Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫אדר א׳ תשע״ד- מרץ 4102‬

‫!‬
‫!‬
‫!‬
‫!‬

‫לכבוד מנהלי משרדים‬

‫בעקבות פניות אלי לשלוח לשלוח את המצגת והתוצאות שהוצגו במ...
‫הכנס השנתי תשע״ד - 4102‬
‫תוצאות סקר ענפי מיוחד‬
‫יוסי פתאל‬

‫יוסי פתאל‬
‫יוסי פתאל‬
‫אומר זאת כך‬
‫כוונת המצגת - להציע תובנות ולא לפרשן או להפחיד‬
‫יוסי פתאל‬
‫כמה פעמים טסת לחו"ל בשנה האחרונה?‬
‫%56 מאוכלוסיית +81 יצאו לחו״ל‬

‫לא טסתי‬

‫%53‬

‫פעם אחת‬

‫%83‬

‫פעמיים‬

‫%02‬

...
‫החדשות הטובות - תיירות שוק צומח‬
UNWTO:
International tourist arrivals grew by 5% in 2013, reaching a record 1,087 millio...
‫איך הזמנת את הטיסה?‬
‫יועץ תיירות‬

‫%14‬

‫אתר תיירות ישראלי‬

‫%43‬

‫%51‬

‫%7‬
‫יוסי פתאל‬

‫אתר חברת התעופה‬

‫אתר ב...
‫אופן הזמנת הטיסה -‬

‫השוואה לפי מין ותדירות טיסות‬

‫מי שטס פעם אחת הסתברות יותר גדולה שיזמין דרך סוכן נסיעות. טסים בתדי...
‫הזמנת מלון בחוץ לארץ‬
‫יועץ תיירות‬

‫%33‬

‫אתר בינלאומי‬

‫%52‬

‫אתר ישראלי‬

‫%02‬

‫אתר המלון‬

‫%21‬

‫%1‬
‫יוסי פת...
‫אופן הזמנת המלון-‬

‫השוואה לפי מין ותדירות טיסה‬

‫נוסעים מזדמנים )טסו פעם אחת( מעדיפים הזמנה דרך סוכן נסיעות נוסעים‬
‫מ...
‫!‪internet traffic is the new global currency‬‬

‫יוסי תנועת גולשים היא המטבע החשוב ביותר בכלכלה החדשה‬
‫פתאל‬
‫זה מדעי: המידע באינטרנט אינו מתפזר בצורה חופשית ושוויונית !‬
‫אלא זורם ממוקדי כוח מעטים ) באינטרנט המסחרי הכל ריכוזי מאוד...
‫כרטיס וחדר המלון )בארץ ובחו״ל(‬

‫הופכים לבסיס וחלק מהעסקה בלבד‬

‫מחייב הפניית משאבים ליצירת מעטפת שירותים ואטרקציות‬
‫י...
‫תדירות חופשה בארץ‬
‫פעם אחת‬

‫%24‬

‫פעמיים‬

‫%42‬

‫בכלל לא‬

‫%32‬
‫%8‬

‫%77 אוכלוסיית +81!‬
‫יצאו לחופשה בישראל‬

‫...
‫הזמנת מלון חופשה בישראל‬
‫אתר ישראלי‬

‫%03‬

‫אתר המלון‬

‫%22‬

‫אתר קופונים‬

‫%41‬

‫לא נסעתי לנופש בישראל‬

‫%21‬

‫...
‫חופשה בארץ‬
‫. נוסעים מתמידים לחו"ל נופשים פחות בארץ מנוסעים מזדמנים לחו"ל‬
‫.גברים נוסעים לחופשה בארץ מעט יותר בהשוואה ל...
‫הזמנת מלון בארץ -‬

‫השוואה לפי מין ותדירות נסיעה לחו"ל‬

‫נשים מעדיפות יותר מגברים הזמנת מלון מאתרי אינטרנט ישראליים . ג...
‫תהליכים מרכזיים תיירות פנים‬
‫מחסור בחדרים מחירים גבוהים וריכוזיות‬
‫מועדוני לקוחות אגרסיביים של הרשתות‬
‫הפחתת עמלות ליש...
‫אסטרטגיה ביצירת תנועת גולשים מבוססת יועצי תיירות‬
‫שותפות אסטרטגית תיירות עממית ושילוב במערכות הזמנות‬
‫חבילות מורכבות ומ...
‫חיפוש מידע והמלצות לגבי מלונות / טיסות / צימרים בארץ ו/או בעולם‬
‫כלל המדגם‬

‫חיפוש בגוגל‬

‫%46‬

‫המלצות של חברים / מש...
‫חשיבות גורמים שונים בחופשה‬
‫%02‬
‫%92‬
‫%13‬
‫%55‬
‫%75‬
‫%16‬
‫%67‬
‫יוסי פתאל‬

