Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
מתכת חושפת ותינניוריאנגּם

  

 'י  ' ז. א א  'י' ן יויּויל'
. .שחם . ינ ְ ן
/ ין. יּ ֵ ן ֲ: .
ְ ת. . . ,ְ, ,,. ְ ָ
-...
כאשר מדברים , גל החשמונאים אי
אפשר שלא להתחיל , גם אלכסנדר
הגדול } מוקדון { שנולד בשנת 356
לפנה"ס והלך ל, גולמו בשנת 323 ל...
המקורות שיש לנו , גל
מרד החשמונאים
הנם: ספר חשמונאים
א' ו-ב' , ספר דניאל
וכתבי יוספוס
פלאביוס. 
באיוריםנדמותו של
מתתיהו ...
לפי ספר חשמונאים א' חי במודי, גין מתתיהו בן יוחנן בן שמ, גון הכוהן מבני יויריב
מירושלים . חמישה בנים היו לו : יוחנן המכונ...
בני ישראל בתקופת ימי בית שני היו ברובם
חקלאים שחיו מייגיגת כפיהם. כך בני
החשמונאים שחיו באזור מודייגין. ,ניקר פרנסתם
בצא...
מתתיהו וחמשת בניו הסתתרו כפי הנראה בהרי
גופנה שם חברו אליהם חסידיהם . הם החלו
סובבים בכפרים , הרסו את הבמות שהוקמו
לכבוד...
הסלווקים לא יכלו להשלים
‎ ‏‎ , גם המצב, המצביא אפולונייזס
‎ ‏‎ שר הצבאי של אזור שומרון
 יצא להרי גופנה לחסל את

המורדים. ...
מ, גלה בית חורון התלול , גל יד
הכפר ה, גרבי 'בית , ג'וד אל פוקא י. 

מוגרכת אָמאוּס

שגּת לםךס יבהﬠסיﬠ אםרה ו לאלהיכו 1

 
 ...
; צילום אינסרםס

ִפארק איילון-קנדה משתריג מצפון לכביש מס' `ו לירושלים. הצילום הוא מתוך

הפארק ומיגל מנזר לטרון לכיוון מכג...
ביתיצוֹר והנכת הכלת
שנת 16לפהְ־ס

  
 

יהודה המקבי כינס את צבאו במצפה , מקום מזוהה ; ְ 
, גם נבי סמואל ודאג שדבר זה יגי...
יהודה בהרב בשנת 161 וארןריו יתר האחים מתו מות גיבורים. היחידי ששרד

והמשיך את בית החשמונאים היה שמגגון. ממשיכין גגסקו בכ...
שרידי הכפר הגגרבי אל-בורג'. משׂחבּמססשׂיּ

 

המקום נמצא בלב הגגיר החדשה מודיגגין וסמוך לכביש מס' 443 , נראה מרחוק
בגלל בריכ...
ציכיום- צין לזר א` “א ' ' '־ יּיבּ" י . ד י' א וויז'.  י
יבן, ְָזֵֵ ְֵַַ ְ _- א ְ לי% ְְָי~`-` ף ְֲוָ` נ: `י` י 4 ָ שׂ
....
,בבורות חפירת הכביש ונוצרו, החוואי
הוזז כדי לא לפנוﬠ בתגלית
והארכיאולוב שמﬠון ריקלין החל
בחפירות מסיום רשות הוותיקות. ,ו...
קבור” המשומשים, ופותר 

מניינים למשטח רחב של סלגנום שטוחים } ראה השקופית הבאה { . בחודש
דצמבר 907ו בינרב חנוכה יצאו 18 מת...
קברי המקנים 2 - ןיזגווײןבּוֹ !8 יּוװכּןװי( ץ
האתר השלישי. 

