Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

טיקי טאקה בניהול

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

טיקי טאקה בניהול

  1. 1. ‫בניהול‬ ‫טאקה‬ ‫טיקי‬ ‫שזכתה‬ ‫משום‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫התפעלות‬ ‫מעוררות‬ ‫ביורו‬ ‫ספרד‬ ‫נבחרת‬ ‫של‬ ‫זכייתה‬3‫ברציפות‬ ‫פעמים‬ ‫(יורו‬ ‫גדולים‬ ‫בטורנירים‬2008‫מונדיאל‬ ,2010‫יורו‬ ,2012‫הכדורגל‬ ,‫הזכייה‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ) .‫העולם‬ ‫את‬ ‫מרגש‬ ‫הישגים‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫והאלגנטי‬ ‫עין‬ ‫השובה‬ ,‫היפה‬‫עושים‬ ‫שהם‬ ‫כנראה‬ .‫נכון‬ ‫מאוד‬ ‫משהו‬ ‫ישנן‬4:‫עסקי‬ ‫בניהול‬ ‫מיושמות‬ ‫להיות‬ ‫שיכולות‬ ‫נכון‬ ‫עושה‬ ‫ספרד‬ ‫שנבחרת‬ ‫נקודות‬ 1.‫קשרים‬ ,‫מגינים‬ ,‫שוער‬ ,‫תפקידים‬ ‫חלוקת‬ ‫יש‬ ‫אחרות‬ ‫שבנבחרות‬ ‫בעוד‬ .‫הכול‬ ‫עושים‬ ‫כולם‬ ‫ה‬ ‫ספרד‬ ‫נבחרת‬ .‫חלוצים‬‫מיכאלס‬ ‫ריינוס‬ ‫של‬ ‫הטוטאלי‬ ‫הכדורגל‬ ‫את‬ ‫שלמות‬ ‫לידי‬ ‫ביאה‬ ‫הולנד‬ ‫ונבחרת‬‫ב‬ ‫ששיחקה‬ ‫זו‬‫ה‬ ‫שנות‬-70‫חלק‬ ‫לו‬ ‫שגם‬ ‫השוער‬ ‫למעט‬ .‫הכל‬ ‫עושים‬ ‫כולם‬ . ‫מחליפים‬ ‫הקשרים‬ ‫להגנה‬ ‫יורדים‬ ‫החלוצים‬ ,‫שערים‬ ‫כובשים‬ ‫המגינים‬ ,‫במשחק‬ ‫מרכזי‬ .‫במשחק‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫נמצאת‬ ‫ספרד‬ ‫נבחרת‬ ‫שכל‬ ‫שהיא‬ ‫התחושה‬ .‫מקומות‬‫ה‬‫משחקים‬ ‫ם‬ ‫לירי‬ .‫משחק‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫שמשתנה‬ ‫גמישה‬ ‫אורגנית‬ ‫כיחידה‬‫ב‬‫שיטת‬ ‫נגד‬ ‫לשחק‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ .‫ושטאנצית‬ ‫תבניתית‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫כי‬ .‫כזו‬ ‫משחק‬ ‫התבנית‬ .‫כולו‬ ‫העסקי‬ ‫העולם‬ ‫לנחת‬ ‫להפוך‬ ‫צריכה‬ ‫הכול‬ ‫עושים‬ ‫כולם‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫ה‬ ‫גם‬ ‫שכיום‬ ‫להבנה‬ ‫מקומה‬ ‫את‬ ‫לפנות‬ ‫צריכה‬ ‫היררכי‬ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫המסורתית‬‫עובד‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫יכולת‬ ,‫ניהולי‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫הדורשות‬ ‫בסיטואציות‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫נמצא‬ ,‫הזוטר‬ ‫שרות‬ ‫איש‬ :‫חסרות‬ ‫לא‬ ‫דוגמאות‬ .‫עסקיות‬ ‫השלכות‬ ‫להן‬ ‫להיות‬ ‫שיכולות‬ ‫תשובות‬ ‫ומתן‬ ‫והתנהגותו‬ ‫דיבורו‬ ,‫לבושו‬ ,‫החברה‬ ‫נציג‬ ‫הוא‬ ‫חשמלי‬ ‫מכשיר‬ ‫לתקן‬ ‫הביתה‬ ‫אלי‬ ‫שמגיע‬ ‫עוב‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בבואה‬ ‫מהווים‬‫בוחרת‬ ‫החברה‬ ‫וכיצד‬ ‫מנוהל‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ,‫ד‬ .‫ללקוחותיה‬ ‫להתייחס‬‫שכך‬ ‫עתידי‬ ‫מוצר‬ ‫לרכוש‬ ‫האם‬ ‫שלי‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫לזה‬ ‫ויש‬ .‫שלה‬ ‫השרות‬ ‫איש‬ ‫ניראה‬