‫ליווי בזמן חופשה / קבלת עדכונים‬
‫מונ...
‫על אלו מהשירותים /פתרונות הבאים היית מוכן לשלם יותר ליועץ תיירות‬
‫ביטחון‬

‫%94‬
‫%44‬

‫ייעוץ מקצועי לפני הנסיעה‬

‫%44...
‫על אלו מהשירותים /פתרונות הבאים היית מוכן לשלם‬

‫מוקד חירום זמין בזמן נסיעה לחו"ל – חיוג חינם‬

‫%07‬

‫%53‬

‫%22‬
‫יוס...
‫חשיבות גורמים שונים בנסיעה לחו"ל‬
‫גרף זה מציג את מדידת החשיבות בצורה שונה‬
‫
 המשיבים 01-9 בכל אחד מהמדדים. %‬
‫
 התוצאו...
‫חשיבות גורמים שונים בנסיעה לחו"ל‬
‫.מחיר הכי חשוב, לכולם במידה שווה‬
‫.נגישות למידע אמין חשובה יותר לנשים בהשוואה לגברים‬...
‫העדפות בהזמנת חופשה משפחתית‬
‫יש העדפה ברורה להזמנת חבילה כוללת של מלון+טיסות מגורם אחד ישראלי . שיעור זה גבוה‬
‫.יותר בק...
‫נכונות לשלם יותר לסוכן נסיעות‬
‫נשים יותר מגברים ונוסעים מתמידים יותר מנוסעים מזדמנים ציינו את תחושת הביטחון‬
‫.מבחינת נכ...
‫נכונות לשלם יותר – שירותים מיוחדים‬
‫שיעור גבוה מאד של נשים מציינות כי היו מוכנות לשלם יותר על מוקד חירום זמין בעת‬
‫.נסי...
‫שירותים נדרשים על ידי לקוחות וערוצי הכנסה ליועצי תיירות‬
‫ביטחון‬
‫התמחות = לא מוצר מדף הרכבה עצמית עם טביעת אצבע‬
‫יעוץ ...
‫שירותים מיוחדים‬
‫%07 ! מעוניינים במוקד חירום חיוג חינם‬

‫שקט נפשי-ליווי‬

‫התראות לפי מיקום‬
‫יוסי פתאל‬
‫חוות הדעת גורם קריטי בתהליך קבלת החלטות לקוחות‬

‫יוסי פתאל‬
‫האם יש מקום לפתח מאגר חוות דעת של לקוחות!‬
‫שיפורסם באתר תוכן לציבור ?‬

‫יוסי פתאל‬
‫נכונות למלא חוות דעת לאחר החופשה‬
‫שאלנו לקוחות של יועצי תיירות : באיזו מידה תהיה מוכן היית מוכן לדרג ולמלא חוות דעת עבור...
‫בקיצור כמה גדול הסלולר‬

‫ליותר אנשים בעולם יש מכשיר סלולר משרותים בבית‬
‫000,000,051 נכנסים מידי יום עם מכשיר סלולרי לשי...
‫שימוש באפליקציות סלולריות לתכנון ובמהלך הנסיעה‬
‫האם עשית שימוש‬
‫באפליקציות סלולריות‬

‫בתכנון‬

‫האם עשית שימוש‬
‫באפלי...
‫רכישת חבילות גלישה בסלולר בנסיעה לחו״ל‬
‫%52‬
‫%02‬

‫כלל המדגם‬

‫יוסי פתאל‬

‫%71‬

‫נוסע מתמיד‬

‫נוסע מזדמן‬
‫ישראלים ברשתות חברתיות‬
‫כלל האוכלוסיה‬
‫פייסבוק‬

‫%58‬

‫אינסטגרם‬

‫טוויטר‬

‫%42‬

‫%41‬

‫פינטרסט‬

‫%4‬

‫עדכונים ב...
‫עדיין לא הגיע לענף‬

‫‪Mobile‬‬

‫בעבר היו בגופנו רמ״ח אברים כיום רמ״ט‬
‫תנועת הסלולר נטרפת על ידי גורמים ושירותים בינלאו...
‫הגנה על הצרכן‬
‫ההשפעה של אי כפיפות אתרי נסיעות בינלאומיים לחוק הישראלי מבחינת הגנת‬
‫.הצרכן גבוהה יותר בקרב נוסעים מתמיד...
‫חבילות מורכבות וחוויה תיירות פנים‬

‫השינוי כתרבות קבועה‬

‫תחום בצמיחה מתמדת‬
‫כרטיס וחדר בסיס לעסקה‬

‫אתר חוות הדעת של...
‫הגיע הזמן לשנות ולהתעדכן…‬

‫יוסי פתאל‬

‫תודה על ההקשבה‬

‫יוסי פתאל‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

סקר הרגלי נסיעות ותיירות כנס 2014 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

