Šidlauskaitė_I_VI8_50

1,958 views

Published on

Mano kompiuterinių komunikacijų namų darbas nr. 2

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,958
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Šidlauskaitė_I_VI8_50

 1. 1. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 http://sidlauskaite-ieva.blogspot.com/ Turinys 1 dalis. Elektroninės bibliotekos, katalogai, užsakymai ir vertimai, žemėlapių ir geografinių vietovių paieška.......................................................................................................................................................2 1. Užduotis A....................................................................................................................................2 1.Užduotis B.....................................................................................................................................3 2.Užduotis.........................................................................................................................................6 3.Užduotis.........................................................................................................................................8 2 Dalis. Virtuali bendruomenė, grupės, ir ES sistemos..........................................................................13 1.Užduotis A1.................................................................................................................................13 1. Užduotis A2................................................................................................................................14 1.Užduotis A2 užduoties tęsinys.....................................................................................................15 1
 2. 2. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 1 dalis. Elektroninės bibliotekos, katalogai, užsakymai ir vertimai, žemėlapių ir geografinių vietovių paieška. 1. Užduotis A Biblioteka 1 (Lietuviška) Biblioteka 2 Biblioteka 3 National Union Catalogue Kauno medicinos universiteto Copenhagen Business of Landsbykasafn Pavadinimas biblioteka School Library Hslands http://aleph.library.lt/F/D8AAQ UKT1S2CDYD483TQE9F3AJ FD8H3N3CIBKUIN4SKND5U 3B1-33751?func=find- http://www.cbs.dk/libra Adresas b-0&local_base=kmu01 ry/ http://gegnir.is/ Tinkalapio Lietuvos akademinių bibliotekų autorius tinklas (LABT) Søren Madsen gegnir.is Kada paskutinį kartą atnaujintas (sukurtas) bibliotekos 2005-2008 metais, tikli data tinklalapis? nenurodyta 2010 Sausio 28 2009 metais Ar reikalinga registracija? Jei Taip, bet tik norint užsakyti Taip, reikia taip, ko knygą. Reikalingas asmens prisijungimo vardo ir Taip. Reikalingas ID ir reikalaujama? kodas ir registracija bibliotekoje slaptažodžio slaptažodis Galima surasti reikiamą knygą, Kokios bibliotekos yra filtras: galima naudoti teikiamos loginius operatorius OR ir Knygų paieška, galima paslaugos, AND, pasirinkti kalbą, pasirinkti norimą temą galimybės? dokumento rūšį, metus ir pan. Knygų paieška 1 lygyje: Ištekliai, Rodyklės, A- Z, Paieška, Rezultatai, Istorija, 1 lygyje: paieška, registracija sistemoje, išplėstinė paieška, “CLL”, pasiūlymai, nustatymai ir lango 1 lygyje: studentams, rezultatai, istorija, ir formatas, pagalba, pasirinktų darbuotojams, sąrašai. įrašų sarašas. alumnams, tinklalapio 2 lygyje: Kaip ir visur 2 lygyje: paspaudus pirmame žemėlapis, ir kontaktai. pasirinkus vieną iš Kokia bibliotekos lygyje esančias nuorodas, 2 lygyje: pasirinkus pirmame lygyje esančių tinklapio pateikiamos nuorodos esančios tinklalapio žemėlapį funkcijų atveriamas kitas struktūra? antro lygio. galima rinktis ko reikia. lapas. Gali jungtis visi, bet Kas bibliotekos pagrinde bibliotekos vartotojas (kam Prie bibliotekos gali prisijungti turinys skirtas skirtos bibliotekos visi, tačiau norint užsakyti mokyklos Gali prisijungti tik paslaugos)? knygą reikia registruotis moksleiviams. registruoti vartotojai 2