  2. 2. ‫אעביר‬ ‫אני‬ ,‫מזכירה‬ ‫רק‬ ‫אני‬ ‫להגיד‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫מלקוח‬ ‫פנייה‬ ‫שמקבלת‬ ‫מזכירה‬ ‫ספ‬ ‫בנבחרת‬ ‫שמגן‬ ‫כמו‬ ....‫ל‬ ‫לצלצל‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ...‫עם‬ ‫אותך...תדבר‬‫רק‬ ‫אני‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫רד‬ ‫מגן‬,‫להבקיע‬ ‫הוא‬ ‫החלוצים‬ ‫תפקיד‬,‫(ג'ורדי‬ ‫שער‬ ‫ומבקיע‬ ‫פתוח‬ ‫לשטח‬ ‫רץ‬ ‫הוא‬ ‫אלא‬ ‫המזכירה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ )‫אלבה‬‫נדרשת‬‫ל‬‫מיומנויות‬‫גרידא‬ ‫המזכירותיות‬ ‫לאלה‬ ‫מעבר‬ ‫מקצועיות‬. ‫הבא‬ ‫הקצה‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫כאילו‬ ‫בארגון‬ ‫עובד‬ ‫לכל‬ ‫להתייחס‬ ‫שצריך‬ ‫היא‬ ‫הניהולית‬ ‫המשמעות‬ .‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫במגע‬.‫עסקיות‬ ‫החלטות‬ ‫שמקבל‬ ‫המנכ"ל‬ ‫גם‬ ‫שהוא‬ ‫אלא‬ ,‫זאת‬ ‫רק‬ ‫ולא‬‫הוא‬ ‫שהסוגיה‬ ‫כדי‬ ‫הכדור‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫למי‬ ‫לדעת‬ ‫או‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ,‫להבין‬ ,‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫להוויה‬ ‫אותם‬ ‫לחבר‬ ‫שניתן‬ ,‫אינטליגנטים‬ ‫עובדים‬ ‫גיוס‬ ‫מחייבת‬ ‫כזו‬ ‫גישה‬ .‫תיפתר‬ ‫ונתרמים‬ ‫לו‬ ‫תורמים‬ ,‫מהארגון‬ ‫כחלק‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫ורואים‬ ‫הארגונית‬.‫ממנו‬ 2.‫ושיתוף‬ ‫התאום‬ ‫הוא‬ ‫ספרד‬ ‫בנבחרת‬ ‫המלהיבים‬ ‫הדברים‬ ‫אחד‬ .‫פעולה‬ ‫ושיתוף‬ ‫תאום‬ ‫הנ‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫הקבוצה‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬‫י‬.‫צחון‬‫יריבות‬ ‫יש‬ .‫בעיניכם‬ ‫הדבר‬ ‫יקל‬ ‫אל‬ ‫ריאל‬ ‫מאמן‬ ‫מוריניו‬ ‫של‬ ‫לגישה‬ ‫תודות‬ ‫מעט‬ ‫(לא‬ ‫לריאל‬ ‫בארסה‬ ‫שחקני‬ ‫בין‬ ‫מרה‬‫שדך‬ ‫לשתף‬ ‫שלהם‬ ‫היכולת‬ .)‫לניצחונות‬ ‫אנרגיה‬ ‫בשחקניו‬ ‫להפיח‬ ‫מצליח‬ ‫הוא‬ ‫היריבה‬ ‫השנאת‬ ‫בהגנה‬ ‫תאום‬ ‫תוך‬ ,‫יחיד‬ ‫לשחק‬ ‫שלהם‬ ‫היכולת‬ .‫ממדהימה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫ביורו‬ ‫פעולה‬ ,‫ובהתקפה‬‫החיפוי‬‫השני‬ ‫על‬ ‫האחד‬‫וסגירת‬‫פרצות‬,‫בהגנה‬‫לשיתוף‬ ‫ומופת‬ ‫דוגמא‬ ‫היא‬ ‫בארגונ‬ ‫גם‬ ,‫תמים‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫קבוצתי‬ ‫פעולה‬.