הסברים בשׂקופלר] הקודמת

 

ס
וֹ ־י ›
ְ. ג
י . /,
א/ א. 
׳, ְְָ -
...
קויר” נהנתזﬠשנמחןחאײןכז, נשׂאָורנחר נהנרבײשׂײ, 

תגּגלומת מקום קבורתם של החשמונאים לא נפתרה. מהאתר הקודם } !6 'וחמחס
בֿ›ו. ןר...
ו , ` יייי י ְ׳'ו'^<ָ ןֵ`. , א ` י
(גץ . ץ . " י"ז ' , יי י א. 
י ' ןי ו ` . ו" ' . , `
`יּ. ~יּ . ָ י . ` . ו . ;׳. י...
.וא. ְ
. .שמ כ-

 

  

 גיּ , , ־- ֵ ְָ . ו'ְ

גלי האבנים כנל יד קבר שיח' סירבוי שאמורים להיות שביגת

קברי החשמונאים.
תיארתי בחלקה הראשון של המצגת את מלחמות החשמונאים והדנגות הרווחות
נגל מקום קבורתם . למרות שספרי חשמונאים א' ו-ב' נכתבו כנר...
לאחר טיהור בית המקדש נגל ידי ןוװןזנ װחװחﬠװרןוהח
יהודה המכבי לאחר שלוש וחצי

שנים של טומאת זאוס, הוקרב קורבן 
התמיד הראשון ...
בדורות הבאים ינור לפני חורב] הבית החג נקרא "חג האורים" והודלקו
נרות בחלונות הבתים הפונים אל הרחוב, התקיימו תפילות "ינל הנ...
אחרי חורבן הבית ופזורת נגם
ישראל בגולה , אורות המנורה
הופנו כלפי פנים הבית , החג נחוג
ביניקר בקרב המשפחה, סופרו
סיפורי ...
חג חנוכה נחוג בבתים, כל ינרב משמונת הימים נינרכה סינודה. ואז
שרו שירי חנוכה , אכלו לביבות של חמאה וגבינות וסופגניות . 
...
תמש משפת נותשנתרותם

המצגת מתבססת נגל הדרכת אריה , י _ ְֲ ב זי, ~בְ
רוטנברג בשבח 2000 מכונגם מכון ניז, ,
אבשלום וכבל חומ...
מצגת חג החנוכה ומקורותיו
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת חג החנוכה ומקורותיו

553 views

Published on

מצגת חג החנוכה ומקורותיו

Published in: Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת חג החנוכה ומקורותיו

