Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Яка енергетика нас врятує?

29 views

Published on

Презентація Заступника директора департаменту стратегічного розвитку та планування реалізації проектів Сергія Кучера

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Яка енергетика нас врятує?

  1. 1. Яка енергетика нас врятує? 1
  2. 2. Альтернативна енергетика сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії. До альтернативних джерел енергії відносяться такі відновлювані джерела енергії: енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів. 2
  3. 3. Відновлювана енергетика це енергетика, де в якості первинного джерела енергії використовуються відновлювані природні процеси (сонце, вітер, енергія води, геотермальна, біомаса). Основною відмінністю відновлюваних джерел енергії є те, що вони не знищуються під час їхнього використання, на відміну від мінеральних палив, які споживаються для вироблення енергії. Як бачимо, відновлювану енергетику можна вважати часткою альтернативної енергетики. 3
  4. 4. «Зелений» тариф згідно з чинним законодавством України – це спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів), а з використанням гідроенергії – вироблена гідроелектростанціями потужністю до 10 МВт. Межа між традиційною «великою» та альтернативною «малою» гідроенергетикою – межа зеленої підтримки – в різних країнах встановлена від 1 до 10 МВт для одиничної ГЕС, хоча дослідженнями встановлено, що електроенергія вироблена на великих ГЕС має менший екологічний слід, ніж електроенергія, вироблена на малих ГЕС). 4
  5. 5. Усереднена ціна по групам виробників грн /кВт·год Жовтень 2017 5 • малі ГЕС – 3,84 грн /кВт*год; • вітрові електростанції – 3,49 грн /кВт*год; • електростанціїї на біопаливі – 3,84 грн /кВт*год; • сонячні електростанції – 8,16 грн /кВт*год; • «великі» ГЕС – 0,82 грн /кВт*год.
  6. 6. Низьковуглецева енергетика це така енергетика, яка створює низький вуглецевий слід під час виробництва електроенергії. Оскільки перелік парникових газів налічує багато хімічних сполук, які мають різну активність (найбільш вагомі – діоксид вуглецю СО2 та метан СН4), для порівняння та узагальнення встановлено коефіцієнти приведення до єдиного показника – СО2*еквівалент. Граничною межею для низьковуглецевої енергетики вважається 50 грам СО*2екв/кВт*г за життєвий цикл електростанції. Цей показник також включає викиди парникових газів, що утворюються під час виробництва енергообладнання та первинних енергоносіїв, що використовувалися електростанцією. 6
  7. 7. Викиди парникових газів г СО2 екв/кВт·год 820 620 490 48 24 12 12 879 650 64 17 8 14 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Традиційні вугільні ТЕС Традиційні газові ТЕС Сучасні газові ТЕС Сонячні електростанції Гідроенергетика* Ядерна енергетика Вітрова енергетика 2014 2015 • 2014 – дані IPCC 2014 • 2015 – дані International Reference Centre for the Life Cycle of Products, Processes and Services 2015 7

×