3,170 views

Published on

סקר הרגלי נסיעות ותיירות כנס 2014 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל
מצגת שהצגתי במסגרת הכנס

Published in: Travel
 • Login to see the comments

סקר הרגלי נסיעות ותיירות כנס 2014 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

 1. 1. ‫אדר א׳ תשע״ד- מרץ 4102‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫לכבוד מנהלי משרדים‬ ‫בעקבות פניות אלי לשלוח לשלוח את המצגת והתוצאות שהוצגו במסגרת הכנס השנתי ,‬ ‫אני מצרף את תוצאות הסקר, ההצעה לתובנות וסיכומים.‬ ‫בשקופיות המצורפות מופיעות תוצאות שלא הופיעו במסגרת הרצאתי בכנס .‬ ‫בשקופיות הנוספות כאן ושלא הוצגו בכנס לא מופיע לוגו הכנס.‬ ‫הסקר שנערך הוא אינטרנטי ומבוסס על מדגם מייצג של 406 משיבים מכלל האוכלוסיה‬ ‫בגילאי שמונה עשרה ומעלה .‬ ‫!‬ ‫טעות דגימת הסקר +/- %8.3‬ ‫החברה שערכה את הסקר זטה-טולס.‬ ‫!‬ ‫!‬ ‫בברכה,‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫יוסי פתאל‬
 2. 2. ‫הכנס השנתי תשע״ד - 4102‬ ‫תוצאות סקר ענפי מיוחד‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫יוסי פתאל‬
 3. 3. ‫יוסי פתאל‬
 4. 4. ‫אומר זאת כך‬ ‫כוונת המצגת - להציע תובנות ולא לפרשן או להפחיד‬ ‫יוסי פתאל‬
 5. 5. ‫כמה פעמים טסת לחו"ל בשנה האחרונה?‬ ‫%56 מאוכלוסיית +81 יצאו לחו״ל‬ ‫לא טסתי‬ ‫%53‬ ‫פעם אחת‬ ‫%83‬ ‫פעמיים‬ ‫%02‬ ‫מה היתה מטרת הנסיעה?‬ ‫%4‬ ‫%2‬ ‫עסקים‬ ‫%3‬ ‫כנס מקצועי‬ ‫%2‬ ‫פעמים 4‬ ‫%1‬ ‫פעמים ויותר 5‬ ‫חופשה זוגית‬ ‫%64‬ ‫חופשה כלל משפחתית‬ ‫%42‬ ‫%5‬ ‫%21‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫פעמים 3‬ ‫עסקים %01‬ ‫מטעם העבודה‬ ‫חופשה %28‬ ‫ביקור/אירוע משפחתי‬
 6. 6. ‫החדשות הטובות - תיירות שוק צומח‬ UNWTO: International tourist arrivals grew by 5% in 2013, reaching a record 1,087 million arrivals International tourism exceeds expectations with arrivals up by 52 million in 2013 ‫יוסי פתאל‬
 7. 7. ‫איך הזמנת את הטיסה?‬ ‫יועץ תיירות‬ ‫%14‬ ‫אתר תיירות ישראלי‬ ‫%43‬ ‫%51‬ ‫%7‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫אתר חברת התעופה‬ ‫אתר בינלאומי‬
 8. 8. ‫אופן הזמנת הטיסה -‬ ‫השוואה לפי מין ותדירות טיסות‬ ‫מי שטס פעם אחת הסתברות יותר גדולה שיזמין דרך סוכן נסיעות. טסים בתדירות גבוהה‬ ‫
 יותר נוטים יותר להזמין באמצעות אתרי אינטרנט – בעיקר של חברות תעופה.‬ ‫
‬ ‫. נוסעים מזדמנים )טסו רק פעם אחת( נוטים להזמין יותר באמצעות סוכן נסיעות‬ ‫.נשים יותר מגברים מזמינות דרך סוכן נסיעות‬ ‫.גברים מעט יותר מנשים מזמינים כאטיסי טיסה באמצעות אתרי אינטרנט ישראליים‬ ‫.נוסעים מתמידים מזמינים יותר כרטיסי טיסה דרך אתרי אינטרנט של חברות התעופה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫?איך הזמנת את הטיסה‬ ‫בחתך לפי סוג נוסע ומין‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫%44‬ ‫סוכן נסיעות‬ ‫%43‬ ‫%93‬ ‫%74‬ ‫%8‬ ‫%01‬ ‫אתר בינלאומי‬ ‫%6‬ ‫%5‬ ‫%02‬ ‫%51‬ ‫אתר חברת התעופה‬ ‫%11‬ ‫%51‬ ‫%43‬ ‫%13‬ ‫%33‬ ‫אתר ישראלי‬ ‫%63‬