 1. 1. מתכת חושפת ותינניוריאנגּם 'י ' ז. א א 'י' ן יויּויל' . .שחם . ינ ְ ן / ין. יּ ֵ ן ֲ: . ְ ת. . . ,ְ, ,,. ְ ָ -ייבך, .וּ י יּ ָ' י י . בן שמן רייכּזננ ו ”יי-יוי , ת ודיﬠין ־ נו' רמנבֿים? ףיירפן ן ן צ . מ ר מ `. ` ׳י~ר`ָ` ו” י" _ֵ ְ , ְ. ”סלווין ש י . ..ָ וֹ ! ו תשׂ ת , ְ, -ָ , לוח חויה ֵ י . ן. וּ. . ֲ, מ, . מה. ﬠﬠﬠﬠ ֵַ ַ 'ײ ׳ חגּיחוימ . . ! ין כרסומת . ָ ֲי א , וּיתמ : וא , . ת, , ~ י ומי י , לצו . ג גג צו ו ו” ו ` ב. . י ְְ` יי _ַ8 סיי יְֵ. מװיּﬠזבורג יי' ס ץ ָ ְֵ ְ~ָ. ְֲ מוזמ-חח. , -יּייּ ודיﬠין החשמונאית? ְ כוש א י ו . ..יא _. ָ "ןגס 4 א ! ג י! ,ְ ו ן מ ָ . י 155 ﬠ ֵ ֵ ְ . ייּיבֿניּיּ-בּייּ ו ָ יצח}-פװןומש װשךחשורת ותונךזיציגורנפ אבוריהרוילהאמרראההללאוומובﭏו; א יכח ! צשװ הּבֿך ם 51 המצגת מתבססת יגל הדרכת אריה רוטנברג בשנת 2000 מסﬠם מכון אבשלום וﬠל חומר נוסף. המצגת נﬠרכה בדצמבר 2007. נא לפתוח רמקולים. מﬠבר השקופיות וגל ידי לחיצה.
 2. 2. כאשר מדברים , גל החשמונאים אי אפשר שלא להתחיל , גם אלכסנדר הגדול } מוקדון { שנולד בשנת 356 לפנה"ס והלך ל, גולמו בשנת 323 לפנהייס לאחר שכבש את רוב ה, גולם המוכר באותה תקופה. לאחר מותו ללא יורש החלו מלחמות הדיאדוכים אשר הביאו לחלוקת האימפריה ה, גנקית לארביּגה חלקים כאשר מצריים נשלטת , גל ידי תלמי הראשון וסוריה והחלק המזרחי בידי סלאוקוס הראשון. אלכסנדר הביא להתפשטות התרבות אלכסנדר מוקדון בפסופס שנמצא בפומפי. היוונית באזורים אותם כבש וכגל ידי השפﬠות של התרבויות המקומיות נוסדה התרבות ההלניסטית.
 3. 3. המקורות שיש לנו , גל מרד החשמונאים הנם: ספר חשמונאים א' ו-ב' , ספר דניאל וכתבי יוספוס פלאביוס. באיוריםנדמותו של מתתיהו הקורא למרד נגד ה י יוונים י. בתקופה המדוברת יהודה נשלטה , גל ידי סוריה ההלניסטית תחת שלטונו של המלך אנטיוכוס השלישי אשר היטיב , גם היהודים . לאחר מותו, יורשו אנטיוכוס הרבינגי המכונה אפיפנס ראה בהתייוונות כל תושבי ממלכתי , גרך , גליון וחיזוק ה, גם כנגד הרומאים . שלח צבא לירושלים, שדד את אוצרות בית המקדש והפך אותו משכן לאל זאוס . ,גבורת האל נאסרה , כך ברית המילה, שמירת שבת , שמירה , גל מצוות התורה ובפ, גם הראשונה בהיסטוריה האנושית החלה רדיפות של , גם , גל רק, ג דתי.
 4. 4. לפי ספר חשמונאים א' חי במודי, גין מתתיהו בן יוחנן בן שמ, גון הכוהן מבני יויריב מירושלים . חמישה בנים היו לו : יוחנן המכונה גדי, שמ, גון המכונה תסי , יהודה המכונה המקבי , אל, גזר ויהונתן. יום אחד בשנת 167 לפנהייס משלחת המלך באה למודי, גים להכריח את יהודי המקום לזבוח לזאוס. לא רק שמתתיהו סרב, הוא או: הרג את היהודי שהיה מוכן לזבוה ואת אנשי המלך. ברח , גם בניו להרים וכך החל מרד החשמונאים . 'י זהו הכפר ה, גרבי הקטן אל מידיה שמשמר את השם' מודי, גים}ן{ י. אין וודאות לכך וגם בחפירות שניגרכו בראש התל } תל א-ראס { לא נמצאו שרידים מתקופת החשמונאים. מודי, גים הקדומה מוזכרת בתלמוד, אצל יוספוס פלאביוס, בספר חשמונאים בי. זה המקום בו החל מרד החשמונאים. אבל מקומה לא ידויג ויש , גל כך כמה סברות .