 3. 3. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Kokia bibliotekos kryptis? (visuomeninė, Visuomeninė, galima rasti mokomoji, įvairių knygų, nuo grožinės iki techninė, ir t.t.) mokslinės literatūros visuomeninė, mokomoji Visuomeninė Sunku rasti reikiamą Ieškant lietuviškų knygų tikrai knygą, tačiau Niekur neradau kaip reikia gera biblioteka, labai aiškus naudojantis tinklalapio prisiregistruoti prie Komentarai, valdymas, parašyti komentarai paieška greitai bibliotekos ir tapti palyginimai kaip palengvinti paiešką surandama vartotoju. 1. Užduotis B Biblioteka 1 (Lietuviška) - Kauno medicinos universiteto biblioteka Biblioteka naudotis gana aišku ir lengva, visos instrukcijos surašytos: kaip naudoti loginius operatorius ir jų reikšmės, kaip rinkstis išplėstinę paieška ir jos reikšmės. Įliustruota paieška bibliotekoje: Vykdyta paieška kataloge, bei rezultatai Surastas leidinių sąrašas 3
 4. 4. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Surastas leidinys Pastaba. Suranda daug knygų, tačiaunorint užsakyti kyla problenų, nes reikia registruotis. Biblioteka 2 - Copenhagen Business School Library 4
 5. 5. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Pastaba. Norint ieškoti knygų reikia prisiregistruoti ir tik tada leis, arba turėti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kitaip nesuranda jokių knygų. Biblioteka 3 - National Union Catalogue of Landsbykasafn Hslands Paieška Surastas leidinys 5
 6. 6. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Pastaba. Suranda daug knygų, tačiau nevisos atitinka reikiamą užklausą. Norint užsakyti knygą reikalinga registracija. 2. Užduotis Mano pasirinktas tekstas Data are not information! To determine what statistical data analysis is, one must first define statistics. Statistics is a set of methods that are used to collect, analyze, present, and interpret data. Statistical methods are used in a wide variety of occupations and help people identify, study, and solve many complex problems. In the business and economic world, these methods enable decision makers and managers to make informed and better decisions about uncertain situations. Vast amounts of statistical information are available in today's global and economic environment because of continual improvements in computer technology. To compete successfully globally, managers and decision makers must be able to understand the information and use it effectively. Statistical data analysis provides hands on experience to promote the use of statistical thinking and techniques to apply in order to make educated decisions in the business world. Išverstas tekstas_1 vertimas iš anglų k. į lietuvių k. per: http://vertimas.vdu.lt/twsas/default.aspx Duomenys nėra informacija! Kad nustatytų, kokia statistinė duomenų analizė yra, kiekvienas turi iš pradžių apibrėžti statistiką. Statistika yra komplektas metodų, kurie yra panaudoti, kad rinktų, analizuoti, pristatyti, ir interpretuoti duomenis. Statistiniai metodai yra panaudoti plačioje įvairovėje okupacijų ir padeda žmonėms identifikuoti, studijuoti, ir spręsti daug sudėtingų problemų. Verslo ir ekonominiame pasaulyje, šitie metodai įgalina žmones priimančius nutarimą ir vadybininkus priimti 6
