PRIUM TEMPUS Best Practice Stojkovski (Mac)

807 views

Published on

ПРОМЕНИТЕ ВО РАЗВОЈНИОТ ПРОЦЕС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ (CHANGES IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE) - by Stojkovski

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PRIUM TEMPUS Best Practice Stojkovski (Mac)

 1. 1. ПРОМЕНИТЕ ВО РАЗВОЈНИОТ ПРОЦЕС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ Проф. д-р Велимир Стојковски Ректор Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Македонија
 2. 2. <ul><li>Создавањето на Европскиот високообразовен и истражувачки простор до 2010 е најголемата реформа на високото образование во Европа. </li></ul><ul><li>Главните цели на реформите на европско ниво се имплементираат и национално. Владите, високообразовните институции, студентите и одреден број меѓународни организации придонесуваат за развојот на заедничкот европски високообразовен и истражувачки простор. </li></ul><ul><li>Од друга страна, ние како универзитети ќе бидеме посветени да развиеме иновации преку трансфер на знаење до целокупното општество. Интеграцијата меѓу универзитетите и индустријата и другите услужни организации треба да биде подобрена и поддржана од државнит авторитети. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Од голема важност е ситуацијата и развојните фази на институцијата по 60 годишен период, во нови услови на патот кон Европа и глобализацискиот период. </li></ul><ul><li>Сличностите меѓу државите и процесите со соодветните институции во Југоисточна Европа. </li></ul><ul><li>Насоки: заеднички високообразовен простор, детерминиран со динамика, мобилност, признавање на квалификациите, ефикасност, зголемен квалитет и конкурентност. </li></ul><ul><li>Посветеноста за воведување на принципите од Болоњската декларација. </li></ul><ul><li>Презентирање на ингегративниот процес на универзитетско ниво. </li></ul>
 4. 4. Автономија / законодавство во образованието и науката
 5. 5. слобода во истражувањето и примена на резултатите автономија во управувањето автономија во креирањето на наставните програми меѓународна соработка
 6. 6. Кој е УКИМ во системот на високото образование ? <ul><li>Денес УКИМ претставува функционална заедница на 21 факултет, 9 научни институти и 9 придружни членки. </li></ul><ul><li>На Универзитетот студираат преку 40.000 студенти на додипломски студии и 15.900 на постдипломски, како и преку 700 странски студенти. </li></ul><ul><li>Дипломирале повеќе од 110.000 студенти, магистрирале 6.000, а докторирале 2.300. </li></ul>
 7. 7. Наставно-научен кадар на државните универзитети во Република Македонија 73,3% 8,6% 13,6% 4,5% Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола Државен универзитет во Тетово Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
 8. 8. <ul><li>Реформите кои се во тек на УКИМ се во насока на имплементација на новиот Закон за високо образование, целосна имплементација на Болоњскиот процес и почитување на спецификите на нашиот универзитет, и тоа: </li></ul><ul><li>- воведување систем на степени; </li></ul><ul><li>- обезбедување квалитет; </li></ul><ul><li>- признавање на степени и квалификации; </li></ul><ul><li>- високо образование и истражување; </li></ul><ul><li>- социјална димензија; </li></ul><ul><li>- мобилност; </li></ul><ul><li>- активна соработка и учество во Европскиот простор на ВО. </li></ul>Имплементација на Законот за високото образование и Болоњскиот систем
 9. 9. Наука и истражување Улогата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ како истражувачки центар, е од големо значење во економскиот развој на Македонија. Иновациите се креативен процес на трансформација на идеи (нови и постоечки) и технологии во комерцијални цели. Универзитетот треба се повеќе да го вклучуваме во истражувањата и равојот преку трансфер на знаењето на целото општество, интеграција меѓу универзитетот и индустријата и другите организации. Еден од тие модалитети на соработка е ЕИИЦМ. Во извештајот од ЕК за напредокот на Македонија, од 5.11.2008, во главата 20, дадена е одлична оценка за работа на овој центар, како прв во земјите од Западен балкан, кој ги развива иновациите и прептриемништвото.
 10. 10. Проектен фонд на УКИМ НАЦИОНАЛНИ FP6 NATO IAEA UNESCO COST БИЛАТЕРАЛНИ TEMPUS ДРУГИ 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 EUR * (200 3 /200 7 )
 11. 11. Истражувачки проекти во различни научни области Фундаментални / применети проекти Развојни проекти Природни науки и математика Технички науки Машинство Биотехнички Социјални Класични студии 15% 32% 14% 15% 10% 14% 3% 83% 1% 13%
 12. 12. Резултати од развојните проекти 34% 4% 18% 2% 26% 5% 11% нови производи нови материјали нови технолошки процедури нови технолошки линии Оптимизација на постоечките технолошки процеси Рационализација на производството подобрување на квалитетот на животот
 13. 13. Кои се пречките ? <ul><li>Документот за институционална евалуација, кој е изготвен од независна, комплетно објективна меѓународна комисија посочи неколку пречки: </li></ul><ul><li>- пасивниот однос кон неопходните промени во организацијата се </li></ul><ul><li> сериозна слабост; </li></ul><ul><li>- економската ситуација во државата има силно влијание врз </li></ul><ul><li> процесите кои се одвиваат на УКИМ; </li></ul><ul><li>- универзитетот е недоволно финансиран во сите сфери на </li></ul><ul><li> неговото работење; </li></ul><ul><li>- рестриктивниот пристап кон обновата на кадарот од страна на </li></ul><ul><li> државата го доведува во прашање квалитетот на активностите. </li></ul>
 14. 14. Што и како понатаму ?

×