Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impact of modern urbanization on architectural heritage in uae

829 views

Published on

ندوة الحفاظ على التراث العمرانى فى الامارات
3-5 يونيو 1995 دبى - الامارات العربية المتحدة
تأثير التطور العمرانى الحديث على التراث العمرانى فى الامارات
دراسة حالات فى دبى و العين

Published in: Design
  • Be the first to comment

Impact of modern urbanization on architectural heritage in uae

  1. 1. ‫نستعين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬ ‫االمارات‬ ‫فى‬ ‫العمرانى‬ ‫التراث‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬ 3-5‫يونيو‬5995‫دبى‬-‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬ ‫عن‬ ‫بحث‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫التطور‬ ‫تأثير‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫العين‬ ‫و‬ ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫حاالت‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫د‬.‫م‬.‫محجوب‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬ ‫المعمارية‬ ‫الهندسة‬ ‫بقسم‬ ‫مدرس‬ ‫الهندسة‬ ‫كلية‬-‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫جامعة‬
  2. 2. ‫د‬.‫مح‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬‫جوب‬/‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬6/27/20142 ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬ 3-5‫يونيو‬5995‫دبى‬-‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫التطور‬ ‫تأثير‬ ‫اس‬‫ر‬‫د‬‫العين‬ ‫و‬ ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫حاالت‬ ‫ة‬ ‫د‬.‫م‬.‫محجوب‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬ ‫المعمارية‬ ‫الهندسة‬ ‫قسم‬-‫الهندسة‬ ‫كلية‬-‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫جامعة‬ ‫تمهيد‬ "‫و‬ ‫ي‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الح‬ ‫ت‬ ‫ااع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫للت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫بي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫االم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫الم‬ ‫ي‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مرح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫اادي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫االجت‬ ‫و‬ ‫اي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫السيا‬ ‫ا‬ ‫العمر‬ ‫حتى‬‫لحديث‬".1 ‫اور‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اان‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫مثل‬ ‫اديث‬‫ا‬‫ح‬‫ال‬ ‫ار‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اانى‬‫ا‬‫س‬‫االن‬ ‫اور‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ظ‬‫م‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫م‬‫مظ‬ ‫او‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اور‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫اا‬ ‫لتيير‬ ‫اا‬‫ع‬‫تب‬ ‫ارت‬‫ي‬‫تي‬ ‫و‬ ‫اانى‬‫س‬‫االن‬ ‫ور‬ ‫الت‬ ‫اح‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫مرحل‬ ‫باحتياجات‬ ‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫البيئ‬ ‫تأثرت‬ ‫حيث‬ ‫ي‬‫ر‬‫التا‬.‫ار‬‫ب‬‫يعت‬ ‫اا‬‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ان‬‫م‬ ‫اا‬ ‫ا‬‫ج‬ ‫ى‬ ‫الما‬ ‫فى‬ ‫ان‬ ‫يا‬‫ر‬‫معما‬ ‫اثا‬‫ر‬‫ت‬ ‫اليوم‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫ان‬‫م‬ ‫و‬ ‫اانى‬‫ب‬‫م‬ ‫ان‬‫م‬ ‫اوم‬‫ي‬‫ال‬ ‫اث‬‫ج‬‫ننت‬ ‫اا‬‫م‬ ‫ا‬‫ث‬‫م‬ ‫اث‬‫ل‬‫مث‬ ‫ا‬‫ي‬‫اليوم‬ ‫ااة‬‫ي‬‫لح‬.‫اأثر‬‫ت‬ ‫اد‬‫ج‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اانى‬‫س‬‫االن‬ ‫اور‬ ‫الت‬ ‫ادة‬ ‫و‬ ‫ع‬‫ار‬‫س‬‫ل‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ابوا‬‫س‬‫م‬ ‫ار‬‫ي‬ ‫ا‬‫ر‬‫اأثي‬‫ت‬ ‫اديث‬‫ح‬‫ال‬ ‫ار‬‫م‬‫الع‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫ور‬ ‫بالت‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫جب‬ ‫من‬ ‫ي‬‫ر‬‫التا‬ ‫فى‬ ‫تحدث‬ ‫لم‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمو‬ ‫القرن‬. ‫ه‬‫تأثير‬ ‫و‬ ‫الحديث‬ ‫العصر‬ ‫فى‬ ‫االنسانى‬ ‫التطور‬‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ج‬ ‫ا‬‫ن‬‫ي‬ ‫الما‬ ‫و‬ ‫اناع‬‫م‬‫ال‬ ‫اور‬‫م‬‫ظ‬ ‫احدثما‬ ‫التى‬ ‫حق‬ ‫المت‬ ‫ات‬‫ر‬‫التيي‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫الحالى‬ ‫القرن‬ ‫االنساني‬ ‫مرت‬ ‫نسان‬ ‫ل‬ ‫اليومي‬ ‫الحياة‬ ‫من‬ ‫اساسى‬.‫اان‬ ‫م‬ ‫ان‬‫م‬ ‫التنق‬ ‫و‬ ‫الحر‬ ‫يسرت‬ ‫التى‬ ‫تلف‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫ام‬‫و‬‫الم‬ ‫وسائ‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ظمرت‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬ ‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬.‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫ااعد‬‫ا‬‫س‬ ‫اد‬‫ا‬‫ج‬ ‫و‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اث‬‫ا‬‫ل‬ ‫اب‬‫ا‬‫س‬‫بالن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مجمو‬ ‫ات‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫تل‬ ‫م‬ ‫ااة‬‫ا‬‫ي‬‫ح‬ ‫االيب‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ارا‬‫ا‬‫ع‬‫الت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫اان‬‫ا‬‫س‬‫االن‬.‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اج‬ ‫و‬ ‫ادمات‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫ارت‬‫ا‬ ‫انت‬ ‫اث‬‫ا‬‫ي‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫البدو‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫يف‬‫ر‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ن‬‫الم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫ي‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫الح‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ن‬‫الم‬ ‫و‬ ‫ادن‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫ح‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬ ‫الح‬ ‫ااة‬‫ا‬‫ي‬‫ح‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااع‬‫ا‬‫ن‬‫ال‬ ‫المحي‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ر‬‫االدا‬ ‫النظم‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫المر‬. ‫و‬ ‫ا‬‫ث‬‫الحدا‬ ‫حياة‬ ‫الى‬ ‫ل‬ ‫بعد‬ ‫االنسان‬ ‫انتق‬‫اائ‬‫س‬‫و‬ ‫ارت‬‫م‬‫ظ‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ي‬‫اليوم‬ ‫ااة‬‫ي‬‫الح‬ ‫و‬ ‫اال‬‫ت‬‫االن‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫المي‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااد‬‫م‬‫االعت‬ ‫ا‬‫ي‬‫النائ‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ن‬‫الم‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫اى‬‫ت‬‫ح‬ ‫الحياة‬ ‫اسلوب‬ ‫من‬ ‫لتيير‬ ‫م‬ ‫االع‬ ‫و‬ ‫االتما‬.‫ان‬‫ع‬ ‫اا‬‫م‬‫تما‬ ‫ا‬‫ف‬‫تل‬ ‫م‬ ‫ادة‬‫ي‬‫جد‬ ‫ا‬‫ل‬‫مرح‬ ‫ااني‬‫س‬‫االن‬ ‫اي‬‫ع‬‫ت‬ ‫و‬ ‫اا‬‫م‬‫علي‬ ‫ابع‬‫ل‬‫ا‬ ‫لا‬ ‫ي‬ ‫سابقتما‬"‫ا‬‫ث‬‫الحدا‬ ‫اد‬‫ع‬‫ب‬ ‫اا‬‫م‬ ‫ار‬‫م‬‫ع‬"‫اال‬ ‫اب‬‫س‬‫الحا‬ ‫و‬ ‫اا‬‫م‬‫االت‬ ‫اائ‬‫س‬‫و‬ ‫افر‬‫و‬‫ا‬‫ت‬‫ب‬ ‫ا‬‫ي‬‫تتم‬‫اات‬‫م‬‫المعلو‬ ‫ااد‬‫ب‬‫ت‬ ‫و‬ ‫اى‬‫ل‬