 5. 5. בני ישראל בתקופת ימי בית שני היו ברובם חקלאים שחיו מייגיגת כפיהם. כך בני החשמונאים שחיו באזור מודייגין. ,ניקר פרנסתם בצאן, גידול , גצי זית, גפנים ומה שהאךמה היגנייה יכלה לספק . יש להניח כי גם החשמונאים בני מתתיהו הכהן היו רו, גי צאן בנ, גוריהם והכירו היטב את האזור. ַ , ~`-יָג. .ֵ. _ְי_ְ ף ` ָ, ֵֵ זאָ יייו-אַ. -. ., בור הדחניּולא -. ן ָ_ ן 4% אי, בור האיסוף
 6. 6. מתתיהו וחמשת בניו הסתתרו כפי הנראה בהרי גופנה שם חברו אליהם חסידיהם . הם החלו סובבים בכפרים , הרסו את הבמות שהוקמו לכבוד האלילים וקראו למרד. אזכיר רק שבאותה תקופה היו מתייוונים רבים בקרב היהודים ב, גיקר בירושלים בחסות הצבא הסלווקי. יּ י שׁמוון ראשית מגייפהזזשמונאים לי ׳ יד' יּי ֵָי ְ , י נ ייירילגּ ץוילך, י י ן "ש( ו , נ. ואי . ` ־ א -יּייי )יייא 'י , ְ,ל"±י"ִ . יּ ֵ א `י` יָי`י_'י' א, `׳ ני' ןןיי ' , י. אייּייביּ 3.: ֲִ ׳. .'ָ`ִי ב {ו ִ מי; תרשים לפואטלס כרטא לתולדות 'א ־ גנונייכ, ְ ָ ְ ﭏיייריא _ יי_ י י י _ִִ ישראל. י. . ׳: ְ ֵ "ב אפיּ. , ָ. ְ~וְְ ײ": ייְיו` , , ֵ י יּנבניג. ייפיי יי יהודה המקבי מ, גודד את לוחמיו
 7. 7. הסלווקים לא יכלו להשלים ‎ ‏‎ , גם המצב, המצביא אפולונייזס ‎ ‏‎ שר הצבאי של אזור שומרון יצא להרי גופנה לחסל את המורדים. יהודה המקבי ס התקיף אותם בהפתיגה ככלי ק הנראה , בל יד מנגלה הלבונה של היום בשטח הררי קשה ונחל את הצלחתו הראשונה. המצביא אפולוניוס נרוֹרג בקרב ויהודה לקה את חרבו "אויהיי נלחם בה כל הימים מנגלה הלבונה היום.
 8. 8. מ, גלה בית חורון התלול , גל יד הכפר ה, גרבי 'בית , ג'וד אל פוקא י. מוגרכת אָמאוּס שגּת לםךס יבהﬠסיﬠ אםרה ו לאלהיכו 1 י `@? מװחיייוסנסחא 6 צשוֹו ץ `א ויכיו וחס! אתר אי אאא 'ו די' וננוייביּיײיח אמאח ׳>ִֵֵֵ. י"אְ. י יּ , מך י “ ! ם יּ , ף / ֵ ר, ב-, ֵ . , , / . א . א א־ ֲ י ייּייּ. -גּיי תרשום לפראטלס כרטא תולדו , גם וֹראל. המורדים היהודים שמו מצור , גל ירושלים בה חיו מתייוונים רבים בחסות חיל המצב הסלווקי והמצווה }החקרא { הסמוכה להר הבית. שוב נשלח צבא רב ליהודה ובראשו המצביא סרון אשר בחר בדרך המסורתית } היום תוואי כביש 443 { ש, גברה דרך המﬠלה התלול של בית חורון . שם המתין לו יהודה המקבי 'י וינגף סירון יי ; בְִ; ְ.; ב,י. ְנ ומחנהו לפניו י', שרידי הסלווקים ברחו אל , גבר בתי דואר של השוּרוּתרהבןלאו לכבוד , גרי פלשח. יהודה המקבי.