‫אגו‬ ‫ומאבקי‬ ‫יריבויות‬ ,‫ושנאות‬ ‫אהבות‬ ‫יש‬ ‫ים‬ ‫היא‬ ‫לכולם‬ ‫ומשותפת‬ ‫חשובה‬ ‫ארגונית‬ ‫משימה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫בצד‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫היכולת‬ ‫פעם‬ ‫ולא‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫חוסר‬ ,‫אגו‬ ‫מאבקי‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בעולם‬ ‫גם‬ .‫העסקי‬ ‫בעולם‬ ‫ארגוני‬ ‫הכרח‬ .‫בארגון‬ ‫האחרת‬ ‫לחטיבה‬ ‫בגלגלים‬ ‫מקלות‬ ‫תוקעים‬
  3. 3. ‫מספר‬ ‫לפני‬ ,‫עד‬ ‫הייתי‬‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫יספוג‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫מנהלים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫לוויכוח‬ ,‫שנים‬ ,‫כמעט‬ ,‫גרם‬ ‫הוויכוח‬ .‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫בעסקה‬ ,‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫מי‬ ,‫להבקיע‬ ‫הוא‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫עסקיות‬ ‫מטרות‬ ‫להשיג‬ ‫שרוצה‬ ‫בארגון‬ .‫העסקה‬ ‫לפיצוץ‬ ‫ר‬ ‫לא‬ .‫בהתאם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫שהתגמול‬ ‫כמובן‬ .‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫הבקיע‬‫אלא‬ ‫השער‬ ‫למבקיע‬ ‫ק‬ .‫כולם‬ ‫של‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫התהילה‬ .‫להבקעה‬ ‫והובילו‬ ‫תמכו‬ ,‫סיוע‬ ,‫שעזרו‬ ‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫גם‬ 3.‫רונאלדו‬ ‫שעבר‬ ‫רפואיות‬ ‫בבדיקות‬ .‫קבוצה‬ ‫יש‬ ,‫כוכבים‬ ‫אין‬‫ה‬‫סתבר‬,‫שכיום‬,‫הנתונים‬ ‫לספרינט‬ ‫לצאת‬ ‫שלו‬ ‫היכולות‬ ,‫הרגליים‬ ,‫השוק‬ ‫היקף‬ ,‫בעולם‬ ‫הטובים‬ ‫הם‬ ‫שלו‬ ‫הפיזיים‬ ...?‫מה‬ ‫אז‬ .‫מהמקום‬‫משחקת‬ ‫ספרד‬ ‫נבחרת‬ .‫הגמר‬ ‫חצי‬ ‫עד‬ ‫למקסימום‬ ‫הספיק‬ ‫זה‬ ‫נבחרת‬ ‫משחקני‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .‫מתישה‬ ‫עונה‬ ‫אחרי‬ ,‫ארוך‬ ‫בטורניר‬ ‫לנצח‬ ‫ניתן‬ ‫כך‬ ‫רק‬ .‫כקבוצה‬ ,‫כתלכיד‬ ,‫יחד‬ ‫אבל‬ .‫מרונאלדו‬ )‫ובג'ל‬ ‫בלוק‬ ‫(וגם‬ ‫הפיזיים‬ ‫בנתונים‬ ‫נופל‬ ‫כבודד‬ ‫ספרד‬ ‫פורט‬ ‫נבחרת‬ ‫את‬ ‫ניצחו‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫כקבוצה‬‫ו‬‫גל‬‫מכוכבי‬ ‫אחד‬ ‫(שנאני‬‫חשב‬ ‫שרונאלדו‬ ‫אמר‬ ‫ה‬ ‫כוכב‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫ארגונים‬ ‫העסקי‬ ‫בעולם‬ .‫בגמר‬ ‫זכו‬ ‫אלא‬ ,)‫ביורו‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫שואבת‬ ‫אבן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫יצליח‬ ‫שארגון‬ ‫כדי‬ .‫עוזרים‬ ‫לו‬ ‫ולבנות‬ ,‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫טאלנט‬ ‫או‬ ‫את‬ ‫האחד‬ ‫לכבד‬ ‫וגם‬ ‫להוביל‬ ‫גם‬ ,‫כקבוצה‬ ‫לשחק‬ ‫גם‬ ‫שיכולים‬ ‫כאלה‬ ,‫מצוינים‬ ‫לאנשים‬ ‫תוך‬ ‫השני‬‫השכיל‬ ‫ספרד‬ ‫נבחרת‬ ‫שמאמן‬ ‫אומנות‬ ‫זוהי‬ .