 9. 9. ‫הזמנת מלון בחוץ לארץ‬ ‫יועץ תיירות‬ ‫%33‬ ‫אתר בינלאומי‬ ‫%52‬ ‫אתר ישראלי‬ ‫%02‬ ‫אתר המלון‬ ‫%21‬ ‫%1‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫אתר חברת התעופה‬
 10. 10. ‫אופן הזמנת המלון-‬ ‫השוואה לפי מין ותדירות טיסה‬ ‫נוסעים מזדמנים )טסו פעם אחת( מעדיפים הזמנה דרך סוכן נסיעות נוסעים‬ ‫מתמידים לעומתם מעדיפים באופן ברור הזמנת מלון דרך אתרי אינטרנט‬ ‫.בינלאומיים‬ ‫!‬ ‫אין הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים‬ ‫.מי שטס רק פעם אחת סביר שיזמין מלון דרך סוכן הנסיעות‬ ‫נוסעים מתמידים מזמינים בדרך כלל יותר באמצעות האינטרנט עם העדפה‬ ‫. ברורה לאתרי אינטרנט בינלאומיים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫?איך הזמנת את המלון‬ ‫בחתך לפי סוג נוסע ומין‬ ‫גבר‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫אשה‬ ‫%53‬ ‫סוכן נסיעות‬ ‫%13‬ ‫%32‬ ‫%04‬ ‫%61‬ ‫אתר אינטרנט ישראלי‬ ‫%81‬ ‫%12‬ ‫%32‬ ‫%42‬ ‫%63‬ ‫אתר אינטרנט בינלאומי‬ ‫%62‬ ‫%71‬ ‫%51‬ ‫%21‬ ‫אתר של המלון‬ ‫%9‬ ‫%11‬ ‫%0‬ ‫%1‬ ‫%0‬ ‫%1‬ ‫אתר חברת התעופה‬
 11. 11. ‫!‪internet traffic is the new global currency‬‬ ‫יוסי תנועת גולשים היא המטבע החשוב ביותר בכלכלה החדשה‬ ‫פתאל‬
 12. 12. ‫זה מדעי: המידע באינטרנט אינו מתפזר בצורה חופשית ושוויונית !‬ ‫אלא זורם ממוקדי כוח מעטים ) באינטרנט המסחרי הכל ריכוזי מאוד. לוקאלי וגלובלי(!‬ ‫מי ששולט בתנועת הגולשים שולט בכלכלה הגלובלית‬ ‫לא במקרה הסגמנט המרוויח ביותר בתעשיית התיירות הם!‬ ‫מערכות ההפצה )‪(GDS OTA‬‬ ‫גיבוש אסטרטגיה הכוללת מעורבות במערכות הפצה והזמנות בסגמנטים‬ ‫כאותיים )פנים, מעוטי כוכבים, דירות….(‬ ‫יוסי פתאל‬
 13. 13. ‫כרטיס וחדר המלון )בארץ ובחו״ל(‬ ‫הופכים לבסיס וחלק מהעסקה בלבד‬ ‫מחייב הפניית משאבים ליצירת מעטפת שירותים ואטרקציות‬ ‫יוסי פתאל‬
 14. 14. ‫תדירות חופשה בארץ‬ ‫פעם אחת‬ ‫%24‬ ‫פעמיים‬ ‫%42‬ ‫בכלל לא‬ ‫%32‬ ‫%8‬ ‫%77 אוכלוסיית +81!‬ ‫יצאו לחופשה בישראל‬ ‫פעמים 3‬ ‫%1‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫%2‬ ‫פעמים 4‬ ‫פעמים ויותר 5‬
 15. 15. ‫הזמנת מלון חופשה בישראל‬ ‫אתר ישראלי‬ ‫%03‬ ‫אתר המלון‬ ‫%22‬ ‫אתר קופונים‬ ‫%41‬ ‫לא נסעתי לנופש בישראל‬ ‫%21‬ ‫משרד סוכן נסיעות‬ ‫%21‬ ‫%24 באמצעות יועצי תיירות‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫%5‬ ‫אתר בינלאומי‬
 16. 16. ‫חופשה בארץ‬ ‫. נוסעים מתמידים לחו"ל נופשים פחות בארץ מנוסעים מזדמנים לחו"ל‬ ‫.גברים נוסעים לחופשה בארץ מעט יותר בהשוואה לנשים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫תדירות חופשה בארץ‬ ‫בחתך לפי סוג נוסע לחו"ל ומין‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫%53‬ ‫פעמיים ומעלה‬ ‫%83‬ ‫%63‬ ‫%33‬ ‫%93‬ ‫%04‬ ‫פעם אחת‬ ‫%44‬ ‫%34‬ ‫%22‬ ‫%42‬ ‫%62‬ ‫בכלל לא‬ ‫%02‬
