Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דידקטיקה בסביבת ווב 2

2,638 views

Published on

מצגת המתארת את

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דידקטיקה בסביבת ווב 2

 1. 1. דידקטיקה בסביבת ווב 2 יורם אורעד , פברואר 2008
 2. 2. על מה נדון במצגת? <ul><li>מהו ווב 2? </li></ul><ul><li>מספר כלים של ווב 2 כגון וויקי , בלוגים , גוגלדוקס , דלישס ורשתות חברתיות , נטווייבס , דיג , וויז . קום , פיקאסה , יוטיוב . </li></ul><ul><li>שימושים דידקטיים ויתרונות דידקטיים של כלי ווב 2. </li></ul>
 3. 3. ווב 2 – על מה בעצם מדובר ? <ul><li>הדור החדש של האינטרנט המאפשר: </li></ul><ul><ul><li>יצירת תוכן עצמאי . </li></ul></ul><ul><ul><li>שיתוף . </li></ul></ul><ul><ul><li>יישומי רשת : שימוש ביישומים שונים שעד עתה היו מותקנים על המחשב האישי ( מעבדי תמלילים , תוכנות מצגות , תוכנות גיליון אלקטרוני ועוד ). </li></ul></ul>
 4. 4. תגיות –דרך לחיפוש מידע בווב 2 <ul><li>דרך רווחת לחיפוש המידע בווב 2 היא באמצעות תגיות ( tags ): יצרני התוכן מגדירים בעצמם תגיות לפי ראות עיניהם . הם יכולים לצרף כמה תגיות שהם רוצים לתיוגו של פריט מידע . </li></ul><ul><li>לעתים – גודל תגית נתונה מעיד על מספר הפריטים המתויגים לפיה . </li></ul><ul><li>יתרון של שימוש בתגיות : גמישות – פריט המידע נגיש לחיפוש מנקודות ראות של נושאים שונים , בניגוד לתיוג פריט על ידי נושא אחד . </li></ul><ul><li>דוגמאות לתגיות : </li></ul><ul><li> באתר של אמנון כרמל </li></ul><ul><li>בדף שלי באתר וויז .קום ( wis.com ). </li></ul>
 5. 5. מקור המונח ווב 2 <ul><li>המונח ווב Web 2.0 ) 2.0 ) נטבע על ידי טים אוריילי ( Tim O'Reilly ), כשם לכנס שהתקיים באוקטובר 2004 בסן פרנסיסקו בנושא הרשת החדשה . </li></ul>
 6. 6. כלי ווב 2 – שימושים ויתרונות
 7. 7. וויקי ( Wiki ) <ul><li>מהו וויקי ? </li></ul><ul><li>שיטה לבנייה פשוטה ומהירה של מאגרי מידע ואתרי אינטרנט . מקור המילה היא בשפת ילידי הוואי ופירושה &quot; מהיר &quot;. </li></ul><ul><li>מאפיינים של וויקי : </li></ul><ul><li>פשטות , מהירות ונוחות . </li></ul><ul><li>סביבה שיתופית לכתיבה / קריאה ולימוד בסביבה של אינטרנט . </li></ul><ul><li>אפשרות קלה לתיקון נזקים ( קיים ארכיון המאפשר שחזור נתונים בקלות ). </li></ul><ul><li>שקיפות – אפשר לראות את תרומותיו של משתתף . </li></ul><ul><li>עדכניות – אין עמידה במקום , הידע נבחן שוב ושוב והתוצר עשיר ומבוסס . </li></ul>
 8. 8. דוגמאות למיזמי וויקי <ul><li>וויקיפדיה בעברית </li></ul><ul><li>וויקיפדיה באנגלית </li></ul><ul><li>וויקיציטוט </li></ul><ul><li>וויקימילון </li></ul><ul><li>הוויקי של בית הספר רוגוזין </li></ul><ul><li>הוויקי של גבעת גונן </li></ul><ul><li>נו&quot;ח תקשוב </li></ul>