‫גישות‬ ‫הבדלי‬ ‫ביניהם‬ ‫שיש‬ ‫הבנה‬ ‫בוסקה‬ ‫דל‬ ‫שעשה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫הוא‬ ‫בארגון‬ ‫המנכ"ל‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ .‫היורו‬ ‫במהלך‬ ‫לבסס‬ .‫חלקיו‬ ‫מסכום‬ ‫הגדול‬ ‫לשלם‬ ‫מצוינים‬ ‫שחקנים‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫להפוך‬ ‫בספרד‬
  4. 4. 4..‫בה‬ ‫ותדבק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫תבחר‬‫הנבחרו‬ ‫במשחקי‬ ‫המרתקים‬ ‫הדברים‬ ‫אחד‬‫נגד‬ ‫ששחקו‬ ‫ת‬ ‫במילים‬ .‫הספרדית‬ ‫לנבחרת‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫במשחקן‬ ‫עשו‬ ‫שהן‬ ‫ההתאמות‬ ‫היא‬ ‫ספרד‬ ‫שינוי‬ .‫שלהן‬ ‫המשחק‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫הללו‬ ‫הנבחרות‬ ‫את‬ ‫אילצה‬ ‫ספרד‬ ‫נבחרת‬ ‫אחרות‬ ‫בשיטתה‬ ‫לשחק‬ ‫שמשיכה‬ ‫הספרדית‬ ‫לנבחרת‬ ‫גדול‬ ‫פסיכולוגי‬ ‫יתרון‬ ‫יוצר‬ ‫המשחק‬ ‫שיטת‬ ‫אחר‬ ‫לפעול‬ ‫שנידרש‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫היריב‬ .‫היא‬.‫ת‬‫לנבחרת‬ ‫שמאפשרות‬ ‫לטעויות‬ ‫פתח‬ ‫פותח‬ ‫זה‬ ‫הספרדית‬ ‫הנבחרת‬ ,‫ושם‬ ‫פה‬ ‫קלות‬ ‫התאמות‬ ‫למעט‬ ,‫המונדיאל‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ .‫לנצח‬ ‫ספרד‬ ‫תדיר‬ ‫שינוי‬ ‫היא‬ ‫בארץ‬ ‫בעסקים‬ ‫בהן‬ ‫ניתקל‬ ‫שאני‬ ‫התופעות‬ ‫אחת‬ .‫הגישה‬ ‫באותה‬ ‫שחקה‬ ‫עם‬ ‫מחר‬ ,‫כזה‬ ‫ליין‬ ‫על‬ ‫הולכים‬ ‫היום‬ .?‫לא‬ ‫למה‬ ?‫למה‬ .‫עסקיות‬ ‫והחלטות‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫של‬ ‫מ‬‫היא‬ ‫ההסתכלות‬ .‫אחר‬ ‫שוק‬ ‫לפלח‬ ‫למחרת‬ ‫אחד‬ ‫שוק‬ ‫לפלח‬ ‫מכוונים‬ ‫פעם‬ ,‫אחר‬ ‫וצר‬ ,‫רוח‬ ‫אורך‬ ‫עם‬ ‫מערכתית‬ ,‫מקיפה‬ ‫ראייה‬ ‫חסרה‬ .‫בבוקר‬ ‫מחר‬ ‫מזה‬ ‫לי‬ ‫ייצא‬ ‫מה‬ ,‫טווח‬ ‫קצרת‬ ‫היא‬ ,‫נכון‬ ‫שתיושם‬ ‫הנכונה‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫נבחרה‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫ואמונה‬ ‫בביקורת‬ ‫לעמוד‬ ‫מוכנות‬ .‫הרצויות‬ ‫לתוצאות‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫תביא‬ ,‫האסתטית‬ ,‫הטובה‬ ‫הנבחרת‬ ‫מרתקים‬ ‫משחקים‬ ‫של‬ ‫שבועיים‬ ‫אחרי‬ ‫האחרון‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬ ‫מהווה‬ ‫שלה‬ ‫הגישה‬ .‫ניצחה‬ ‫העתיד‬ ‫של‬ ‫הכדורגל‬ ‫את‬ ‫שמשחקת‬ ‫זו‬ ,‫ספרד‬ ‫של‬ ‫האלגנטית‬ ‫אותו‬ ‫ולאמץ‬ ‫שיחקה‬ ‫היא‬ ‫בו‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ולמנהליו‬ ‫העסקי‬ ‫לעולם‬ ‫מאתגרת‬ ‫הזמנה‬ .‫המחר‬ ‫של‬ ‫הארגון‬ ‫בבניית‬

×