Bagong Umaga<br />Sa pagsikat ngang ito ng araw ay makikita ng may linaw ang mga bagay na dati’y nakakanlong sa kadiliman....
Ang pagluklok ng Espiritu sa kabuoan ni Jesus<br />MATEO 3 :<br />16 At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa ...
Si Jesus ay katotohanang isang propeta ng Dios<br />Ayon sa matibay na katibayang biblikal<br />
Ang propeta ng Dios<br />DEUT 18 :<br />18 Aking palilitawin sa kanila ang isang PROPETAsa gitna ng kanilang mga kapatid,...
Ituturo ko sa iyo<br />EXO 4 :<br />Ngayon nga’y yumaon ka, at AKO’Y SASAIYONG BIBIG, AT ITUTURO KO SA IYO KUNG ANO ANG IY...
Aking narinig siya<br />Eze 2 : <br />2 ATANG ESPIRITU AY SUMAAKIN NANG SIYA’Y MAGSALITA SA AKIN, at itinayo ako sa aking ...
Ang pagpapatibay sa kalagayan ni Jesus bilang isang tunay na propeta<br />Totoong tao sa likas na kalagayan at kailan ma’y...
May tinig ng Dios sa mga propeta<br />2 SAM 23 :<br />2 Ang Espiritu ng Panginoonay nagsalita sa pamamagitan ko, At ang ka...
Wala akong ginagawa sa aking sarili<br />JUAN 5 :<br />30 HINDI AKO MAKAGAGAWA NG ANOMAN SA AKING SARILI: humahatol ako a...
Hindi ko sinasalita sa aking sarili<br />JUAN 14 :<br />10 Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay...
Walang sinalitang mula sa kaniyang sarili<br />JUAN 12 :<br /> Sapagka’t AKO’Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; ...
Ang turo ko ay hindi akin<br />JUAN 7 :<br />Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon s...
Ayon sa sinabi sa akin ng Ama<br />JUAN 12 :<br />At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan; ANG MGA...
Ang pagkilala ng mga Israelita<br />Sa isang propetang bumangon mula sa Nazaret<br />
Kinilalang Propeta ng mga Israelita<br />Mateo 21 :<br />11 At sinabi ng mga karamihan,Ito’y ang propeta, Jesus,na taga N...
Kinilalang Propeta ng mga Israelita<br />Juan 6 :<br />14 Kaya nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilan...
Ang pagpapahayag ng tanda<br />Isa 42 :<br />1 Narito, ang aking lingkod (anak ng tao), na aking inaalalayan; ang aking h...
Siya nga ay isang tunay na propeta<br />MATEO 13 :<br />At pagdating sa kaniyang sariling lupain (Nazaret), ay kaniyang ti...
May karugtong<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prophet of god

659 views

Published on

Ang katotohanan hinggil sa likas na kalagayan ni Jesus. Siya ayon sa matibay na katunayang biblikal ay hindi kailan man lumapat sa kalagayan ng isang Dios.

