Humanismo e reforma

231 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Humanismo e reforma

 1. 1. Humanismo eREFORMA
 2. 2. Humanismo► En filosofía é unha actitude que fai hincapé na dignidade e o valor da persona. Un dos seus principios básicos é que as personas son seres racionais que poseen en si mesmas capacidade para hachar a verdade e practicar o ben. O término humanismo úsase con gran frecuencia para describir o movimento literario e cultural que se extendeu por Europa durante os séculos XIV e XV. Este renacemento dos estudos gregos e romanos subraiaba o valor que ten o clásico por si mesmo, máis que pola súa importancia no marco do cristianismo.► O movemento humanista comezou en Italia.► O movemento avanzou polas cidades pola influencia dos estudosos de diferente procedencia.
 3. 3. ► A recopilación e traducion de manuscritos clásicos.► A invención da imprenta de tipos móbiles, a mediados do século XV.► O humanismo en Europa central e Italia.► Erasmo de Rotterdam.► Extensión do humanismo dende as universidades.
 4. 4. Erasmo de Rotterdam► Viaxou incansablemente.► Contribuiu ó establecemento do humanismo en Inglaterra e ó desenvolvemento dos estudos clásicos na ensinanza cristiana.► Ataque ás prácticas corruptas da Igrexa e o escolasticismo racionalista fomentado polos clérigos.► Pai da reforma.► Admirado e temido como crítico.
 5. 5. ► Apoloxista, sempre rehusando tomar partido.► Católico, aínda que con frecuencia asociouse ós reformistas.► Acusado de luterano e de disimular as súas verdadeiras opinións por medo ás consecuencias.► Precursor da reforma.► Obras incluídas no Índice de Obras Prohibidas polo Concilio de Trento.
 6. 6. ► Máis conviccións de humanista que de teólogo.► As súas obras prohibidas pola Igrexa católica e denunciadas por moitos protestantes.► Anticiparon a tolerancia nos Países Baixos e as obras de Voltaire, Anatole France, Bertrand Russell e outros.► Auténtico home de letras e, como humanista, un precursor da época.► A universidade Erasmo en Rotterdam e a rede da Comunidade Europea para os intercambios académicos chámase ERASMUS no seu honor.
 7. 7. Reforma► Movemento relixioso xurdido no século XVI no ámbito da Igrexa cristiana, que supuxo a fin da hexemonía da Igrexa católica e a instauración de distintas igrexas ligadas ó protestantismo. A reforma precedida pola cultura do renacemento e, dalgunha forma, seguida pola Revolución Francesa, alterou por completo o modo de vida de Europa occidental e iniciou a idade moderna. Aínda que se iniciu a principios do século XVI, cando Martín Lutero desafiou á autoridade papal, as circunstancias que conduxeron a esa situación remóntanse a datas anteriores e conxugan complexos elementos doctrinais, políticos, económicos e culturais.► En Inglaterra, promulgación dos estatutos de Mortmain, Provisors e Praemunire.► John Wycliffe atacou con audacia ó propio papado, traduciu a Biblia ó inglés e comezou a predicar nesta lingua e non no latín.
 8. 8. ► Século XIII, Papado vulnerable ós ataques e reproches dos reformistas.► Resentimento por parte do campesiñado.► O Humanismo, a reforma clásica e a inquietude doutrinal e especulativa, desprazan ó escolasticismo como filososfía principal en Europa occidental e privaron ós líderes da Igrexa do monopolio sobre a ensinanza que antes ostentara.► Novas normas á evaluación das prácticas da Igrexa e ó desenvolvemento dun coñecemento máis preciso das Escrituras.► Estes eruditos estudios sentaron as bases sobre as que Martín Lutero e Juan Calvino reivindicaron que a única autoridade relixiosa posible era o xuízo individual aplicado ó estudo da Biblia.
 9. 9. Reforma luterana► Martín Lutero.► Enfrontamento de lutero coas autoridades.► Escondido durante un ano.► Distribución das súas obras prohibidas.► Apoiado por campesiños, comerciantes, baixo clero, príncipes do norte…► Condena as revoltas campesiñais.► Consegue apoio dalgúns nobres.
 10. 10. ► Estados libres de apoiar ó clero ou ó luteranismo (1526).► Renovación do acordo.► Protestas dos luteranos, de ahí o seu nome, protestantes.► Chegada da igualdade relixiosa (Tratado de Augsburgo). - Varias guerras antes. - Rotura da unidade relixiosa de Europa Occidental.
 11. 11. Santo Tomás Moro► Enfrontamento co rei.► Abandono da súa vida pública.► Recuperación da súa vida pública logo da morte do Enrique VII.► Preso por Enrique VIII► Non acepta o divorcio de Enrique VIII e Catalina de Aragón.
 12. 12. ► Obra representativa: Utopía. - Illa de ficción. - Individuos iguais. - Desempeño dun traballo. - Ensinanza universal. - Terra de todos. - Comparación coa sociedade inglesa. - Precursora.

×