 9. 9. ; צילום אינסרםס ִפארק איילון-קנדה משתריג מצפון לכביש מס' `ו לירושלים. הצילום הוא מתוך הפארק ומיגל מנזר לטרון לכיוון מכגרב , רואים חלק מנגמק איילון שבקרבתו ניגרך הקרב השלישי בין יהודה לבין הצבא הסלווקי. אנכןיוכוסהרביכגי ארגן צבא אדיר שחנהיגל יד אמאוס , ישוב מימי בית שני . הצבא הסלווקיימנה לפי ספר חשמונאים א' ס0ס.40 חיילים ו-00ס. ו פרשים , לפי ספר חשמונאים ב' הם מנו . מחצית. כך אובך, היה זה צבא אדיר בראשם שלושה מצביאים ב תלמי בן דורימנס , ביקבור ובוֹרניאס.
 10. 10. ביתיצוֹר והנכת הכלת שנת 16לפהְ־ס יהודה המקבי כינס את צבאו במצפה , מקום מזוהה ; ְ , גם נבי סמואל ודאג שדבר זה יגינג לאוזני 'א ' הסלוקים. גיורניאס גגם חלק גדול של צבאו שם פגּגמיו לשם אבל בו זמנית יהודה יצא ופשט יגל המחנה באמאוס, הרג את חיל המצב ורדו: אותם נגד היגיר גזר. לגורל דומה זכה גיורניוס וחיילו וכך צבא האויב הובס. וֹ' {,8 ואי; תרשום לפי אטלס כרטא לתולדות גגם ישראל. הסלווקים לא הבליגו יגל מפלתם, ונוצר המלך ליסיאס יגם צבאו שוב יצא לארגן יהודה , הפיגם נמנﬠ מלכת במכגברי ההרים הצרים. או יגברו דרך השפלה, יגברו את היגיר היוונית מרשה והמשיכו נגד בית צור הסמוכה לחברון, שוב הובסו יגל ידי יהודה ונסוגו. יהודה המשיך לירושלים, שחרר את הר הבית וטיהר את בית המקדש. יגבודת האל חודשה לאחר שלוש וחצי שנים וייהנגלו את הנרות במנורה להאיר במקדש '׳. היה זה בחודש כסליו שנת 164 לפנה"ס.
 11. 11. יהודה בהרב בשנת 161 וארןריו יתר האחים מתו מות גיבורים. היחידי ששרד והמשיך את בית החשמונאים היה שמגגון. ממשיכין גגסקו בכיבושים ויסדו ממלכה גדולה, לימים הכתירו את גגצמם למלכים ולכוהנים גדולים ונטו בכיוון ההתייוונות . קגן הממלכה החשמונאית הגיגג בשנת 63 לפנהײס כאשר המצביא הרומי פומפיוס כבש את יהודה בגלל ריב אחים, היו אלה אריסטובלוס וחורקנס, בנם של המלך אלכסנדר ינאי. גם" וזםחששׂנגםנויאגײנש. יודגגים שמתתיהו הכהן , רגגייתו וחמשת בניו נקברו במודיגגין, אבל מקומו של ישוב זה אינו וודאי. אביא בהמשך כמה סברות . זאת פסגת חורבות הכפר הגגרבי אל - בורג' המוכרת גם כגבגגת תיתורא. ֵ ִ ִ יש כאן גגתיקות מתקופת ימי בית י _ְ ְ ֲ יוּיניאיּייד” שני כמו גתות, מגגרות קבורה ג ג י א א יהודיות, מקוואות טהורה, בורות מים , בתי בד. המשך. .