 7. 7. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 informuotus ir geresnius sprendimus apie abejojančias situacijas. Dideli statistinės informacijos kiekiai yra pasiekiami šiandienėje globalinėje ir ekonominėje aplinkoje dėl nuolatinių kompiuterių technologijos pagerinimų. Kad konkuruotų sėkmingai pasauliniu mastu, vadybininkai ir žmonės priimantys nutarimą turi sugebėti suprasti informaciją ir panaudoti ją efektyviai. Statistinė duomenų analizė aprūpina rankas patirties skatinti statistinio mąstymo ir technikos naudojimą, kad prisitaikytų, kad priimtų auklėtus sprendimus verslo pasaulyje. Pastaba. Išverstas tekstas gana aiškus ir suprantamas. Visi žodžiai reikiamos formos ir linksnio. Išverstas tekstas atitinka anglišką teksto versiją. Išverstas tekstas_2 vertimas anglų k. į lietuvių k. per: http://translate.google.lt/?hl=lt&tab=wT# Duomenų nėra informacijos! Norėdami nustatyti, kokios statistinių duomenų analizę, būtina pirmiausia apibrėžti statistiką. Statistika yra metodų rinkinys, kuris yra naudojamas rinkti, analizuoti, pateikti ir interpretuoti duomenis. Statistiniai metodai, naudojami įvairių profesijų ir padėti žmonėms, nustatymo, tyrimo ir spręsti daugelį sudėtingų problemų. Verslo ir ekonomikos pasaulyje, šie metodai leidžia sprendimus priimantiems asmenims ir vadovams priimti pagrįstus ir geresnius sprendimus dėl neaiškios situacijos. Milžiniški statistinę informaciją galima rasti šiandienos pasaulio ir ekonominę aplinką, nes nuolat gerinti kompiuterines technologijas. Sėkmingai konkuruoti pasauliniu mastu, vadovų ir sprendimus priimantys asmenys turi sugebėti suprasti informaciją bei ją naudoti efektyviai. Statistinių duomenų analizė suteikia rankas patirtis siekiant skatinti statistikos mąstymo ir metodus taikyti, siekiant išsilavinę sprendimus verslo pasaulyje. Pastaba. Išerstas tekstas neaiškus, o vietomis išvis nesuprantamas. Linksniai nesuderinti ir neatitinka logikos. Nors visus žodžius išvertė, tačiau kai kurie neatitinka. Išverstas tekstas_3 Vertimas anglų k. Į lietuvių k. per: http://translate.eu/en/English-Lithuanian/ Duomenų nėra informacijos! Norėdami nustatyti, kokios statistinių duomenų analizę, būtina pirmiausia apibrėžti statistiką. Statistika yra metodų rinkinys, kuris yra naudojamas rinkti, analizuoti, pateikti ir interpretuoti duomenis. Statistiniai metodai, naudojami įvairių profesijų ir padėti žmonėms, nustatymo, tyrimo ir spręsti daugelį sudėtingų problemų. Verslo ir ekonomikos pasaulyje, šie metodai leidžia sprendimus priimantiems asmenims ir vadovams priimti pagrįstus ir geresnius sprendimus dėl neaiškios situacijos. Milžiniški statistinę informaciją galima rasti šiandienos pasaulio ir ekonominę aplinką, nes nuolat gerinti kompiuterines technologijas. Sėkmingai konkuruoti pasauliniu mastu, vadovų ir sprendimus priimantys asmenys turi sugebėti suprasti informaciją bei ją naudoti efektyviai. Statistinių duomenų analizė suteikia rankas patirtis siekiant skatinti statistikos mąstymo ir metodus taikyti, siekiant išsilavinę sprendimus verslo pasaulyje. Pastaba. Tekstas nelabai aiškus ir suprantamas. Labai panašus vertimas į Google translate. Taip pat žodžių linksniai panaudojami netinkamai, todėl nėra logikos sakiniuose. 7
 8. 8. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 BENDRAS KOMENTARAS: Geriausiai verčia lietuvišką vertimo programa, o užsienietiškos nesugeba gerai sudėlioti lietuviškų sakinių. Kadangi VDU vertimas geriausias, todėl juo naudotis galima reikiant kuo aiškesnio išversto teksto, ir kad būtų galim suprasti. 3. Užduotis Klausimas Atsakymas A Pavadinimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Internetinė nuoroda http://www.stat.gov.lt/lt/ Veikla ir trumpas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės yra oficialiąją statistiką apibūdinimas šalyje koordinuojanti valstybės institucija, įgyvendinanti bendrą valstybės politiką statistikos metodologijos ir organizavimo srityje. Statistiką Lietuvoje tvarko ir teritorinės Statistikos departamento įstaigos. Jos, vadovaudamosis Statistikos darbų programa, renka statistines ataskaitas iš respondentų ir įveda jų duomenis į pirmines duomenų bazes, rengia teritorijos administracinio vieneto (apskrities, savivaldybės) statistinę informaciją ir teikia ją vartotojams. Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir Lietuvos bankas tvarko savo srities statistiką: suderinusios su Statistikos departamentu, šios institucijos tvirtina statistines ataskaitas, jų pildymo taisykles, nustato duomenų pateikimo tvarką ir laiką, renka statistinius duomenis ir rengia statistinę informaciją. Adresas 29 Gedimino prospektas, Vilnius 01013, Lietuva 8