 9. 9. המצאת הוויקי <ul><li>הומצא על ידי וורד קנינגהם ( Ward Cunningham ) ב -1995 </li></ul><ul><li>אתר הוויקי הראשון - Ward's Wiki . </li></ul><ul><li>הקמת הוויקיפדיה : 2001. </li></ul><ul><li>הקמת הוויקיפדיה בעברית : 2003. </li></ul>
 10. 10. מקומות ברשת שניתן לפתוח בהם וויקי <ul><li>http :// www . wiki . co . il </li></ul><ul><li>http :// www . wikispaces . com / </li></ul>
 11. 11. וויקי ככלי דידקטי <ul><li>מדוע כדאי להשתמש בוויקי ?: </li></ul><ul><li>הוויקי מאפשר לתלמידים , סטודנטים או מורים לכתוב בסביבה שיתופית כך שנוצרת ביניהם הידברות מתמדת . </li></ul><ul><li>כלי לביטוי הקול האישי של התלמיד . </li></ul><ul><li>גיבוש משופר של מושגים . </li></ul><ul><li>יצירת מחויבות אישית לקהילה הלומדת . </li></ul>
 12. 12. וויקי ככלי דידקטי - המשך <ul><li>תפוקות גבוהות של תוצרי כתיבה . </li></ul><ul><li>תרגול וגיבוש של מיומנויות למידה שונות כגון חקר וטיעון על ידי משא ומתן מתמיד בין המשתמשים . </li></ul><ul><li>יצירת הזדמנות ללימוד ותרגול אתיקה אישית וחברתית . </li></ul><ul><li>יכולת של המורה לעקוב אחרי תרומות של תלמידים . </li></ul><ul><li>כלי לרפלקציה . </li></ul>
 13. 13. דרכים אפשריות לשימוש בוויקי <ul><li>הגשת תוצר אישי – כתיבת ערך אישי בתוך דף הויקי הכיתתי והגשתו למורה . </li></ul><ul><li>הגשת תוצר קבוצתי – יצירת תוצר לימודי משותף לקבוצת לומדים . </li></ul><ul><li>ניתוח קבוצתי של מאמר . </li></ul><ul><li>בניית דף שאלות ותשובות לקראת מבחן . </li></ul><ul><li>הכנה משותפת של שאלת חקר או הצעת מחקר . </li></ul><ul><li>הקמת מאגר מונחים הנבנה באופן שיתופי . </li></ul>
 14. 14. דרכים אפשריות לשימוש בוויקי - המשך <ul><li>בניית סיכומי שיעור שיתופיים לטובת כל תלמידי הכיתה . </li></ul><ul><li>בניית מאגרי תמונות שיתופיים סביב נושא . </li></ul><ul><li>בניית מאגר קישורים בנושא נתון ( למשל אנרגיה ) שילך וייבנה במשותף ובהדרגה על ידי תלמידי הכיתה . </li></ul><ul><li>כתיבה אישית של התלמיד על מה שנלמד , אחת לתקופה , כאמצעי רפלקטיבי עבור התלמיד וככלי להערכה עבור המורה . </li></ul>
 15. 15. בלוגים <ul><li>בלוג ( Blog ) הוא יומן רשת , הנכתב על ידי יחיד או קבוצה כותבים . היחיד או הקבוצה כותבים רשומה וגולשים יכולים להגיב לה . </li></ul>
 16. 16. דוגמאות לבלוגים <ul><li>בלוגים לענייני חינוך </li></ul><ul><li>למידה, אינטרנט ומה שביניהם </li></ul><ul><li>הכניסה חינם, ילדים בחצי מחיר </li></ul><ul><li>משמעות התפקידים של מחנכי כיתות ומורים מקצועיים </li></ul><ul><li>בלוגים בעניינים שונים </li></ul><ul><li>בלוג לענייני חלל של ניוסיינטיסט </li></ul><ul><li>היקום של אלי אשד </li></ul><ul><li>וובסטר 4 </li></ul><ul><li>הבלוג של מאט בראון </li></ul>
