Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Important

656 views

Published on

Published in: Business, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Important

  1. 1. Sortare prin metoda bulelor Pereni Octavian Cls a XI-a B
  2. 2. Enun ţ ul problemei <ul><li>Să se ordoneze descrescător folosind în mod eficient metoda bulelor un şir de n numere. Eficienţa acestei probleme constă în faptul că de fiecare dată când se parcurgerea nu se realizează până la capăt, deoarece pe poziţia considerată ultima se află valoarea minimă. </li></ul>
  3. 3. Algoritmul <ul><li>Pasul 1: Se iniţializează cu valoarea 1 variabila ce ne asigură eficienţa. (t) </li></ul><ul><li>Pasul 2: Se iniţializează o variabilă booleană cu valoarea true, prin aceasta specificându-se dacă şirul de numere este sortat. </li></ul><ul><li>Pasul 3: Se iau 2 câte 2 elemente din şir, şi se sortează, iar valoarea variabilei booleane se va schimba. </li></ul><ul><li>Pasul 4: Se incrementează variabila de eficienţă. </li></ul><ul><li>Pasul 5: Se repetă algoritmul începând cu pasul 2, până cand şirul este ordonat descrescător. </li></ul>
  4. 4. N=7
  5. 5. Impl e mentare <ul><li>T = variabila de eficien ţă </li></ul><ul><li>N = numărul de elemente ce vor fi sortate </li></ul><ul><li>V = şirul de numere </li></ul>
  6. 6. Program bubble_sort; Type vector=array[1..100] of real; Var n,i,t:integer; v:vector; aux:boolean; ok:boolean; Procedure sort_bule(var a:vector;n:integer); Begin t:=1; Repeat ok:=true; for i:=1 to n-t do if a[i]<a[i+1] then begin ok:=false; aux:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=aux; Until ok; End;
  7. 7. BEGIN write(‘n=’);readln(n); for i:=1 to n do begin write(‘v[‘,i,]=’);readln(v[i]); end; sort_bule(v,n); for i:=1 to n do write(v[i]:5:2); readln; END.

×