 17. 17. ‫הזמנת מלון בארץ -‬ ‫השוואה לפי מין ותדירות נסיעה לחו"ל‬ ‫נשים מעדיפות יותר מגברים הזמנת מלון מאתרי אינטרנט ישראליים . גברים •‬ ‫.מזמינים יותר מנשים מאתרי בתי המלון‬ ‫בקרב ישראלים שטסים לחו"ל : נוסעים מתמידים נוטים להזמין יותר מאתרי •‬ ‫.המלון בעוד טסים מזדמנים נוטים יותר להזמין מאתר אינטרנט ישראלי‬ ‫הזמנת מלון לצורך חופשה בישראל‬ ‫בחתך לפי סוג נוסע לחו"ל ומין‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫%33‬ ‫%33‬ ‫אתר ישראלי‬ ‫%72‬ ‫%72‬ ‫%81‬ ‫%02‬ ‫%42‬ ‫אתר המלון‬ ‫%62‬ ‫%51‬ ‫%51‬ ‫%31‬ ‫אתר קופונים‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫%31‬ ‫%21‬ ‫סוכן נסיעות‬ ‫%01‬ ‫%21‬ ‫%21‬ ‫%11‬ ‫לא נפשתי בישראל‬ ‫%21‬ ‫%1‬ ‫%3‬ ‫%1‬ ‫%3‬ ‫אתר בינלאומי‬
 18. 18. ‫תהליכים מרכזיים תיירות פנים‬ ‫מחסור בחדרים מחירים גבוהים וריכוזיות‬ ‫מועדוני לקוחות אגרסיביים של הרשתות‬ ‫הפחתת עמלות לישראלים ומתן העדפה בעמלות לבינלאומיים‬ ‫מדינת הייטק מתנהלת בפרימיטיביות בתחום הפנים‬ ‫יוסי פתאל‬
 19. 19. ‫אסטרטגיה ביצירת תנועת גולשים מבוססת יועצי תיירות‬ ‫שותפות אסטרטגית תיירות עממית ושילוב במערכות הזמנות‬ ‫חבילות מורכבות ומבוססות חוויה באמצעות סוכנים‬ ‫אסטרטגיית סלולר ענפית‬ ‫פרוייקטי תוכן ורשתות חברתיות ליצירת תנועת גולשים‬ ‫כניסה עכשיו לתחומי דירות השכרה, צימרים ומעוטי כוכבים‬ ‫יוסי פתאל‬
 20. 20. ‫חיפוש מידע והמלצות לגבי מלונות / טיסות / צימרים בארץ ו/או בעולם‬ ‫כלל המדגם‬ ‫חיפוש בגוגל‬ ‫%46‬ ‫המלצות של חברים / משפחה‬ ‫%06‬ ‫אתרי חברות תיירות ישראליות‬ ‫%55‬ ‫אתרי חברות תיירות מחו"ל‬ ‫%84‬ ‫חברים / מכרים ברשתות חברתיות‬ ‫%23‬ ‫פורומים באינטרנט‬ ‫%62‬ ‫משרד סוכנות נסיעות‬ ‫%32‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫%2‬ ‫לא מחפש מידע בנושא‬
 21. 21. ‫חשיבות גורמים שונים בחופשה‬ ‫%02‬ ‫%92‬ ‫%13‬ ‫%55‬ ‫%75‬ ‫%16‬ ‫%67‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫ליווי בזמן חופשה / קבלת עדכונים‬ ‫מוניטין‬ ‫המלצה על פעילויות ביעד‬ ‫מקצועיות‬ ‫נגישות למידע אמין‬ ‫שירות‬ ‫מחיר‬
 22. 22. ‫על אלו מהשירותים /פתרונות הבאים היית מוכן לשלם יותר ליועץ תיירות‬ ‫ביטחון‬ ‫%94‬ ‫%44‬ ‫ייעוץ מקצועי לפני הנסיעה‬ ‫%44‬ ‫התמחות ביעדים מיוחדים‬ ‫עצות למקומות / אטרקציות בחופשה‬ ‫%53‬ ‫ליווי במשך הנסיעה‬ ‫%23‬ ‫%22‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫כלל המדגם‬ ‫סיוע בקבלת החלטה‬
 23. 23. ‫על אלו מהשירותים /פתרונות הבאים היית מוכן לשלם‬ ‫מוקד חירום זמין בזמן נסיעה לחו"ל – חיוג חינם‬ ‫%07‬ ‫%53‬ ‫%22‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫הצעות לבילוי על בסיס העדפות שהוגדרו מראש / על פי מיקום‬ ‫עדכונים במובייל בזמן שהות בחו"ל מותאמים להעדפות האישיות שלך‬
