PRIUM Tempus Best Practice Vasilevski (Mac)

734 views

Published on

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - ЕВРОПСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА - Проф. д-р Коле Василевски (Vasilevski)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PRIUM Tempus Best Practice Vasilevski (Mac)

 1. 1. ENTERPRISE EUROPE NETWORK Мрежа на бизнис можности ЕВРОПСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИНОВАТИВЕН ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА Проф. д-р Коле Василевски проректор
 2. 2. Enterprise Europe Network European Information and Innovation Center in Macedonia
 3. 3. Enterprise Europe Network - структура <ul><li>ЕИЦ – Евроинформативни центри </li></ul><ul><li>- Основана во 1987 </li></ul><ul><li>300 центри во 45 земји </li></ul><ul><li>Основна цел – Директен контект со Европската комисија, полесен приод до информациите и нивна дисеминација до МСП </li></ul><ul><li>ИРЦ – Центри за пренос на иновации </li></ul><ul><li>- Основана од ЕК во 1995 </li></ul><ul><li>- 7 1 центар во земјите на ЕУ, како и Норвешка, Швајцарија,Турција, </li></ul><ul><li>Израел, Чиле </li></ul><ul><li>Преку 240 членки од 33 земји </li></ul><ul><li>Основна цел – Трансфер на знаење и технологии од и кон европските компании </li></ul><ul><li>Enterprise Europe Network - Февруари 2008 </li></ul>ОСНОВНА ЦЕЛ : да го обедини потенцијалот на МСП и да им помогне на ефикасен и на организиран начин во нивниот настап на заедничкиот и единствен европски пазар. Да створи синергија на МСП со академската средина во соработка за развој, трансфер на знаење технологии и иновации.
 4. 4. Enterprise Europe Network 40 земји 600 партнерски организации Повеќе од 23 милиони МСП Членки : Австрија, Белгија, Бугарија, Велика Британија, Германија, Грција, Данска, Естонија, Ирска, Исланд, Италија, Кипар, Латвија, Литванија, Луксембург, Македонија, Малта, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Словачка, Словенија, Турција, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Чешка, Шпанија, Шведска,Русија Центри за кореспонденција : Русија, САД,Ерменија, Израел, Чиле, Швајцарија, Египет
 5. 5. Европски Информативен и Иновативен Центар во Македонија - историјат Идеја за основање ИРЦ (ЕИИЦ) центар во Македонија . Состанок на претставници од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Фондација за индустриски менаџмент – Скопје, SINTEF , Норвешка и други субјекти. Работилница со националните институции инволвирани во проектот. Формиран Конзорциумот на ИРЦ Македонија. Универзитетот и МИР Фондацијата на состанок во Европската комисија во Брисел ги презентираат активностите пред шефот на одделот D-2 и одговорните за проширување на мрежата. Договорено е Македонија да продолжи со активностите и да отпочне со пилот оперативна фаза според техничките барања утврдени од ЕК. Пилот фазата е финансирана од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка, преку проект на SINTEF Норвешка како ментор на ИРЦ Македонија. Документите од идејниот проект се испратени до Европската комисија. Македонија ги започнува подготовките за ЦИП програмата (3,6 милијарди евра). Во рамките на административната процедура за основање на ЕИИЦ во Македонија, претставници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, МИР и SINTEF , одржаа состаноци со Заменикот на претседателот на Владата на Р. Македонија за евроинтеграции м-р Габриела Коневска-Трајковска, министерот за економија г-а Вера Рафајловска и Делегацијата на Европската комисија во Р. Македонија, на кои беше претставена иницијативата за основање на ЕИИЦМ, по што Владата на Р. Македонија на својата 11 седница во декември 2006 година, донесе одлука за пристапување на Р. Македонија кон ЦИП програмата и алоцирање на средства во висина од 100 илјади евра годишно за работа на ЕИИЦМ центарот. Потпишан е нов конзорциумски договор, за коориднатор е избран Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, а за претседател проф. д-р Велимир Стојковски. Комплетната проектна докуменатација за осоновање на центарот е доставена до ЕК. Европската комисија го извести Конзорциумот дека е завршена постапката за евалуација на проектот, тој е оценет со високи оценки и прифатен за финансирање од страна на Комисијата. Декември Март Мај Јуни Септември Октомври Март Септември 2005 2006 2007