 17. 17. מקומות ברשת שניתן לפתוח בהם בלוגים <ul><li>בלוגר </li></ul><ul><li>אדיובלוג </li></ul><ul><li>תפוז אנשים – הבלוגיה </li></ul><ul><li>בלוגלי </li></ul>
 18. 18. בלוגים ככלי דידקטי <ul><li>מדוע להשתמש בבלוגים ככלי דידקטי ?: </li></ul><ul><li>העצמת תלמידים והגברת ביטחונם העצמי . </li></ul><ul><li>טיפוח חשיבה ביקורתית . </li></ul><ul><li>הגברת האוטונומיה של תלמידים . </li></ul><ul><li>הגברת המוטיבציה של תלמידים . </li></ul><ul><li>כלי לרפלקציה . </li></ul>
 19. 19. בלוגים ככלי דידקטי - המשך <ul><li>פיתוח מיומנות של כתיבה אישית ויצירת תוכן דיגיטאלי . </li></ul><ul><li>מתן אפשרות לתלמידים לשקף את כתיבתם ומחשבותיהם . </li></ul><ul><li>מתן אפשרות לחבור בין כותבים וקוראים לשיח מתמשך המוביל להמשך כתיבה וחשיבה . </li></ul><ul><li>שיתוף עמיתים ולמידה שיתופית . </li></ul>
 20. 20. דגמים של בלוגים בהוראה <ul><li>עצמאי : לכל תלמיד בלוג , הנמצא בשליטתו , עם תכנים עצמאיים הנוגעים למסלול הלמידה . הבלוג מקושר לבלוגים של התלמידים האחרים . </li></ul><ul><li>בלוג מורה : בלוג השייך למורה , המנהל אותו בעצמו והוא היחיד המעלה בו תכנים . תלמידיו נדרשים להגיב בו להודעות . </li></ul><ul><li>כיתתי - שיתופי : בלוג השייך במשותף גם למורה וגם וללומדים בקורס . כולם יכולים להעלות חומרים , להגיב ולחלוק מידע . </li></ul><ul><li>צוותי : בלוג המנוהל על ידי קבוצת תלמידים כחלק מקבוצת למידה במסגרת קורס . </li></ul>
 21. 21. ווב 2 כשולחן עבודה גלובאלי <ul><li>יישומי רשת : יישומים שונים מאפשרים היום לאינטרנט להוות מעין שולחן עבודה וירטואלי , עם יישומים שעד כה היו מותקנים על המחשב האישי ( כגון מעבדי תמלילים , תוכנות מצגות , תוכנות גיליון אלקטרוני ). </li></ul><ul><li>בניית תוכן שיתופית : יישומי הרשת מאפשרים שיתוף קבצים כגון בניית מסמך וורד באופן שיתופי . </li></ul><ul><li>הגישה ליישומי הרשת – מכל מחשב , בכל זמן , מכל מקום בעולם . </li></ul>
 22. 22. דוגמאות ליישומי רשת <ul><li>Google docs </li></ul><ul><li>Zoho </li></ul><ul><li>Box.net </li></ul><ul><li>Picasa </li></ul>
 23. 23. שימושים דידקטיים <ul><li>גישה מהירה ונוחה מכל מקום , לחומרי לימוד אישיים הנבנים על ידי תלמידי ומורי הכיתה . </li></ul><ul><li>בנייה שיתופית של חומרי לימוד ( כגון מצגות וטקסטים ). </li></ul><ul><li>בנייה אישית ושיתופית של מאגרי תמונות הרלוונטיים לתחום הלמידה ללא מגבלות מקום וזמן . </li></ul>
 24. 24. רשתות חברתיות <ul><li>רשת חברתית (social-network) : אתר אינטרנט המאפשר לאנשים ליצור ביניהם תקשורת מגוונת לצרכים מקצועיים או חברתיים . </li></ul>
 25. 25. כמה מאפיינים של רשתות חברתיות <ul><li>לכל משתמש עמוד משלו המציג פרטים שלו , שהוא בוחר להציג . </li></ul><ul><li>לכל משתמש בלוג משלו . </li></ul><ul><li>כל משתמש יכול להצטרף לקבוצות עניין שהוא בוחר . </li></ul><ul><li>אנשים יוצרים חברויות על ידי בקשת חברות מאנשים אחרים או על ידי היענות לבקשת חברות מאנשים אחרים . כך נוצרת רשת חברתית אישית של המשתמש עצמו בתוך הרשת החברתית הגדולה . </li></ul>