  3. 3. ‫د‬.‫مح‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬‫جوب‬/‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬6/27/20143 ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫االم‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ال‬ ‫ابل‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫فأ‬"‫ة‬‫ر‬‫ايي‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫ج‬"‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الماد‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اف‬‫ر‬‫الجي‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫باالب‬ ‫اأثر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫دون‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المعلو‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫يت‬.‫اي‬‫ا‬‫ا‬ ‫تل‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬ ‫يم‬ ‫و‬ ‫بأنما‬ ‫الحديث‬ ‫العمر‬ ‫فى‬ ‫االنساني‬ ‫بما‬ ‫مرت‬ ‫التى‬ ‫اح‬‫ر‬‫الم‬: ‫المناع‬-‫ر‬ ‫التح‬-‫الحداث‬-‫المعلومات‬ Industrialization - Urbanization - Modernization - Information ‫انى؟‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫لماذا‬ ‫و‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اعا‬‫ا‬ ‫ادى‬‫م‬ ‫ارت‬‫ا‬‫م‬‫اظ‬ ‫اى‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ة‬‫ر‬‫ادم‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫اروب‬‫ح‬‫ال‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫ي‬‫العد‬ ‫االى‬‫ا‬‫ح‬‫ال‬ ‫ارن‬‫ق‬‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ااني‬‫ا‬‫س‬‫االن‬ ‫امدت‬ ‫اروب‬‫ح‬‫ال‬ ‫و‬ ‫الح‬‫س‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ر‬‫التدمي‬ ‫القوة‬ ‫امام‬ ‫عام‬ ‫االنسانى‬.‫اا‬‫ن‬‫اث‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫االث‬ ‫اانى‬‫ب‬‫الم‬ ‫ان‬‫م‬ ‫اد‬‫ي‬‫العد‬ ‫ااا‬‫ف‬‫ت‬ ‫با‬ ‫و‬‫ا‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ا‬‫ي‬‫العالم‬ ‫ارب‬‫ح‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ااا‬‫ن‬‫الف‬ ‫من‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫العم‬ ‫مي‬ ‫ا‬ ‫يدر‬ ‫االنسان‬ ‫بدأ‬.‫و‬ ‫اى‬‫ع‬‫بي‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اأثير‬‫ت‬ ‫ان‬‫م‬ ‫م‬ ‫االر‬‫ب‬‫ف‬ ‫اان‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫اان‬‫س‬‫االن‬ ‫اأثير‬‫ت‬ ‫فان‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫فث‬ ‫و‬ ‫انات‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫بيعي‬ ‫ال‬ ‫ارث‬‫و‬ ‫ال‬ ‫تأثير‬ ‫و‬ ‫افدح‬‫بر‬ ‫ا‬.‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫االث‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ن‬‫الم‬ ‫و‬ ‫اانى‬‫ب‬‫الم‬ ‫ان‬‫م‬ ‫اد‬‫ي‬‫العد‬ ‫ااا‬‫ف‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫يا‬‫ر‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اور‬ ‫الت‬ ‫امي‬‫س‬‫ت‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫اا‬‫ي‬‫نولوج‬ ‫الت‬ ‫ارت‬‫ث‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬ ‫ال‬ ‫اناعي‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫العا‬ ‫اروعات‬‫ا‬ ‫الم‬ ‫و‬ ‫ارا‬‫ا‬ ‫لل‬ ‫اا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ااح‬‫ا‬‫س‬‫الف‬.‫و‬ ‫اا‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫لل‬ ‫اى‬‫ا‬‫ئ‬‫البي‬ ‫اوث‬‫ا‬‫ل‬‫الت‬ ‫اادة‬‫ا‬‫ي‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اناع‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫مت‬ ‫اا‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫الع‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬ ‫مبا‬ ‫ا‬‫ر‬‫اأثي‬‫ت‬ ‫ار‬‫ا‬‫ث‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫م‬ ‫اا‬‫ي‬‫الم‬‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫م‬.‫اانا‬‫ا‬‫م‬‫الم‬ ‫ن‬ ‫ادا‬‫ا‬‫م‬ ‫ارت‬‫ا‬ ‫انت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ايا‬‫س‬‫ال‬ ‫اادم‬‫ا‬‫ع‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااتع‬‫ن‬‫ال‬ ‫اوث‬‫ا‬‫ل‬‫للت‬ ‫ااف‬‫ا‬ ‫فباال‬ ‫معا‬ ‫الجماد‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫التى‬ ‫الملوثات‬ ‫اا‬‫و‬‫الم‬ ‫فى‬ ‫ر‬ ‫تن‬. ‫اا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬ ‫اى‬ ‫ل‬ ‫اى‬ ‫الما‬ ‫االم‬‫ع‬‫م‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااا‬‫ق‬‫االب‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫م‬ ‫اا‬‫س‬‫ت‬ ‫ااني‬‫س‬‫ان‬ ‫ا‬‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬‫تا‬ ‫ائولي‬‫س‬‫م‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااظ‬‫ف‬‫الح‬ ‫امبل‬ ‫المستقب‬ ‫ابناا‬.‫وعى‬ ‫ان‬ ‫فمن‬‫ااظ‬‫ف‬‫الح‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫حا‬ ‫اجي‬‫س‬‫ت‬ ‫ااو‬‫ح‬ ‫اتقب‬‫س‬‫الم‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫الحا‬ ‫و‬ ‫اى‬ ‫للما‬ ‫ا‬‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬‫التا‬ ‫ا‬‫ي‬‫الحتم‬ ‫االنسان‬ ‫المستقب‬ ‫ا‬‫ر‬‫لي‬ ‫يث‬ ‫ما‬ ‫على‬.‫اان‬‫س‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬‫ر‬‫اا‬ ‫الح‬ ‫ا‬‫ي‬‫المو‬ ‫اع‬ ‫يع‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫امبل‬ ‫و‬:‫اتقبلث‬‫س‬‫م‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫حا‬ ‫و‬ ‫ايث‬ ‫ما‬.‫و‬ ‫ااظ‬‫ا‬‫ف‬‫الح‬ ‫ابل‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫اث‬‫ا‬‫ل‬‫الثا‬ ‫االم‬‫ا‬‫ع‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫الي‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬ ‫للح‬ ‫اافى‬‫ا‬‫ق‬‫الث‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ال‬ ‫ار‬‫ر‬‫اتم‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫ااظ‬‫ا‬‫ف‬‫الح‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ي‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬ ‫الح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫المو‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫اساسيا‬ ‫دفا‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬. ‫انى؟‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫اشكالية‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااظ‬‫ف‬‫الح‬ ‫الت‬‫و‬‫اا‬‫ح‬‫م‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫اانى‬‫س‬‫االن‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مي‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫الجميا‬ ‫اتفاا‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫بالر‬ ‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اوير‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫اات‬‫ا‬‫ج‬‫احتيا‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اج‬‫و‬‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ار‬‫ا‬‫س‬‫تتع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫حدي‬.‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اادي‬‫ا‬‫م‬‫االجت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ل‬ ‫ال‬ ‫ااب‬‫ا‬‫س‬‫فبح‬ ‫ايم‬‫ل‬‫التع‬ ‫او‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫س‬‫اال‬ ‫اروعات‬ ‫لم‬ ‫ا‬‫ي‬‫الثقاف‬ ‫ا‬‫ف‬‫ل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫اادي‬‫م‬‫االجت‬ ‫ا‬‫ف‬‫ل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫االجتماعي‬ ‫لف‬ ‫بال‬ ‫مقابلتما‬ ‫و‬ ‫الحفاظ‬ ‫روعات‬ ‫لم‬ ‫الثقافي‬ ‫اث‬‫ا‬‫ل‬‫الثا‬ ‫االم‬‫ا‬‫ع‬‫ال‬ ‫دو‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ااظ‬‫ا‬‫ف‬‫الح‬ ‫اروعات‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ااب‬‫ا‬‫س‬‫ح‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫اار‬‫ا‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫اال‬ ‫اد‬‫ا‬‫ج‬‫ن‬ ‫اح‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫او‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الفق‬.‫ائولين‬‫ا‬‫س‬‫الم‬ ‫اد‬‫ا‬‫ج‬‫ي‬ ‫و‬ ‫منما‬ ‫عدة‬ ‫الت‬‫ؤ‬‫تسا‬ ‫امام‬ ‫انفسمم‬:‫؟‬ ‫الحداث‬ ‫ام‬ ‫الحفاظ‬ ‫ور؟‬ ‫الت‬ ‫ام‬ ‫الحفاظ‬ ‫؟‬ ‫امث‬ ‫دمات‬ ‫و‬ ‫اف‬ ‫ن‬ ‫مسا‬ ‫توفير‬ ‫ام‬ ‫الحفاظ‬
  4. 4. ‫د‬.‫مح‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬‫جوب‬/‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬6/27/20144 ‫اار‬‫ا‬‫ع‬‫تت‬ ‫ادما‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫و‬-‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫االح‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ي‬‫ث‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ادث‬‫ا‬‫ح‬‫ي‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬-‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬ ‫الح‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ن‬ ‫اوير‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫اات‬‫ا‬‫ج‬‫احتيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااظ‬‫ا‬‫ف‬‫الح‬ ‫اات‬‫ا‬ ‫اتجا‬‫اي‬‫ا‬ ‫المعي‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫اال‬ ‫اتوى‬‫ا‬‫س‬‫بم‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ف‬‫ت‬‫ر‬‫اال‬ ‫و‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ق‬‫للت‬ ‫اائا‬‫ا‬‫ع‬ ‫ااظ‬‫ا‬‫ف‬‫الح‬ ‫ابع‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬‫يعت‬ ‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫المجت‬ ‫اد‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ال‬.‫ااا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اال‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬‫يعت‬ ‫اانى‬‫ا‬‫س‬‫االن‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ااب‬‫ا‬‫س‬‫ح‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ار‬‫ا‬ ‫الحا‬ ‫اات‬‫ا‬‫ج‬‫باحتيا‬ ‫اام‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬‫يعت‬ ‫ار‬‫ا‬‫م‬‫اال‬ ‫اا‬‫ا‬‫ج‬‫ا‬‫و‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اور‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ي‬‫ث‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااني‬‫ا‬‫س‬‫االن‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫بت‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ايم‬‫ا‬‫س‬‫الج‬.‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫للمعا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ي‬‫الوح‬ ‫ابي‬‫ا‬‫س‬‫فال‬‫اى‬‫ا‬ ‫الما‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اال‬‫ا‬‫م‬‫اد‬ ‫او‬‫ا‬ ‫اادج‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫المعامر‬ ‫اجا‬‫و‬‫ال‬ ‫فى‬ ‫االمي‬. ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الما‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫د‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫تعت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫المحي‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ال‬ ‫اادة‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫بين‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫الي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫داد‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬.‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اعتبار‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫يم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫فح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ر‬ ‫او‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫نولوج‬ ‫الت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫يا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫التي‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ادفاا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫علي‬ ‫ااظ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫الح‬ ‫اتحا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ت‬ ‫الموي‬ ‫رمو‬ ‫من‬‫معا‬ ‫االثنين‬ ‫او‬ ‫الثقافي‬.2 ‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫اين‬‫م‬‫ت‬ ‫الم‬ ‫ار‬‫ي‬‫تح‬ ‫اى‬‫ت‬‫ال‬ ‫اايا‬ ‫الق‬ ‫ان‬‫م‬ ‫الا‬‫س‬‫ال‬ ‫اث‬ ‫تر‬ ‫اا‬‫م‬ ‫و‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اات‬‫ث‬‫مورو‬ ‫اين‬‫ب‬ ‫اار‬‫ي‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫تتبقى‬ ‫و‬ ‫المستويات‬.‫اث‬‫ي‬‫عل‬ ‫ااظ‬‫ف‬‫الح‬ ‫اتحا‬‫س‬‫ي‬ ‫الا‬‫س‬‫ال‬ ‫تر‬ ‫ما‬ ‫ليع‬ ‫للجميا‬ ‫معلوم‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ف‬.