 6. 6. Enterprise Europe Network - структура <ul><li>40 земји </li></ul><ul><li>600 партнерски организации </li></ul><ul><ul><li>Универзитети </li></ul></ul><ul><ul><li>Стопански комори </li></ul></ul><ul><ul><li>Здруженија на претпријатија </li></ul></ul><ul><ul><li>Агенции за поддршка на конкурентност и иновации </li></ul></ul><ul><ul><li>Фондации </li></ul></ul>
 7. 7. Enterprise Europe Network <ul><li>ЗА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА </li></ul><ul><li>организиран пристап на големиот европски пазар </li></ul><ul><li>информатиции за услови за водење на бизнис, легислативи, тендери, </li></ul><ul><li>можности за склучување на партнерства (бизнис, трансфер на технологии, учество во научноистражувачки проекти) </li></ul><ul><li>Голем број на услуги – компаниски мисии, брокерски настани, </li></ul><ul><li>Едношалтерски систем </li></ul><ul><li>ЗА НАУКАТА </li></ul><ul><li>синергија на науката со бизнис заедницата </li></ul><ul><li>трансфер на технологии и знаења од универзитети кон МСП </li></ul><ul><li>брокерски настани за научна соработка </li></ul><ul><li>контакти и наоѓање на партнерства за меѓународни проекти ( FP 7 конзорциуми, билатерални договори и сл) </li></ul><ul><li>извори на информации за начини на финансирање на научни проекти </li></ul>
 8. 8. Европски информативен и иновативен центар во Македонија - структура
 9. 9. ЕИИЦМ - дејност МОДУЛ А : ИНФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ – поранешен ЕвроИнфо Центар Малите и средните претпријатија од Република Македонија, ќе можат да добиваат информации за регулативите, директивите, стандардите и за другите услови за водење бизнис во Евро Зоната како и во други сите земји каде Enterprise Europe Network е присутна. Тие ќе можат да добијат информации и за условите и начините за финансирање на заедничките меѓународни проекти. Исто така, овие претпријатија преку мрежата ќе имаат силна поддршка во нивната интернационализација и ќе стекнат меѓународни бизнис контакти. МОДУЛ Б : ИНОВАТИВНА ДЕЈНОСТ – поранешни IRC центар за трансфер на технологии Малите и средните претпријатија од Република Македонија, ќе бидат поттикнати во искористувањето на новите можности за технолошка соработка. На овој начин ќе се родат и многу иновативни идеи. Со Enterprise Europe Network научно-истражувачките и развојни центри ќе можат да вршат размена на резултати од научни и развојни истражувања во рамки на мрежата. Исто така, на овој начин, на малите и на средните претпријатија од нашата држава ќе им овозможи пристап до иновативни технологи. Многу иновативни замисли на наши пронаоѓачи ќе можат да се остварат. Ќе можат да се склучат и бројни договори за лиценца МОДУЛ Ц : НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА И РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ Преку оваа дејност, ќе се воспостави тесна соработка помеѓу бизнис заедницата и академскиот интелектуален потенцијал. Така, малите и средните претпријатија заедно со потенцијалот на универзитетите и на научните центри, ќе можат да остварат заедничко учество во меѓународни научно-истражувачки и развојни проекти, и во други облици на слична меѓународна соработка. Малите и средните претпријатија преку оваа мрежа особено ќе бидат поттикнати да учествуваат во истражувачки и развојни програми. `