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prophet of god

 1. 1. Bagong Umaga<br />Sa pagsikat ngang ito ng araw ay makikita ng may linaw ang mga bagay na dati’y nakakanlong sa kadiliman.<br />Ang mga yaon nga’y umiidad na ng halos dalawang libong (2,000) taon.<br />Ano pa’t ang katotohanan, takpan man ng libong kasinungalingan, sa takdang kapanahunan ay malalantad sa sinomang may ganap na kasipagan sa larangan ng tunay na kabanalan.<br />Sa kadiliman nga ng gabi ay naglipana ang mga tampalasan. Hindi mangakalantad sa liwanag, dahil sa sila’y may maruruming bagay na doon lamang nila naikukubli.<br />Nguni’t sa bukang liwayway ay sumisikat ang araw at tumatanglaw sa lahat ng dako, upang maihayag sa liwanag ang gayong karumaldumal na mga bagay.<br />
 2. 2. Ang pagluklok ng Espiritu sa kabuoan ni Jesus<br />MATEO 3 :<br />16 At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at NAKITA NIYA ANG ESPIRITU NG DIOS NA BUMABABANG TULAD SA ISANG KALAPATI, AT LUMALAPAG SA KANIYA;<br />
 3. 3. Si Jesus ay katotohanang isang propeta ng Dios<br />Ayon sa matibay na katibayang biblikal<br />
 4. 4. Ang propeta ng Dios<br />DEUT 18 :<br />18 Aking palilitawin sa kanila ang isang PROPETAsa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at AKING ILALAGAY ANG AKING MGA SALITA SA BIBIG NIYA, at KANIYANG SASALITAIN SA KANILA ANG LAHAT NG AKING IUUTOS SA KANIYA. (Amos 3:7) <br />
 5. 5. Ituturo ko sa iyo<br />EXO 4 :<br />Ngayon nga’y yumaon ka, at AKO’Y SASAIYONG BIBIG, AT ITUTURO KO SA IYO KUNG ANO ANG IYONG SASALITAIN.<br />JER 1 :<br />9 Nang magkagayo’y iniunat ng Panginoon ang kaniyang kamay, at hinipo ang aking bibig; at sinabi sa akin ng Panginoon, Narito, INILALAGAY KO ANG AKING MGA SALITA SA IYONG BIBIG.<br />
 6. 6. Aking narinig siya<br />Eze 2 : <br />2 ATANG ESPIRITU AY SUMAAKIN NANG SIYA’Y MAGSALITA SA AKIN, at itinayo ako sa aking mga paa; at AKING NARINIG SIYA NA NAGSASALITA SA AKIN.<br />
 7. 7. Ang pagpapatibay sa kalagayan ni Jesus bilang isang tunay na propeta<br />Totoong tao sa likas na kalagayan at kailan ma’y hindi naging Dios<br />
 8. 8. May tinig ng Dios sa mga propeta<br />2 SAM 23 :<br />2 Ang Espiritu ng Panginoonay nagsalita sa pamamagitan ko, At ang kaniyang salita ay suma aking dila.<br /> <br />JUAN 8 :<br />40 Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsasaysay ng KATOTOHANAN, na AKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.<br />
 9. 9. Wala akong ginagawa sa aking sarili<br />JUAN 5 :<br />30 HINDI AKO MAKAGAGAWA NG ANOMAN SA AKING SARILI: humahatol ako ayon sa aking narinig: at ang paghatol ko’y matuwid; sapagka’t hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. <br /> <br />JUAN 8 :<br />28 Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako ang Cristo, at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA.<br />
 10. 10. Hindi ko sinasalita sa aking sarili<br />JUAN 14 :<br />10 Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. (Juan 10:30).<br /> <br />JUAN 8 :<br />26 Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ang mga bagay na sa kaniya’y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanglibutan.<br />
 11. 11. Walang sinalitang mula sa kaniyang sarili<br />JUAN 12 :<br /> Sapagka’t AKO’Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; Kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS,kungANO ANG DAPAT KONG SABIHIN,at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN.<br />
 12. 12. Ang turo ko ay hindi akin<br />JUAN 7 :<br />Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin.<br />JUAN 5 :<br />Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at SUMASAMPALA- TAYA SA KANIYA NA NAGSUGO SA AKIN, ay may buhay na walang hanggan, at HINDI PAPASOK SA PAGHATOL, KUNDI LUMIPAT NA SA KABUHAYAN MULA SA KAMATAYAN.<br />
 13. 13. Ayon sa sinabi sa akin ng Ama<br />JUAN 12 :<br />At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan; ANG MGA BAGAY NGA NA SINASALITA KO, AY AYON SA SINABI SA AKIN NG AMA, GAYON KO SINASALITA. (Mat 25:46)<br />JUAN 14 :<br />24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita:at ang salitang inyong narinig ay hindi akin,KUNDI SA AMANG NAGSUGO SA AKIN.<br />
 14. 14. Ang pagkilala ng mga Israelita<br />Sa isang propetang bumangon mula sa Nazaret<br />
 15. 15. Kinilalang Propeta ng mga Israelita<br />Mateo 21 :<br />11 At sinabi ng mga karamihan,Ito’y ang propeta, Jesus,na taga Nazaret ng Galilea.<br />Mateo 21 :<br />46 At nang sila’y nagsisihanap ng paraang siya’y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan, sapagka’t ipinalalagay nito na siya’y propeta.<br />
 16. 16. Kinilalang Propeta ng mga Israelita<br />Juan 6 :<br />14 Kaya nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan.<br /> <br />Juan 7 :<br />40 Ang ilan nga sa karamihan, nang marinig ang mga salitang ito, ay nangagsabi, Tunay na ito ang propeta.<br />
 17. 17. Ang pagpapahayag ng tanda<br />Isa 42 :<br />1 Narito, ang aking lingkod (anak ng tao), na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu;siya’y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa.<br /> <br />Isa 61 :<br />1 Ang Espiritu ng Panginoong Dios ay sumasa akin;sapagka’t pinahiran ako(anak ng tao) ng Panginoon upang IPANGARAL ANG MABUBUTING BALITAsa mga maamo; kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo;<br />
 18. 18. Siya nga ay isang tunay na propeta<br />MATEO 13 :<br />At pagdating sa kaniyang sariling lupain (Nazaret), ay kaniyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pa’t sila’y nangagtaka, at nangagsabi, Saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan, at ng ganitong mga makapangyarihang gawa?<br />57 At SIYA’Y KINATISURAN NILA. Datapuwa’t sinabi sa kanila ni Jesus, Walang PROPETA na di may kapurihan, liban, sa kaniyang sariling lupain, at sa kaniyang sariling bahay.<br />
 19. 19. May karugtong<br />

×