‫ا‬‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬‫تا‬ ‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اون‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫اا‬‫م‬‫فا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااظ‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫الح‬ ‫ابل‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ي‬ ‫اال‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ث‬ ‫ال‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫يو‬ ‫ال‬ ‫اردا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫مت‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ابداع‬ ‫او‬ ‫اميمي‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫معما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫اى‬‫ا‬‫ق‬‫حقي‬ ‫ادا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ع‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬.‫ار‬‫ر‬‫اتم‬‫ا‬‫س‬‫با‬ ‫اور‬‫ا‬ ‫تت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الجمال‬ ‫اايير‬‫ا‬‫ع‬‫الم‬ ‫اان‬‫ا‬‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫و‬3 .‫او‬ ‫اا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬‫تا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ب‬‫تعت‬ ‫ات‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫االم‬‫ا‬‫ع‬‫فالم‬ ‫مت‬ ‫ير‬ ‫تمبل‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫تتيير‬ ‫ة‬ ‫متمي‬ ‫معالم‬ ‫انسانيا‬‫اثي‬‫ر‬‫الت‬ ‫ميتما‬ ‫ا‬ ‫تفقد‬ ‫بالتالى‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫عمر‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫مي‬. ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫دولة‬ ‫فى‬ ‫الحديث‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫التطور‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫اأث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ادة‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫المت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اأثر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫ق‬ ‫المن‬ ‫ان‬ ‫لس‬ ‫االجتماعي‬ ‫و‬ ‫الثقافي‬ ‫و‬ ‫االجتمادي‬ ‫اا‬ ‫باالو‬.‫جب‬ ‫ويل‬ ‫فلعقود‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ارو‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫الب‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ااة‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الح‬ ‫و‬ ‫ادوا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫بال‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫يت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫ااة‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ح‬ ‫الوب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ا‬ ‫اي‬‫ا‬‫س‬‫الب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫التقليد‬.‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫المرح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫امات‬‫ا‬‫س‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫اا‬‫ا‬‫ظ‬‫م‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬ ‫انع‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ح‬ ‫ان‬‫م‬ ‫ايمم‬‫ق‬‫ت‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫س‬‫لل‬ ‫مناسب‬ ‫بيئ‬ ‫توفير‬ ‫فى‬ ‫ة‬‫ر‬‫العما‬ ‫مت‬ ‫سا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫بالمن‬ ‫المحلي‬ ‫اوف‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫الم‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ا‬ ‫االن‬ ‫اد‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اتفادة‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫مبت‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ال‬‫اتي‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫اجي‬‫ر‬‫الب‬ ‫يا‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫ف‬ ‫المل‬ ‫ياح‬‫ر‬‫ال‬.‫البترو‬ ‫اا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫جب‬ ‫ق‬ ‫المن‬ ‫اجتماد‬ ‫اعتمد‬ ‫و‬ ‫االقرب‬‫ا‬‫ب‬ ‫اات‬‫ا‬‫ح‬‫ا‬‫و‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ااحلي‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ن‬‫الم‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اؤ‬‫ا‬‫ل‬‫اللؤ‬ ‫ايد‬‫ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ج‬‫الت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫اوي‬‫ر‬‫المح‬ ‫ا‬ ‫المنا‬ ‫فى‬ ‫عى‬‫الر‬ ‫و‬ ‫الميا‬ ‫عيون‬ ‫من‬. ‫اي‬‫ا‬‫ق‬‫لل‬ ‫ال‬‫ا‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ااع‬‫ا‬ ‫بانع‬ ‫ارو‬‫ا‬‫ت‬‫الب‬ ‫اور‬‫ا‬‫م‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫مرح‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫تم‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الثقاف‬ ‫م‬ ‫التقليدي‬ ‫اجي‬‫ر‬‫الب‬
  5. 5. ‫د‬.‫مح‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬‫جوب‬/‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬6/27/20145 ‫ح‬‫او‬‫ا‬‫ت‬‫المف‬ ‫لى‬ ‫ادا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ن‬‫الف‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااد‬‫ا‬‫م‬‫االعت‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫الم‬ ‫ار‬‫ا‬‫م‬‫لعنا‬ ‫اوظيفى‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ايم‬‫ا‬‫ظ‬‫التن‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ات‬‫ا‬‫ل‬‫تمث‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫البيئ‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫الن‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫ج‬‫الح‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫البح‬ ‫اار‬‫ا‬‫ج‬‫االح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫محل‬ ‫ااا‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫اد‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫دام‬ ‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫لل‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ال‬ ‫اي‬‫ا‬‫م‬‫مو‬ ‫ال‬ ‫اوفير‬‫ا‬‫ت‬‫ل‬ ‫تل‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ي‬‫اج‬‫ر‬‫الب‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اتفادة‬‫س‬‫اال‬‫ارا‬‫ا‬‫ي‬‫لل‬ ‫لى‬ ‫ادا‬‫ل‬‫ا‬ ‫او‬‫ا‬‫ج‬‫ال‬ ‫اا‬‫ي‬.‫ان‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫لل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الحما‬ ‫اوفير‬‫ت‬‫ل‬ ‫ادن‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫ادا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫ارت‬‫ا‬ ‫انت‬ ‫و‬.‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ان‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫امث‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫تت‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ح‬‫مت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫تحويل‬ ‫ام‬‫ا‬‫ت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ادبى‬‫ا‬‫ب‬ ‫ادى‬‫ا‬‫ي‬‫الفم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫م‬ ‫ادة‬‫ا‬‫ح‬‫المت‬ ‫االعين‬‫ب‬ ‫ا‬‫ع‬‫ب‬‫ر‬‫الم‬ ‫جلع‬ ‫و‬ ‫جي‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫القلع‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫الحمن‬ ‫جلع‬‫و‬ ‫اا‬ ‫ير‬.‫اعيد‬‫ا‬‫س‬ ‫اي‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ي‬‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫الف‬ ‫ا‬‫ل‬‫لت‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫االمث‬ ‫ام‬ ‫ا‬ ‫ان‬‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫االم‬‫ا‬‫ع‬‫الم‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ابل‬‫ا‬‫م‬‫لي‬ ‫اديثا‬‫ا‬‫ح‬ ‫اد‬‫ا‬‫ي‬‫تجد‬ ‫ام‬‫ا‬‫ت‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اى‬‫ا‬‫ب‬‫د‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫بمدي‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫لدو‬.‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫امث‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫جم‬ ‫اتر‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫اى‬‫م‬‫ينت‬ ‫ا‬‫ي‬‫مم‬ ‫ى‬‫اار‬‫م‬‫مع‬ ‫اابا‬ ‫ل‬ ‫اا‬‫م‬‫تحقيق‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫ادة‬‫ح‬‫المت‬ ‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫م‬‫اال‬ ‫يع‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫للمن‬‫االجتماعي‬ ‫و‬ ‫البيئي‬ ‫و‬ ‫الثقافي‬ ‫ظروفما‬ ‫اف‬ ‫ع‬. ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اادي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫االجت‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫نما‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫انف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اور‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ظ‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫افر‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫ين‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الع‬ ‫ارن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اينات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫م‬ ‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ئ‬‫ا‬‫و‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫بعي‬‫ر‬‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اادي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اجت‬ ‫ات‬‫ر‬‫اؤث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫مع‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫حم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ارج‬ ‫ااالت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ات‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ابحت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫فأ‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫ايع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫ال‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫العم‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫يا‬ ‫ال‬ ‫ارت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ان‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫لب‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اارب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ت‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ملع‬ ‫و‬ ‫ارحا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬.‫ان‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ف‬ ‫ااو‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ي‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬‫ر‬‫جد‬ ‫و‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ف‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫يظ‬.‫ارب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫النفتاح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫بيع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫نتي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫تحف‬ ‫اى‬ ‫دون‬.‫انم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫لتي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫الي‬ ‫ايم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫د‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫و‬ ‫المعما‬‫ق‬ ‫المن‬ ‫فى‬ ‫للمدن‬ ‫ى‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫ى‬‫ر‬.4 ‫ادثت‬‫ح‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫اؤث‬‫م‬ ‫اادي‬‫م‬‫اجت‬ ‫اوة‬‫ج‬ ‫و‬ ‫االمى‬‫ع‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫مر‬ ‫ق‬ ‫المن‬ ‫امبحت‬ ‫اجتمادي‬ ‫ميات‬ ‫ب‬ ‫البترو‬ ‫ظمور‬ ‫بداي‬ ‫ما‬ ‫اادي‬‫م‬‫االجت‬ ‫ااا‬ ‫االو‬ ‫اب‬‫س‬‫لتنا‬ ‫ار‬‫ي‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫تييرت‬ ‫التى‬ ‫ق‬ ‫المن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫على‬ ‫ست‬ ‫انع‬ ‫السبعينات‬ ‫ائل‬ ‫اجتمادي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ف‬ ‫الثقاف‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫و‬‫ادة‬‫ا‬‫ي‬‫الجد‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬.‫ان‬‫ا‬‫س‬ ‫او‬‫ا‬‫ي‬‫يول‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫الع‬ ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫م‬‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫ااا‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫ن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬ ‫و‬1791‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ادت‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫و‬‫ت‬ ‫ا‬‫ي‬‫ان‬‫ر‬‫العم‬ ‫ا‬‫ي‬‫التنم‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫يع‬‫ر‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬ ‫حر‬ ‫ادأت‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اييد‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫ااا‬ ‫االن‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ي‬‫العالم‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫ي‬‫ر‬‫اا‬ ‫االست‬ ‫اب‬‫ت‬‫ا‬ ‫الم‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫الدو‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ح‬‫ان‬ ‫اا‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬.‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ا‬‫و‬‫الم‬ ‫اااات‬‫ا‬‫ف‬ ‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫لق‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬ ‫و‬‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اد‬‫ا‬‫م‬‫اعت‬ ‫اييد‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اا‬‫ا‬‫ج‬‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫الف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اجنب‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫ع‬ ‫دو‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اا‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ا‬‫و‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اجنب‬ ‫اااات‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬.‫و‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬ ‫اابا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ات‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ث‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ان‬ ‫ارت‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ظ‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫الحمن‬ ‫جلع‬ ‫ل‬‫بر‬
  6. 6. ‫د‬.‫مح‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬‫جوب‬/‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬6/27/20146 ‫ال‬ ‫اتمام‬ ‫االجتمادى‬ ‫العام‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫اتاح‬ ‫و‬ ‫جب‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫المن‬ ‫فى‬ ‫معروف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫حديث‬ ‫اا‬ ‫ان‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫دمت‬ ‫است‬‫اروعات‬ ‫م‬ ‫ع‬‫بسر‬ ‫اجا‬‫و‬‫ال‬ ‫ار‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫ظمور‬ ‫و‬. ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ليج‬ ‫ال‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫ام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫مع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ائ‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ادثت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬ ‫انف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫المحاف‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ل‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫القدي‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ايع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫ال‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫يا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫اور‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫ادى‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ف‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫الع‬ ‫و‬ ‫ااالر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫تبا‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫اث‬‫ر‬‫بت‬‫ال‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ب‬ ‫اتبدالما‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫و‬ ‫ق‬ ‫المن‬ ‫مناخ‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ر‬‫تا‬ ‫و‬ ‫اث‬‫ر‬‫ت‬ ‫الى‬ ‫بمل‬ ‫تمت‬.5 ‫اان‬‫س‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫دام‬ ‫ات‬‫س‬‫ا‬ ‫ام‬‫ت‬ ‫و‬ ‫ار‬‫م‬‫الع‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ي‬‫المم‬ ‫ا‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫م‬‫الع‬ ‫اابا‬ ‫اا‬‫م‬ ‫اى‬ ‫تتما‬ ‫التى‬ ‫ت‬ ‫المن‬ ‫و‬ ‫المبانى‬ ‫رت‬ ‫انت‬ ‫عل‬ ‫االعتماد‬ ‫و‬ ‫جال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الحديد‬ ‫و‬ ‫المسلح‬‫المبنى‬ ‫عنامر‬ ‫من‬ ‫اساسى‬ ‫عنمر‬ ‫اا‬‫و‬‫الم‬ ‫ييا‬ ‫ت‬ ‫ى‬.‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫ار‬ ‫ال‬ ‫ارت‬ ‫انت‬ ‫ام‬‫ظ‬‫ن‬ ‫و‬ ‫اد‬‫و‬‫ا‬‫م‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫ااد‬‫م‬‫االعت‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫م‬‫الع‬ ‫اابا‬ ‫اا‬‫م‬‫علي‬ ‫اب‬‫ل‬ ‫و‬ ‫االم‬‫ع‬‫ال‬ ‫ااا‬‫ح‬‫ان‬ ‫اا‬‫ل‬‫ت‬ ‫م‬ ‫ان‬‫م‬ ‫المستوردة‬ ‫ا‬ ‫اال‬ ‫و‬ ‫تلف‬ ‫الم‬ ‫اتوردة‬‫ا‬‫س‬‫م‬ ‫ااا‬‫ا‬ ‫ان‬.‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫تنت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫و‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اابا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫تح‬ ‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اانى‬‫ا‬‫ب‬‫الم‬ ‫ارت‬‫ا‬ ‫انت‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ا‬‫و‬‫ال‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫ابحت‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫ي‬ ‫ليع‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫البع‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫حتى‬ ‫ق‬ ‫للمن‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬"‫ة‬‫ر‬‫العما‬ ‫ملعب‬"‫دون‬ ‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اال‬ ‫ان‬‫م‬ ‫اد‬‫ي‬‫العد‬ ‫دام‬ ‫الست‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬ ‫او‬ ‫ابا‬ ‫اى‬ ‫بوجود‬ ‫التقيد‬.‫و‬ ‫ا‬‫ق‬ ‫للمن‬ ‫ا‬‫ي‬‫مم‬ ‫ى‬‫اار‬‫م‬‫مع‬ ‫اابا‬ ‫اود‬‫ج‬‫و‬ ‫ا‬‫ي‬‫م‬ ‫بأ‬ ‫اوعى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ادم‬‫ع‬ ‫ا‬‫ج‬‫نتي‬ ‫ة‬‫ر‬ ‫اا‬‫ظ‬‫ال‬ ‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫اأت‬ ‫ن‬ ‫اد‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫العما‬ ‫اتجا‬‫ابي‬‫س‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫اوجى‬‫ل‬‫نو‬ ‫الت‬ ‫ور‬ ‫االت‬‫ب‬ ‫اام‬‫م‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ي‬‫التقليد‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫م‬‫الع‬ ‫اا‬‫م‬ ‫با‬ ‫نادى‬ ‫ى‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫السائد‬ ‫الحديث‬ ‫ا‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ي‬‫الثقاف‬ ‫اث‬‫ف‬‫ظرو‬ ‫و‬ ‫اان‬‫س‬‫باالن‬ ‫اام‬‫م‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫دون‬ ‫نولوجى‬ ‫الت‬ ‫التقدم‬ ‫و‬ ‫العمر‬ ‫لبات‬ ‫مت‬ ‫ما‬ ‫تتناسب‬ ‫ة‬‫ر‬‫عما‬ ‫تحقيا‬.‫و‬ ‫دبى‬ ‫بمدين‬ ‫الحديث‬ ‫ة‬‫ر‬‫العما‬ ‫من‬ ‫مثا‬