 24. 24. ‫חשיבות גורמים שונים בנסיעה לחו"ל‬ ‫גרף זה מציג את מדידת החשיבות בצורה שונה‬ ‫
 המשיבים 01-9 בכל אחד מהמדדים. %‬ ‫
 התוצאות המתקבלות דומות‬ ‫הגרף בדף זה מציג ניתוח לפי כלל המדגם‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫%02‬ ‫%92‬ ‫%13‬ ‫%55‬ ‫%75‬ ‫%16‬ ‫%67‬ ‫ליווי בזמן חופשה / קבלת עדכונים‬ ‫מוניטין‬ ‫המלצה על פעילויות ביעד‬ ‫מקצועיות‬ ‫נגישות למידע אמין‬ ‫שירות‬ ‫מחיר‬
 25. 25. ‫חשיבות גורמים שונים בנסיעה לחו"ל‬ ‫.מחיר הכי חשוב, לכולם במידה שווה‬ ‫.נגישות למידע אמין חשובה יותר לנשים בהשוואה לגברים‬ ‫המלצה על פעילויות ביעד חשובה יותר לנשים בהשוואה לגברים וחשובה יותר‬ ‫.לנוסעים מתמידים בהשוואה לנוסעים מזדמנים‬ ‫ליווי / קבלת עדכונים בזמן הנסיעה חשוב יותר לנשים בהשוואה לגברים אך עדיין‬ ‫.גורם משני בחשיבותו בהשוואה לשאר הגורמים‬ ‫.מוניטין גורם משני בחשיבותו , בכלל האוכלוסיה ובהשוואה לפי החתכים שנבדקו‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫יותר חשוב‬ ‫פחות חשוב‬ ‫7228.8‬ ‫6218.8‬ ‫6018.8‬ ‫6208.8‬ ‫4567.8‬ ‫6764.8‬ ‫6483.8‬ ‫7531.8‬ ‫1031.8‬ ‫4670.8‬ ‫6320.8‬ ‫7249.7‬ ‫1332.8‬ ‫5122.8‬ ‫1513.8‬ ‫8762.8‬ ‫3442.8‬ ‫5122.8‬ ‫9071.8‬ ‫כלל‬ ‫המדגם‬ ‫3300.8‬ ‫נשים‬ ‫9270.7‬ ‫2748.6‬ ‫9177.6‬ ‫7837.6‬ ‫9507.6‬ ‫4416.6‬ ‫2402.6‬ ‫גברים‬ ‫5166.6‬ ‫656.6‬ ‫3452.6‬ ‫2222.6‬ ‫נוסע‬ ‫מתמיד‬ ‫4449.5‬ ‫8168.5‬ ‫8196.5‬ ‫4816.5‬ ‫נוסע‬ ‫מזדמן‬ ‫ליווי בזמן חופשה / קבלת עדכונים‬ ‫המלצה על פעילויות ביעד‬ ‫נגישות למידע אמין‬ ‫מחיר‬
 26. 26. ‫העדפות בהזמנת חופשה משפחתית‬ ‫יש העדפה ברורה להזמנת חבילה כוללת של מלון+טיסות מגורם אחד ישראלי . שיעור זה גבוה‬ ‫.יותר בקרב נוסעים מתמידים‬ ‫.לכרבע מכלל האוכלוסיה אין העדפה ברורה‬ ‫ממצא בולט : בקרב נוסעים מזדמנים יש יחסית העדפה גבוהה להזמנת כל מרכיב בנפרד עם‬ ‫.עדיפות להזמנה מגורם בחו"ל זאת בהשוואה לנוסעים מתמידים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫?בהזמנת חופשה משפחתית לחו"ל מה עדיף בעינך‬ ‫בחתך לפי סוג נוסע לחו"ל‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫כלל המדגם‬ ‫%34‬ ‫.הזמנת חבילה כוללת של מלון+טיסות מגורם אחד עדיף ישראלי‬ ‫%53‬ ‫%05‬ ‫%92‬ ‫אין העדפה מיוחדת‬ ‫%62‬ ‫%52‬ ‫%31‬ ‫.הזמנת מלון / טיסות בנפרד מגורמים שונים עדיף מחו"ל‬ ‫%32‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%21‬ ‫.הזמנת מלון / טיסות בנפרד מגורמים שונים עדיף ישראליים‬ ‫%9‬ ‫%5‬ ‫%4‬ ‫%6‬ ‫.הזמנת מלון+טיסות מגורם אחד בחו"ל‬
