Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijven in nederland moeten niet afwachten

218 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bedrijven in nederland moeten niet afwachten

  1. 1. Blogs YourReputation Marcel Olislagers Bedrijven in Nederland moeten niet afwachten, maar een pro actieve houding aannemen richting de consument en een goede, passende blog starten! Ze deed onderzoek naar het gebruik van corporate weblogs door bedrijven. Hoe en waarop lezers corporate weblogs beoordelen. In welke mate is deze beoordeling van invloed op de reputatie van het bedrijf. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat men (70 % van de 110 respondenten) overwegend positief gestemd is over corporate blogs. Soorten Corporate Blogs Er is een onderscheid gemaakt in drie soorten corporate blogs: De opiniërende blog, waar voornamelijk meningen worden gegeven, De informerende blog, waar voornamelijk (zakelijke) informatie wordt gegeven, zonder dat hier de mening van de schrijver duidelijk in naar voren komt en De persoonlijke blog, waar veelal geschreven wordt over het persoonlijke leven van de blogger die wel schrijft vanuit zijn/ haar positie als werknemer. Het is als bedrijf belangrijk te kiezen voor een soort weblog, omdat deze moet passen binnen de positionering van het bedrijf. Volgens de respondenten laat een bedrijf met een blog zien dat ze (in volgorde van relevantie): innovatief is, inspeelt op de kansen in de markt, goede toekomstvisies heeft en expert is op haar vakgebied. Lezers krijgen hierdoor meer bewondering voor het bedrijf. Ruysdaelstraat 48F | 1071 XE Amsterdam | Tel: 088 7766 080
  2. 2. Bedrijven met een corporate weblog worden daarnaast gezien als consument gericht doordat ze: toegankelijk zijn, gemakkelijk contacten leggen en persoonlijk communiceren. Ook worden deze bedrijven gezien als transparant doordat ze met een weblog inzicht geven in de bedrijfsvoering/ cultuur. Op die manier bieden ze toegevoegde waarde voor de consument. Het is hierbij het zeer belangrijk dat er zorgvuldig en professioneel met de blog omgegaan wordt. Bedrijven kunnen hier snel de mist mee ingaan, voornamelijk te wijten aan tijdgebrek. Daarnaast blijken authenticiteit en betrouwbaarheid zeer relevante begrippen te zijn in de corporate blogosphere. Reden tot bezoek van corporate blogs Mensen bezoeken corporate weblogs omdat ze een goede beeldvorming willen krijgen over de werkwijze van het bedrijf en omdat ze het interessant vinden om mee te kunnen praten over nieuwe ideeen en concepten van het bedrijf. Daarnaast omdat ze op die manier op een persoonlijke manier met het bedrijf kunnen communiceren. Het gemiddelde cijfer dat de respondenten geven aan een goede corporate blog is een 7.63, de betrouwbaarheid ligt iets lager, namelijk op een 6.97. De respondenten zijn van mening dat bedrijven een corporate blog bezitten omdat ze op een persoonlijke en eenvoudige manier willen communiceren met stakeholders en omdat ze hun reputatie willen verbeteren en kennis willen delen. Belangrijke gebruiksaspecten van corporate blogs zijn (in volgorde van prioriteit): de content op kwantitatief niveau, de interfacefactoren (look & feel), de content op kwalitatief niveau, de mate van interactie en als laatste, de extra blogvalues als RSS, hyperlinks, trackbacks etc. Voor- en nadelen van een corporate blog Voordelen om een corporate blog te starten zijn: een verbetering van de reputatie, het is een relatief goedkoop publicatie medium en het is een laagdrempelige manier om snel feedback te krijgen. Daarnaast is een blog handig als zoekoptimalisatietool en tevens is het voor bedrijven een goed middel om intern kennis te delen en ideeën te testen die wellicht ingevoerd kunnen gaan worden. Ruysdaelstraat 48F | 1071 XE Amsterdam | Tel: 088 7766 080
  3. 3. Ook geeft het schrijven van een weblog een enorme boost aan de actualiteit van de kennis van het bedrijf, omdat de bloggers van het bedrijf de weblog regelmatig moeten bij- houden omdat het voldoende nieuwswaarde moet bieden, hiermee kan het bedrijf haar expertise tonen aan de lezers. Nadelen om een corporate blog te starten zijn dat blogs arbeidsintensief zijn, de hele wereld kan lezen en reageren, de start moet goed zijn en stoppen kan niet (snel). De do en dont’s van het bloggen zijn: Duidelijk communiceren Nieuwswaarde. Alles wat nieuw is en waarover veel discussie plaatsvindt, is een succes. De postings moeten nieuwswaarde bevatten, het is belangrijk om de concurrent voor te zijn. Focus. Een blog is een bepaald medium dat heel divers wordt gebruikt, voor corporate doeleinden is een focus van belang; voor wie het is en door wie wordt het gebruikt. Goede schrijfstijl Er moeten van te voren goede afspraken worden gemaakt wie schrijft, wie beheert. Behoeftegerichtheid. De lezer van de blog moet centraal staan, er moet behoefte gericht informatie worden verschaft. Persoonlijk Het persoonlijke aspect vinden consumenten belangrijk, het imago wordt er beter van, waar- door ze zelf ook mond tot mond reclame maken. Regelmaat. Als bedrijf creëer je een soort van verwachtingspatroon zodra je begint te bloggen, als mensen weten dat je om de drie dagen post, dan moet je ook wel die druk voelen om daaraan te voldoen. Fakebloggen De bron moet betrouwbaar zijn, authenticiteit is een belangrijk begrip binnen de blogwereld. Onprofessioneel Er moeten geen spelfouten en onzorgvuldigheden in de blog staan. Bron: Onderzoek is uitgevoerd door Anke Huiskes, studente aan de Universiteit Twente als stageopdracht voor VODW Marketing. Marcel Olislagers Ruysdaelstraat 48F | 1071 XE Amsterdam | Tel: 088 7766 080

×