Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מש/1 – תוכנית תע"ש רמת השרון‬   ‫הצגת עיקרי ההתנגדות‬
‫תמצית ההתנגדות‬            ‫ארנונה‬          ‫ארנונה‬            ‫משטחי‬        ...
‫חוסר האיזון בין הקצאת שטחי מגורים ושטחי‬  ‫מסחר ותעסוקה נבדק במספר היבטים‬                    ‫3002‬ ...
‫בעשור האחרון קטנה ההכנסה הראלית ליחידת‬‫דיור עקב בניה ביחס מגורים לתעסוקה לא מאוזן‬                   ...
‫ערים בעלות יחס שטחי מגורים לתעסוקה של 5 ומעלה‬ ‫אינן מצליחות לשמר השקעה גבוהה בתושביהן ולהתאזן‬             ...
‫בתוך מכלול תוכניות הפיתוח של רמה"ש מתחם תע"ש‬‫יוצר את הפגיעה המשמעותית ביותר בתקציב הרשות‬                ...
‫הקצאת שטחים פתוחים ברמה"ש נבדקה מול‬‫קריטריוני משרד השיכון ונמצא כי בתחומי הרשות‬      ‫אין עמידה בקריטריונים‬‫שצ"פ ...
‫תכנון הפארקים במתחם תע"ש מפנה את גבו‬        ‫לרמת השרון‬‫פארק מע"ר - מופרד ע"י מתחם‬ ‫בנייה גבוהה (מתחם מע"ר)‬‫מ...
‫אי עמידה בדרישות לזיהום – סטיה ניכרת‬   ‫מתוכנית (תיקון לסעיף 9.9)‬  ‫• מטרת התיקון היא אחת – למנוע מהוועדה‬ ‫המקומ...
‫המלצותינו – פארק בהיקף 002 דונם, צמצום 0003 יח‬   ‫דיור והוספת 000,001 מ"ר מסחר ומשרדים‬               ‫פ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation of objection to M.Sh. 1

613 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation of objection to M.Sh. 1

