Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project informatica[1]

343 views

Published on

presentatie H13 klas: 5VWO

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Project informatica[1]

  1. 1. Mensen in projecten<br />Naam:YounesArojan<br />Klas:5A1<br />Onderwerp 9<br />
  2. 2. Inhoud<br />Mensen en projecten<br />Betrokkenen bij een project<br />Communicatieve vaardigheden<br />Samenwerken in een team<br />Leiderschap en samenwerking<br />Rollen bij samenwerking<br />
  3. 3. Mensen en projecten<br />Projectdoelstelling<br />Zelfde doel nastreven / kick of meeting plaats<br />Motivatie<br />Capaciteiten<br />Projectleider<br />
  4. 4. Betrokkenen bij een project<br />Opdrachtgever<br />Projectmanager<br />Projectleider<br />Projectmedewerker<br />Gebruiker<br />Teammanager<br />
  5. 5. Communicatie en vaardigheden<br />Opdracht formuleren en goed overbrengen op alle projectmedewerkers<br />Projectmedewerker overtuigen van het nut van het project<br />Iedereen op de hoogte brengen van wat de ander doet<br />Bereikte mijlpalen vieren <br />Tegenvallers vertellen en alternatieven voor de oplossing onderling bespreken <br />Net genoeg druk uitoefenen dat het werk afkomt maar niet zoveel dat de projectmedewerker het bijltje erbij neer gooit <br />Eén wijze van werken hanteren en niet zwabberen <br />
  6. 6. Samenwerken in een team<br />Samenwerken beïnvloed door leider<br />Geen competitie in een team opwekken<br />Kwaliteiten erkennen en waarderen<br />
  7. 7. Leiderschap en samenwerking<br />Voor iedere leider geld<br />Duidelijk communiceren over doelen die bereikt moeten worden<br />Sterkte en zwakte van medewerker kennen<br />Corrigerend op kunnen treden wanneer dat nodig is<br />Indelen van medewerkers in categorien<br />
  8. 8. Rollen bij samenwerking<br />

×