Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DynEd 2009

3,456 views

Published on

Zeynep KALE
www.yolyordam.com

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DynEd 2009

 1. 1. Çoklu Ortamda Etkileşimli İngilizce Eğitimi
 2. 2. DynEd DYNED , Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek yazılmasından oluşmakta ve Dinamik Eğitim anlamına gelmektedir
 3. 3. Dil öğrenmek bir Beceri dir … … kusursuzlu ğ a sadece ça lış arak u laşı labilir .
 4. 4. Günümüzde uluslararası iletişim dili olan İngilizce’yi konuşmak, anlamak ve bu dilde iletişim kurabilmek bir gerekliliktir. Ancak, İngilizce öğrenmek geliştirilmesi gereken bir beceridir ve klasik eğitim yöntemleri yeterince etkili olmamaktadır.
 5. 5. Diğer taraftan, bilgisayarların yaygınlaşması, internet’in artık hayatımızın bir parçası olması ve yeni teknolojilerin yardımı ile uzaktan eğitim sistemleri gelişmiş ve İngilizce eğitiminde yeni olanaklar doğmuştur . DynEd, dil eğitimcileri, bilgisayar programcıları, nörologlar ve sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi programıdır.
 6. 6. Bu program bilgisayar temelli bir eğitim sürecini içerir ve bu güne kadar geliştirilmiş en kaliteli Yabancı Dil Programıdır. DynEd, dil eğitimini bilgisayarlar üzerine taşıyan ve gerçek hayat benzeri uygulamalarla bireylerin kendi kendilerine İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim sistemidir.
 7. 7. Nöro-bilimsel araştırmaların ışığında “anlama” becerisinden “otomatikleşme” durumuna geçmeyi ve İngilizce dilinin kalıcı hafızaya yerleşmesini hedefler. Bilgisayarları başında çalışan kullanıcılar, DynEd yazılımları ve eğitmenleri tarafından izlenerek yönlendirilmekte ve geleneksel sınıf içi eğitim sisteminden 2 - 3 misli daha verimli bir eğitim yapılabilmektedir.
 8. 8. DynEd eğitim sistemine yeni giren kullanıcılara kendi bilgisayarları üzerinde bir Yerleştirme Sınavı (Placement Test) verilmektedir. Bu sınav başlangıç düzeyi sorularla başlayıp, verilen yanıtlara göre soruları zorlaştırmakta ve kullanıcının sorulara cevap veremeyeceği düzeye gelmesi ile sonucu belirlemektedir. Sınav sonucunda kullanıcının düzeyine uygun DynEd eğitim yazılımları ve bu yazılımlara hangi düzeyden başlayacağı belirlenmektedir.
 9. 9. Dyned programının en önemli özelliklerinden birisi de öğrenciyi sürekli aktif halde bulunmaya zorlamasıdır. Bunu yaparken öğrencinin seviyesini sürekli kontrol eder, iletişimseldir (Interactive) ve öğrencinin doğruyu kendi mantığıyla bulmasına yardımcı olur. Öğrenci bilgisayarı başında kaldığı süre içinde yaptığı her davranış sistem tarafından kayda alınarak öğretmenleri tarafından öğrencinin değerlendirmesinde yardımcı olur.
 10. 10. Öğrencinin herhangi bir soruya yanlış bir cevap vermesi durumunda öğrenciye cevabın yanlış olduğuyla ilgili görsel, işitsel yada yazılı bir komutla cevabını yenilemesi istenir. Eğer öğrenci hatasında ısrar ederse program öğrenciye ‘bugün bu kadar yeter’ der ve öğrencinin başka bir programa devam etmesini ister Ayrıca öğrencinin cevaplandırdıklarında doğruluk ve yanlışlık oranına göre soru zorluk seviyesini ayarlar ve öğrencinin moralinin bozulmasına yol açacak bir duruma getirmez
 11. 11. Dyned aynı zamanda eğlencelidir çünkü her zaman farklı sorular ve durumlarla ve karakterlerle karşılaşır. Zaman zaman şarkılar ve oyunlar da oynana bilir ve bunun tamamı yabancı dil eğitimi kapsamı içindedir.
 12. 12. Eğitim piyasasında kullanılan tüm bilgisayar programlarından farklı olarak, sunduğu ‘Records Manager’ (İzleme ve Danışmanlık) sistemi; Programa katılacak olan herkesin adım adım izlenmesini, Program hızının, kişinin çalıştığı konudaki becerisine göre ayarlanmasını Kişilerin kendi çalışmalarını denetleyebilmesini Öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalarının danışman tarafından istenildiği anda görülebilmesini ve öğrencilerin daha başarılı olabilmeleri için yönlendirilebilmesini Danışmanın kullanıcılarla yapacağı toplu çalışmaların, uzaktan kontrolle desteklenmesini sağlamaktadır.
 13. 13. Hazırlayanlar : 1- Nuray TELLİ ingilizce öğretmeni 2- Nergiz CEYLAN ingilizce öğretmeni 3- Zeynep KALE ingilizce öğretmeni

×