 12. 12. שרידי הכפר הגגרבי אל-בורג'. משׂחבּמססשׂיּ המקום נמצא בלב הגגיר החדשה מודיגגין וסמוך לכביש מס' 443 , נראה מרחוק בגלל בריכת מים גדולה ובולטת מוקפת קונוסים. בצילום מצד שמאל רואים שרידים של מבנה שהיה במקור צלבני, אלה קראו למקום זה בשם בּזיחפּיוֹפּי. הארכיאולוג גיבסון חפר ומצא תחתיו מחילות מתקופת מרד בר כוכבא וגם מטבגגות גגם שמו של אליגגזר המודגגי. לפי הממצאים של מתקנים חקלאיים קדומים, המטבגגות והמחילוח, גיבסון הגיגג למסקנה שכאן מקומו של הישוב הקדום מודיגגין. אין לדגגתו חסידים רבים. נמשיך בןוקבות קברי החשמונאים.
 13. 13. ציכיום- צין לזר א` “א ' ' '־ יּיבּ" י . ד י' א וויז'. י יבן, ְָזֵֵ ְֵַַ ְ _- א ְ לי% ְְָי~`-` ף ְֲוָ` נ: `י` י 4 ָ שׂ . ` ` -'! " י 'ְואְ . יי ְ "י" וְֹ : י י . י יי יש ר רויְי_ד>ב; ^'. ` וג ֵ י יבייי” '"וּ": יּ'ל ~ א יר. , , יּא-איייּבּאכביּ- ־א י &~ ־ י` י ־ ײ ײ: &;'; ' ְײ : .ײ% יּ“%הּי‏ תּ±שׂהחשמתאשח ת ִ-~ נ ` י. ֲ־ ~~ ־ א- ייו ~ זרז י א . א ±בא{פּו. זײי ְ ~ליהאתרהשמ. . , יבייּ . ְ . ֵ ֵ __ ְ ִ . 1 ְָ י. א. .- ְַ`ו . .- י ו “ו ייּי א, ` /6 י 1.. , ניי% `יי ן , ו ז זזבֿזא ! י ץ ו , י ' ל כי ` אניייי `: ָי`׳ ז / 'י ְָ , י, סיף! ` 'יי "^ יי' רפאָר: ” . א ﭏ ל . ינבירז ן װי - ֵ 'י יּייזו ו ן _ְ» ' וּ ֵָ `›: . ו . ש 'י ואחי ייוירף " -פּ --.1 בינת חפירת התוואי לכביש מס' 443 נתגלתה מﬠרת קבורה יהודית 'ואת מימי בית שני ובה כוכי קבורה חצובים. נמצאו , נשרים גלוסקמאות וננל חלקם שמות כמו שמﬠון, מרים, שרה ומנלאוס. המﬠרה הייתה בשימוש בתקופה החשמונאית, מהמאה הראשונה לפנה"ס וינד סוף המאה השנייה לספירה. המשך.
 14. 14. ,בבורות חפירת הכביש ונוצרו, החוואי הוזז כדי לא לפנוﬠ בתגלית והארכיאולוב שמﬠון ריקלין החל בחפירות מסיום רשות הוותיקות. ,ול אחד הסרקופנים פוﬠנחו האותיות הכנבריוח ח' ו- ש' , החוקר היה בטוח שמדובר בקברי החשמונאים. קמה מהומה רבה, חרדים התקבצו מכל ` צילום : בן ציון לזר צילום : בן ציון לזר האזור והפריננו להמשך הצבורה. התברר שהאותיוח הן אחרות אבל הקברים מתאימים לתקופת החשמונאים מה גם שהגלוסקמאות מינוטרות בצורה אומנותית.
 15. 15. קבור” המשומשים, ופותר מניינים למשטח רחב של סלגנום שטוחים } ראה השקופית הבאה { . בחודש דצמבר 907ו בינרב חנוכה יצאו 18 מתלמידי הגימנסיה הﬠבריח הרצליה בארבינה ריליזאנסים מיפו אל מוריינין. בצהוריים הגיינו לכפר אל בורג' , המשיכו לכפר בן שמן , אל הכפר הגגרבי דניאל . לקראת הגנוב הגיינו למוריﬠין, שאלו דונגה צאן , ורבי היכן קברות המקנים. הוא הפנה אותם אל קבוצת קברים חצובים בסלנג להם קרא י בֿזװויּןבּוֹ וס זװכןנוס י. הייתה התרגשות רבה, הדליקו נר ראשון של חנוכה, רקדו ושרו וחזרו לבן שמן ללינה . כך נוצרה המסורת לינלות לקברי המקנים. את הסיפור הזה סיפר אחר המורים שהשתתף במסﬠ. הנה כי גם רחל ינאית בן צבי כתבה בזיכרונותיה שבשנת 1910 יצאה ברגל גבם בנגלה בן צבי מירושלים לכאן ובראוחם את קברי המקבים הרגישו התרוממות רוח. אתר זה הפך מקום לﬠלייה לרגל ויהודים ציוניים שחיפשו לﬠצמם גיבורים נהגו לפקוד אותו . חרדים אינם מניינים לכאן. אבל חוקרים קבﬠו כי אלה קברים מהתקופה הרומית-ביזנטית ואין להם כל קשר ינם החשמונאים.
