Nasielsk UM Police UM Turek UG Janowiec Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków więcej na www.nilbpm.pl
 16. 16. Kontakt 16 ul. Bracka 25 00-028 Warszawa tel.: +48 22 257 00 10 fax.: +48 22 257 00 12 info@newitech.com www.newitech.com www.nilbpm.pl więcej na www.nilbpm.pl

×