 27. 27. ‫נכונות לשלם יותר לסוכן נסיעות‬ ‫נשים יותר מגברים ונוסעים מתמידים יותר מנוסעים מזדמנים ציינו את תחושת הביטחון‬ ‫.מבחינת נכונות לשלם יותר‬ ‫.גברים יותר מנשים מוכנים לשלם יותר על ייעוץ מקצועי לפני הנסיעה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫על אלו מהשירותים /פתרונות הבאים היית מוכן לשלם‬ ‫?יותר לסוכן נסיעות‬ ‫בחתך לפי סוג נוסע ומין‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫%54‬ ‫%05‬ ‫%65‬ ‫ביטחון‬ ‫%14‬ ‫%24‬ ‫%24‬ ‫%44‬ ‫ייעוץ מקצועי לפני הנסיעה‬ ‫%74‬ ‫%34‬ ‫%64‬ ‫%54‬ ‫התמחות ביעדים מיוחדים‬ ‫%54‬ ‫%43‬ ‫%53‬ ‫%83‬ ‫עצות לבילוי בחופשה‬ ‫%73‬ ‫%42‬ ‫%33‬ ‫%32‬ ‫%42‬ ‫%33‬ ‫ליווי במשך הנסיעה‬ ‫%23‬ ‫%02‬ ‫%52‬ ‫סיוע בקבלת החלטה‬
 28. 28. ‫נכונות לשלם יותר – שירותים מיוחדים‬ ‫שיעור גבוה מאד של נשים מציינות כי היו מוכנות לשלם יותר על מוקד חירום זמין בעת‬ ‫.נסיעה לחו"ל‬ ‫גברים יותר מנשים ונוסעים מתמידים יותר מנוסעים מזדמנים מוכנים לשלם יותר על הצעות‬ ‫.לבילוי על בסיס הגדרות / העדפות שנקבעו מראש‬ ‫נוסעים מזדמנים מוכנים לשלם יותר על עדכונים בזמן אמת במובייל בהשוואה לשיעור‬ ‫.הנכונות בקרב נוסעים מתמידים‬ ‫על אלו מהשירותים /פתרונות הבאים היית מוכן לשלם‬ ‫?יותר לסוכן נסיעות‬ ‫בחתך לפי סוג נוסע ומין‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫מוקד חירום זמין בזמן‬ ‫נסיעה לחו"ל – חיוג‬ ‫חינם‬ ‫%37‬ ‫%17‬ ‫%92‬ ‫הצעות לבילוי על בסיס‬ ‫העדפות שהוגדרו מראש‬ ‫/ על פי מיקום‬ ‫%47‬ ‫%76‬ ‫%23‬ ‫%93‬ ‫%93‬ ‫%72‬ ‫%91‬ ‫עדכונים במובייל בזמן‬ ‫שהות בחו"ל מותאמים‬ ‫להעדפות האישיות שלך‬ ‫%42‬ ‫%12‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
 29. 29. ‫שירותים נדרשים על ידי לקוחות וערוצי הכנסה ליועצי תיירות‬ ‫ביטחון‬ ‫התמחות = לא מוצר מדף הרכבה עצמית עם טביעת אצבע‬ ‫יעוץ מקצועי- מרכיבי חוויות ומספרי סיפורים‬ ‫יוסי פתאל‬
 30. 30. ‫שירותים מיוחדים‬ ‫%07 ! מעוניינים במוקד חירום חיוג חינם‬ ‫שקט נפשי-ליווי‬ ‫התראות לפי מיקום‬ ‫יוסי פתאל‬
 31. 31. ‫חוות הדעת גורם קריטי בתהליך קבלת החלטות לקוחות‬ ‫יוסי פתאל‬
 32. 32. ‫האם יש מקום לפתח מאגר חוות דעת של לקוחות!‬ ‫שיפורסם באתר תוכן לציבור ?‬ ‫יוסי פתאל‬
 33. 33. ‫נכונות למלא חוות דעת לאחר החופשה‬ ‫שאלנו לקוחות של יועצי תיירות : באיזו מידה תהיה מוכן היית מוכן לדרג ולמלא חוות דעת עבור‬ ‫אתרים / בתי מלון/ מסעדות/ אטרקציות לאחר החזרה מהנסיעה לצורך הקמת מרכז מידע שיהיה זמין‬ ‫
וחופשי לקהל הישראלי?‬ ‫האחוזים מציינים מי שהשיב במידה גבוהה/ במידה גבוהה מאוד‬ ‫ענו כן :‬ ‫ואם בתגמול סימלי ענו כן :‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫כלל המדגם‬ ‫– %95‬ ‫כלל המדגם – %87‬
 34. 34. ‫בקיצור כמה גדול הסלולר‬ ‫ליותר אנשים בעולם יש מכשיר סלולר משרותים בבית‬ ‫000,000,051 נכנסים מידי יום עם מכשיר סלולרי לשירותים‬ ‫מידי יום נופלים 000,052 מכשירי סלולר לשירותים‬ ‫יוסי פתאל‬