 16. 16. קברי המקנים 2 - ןיזגווײןבּוֹ !8 יּוװכּןװי( ץ האתר השלישי. הסברים בשׂקופלר] הקודמת ס וֹ ־י › ְ. ג י . /, א/ א. ׳, ְְָ - ֲ ׳ י י, ן' , ֵ ְ` . ְ אַ. ׳ , (יְ `י, 'י ְ י ב" . ` ו'. ` י. ` , ח, , , י וּ יּי - ִ , ו , ו `ְי`, - נ ו ְ ְ _ ְ _ - ו ְ ָ ו. , . ֵ ו -ְ . ָ ' ָ, ָ י ְ־. ׳ כ . “י ' 'נ : ., יּ ֵ , ›י' ׳ , . י ְ ֵ י , ` -ָ י י ְ[` ְא וֹ , י א ֲ , .נ_יו_י י ְ ֵ ו , {ן ~ ְ ץ ְָ. י. . . י , ח, ְ ק, ן י - ן . ְ . , ַ י . יּ י . ץ נ. ו י, וּ -י. .ס . י . .ֵ י, ְ ָ, ו ְ, ְ י, י ף , מן , יו וֹ ו "׳א׳ל` א'. וִיי . יא אאד-זויגוֹובוֹיבויציויגייזוי
 17. 17. קויר” נהנתזﬠשנמחןחאײןכז, נשׂאָורנחר נהנרבײשׂײ, תגּגלומת מקום קבורתם של החשמונאים לא נפתרה. מהאתר הקודם } !6 'וחמחס בֿ›ו. ןרן3וֹ{ צוגּגדים כנל כביש כורכר בכגרך 1.5 ק"מ ומגיגּגים לקבר בשם י שיחי פּגרבאוי ' } פירוש השם הוא " חשיח' חמﬠרבי "{. הסיפור מתחיל בשבח 1870 כאשר חוקר צרפתי בשם חפּזפּפּ הגיגג לכפר הגגרבי מידיה ושאל את אחד המקומיים אודות קברי יהודים, הנ"ל הדריך אותו אל המקום הזה לו קרא י חירבת אל כגרבאוי ׳, מקום מוכר גם בשם ' חורבת גרדי ' וגם י חירבת מידיה י. החוקר חפר מסביב למבנה השיח' ומצא קברים. כמה שנים מאוחר יותר הגיגג לאותו מקום חוקר צרפתי נוסף בשם װחבּפּ ובשנת 1985 גם החוקר אילן צבי חקר כאן. לפי ספר חשמונאים, שמﬠון הכין שבﬠ מצבות בצורת פירמידות שנראות מכיוון הים בהן קבר את אביו, אמו ואת אחיו, אחת יונגדה לו . גם אוסביוס שהיה הבישוף של קיסריה במאה הרבינגית ראה ותיאר אותן . ממקום זה רואים את הים ואת הגגיר לוד, היום הייגור די מפרינג. אכן כ-20 מסר מנורבית למבנה קבר השיח' ישנם שבגּגה גלים של אבנים , אלה קברים שדודים בהם נמצאו חלקי סרקופגים ומסבפּגות מתקופת אלכסנדר ינאי. האם אלה קברי המקבים? הדבר טרם נקבﬠ ו
 18. 18. ו , ` יייי י ְ׳'ו'^<ָ ןֵ`. , א ` י (גץ . ץ . " י"ז ' , יי י א. י ' ןי ו ` . ו" ' . , ` `יּ. ~יּ . ָ י . ` . ו . ;׳. י;`. ־ - י ניןאי , 'י ץאייינ: י בֿ / _ ֵ _ _ַל_ " י א “בילוביּפבזציווֹאלזר מבנה קבר שיח' )ורבאוי ־ השיח' המטירבי.
 19. 19. .וא. ְ . .שמ כ- גיּ , , ־- ֵ ְָ . ו'ְ גלי האבנים כנל יד קבר שיח' סירבוי שאמורים להיות שביגת קברי החשמונאים.