 9. 9. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Buvimo vietos žemėlapis(pateikiamas grafinis žemėlapio vaizdas) Naudota internetinių žemėlapių sistema http://maps.google.com B Pavadinimas Centrinė hipotekos įstaiga Internetinė nuoroda https://www.lhr.lt/index.php Veikla ir trumpas apibūdinimas Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą, Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių ir Sutarčių registrus, teikti tvarkomų registrų duomenis visuomenei, keistis duomenimis su kitais valstybės registrais. Hipotekos registre registruojami hipotekos ir įkeitimo sandoriai, priverstinė hipoteka ir priverstinis įkeitimas. 9
 10. 10. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Buvimo vietos žemėlapis(pateikiamas grafinis žemėlapio vaizdas Naudota internetinių http://maps.google.com žemėlapių sistema C.1 Šalis, organizacijos Jungtinės Amerokos valstijos National center for education pavadinimas statistics Internetinė nuoroda http://nces.ed.gov/surveys/libraries/ Adresas 1990 K Street, NW Washington, DC 20006, USA Phone: (202) 502-7300 10
 11. 11. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Buvimo vietos žemėlapis(pateikiamas grafinis žemėlapio vaizdas) Naudota internetinių http://www.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=mmfn žemėlapių sistema C.2 Pavadinimas Expedia Internetinė nuoroda http://www.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=mmfn Teikiamos galimybės Paieška vyksta tik JAV, bet galima ieškoti objektų ir visoje Šiaurės Amerikoje arba Europoje. Sistemoje naudojamas Nerasta. GIS variklis Komentaras Labai paprasta paieška, nieko sudėtingo, tiksliai suranda ko reikia. C.3 Pavadinimas Embassy of the Republic of Lithuania to the United States of America and to the United Mexican States Internetinė nuoroda http://www.ltembassyus.org/ Adresas 2622 16th Street NW Washington, DC 20009 11
 12. 12. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 Buvimo vietos žemėlapis(pateikiamas grafinis vaizdas) Naudota internetinių http://maps.google.com žemėlapių sistema 12
 13. 13. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 2 Dalis. Virtuali bendruomenė, grupės, ir ES sistemos 1. Užduotis A1 Avataro vardas: Sindy Ruben Paieškos Rasti raktas rezultatai Apibūdinimas, grafiniai fragmentai data 7 (SL analysis vietovės) Galima rasti frazių atitinkančių paieškos raktus, tačiau reiškmės neatitinka. Sunku ir painu rasti reikiamųs vietovių, dokumentų ar įvykių atitinkančių temą. statistics 41 Randa vietovių, tačiau netinkama informacija. Užklausos rezultatų nelabai atitiko. Bendri komentarai. • Pats žaidimas gal ir įdomus, tačiau po kiek laiko greit nusibosta ir nebėra ką ten veikti, gaunais beveik kaip nereikalingas laiko gaišimas. • Labai užkrauna kompiuterį ir sunku dirbti ar ieškoti reikiamų nuorodų. • Galima rasti labai daug sukurtų salų ir ten lengvai patekti, tačiau jos viena nuo kitos mažai kuo skiriasi. 13
 14. 14. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 1. Užduotis A2 Pasirinktos Paieškos rezultatai Paieškos virtualių raktas grupių Pasirinktas šaltinis (nemažiau Komentarai paieškos Rezultatų kaip 4 (paieškos galimybės) sistemos: 1 skaičius Adresas ir (vartotojų paieškos Apibūdinimas bendroji ir 1 skaičius) raktai) specializuota statistics http://groups.g Kalba: anglų; oogle.com/? Aktyvumas: Surando daug įrašų, pli=1 http://groups.google.com/ (bendroji) group/alt.sci.math.statistic mažas; pateikta statistika 25200000 s.prediction/topics? Kategorija: kuriais metais, kurį lnk=srg mokslas ir mėnesį ir kiek įrašų (562) technologijos; buvo padaryta. Prieiga: viešas; "data http://groups.g analysis" oogle.com/? Kalba: anglų; Pranešimas pli=2 (bendroji) http://groups.google.com/ Kategorija: patalpintas tik vienas, 1520000 group/secondary-data- nenurodyta; tačiau įdėta labai analysis-?lnk=srg (21) Prieiga: visi gali daug failų, kurie gali naudotis; būti naudingi. statistics http://groups.g Kalba: anglų; +"software oogle.com/? Prieiga: viešas; pli=3 Yra labai naudingų analysis" (bendroji) http://groups.google.com/ Kategorija: pranešimų ir 1790 group/sci.stat.edu/topics? mokslas ir start= (304) informacijos. Turinys technologijos; labiau mokomasis. Aktyvumas: mažas; http://groups.g Kalba: anglų; oogle.com/? Aktyvumas: pli=4 (bendroji) http://groups.google.com/ vidutinis; Nurodo kiek kurį group/sci.math.num- Kategorija: mėnesį įkelta naujų 129000 analysis/topics?start= mokslas ir įrašų. Tikrai daug data (257) +software technologijos informacijos. +analysis >Matematika; +statistics Prieiga: viešas. statistics http://www.scri bd.com/groups Prieiga: viešas; Rasti įmanoma, tik (specializuota) Įkelta dokumentų: reikia ilgiau http://www.scribd.com/gro 24; ši grupė įkelia 25 up/65442-statistic (2) paieškoti, kad įvairius rezultatai būtų dokumentus apie geriausi. statistiką; 14
 15. 15. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 "data http://www.scri analysis" bd.com/groups Rado tik vienintelę (specializuota) http://www.scribd.com/se Prieiga: viešas; grupę, tačiau ji arch?cat=internal#groups 1 Įkelti 2 nelabai atitiko (18) dokumentai. reikalingą informaciją. software http://www.scri analysis bd.com/groups Pagal pateiktą (specializuota) Prieiga: viešas; užklausą radao labai http://www.scribd.com/ Vyko 2 daug dokumentų ta group/69572-legal- diskusijos; 2 tema ir gana gerai process-outsourcing Populiarus 5 atitinkančių, bet (23) dokumentai grupes rado tik dvi, o grupėje. jos netinkamos buvo. http://www.scri bd.com/groups (specializuota) Nerado nei vienos 0 grupės, atitinkančios data +software paieškos raktus. +analysis +statistics Bendras komentaras. 1. Labiausiai patiko Google groups, nes galima surasti daugiausiai informacijos ir naudingų grupių. 2. Buvo sunku išsirinkti po vieną grupę, nes vis surasdavo labai mažai arba išvis nerasdavo rezultatų. 3. Specializuota virtualių grupių paieškos sistema Scribd.com kažkodėl įspūdžio nepaliko dėl grupių, tačiau labai sužavėjo dokumentų gausa. 4. Tikrai radau daug reiklaingos informacijos tarp tų dokumnetų. 5. Šiuo atveju Google yra geresnė grupių paieškos atžvilgiu, o Scribd.com geresnė dokumentų paieškos atžvilgiu. 1. Užduotis A2 užduoties tęsinys Paieškos Naudotos sistemos Privalumai Trūkumai technologijos 15
 16. 16. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 http://groups.google.com/?pli=1 Suranda ir kitas Aiškus informacijos grupes, todėl pateikimas; didelis Išplėstinė reikia atskirai pasirinkimas; paieška, paprasta rinktis, akd Išplėstinės paieškos paieška ieškotų tik galimybės; Google grupės. http://www.scribd.com/groups Labai daug išplėstinės paieškos galimybių: galimas daugelio Suranda labai kalbų pasirinkimas, Išplėstinė mažai grupių, failų tipai, paieška, paprasta atitinkančių mokamos/nemokamos paieška paieškos raktus. ir t.t. Galima prenumeruotis grupės RSS. Iliustracijos/paaiškinimai 1. Google groups išplėstinės paieškos galimybės: 2. Scribd.com paieškos galimybės, bei paieškos tipų pasirinkimas (jis skirstomas į 3 rūšis): Reikšmingų šaltinių sąrašas, virtualiose grupėse: 1. http://groups.google.com/group/alt.sci.math.statistics.prediction/topics?lnk=srg 2. http://groups.google.com/group/sci.stat.edu/topics?start 3. http://groups.google.com/group/secondary-data-analysis-?lnk=srg 16
 17. 17. Ieva Šidlauskaitė VI8 Vilniaus Universitetas Kompiuterinės komunikacijos Kauno Humanitarinis fakultetas Namų darbas Nr. 2 17

×