 35. 35. ‫שימוש באפליקציות סלולריות לתכנון ובמהלך הנסיעה‬ ‫האם עשית שימוש‬ ‫באפליקציות סלולריות‬ ‫בתכנון‬ ‫האם עשית שימוש‬ ‫באפליקציות סלולריות‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫במהלך‬ ‫החופשה‬ ‫מכלל המדגם %62‬ ‫%13‬ ‫%03‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫החופשה‬ ‫מכלל המדגם %54‬ ‫%75‬ ‫%05‬
 36. 36. ‫רכישת חבילות גלישה בסלולר בנסיעה לחו״ל‬ ‫%52‬ ‫%02‬ ‫כלל המדגם‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫%71‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬
 37. 37. ‫ישראלים ברשתות חברתיות‬ ‫כלל האוכלוסיה‬ ‫פייסבוק‬ ‫%58‬ ‫אינסטגרם‬ ‫טוויטר‬ ‫%42‬ ‫%41‬ ‫פינטרסט‬ ‫%4‬ ‫עדכונים ברשתות חברתיות בזמן נסיעה לחו"ל‬ ‫כלל המדגם‬ ‫אשה‬ ‫גבר‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫%05‬ ‫%45‬ ‫%64‬
 38. 38. ‫עדיין לא הגיע לענף‬ ‫‪Mobile‬‬ ‫בעבר היו בגופנו רמ״ח אברים כיום רמ״ט‬ ‫תנועת הסלולר נטרפת על ידי גורמים ושירותים בינלאומיים‬ ‫חייבים להיות רלוונטים לתקשר וללוות לקוחות בסלולר‬ ‫ערוץ ליישום : ביטחון-ליווי-יעוץ-תוכן-חוויה‬ ‫ערוץ ליישום: חוות דעת לקוחות בשביל לקוחות‬ ‫יעד הכרחי: !‬ ‫להיות מובילים במובייל לתייר הישראלי בארץ ובחו״ל‬ ‫יוסי פתאל‬
 39. 39. ‫הגנה על הצרכן‬ ‫ההשפעה של אי כפיפות אתרי נסיעות בינלאומיים לחוק הישראלי מבחינת הגנת‬ ‫.הצרכן גבוהה יותר בקרב נוסעים מתמידים בהשוואה לנוסעים מזדמנים‬ ‫נשים יותר מגברים ציינו כי יש לכך השפעה רבה על תהליכי קבלת החלטות שלהן •‬ ‫.‬ ‫•‬ ‫!‬ ‫רק %53 מכלל המדגם מודעים לעובדה כי כספם מבוטח בעת הזמנת כרטיס טיסה •‬ ‫מחברת תעופה סדירה באמצעות סוכן. שיעור זה גבוה מעט יותר יותר בקרב‬ ‫.נוסעים מזדמנים בהשוואה לנוסעים מתמידים‬ ‫? השפעת חוקי הגנת הצרכן על תהליכי קבלת החלטות‬ ‫חתך לפי סוג נוסע לחו"ל ומין‬ ‫נוסע מתמיד‬ ‫נוסע מזדמן‬ ‫כלל המדגם %14‬ ‫%72‬ ‫%34‬ ‫אתרי נסיעות בינלאומיים‬ ‫אינם כפופים לחוק‬ ‫הישראלי ולכן אינם חייבים‬ ‫בחוקי הגנת הצרכן, באיזו‬ ‫מידה מידע זה משפיע על‬ ‫תהליך קבלת ההחלטות‬ ‫שלך כשאתה מזמין‬ ‫
מלון/טיסה/חופשה?‬ ‫* האחוזים מציינים מי‬ ‫שהשיב במידה גבוהה/‬ ‫במידה גבוהה מאוד‬ ‫אשה‬ ‫גבר‬ ‫%64‬ ‫%63‬ ‫? ביטוח כספים בהזמנת כרטיס טיסה בחברה סדירה דרך סוכן‬ ‫%34‬ ‫%83‬ ‫האם ידעת שהזמנת כרטיס‬ ‫טיסה באמצעות סוכן‬ ‫נסיעות מוכר בחברת‬ ‫תעופה סדירה כספך‬ ‫מובטח כחודש לפני‬ ‫
הכרטוס?‬ ‫* האחוזים מציינים מי‬ ‫.שהשיב כן‬ ‫כלל המדגם %53‬ ‫%43‬ ‫%63‬
 40. 40. ‫חבילות מורכבות וחוויה תיירות פנים‬ ‫השינוי כתרבות קבועה‬ ‫תחום בצמיחה מתמדת‬ ‫כרטיס וחדר בסיס לעסקה‬ ‫אתר חוות הדעת של ישראל‬ ‫תנועת גולשים המטבע החדש‬ ‫התוכן הוא המלך והרשת החברתית היא המלכה‬ ‫בטחון ושקט נפשי‬ ‫מוצרים בעבודת יד‬ ‫יעוץ מקצועי‬ ‫מוקד התראות וחירום‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫סלולר סלולר סלולר‬
 41. 41. ‫הגיע הזמן לשנות ולהתעדכן…‬ ‫יוסי פתאל‬ ‫תודה על ההקשבה‬ ‫יוסי פתאל‬

×