 20. 20. תיארתי בחלקה הראשון של המצגת את מלחמות החשמונאים והדנגות הרווחות נגל מקום קבורתם . למרות שספרי חשמונאים א' ו-ב' נכתבו כנראה בזמן אמת או בסמוך לו , אין הם נכללים בין ספרי התנ"ך. הממסד הדתי של התקופה לא קיבל את התנהגותם של החשמונאים כי נגזרת אלוהי ישראל לא הובלטה כיאות כגורם נגיקרי לניצחונותיהם בקרבות . צאצאי הדור הראשון הרחיבו מאד את גבולות הארץ והכלילו בה את הנגרים הפגאניות בהן התקיימה תרבות אלולית . החשמונאים לקחו לנגצמם את משרת המלך והכוהן הגדול למרות שלא השתייכו לבית דוד ולא לבית אהרון הכוהן. לא רק שהם לא לחמו בחורמה נגד הפולחן האלילי, לקחו לנגצמם שמות נגם צליל יווני ולא שמרו בקנאות נגל חוקי התורה. התנ׳'ך לא מזכיר את החשמונאים אבל התלמוד כן. כמובן שאלו השנגרות, לא יידיּיי נ ו` א . . ֵי . י. י י , י. ו `י ו, ).יָ; ְ__ְְ_א__. -.. יָ ק . . נ , א ~ שרידי בית צור בסמוך לחברון.
 21. 21. לאחר טיהור בית המקדש נגל ידי ןוװןזנ װחװחﬠװרןוהח יהודה המכבי לאחר שלוש וחצי שנים של טומאת זאוס, הוקרב קורבן התמיד הראשון ונקבנג חג של שמונה 'ו ימים לדורות. חג חנוכה הוא זכר לניצחון היהװים ולחנוכת בית המקדש. היו לו שמות נוספים כגון יכ "חג הסוכות של כסליו 'י או י' חג נת ְ , לז אורים '׳. תחילה החג נחוג כחג 'בססו ייל האומה, חג הישויגה במשך שמונה ימי שמחה. יש נגל כך נגדויות בספר חשמונאים , אצל יוספוס פלביוס יּיּ ובתלמוד. ביום הראשון התקיימה תהלוכת כל הנגם אל בית המקדש ובראשה הכהנים, הלויים, יהודה המכבי ולוחמיו. במקדש הודלקה המדורה בשמן טהור.
 22. 22. בדורות הבאים ינור לפני חורב] הבית החג נקרא "חג האורים" והודלקו נרות בחלונות הבתים הפונים אל הרחוב, התקיימו תפילות "ינל הנסים ונגל הפורקן ונגל הגבורות". נס פח השמן מוזכר לראשונה רק בתלמוד
 23. 23. אחרי חורבן הבית ופזורת נגם ישראל בגולה , אורות המנורה הופנו כלפי פנים הבית , החג נחוג ביניקר בקרב המשפחה, סופרו סיפורי גבורת החשמונאים, סיפרו נגל נס פח השמן ונוספו במשך הדורות כל אותם סיפורים המוכרים והמסופרים נגד היום. נהגו לחלק דמי חנוכה לתלמידי התורה ואלה נהגו לפקוד את בתי היהודים ולאסוף מתנות , קמח ויין.
 24. 24. חג חנוכה נחוג בבתים, כל ינרב משמונת הימים נינרכה סינודה. ואז שרו שירי חנוכה , אכלו לביבות של חמאה וגבינות וסופגניות . כדי שהילדים לא יפריﬠו הומצאו משחקי קלפים ומשחקי סביבון ﬠליו האותיות נ. ג.ה. כ. } נס גדול היה כאן {. התבוננה הציונית אמצה את החג כ"חג גבורה " , חג לאומי גדול, נחוג בשירה, טיולים בטבﬠ ותהלוכות.
 25. 25. תמש משפת נותשנתרותם המצגת מתבססת נגל הדרכת אריה , י _ ְֲ ב זי, ~בְ רוטנברג בשבח 2000 מכונגם מכון ניז, , אבשלום וכבל חומר נוסף. המצגת נונרכה א יישיראי בדצמבר 2007. ןמ, /ןןק כ, שחןשס צצײגפחמײגבז טשׂנרײשׂורת נשׂמיאגורשׂ בח צײװװ ! שר

×