 26. 26. כמה מאפיינים של רשתות חברתיות - המשך <ul><li>חבר מביא חבר : אחת הדרכים ליצור חברויות חדשות היא על ידי הצעת חברות לחברים המצויים ברשת החברתית האישית של חבריהם . </li></ul><ul><li>ניתן ליצור עם חברים קשר פומבי או קשר אישי ( באמצעות תיבת דואר אישית המצויה בעמוד האישי של המשתמש ). </li></ul>
 27. 27. דוגמאות לרשתות חברתיות <ul><li>My space </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>אדיורשת - רשת חברתית לאנשי חינוך המתעניינים ביישומי טכנולוגית ווב 2 בחינוך </li></ul>
 28. 28. שימושים ויתרונות דידקטיים של רשתות חברתיות <ul><li>פלטפורמה ללמידה יעילה ומגוונת של תלמידי כיתה ומוריהם . </li></ul><ul><li>פיתוח קשרים בין תלמידים סביב סוגיות לימודיות . </li></ul><ul><li>פיתוח קשרים בין מורים לעמיתיהם בארץ ובעולם להתייעצות ולהחלפת אינפורמציה בתחומי חינוך . </li></ul><ul><li>למידה של מורים ותלמידים מתכנים המוצגים ברשת החברתית . </li></ul>
 29. 29. שימושים ויתרונות דידקטיים של רשתות חברתיות - המשך <ul><li>הכרת נקודות ראיה מגוונות של תלמידים ומורים מחוץ לכותלי בית הספר , מרחבי הארץ ואפילו מרחבי העולם . </li></ul><ul><li>העצמת תלמידים ומורים על ידי פיתוח קשרים מחוץ לכותלי בית הספר , ברמה הלאומית והבינלאומית . </li></ul>
 30. 30. כלי ווב 2 אחרים , בעלי פוטנציאל דידקטי <ul><li>Netvibes - דף המאפשר הצגת תכנים מותאמים אישית . </li></ul><ul><li>Del.icio.us – כלי לשיתוף מועדפים </li></ul><ul><li>wis.dm - אתר לדיון בשאלות , בעיות ודילמות . </li></ul><ul><li>Digg - אתר לדירוג פריטי מידע . </li></ul><ul><li>YouTube – אתר להעלאת סרטוני וידיאו ולצפייה בסרטוני וידיאו . </li></ul>
 31. 31. סיכום –יתרונות דידקטיים של ווב 2
 32. 32. <ul><li>פיתוח למידה שיתופית . </li></ul><ul><li>יצירת מחויבות אישית לקהילה לומדת . </li></ul><ul><li>ביטוי הקול האישי של התלמיד . </li></ul><ul><li>יצירת הזדמנות ללימוד ותרגול אתיקה אישית וחברתית . </li></ul><ul><li>כלי לרפלקציה . </li></ul><ul><li>פיתוח קשרים בין תלמידים סביב סוגיות לימודיות . </li></ul>
 33. 33. <ul><li>פיתוח קשרים בין מורים עמיתיהם בארץ ובעולם להתייעצות ולהחלפת אינפורמציה בתחומי חינוך . </li></ul><ul><li>העצמת תלמידים ומורים על ידי פיתוח קשרים מחוץ לכותלי בית הספר , ברמה הלאומית והבינלאומית . </li></ul><ul><li>גיבוש משופר של מושגים . </li></ul><ul><li>תפוקות גבוהות של תוצרי כתיבה . </li></ul><ul><li>תרגול וגיבוש של מיומנויות למידה שונות על ידי משא ומתן מתמיד בין המשתמשים . </li></ul><ul><li>יכולת המורה לעקוב אחרי תרומות של תלמידים . </li></ul>

×