 1. 1. ‫מש/1 – תוכנית תע"ש רמת השרון‬ ‫הצגת עיקרי ההתנגדות‬
 2. 2. ‫תמצית ההתנגדות‬ ‫ארנונה‬ ‫ארנונה‬ ‫משטחי‬ ‫משטחי‬ ‫ייעוד‬ ‫ייעוד‬ ‫מגורים‬ ‫תעסוקה‬‫יחס שצ"פ ליחידות דיור‬ ‫אי עמידה בדרישות‬ ‫זיהום קרקע ומים =‬ ‫סטיה ניכרת מתוכנית‬ ‫הפרדה וניכור בין השכונה החדשה‬ ‫ורמת השרון‬
 3. 3. ‫חוסר האיזון בין הקצאת שטחי מגורים ושטחי‬ ‫מסחר ותעסוקה נבדק במספר היבטים‬ ‫3002‬ ‫3102‬ ‫0102:‬ ‫0502‬ ‫הנתונים נלקחו מתוך נתוני הלמ"ס, נתוני דוחות תקציב רמה"ש ואתר משרד הפנים לתוכניות פיתוח‬
 4. 4. ‫בעשור האחרון קטנה ההכנסה הראלית ליחידת‬‫דיור עקב בניה ביחס מגורים לתעסוקה לא מאוזן‬ ‫כל יחידת דיור‬ ‫•‬ ‫בגודל ממוצע (041‬ ‫מ"ר) מייצרת גרעון‬ ‫של 0006 ש"ח‬ ‫נדרשים 07 מ"ר‬ ‫•‬ ‫מסחר (יחס של‬ ‫2:1) בכדי לאזן כל‬ ‫יחידת דיור‬ ‫בפועל התקיים‬ ‫•‬ ‫בעשור האחרון‬ ‫בנייה ביחס מגורים‬ ‫לתעסוקה של 8:1‬ ‫בתוכנית תע"ש‬ ‫•‬ ‫היחס מגורים‬ ‫לתעסוקה הוא 9:1‬ ‫הנתונים נלקחו מתוך נתוני הלמ"ס, נתוני דוחות תקציב רמה"ש‬
 5. 5. ‫ערים בעלות יחס שטחי מגורים לתעסוקה של 5 ומעלה‬ ‫אינן מצליחות לשמר השקעה גבוהה בתושביהן ולהתאזן‬ ‫תקציבית לאורך זמן‬ ‫עודף / גירעון בתקציב הרגיל‬ ‫יחס שטח ארנונה למגורים‬ ‫גירעון מצטבר בסוף שנה‬ ‫השקעה בתושב מתקציב‬ ‫הוצאה לתלמיד – תקציב‬ ‫הכנסות מהממשלה מסך‬‫יחס גרעון מצטבר לעודף‬ ‫מארנונה מתוך הכנסות‬ ‫הכנסות עצמיות שאינן‬ ‫לשטח שאינו למגורים‬ ‫ארנונה ממגורים מסך‬ ‫- שנתי (אלפי ש"ח)‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫שם הרשות‬ ‫(אלפי ש"ח)‬ ‫אחוזי גביה‬ ‫עצמי (₪)‬ ‫עצמי (₪)‬ ‫ההכנסות‬ ‫ההכנסות‬ ‫עצמיות‬ ‫שנתי‬ ‫411‬ ‫741,501-‬ ‫529‬ ‫%00.89‬ ‫%81‬ ‫%13‬ ‫%56‬ ‫40.8‬ ‫628,1‬ ‫886,5‬ ‫9‬ ‫גבעתיים‬ ‫%09.29 045,12 853,26‬ ‫%91‬ ‫%32‬ ‫%24‬ ‫43.1‬ ‫971,4‬ ‫914,41‬ ‫8‬ ‫הרצלייה‬ ‫65‬ ‫717,82-‬ ‫715‬ ‫%00.98‬ ‫%91‬ ‫%72‬ ‫%94‬ ‫36.5‬ ‫285,4‬ ‫898,31‬ ‫8‬ ‫רמת גן‬ ‫תל אביב‬ ‫72‬ ‫%21 %01.101 167,02 248,955-‬ ‫%82‬ ‫%42‬ ‫41.1‬ ‫708,3‬ ‫846,21‬ ‫8‬ ‫-יפו‬ ‫71‬ ‫%52 %00.09 462,1 257,12-‬ ‫%23‬ ‫%85‬ ‫36.5‬ ‫622,4‬ ‫406,21‬ ‫7‬ ‫כפר סבא‬ ‫323,3‬ ‫%61 %02.201 903,1‬ ‫%03‬ ‫%06‬ ‫11.5‬ ‫978,4‬ ‫714,41‬ ‫9‬ ‫רמת‬ ‫השרון‬ ‫871‬ ‫%05.68 558,5-‬ ‫%91‬ ‫%93‬ ‫%15‬ ‫37.4‬ ‫003,5‬ ‫462,51‬ ‫8‬ ‫רעננה‬ ‫הנתונים נלקחו מתוך נתוני הלמ"ס עבור שנת 0102‬
 6. 6. ‫בתוך מכלול תוכניות הפיתוח של רמה"ש מתחם תע"ש‬‫יוצר את הפגיעה המשמעותית ביותר בתקציב הרשות‬ ‫סיכונים נוספים‬ ‫•‬ ‫להכנסות העיר:‬ ‫אין התחשבות‬ ‫•‬ ‫בהתחדשות עירונית‬ ‫(תמ"א 83) וציפוף‬ ‫אזורי וילות‬ ‫הארנונה למשרדים‬ ‫•‬ ‫ברמת השרון אינה‬ ‫תחרותית ביחס‬ ‫להרצליה ות"א‬ ‫מבוסס על %001‬ ‫•‬ ‫גביה‬ ‫קצב מימוש‬ ‫•‬ ‫התוכניות אינו ידוע!‬
 7. 7. ‫הקצאת שטחים פתוחים ברמה"ש נבדקה מול‬‫קריטריוני משרד השיכון ונמצא כי בתחומי הרשות‬ ‫אין עמידה בקריטריונים‬‫שצ"פ מינימלי עפ"י דרישות משרד השיכון – 63 מ"ר ליחידת דיור‬ ‫מכסת שטחים‬ ‫שצ"פ נדרש‬ ‫יחס מתוך‬ ‫סה"כ יחס‬ ‫פתוחים באזורי‬ ‫לפי משרד‬ ‫השטח של‬ ‫שטחי יחס מתוך‬ ‫מתחמי‬‫שצ"פ שצ"פ‬ ‫מגורים לפי מ"ר‬ ‫השיכון‬ ‫הרשות‬ ‫פארק לפי פארקים סך שטחי‬‫(א+ב) בפועל‬ ‫למגורים (דונם)‬ ‫(בדונם)‬ ‫בתוכנית‬ ‫(דונם) הפארקים‬ ‫רשות‬‫6.843 9.43‬ ‫2.481‬ ‫063‬ ‫%9.01‬ ‫רמת השרון 63.461 %1.11‬‫7.368 8.642‬ ‫5.46‬ ‫891‬ ‫%2.12‬ ‫הוד השרון 12.997 %1.45‬‫1.723 7.16‬ ‫6.79‬ ‫8.091‬ ‫%8.32‬ ‫34.922 %5.51‬ ‫הרצליה‬‫4.692 4.324‬ ‫9.21‬ ‫2.52‬ ‫%5.82‬ ‫רמת השבים 05.382 %2.91‬
 8. 8. ‫תכנון הפארקים במתחם תע"ש מפנה את גבו‬ ‫לרמת השרון‬‫פארק מע"ר - מופרד ע"י מתחם‬ ‫בנייה גבוהה (מתחם מע"ר)‬‫מתחם אליהו 1 - מופרד ע"י מרכז‬ ‫רובעי, מתחם מגורים ומתחם‬ ‫ציבורי)‬ ‫צירי תנועה מרכזיים בין רמה"ש‬ ‫ומתחמי הפארקים‬‫מתחם אליהו 2 - מופרד ע"י מתחמי‬ ‫מגורים נרחבים‬
 9. 9. ‫אי עמידה בדרישות לזיהום – סטיה ניכרת‬ ‫מתוכנית (תיקון לסעיף 9.9)‬ ‫• מטרת התיקון היא אחת – למנוע מהוועדה‬ ‫המקומית הרלוונטית להתפתות ולאשר בדרך‬‫של הקלה מתן היתרים קודם לביצוע כל האמור‬ ‫בסעיף 9.9 לתוכנית (עמידה בדרישות טיהור‬ ‫השטח)‬
 10. 10. ‫המלצותינו – פארק בהיקף 002 דונם, צמצום 0003 יח‬ ‫דיור והוספת 000,001 מ"ר מסחר ומשרדים‬ ‫פארק בהיקף של 002 דונם‬ ‫אשר ישרת את כל העיר ומנגד‬ ‫צמצום של 0003 יח דיור‬ ‫מההקצאה של רמה"ש‬ ‫תוספת של 000,001 מ"ר‬ ‫מסחר ומשרדים במתחם 6‬ ‫ומתחם המגורים‬

×