 10. 10. ЕИИЦМ – БИЗНИС СОРАБОТКА (МОДУЛ А) <ul><li>Агенција за поддршка на претприемништвото на РМ (носител) </li></ul><ul><li>Стопанска Комора на Македонија </li></ul><ul><li>Универзитет Св. Кирил и Методиј </li></ul>Дејност : Информации и публикации • Информации за прашања од ЕУ (ЕУ политиката, легислативата, средства и програми)   • Публикација на билтен и тематски обработен и брошури  • Дистрибуција на официјални ЕУ публикации  • Информативен сервис (e-mail сервис) 
 11. 11. ЕИИЦМ – БИЗНИС СОРАБОТКА (МОДУЛ А) <ul><li>Агенција за поддршка на претприемништвото на РМ (носител) </li></ul><ul><li>Стопанска Комора на Македонија </li></ul><ul><li>Универзитет Св. Кирил и Методиј </li></ul>Дејност : Европска советодавна услуга за компаниите • Пристап на ЕУ пазарот  • Конкретно истражување на пазарот  • Извори на ЕУ легислатива и нејзина имплементација  • ЕУ извори на финансиски средства  Мониторинг на тендери • Мониторинг на определени ЕУ тендери  • Помош во спремањето на тендер документација 
 12. 12. ЕИИЦМ – БИЗНИС СОРАБОТКА (МОДУЛ А) Дејност : Бизнис соработка • Избрани услуги за компании кои бараат бизнис партнер, агенти или дистрибутери во Европа  • Публикација на локални бизнис понуди или барања во EIC мрежата, бизнис база на податоци  • Давање информации за странски партнери на македонски компании  • Следење и помош во процесот на соработка  Бизнис обука и состаноци • Сесии за обука на ЕУ теми и конференции  • Бизнис состаноци од различни сектори со компании од ЕУ во Македонија  • Посета на саеми за трговија, бизнис состаноци (Б2Б контакти) 
 13. 13. ЕИИЦМ –ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ (МОДУЛ Б) <ul><li>Фондација за менаџмент и индустриско истражување ( SINTEF) – носител </li></ul><ul><li>Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје </li></ul><ul><li>АППРМ </li></ul><ul><li>Им помага на претпријатијата да идентификуваат потенцијални комерцијални партнери, особено од други земји, - Им помага на МСП да развиваат нови производи и нови пазари,  - Ги советува малите бизниси околу одредени технички работи, како што се правата на интелектуална сопственост. </li></ul><ul><li>Организира брокерски настани поврзани со технологии и иновации </li></ul><ul><li>Промовира иновации </li></ul><ul><li>BBS систем за размена на технологии и иновации </li></ul>
 14. 14. ЕИИЦМ – НАУЧНА СОРАБОТКА (модул Ц) <ul><li>Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје ( носител) </li></ul><ul><li>Фондација МИР </li></ul><ul><li>АППРМ </li></ul><ul><li>Во мрежата ЕЕН членуваат Универзитети, заедници на универзитети и научни центри, мрежи на иновативни центри </li></ul><ul><li>Преку директна комуникација во мрежата можат да се изнајдат партнерства за научна соработка на билатерална или мултилатерална основа </li></ul><ul><li>Тесно соработува со NCP за FP7 </li></ul><ul><li>Учествува и организира настани за научна соработка </li></ul><ul><li>- Учествува во Секторски групи каде се следат настани од конкретна тематика </li></ul>
 15. 15. Enterprise Europe Network – R&D секторски групи <ul><li>Food and Agro industries </li></ul><ul><li>Biotech, Pharmaceutics and Cosmetics </li></ul><ul><li>Intelligent Energy </li></ul><ul><li>Sustainable Construction </li></ul><ul><li>Maritime </li></ul><ul><li>Information and Communication Technologies </li></ul><ul><li>Healthcare </li></ul><ul><li>Textile </li></ul><ul><li>Chemicals </li></ul><ul><li>Services </li></ul><ul><li>Environment </li></ul><ul><li>Materials </li></ul><ul><li>Nano - micro technologies </li></ul><ul><li>Tourism and cultural heritage </li></ul><ul><li>Aeronautics </li></ul><ul><li>Automotive, Transport and Logistics </li></ul><ul><li>Wood and Furniture </li></ul><ul><li>Security and Defense </li></ul>
 16. 16. ЕИИЦМ – Enterprise Europe Network - ЦИП Програма за конкурентност и иновативност (CIP)
 17. 17. ЕИИЦМ - значење
 18. 18. www.eiicm.com.mk
 19. 19. www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
 20. 20. Благодарам за вниманието ! www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu www.eiicm.com.mk Проф. Д-р Коле Василевски [email_address]

×