  7. 7. ‫د‬.‫مح‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬‫جوب‬/‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬6/27/20149 ‫ال‬ ‫التموي‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫و‬ ‫االجتمادى‬ ‫العام‬ ‫تيلب‬‫ا‬‫ي‬‫البيئ‬ ‫اروا‬‫ظ‬‫ال‬ ‫اا‬‫م‬ ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫االمثل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اا‬ ‫ان‬ ‫فى‬ ‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫االجتماع‬ ‫و‬.‫اادة‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ايا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫ااا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اث‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ر‬‫الحا‬ ‫امع‬‫ا‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫اع‬‫ا‬‫ا‬ ‫تع‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫جاج‬ ‫ال‬ ‫اانى‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫الم‬ ‫دام‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫بائي‬‫ر‬‫م‬ ‫ال‬ ‫اج‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ييا‬ ‫الت‬ ‫دام‬ ‫است‬. ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫افر‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اديات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫الت‬ ‫ام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫اث‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ليج‬ ‫ال‬ ‫ادن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ال‬:1-‫اادي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫االجت‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ال‬‫اب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ر‬‫وت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ارت‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ظ‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ي‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫الم‬ ‫او‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫اافى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫الث‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ارب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫الن‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫علي‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫يح‬ ‫ان‬.‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اث‬‫ر‬‫لت‬ ‫االى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الج‬ ‫و‬ ‫اوظيفى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اوى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫المح‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫اداا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اال‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ح‬ ‫و‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ال‬ ‫اديات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ت‬ ‫اام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫امد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ال‬‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫اودة‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫المن‬ ‫ي‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ع‬ ‫ايع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ن‬ ‫ل‬.2-‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المج‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الم‬ ‫اد‬‫ر‬‫اتي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المج‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ت‬ ‫االم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫تتج‬ ‫و‬ ‫مي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫اال‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫المحل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫اميمات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الت‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ادال‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ل‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬.‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ج‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫م‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اث‬‫ر‬‫لت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الجمال‬ ‫ايم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫ايم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫لمن‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫و‬ ‫اب‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫بعا‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الح‬ ‫اب‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اال‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫حا‬.3- ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫اال‬ ‫اوعى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫بقي‬ ‫اعور‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المعا‬ ‫اان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫االن‬ ‫ادى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ر‬‫عما‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ر‬‫اد‬ ‫و‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫اوروث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫أ‬‫ر‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫و‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الح‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ت‬ ‫اميمي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫ايم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫جمال‬ ‫اارا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ارد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫م‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫لي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫التقليد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫الل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫الع‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ل‬ ‫مت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫تل‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اعت‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫يا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫اائا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ظ‬‫الو‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫تحق‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫عنا‬ ‫اتلمام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫با‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫جم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫بفعال‬.4- ‫ايان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ال‬ ‫و‬ ‫ارميم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫لل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫جوم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫مدر‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫حما‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫عاتق‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫تأ‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اعناج‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫اما‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫يعت‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬.5-‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫اب‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اال‬‫ى‬‫ر‬ ‫يين‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ج‬ ‫اود‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫لو‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫حتم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫نتي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫و‬ ‫ى‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ارب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ال‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫جام‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫المعما‬ ‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫النظ‬ ‫ام‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫تع‬ ‫و‬ ‫درع‬ ‫ين‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المعا‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫المع‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫لل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الجمال‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الوظيف‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫بابعاد‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ايم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫من‬ ‫اث‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬ ‫ايم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫تق‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ة‬‫ر‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫ارب‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫بمدن‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫االنب‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫اف‬ ‫ان‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ ‫اأن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اأنمم‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬‫اادى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ل‬.6-‫ين‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ث‬ ‫ال‬ ‫ادعو‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫م‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫بالع‬ ‫ب‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الم‬ ‫ة‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ت‬ ‫اتفحا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫مقا‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫نظ‬ ‫ادمما‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ميت‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫مم‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬‫التا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫باالبن‬ ‫احي‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫للت‬ ‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬ ‫اادى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬.9-‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ى‬‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ال‬ ‫اوير‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫اادة‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اوير‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫الت‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫م‬ ‫ع‬‫ار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ائما‬ ‫اج‬ ‫نى‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫ام‬ ‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ر‬‫التا‬ ‫المدن‬.6
  8. 8. ‫د‬.‫مح‬ ‫محرم‬ ‫عثمان‬ ‫ياسر‬‫جوب‬/‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫فى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫ندوة‬6/27/20148 ‫للمن‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬ ‫المتد‬ ‫اا‬ ‫االو‬ ‫ت‬‫ا‬‫ل‬‫بت‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ااا‬‫ق‬‫ب‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬‫س‬ ‫اى‬‫ل‬‫ع‬ ‫اأثير‬‫ت‬ ‫من‬ ‫لث‬ ‫لما‬ ‫لث‬ ‫تجا‬ ‫ن‬ ‫يم‬ ‫ال‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫اليم‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫حا‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬ ‫المن‬.‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ور‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ث‬‫الحدي‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫نولوج‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫ا‬‫ر‬‫الم‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫ور‬ ‫االت‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اى‬‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ال‬ ‫اأثر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ج‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ل‬‫االمث‬ ‫ان‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ي‬‫ث‬ ‫ال‬ ‫اى‬‫ف‬ ‫ال‬ ‫يت‬ ‫اا‬‫م‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬.‫الت‬ ‫اانى‬‫ب‬‫الم‬ ‫ان‬‫م‬ ‫اد‬‫ي‬‫العد‬ ‫اويث‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ام‬‫ت‬ ‫و‬‫اات‬‫ا‬‫ح‬‫الفت‬ ‫و‬ ‫اانى‬‫ب‬‫الم‬ ‫و‬ ‫ان‬‫و‬‫ا‬‫ل‬‫اال‬ ‫ااف‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫اث‬‫ر‬ ‫اليما‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستعا‬ ‫الفتحات‬ ‫و‬ ‫ييا‬ ‫للت‬. ‫ي‬ ‫البست‬ ‫لحى‬ ‫جى‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫المد‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫بدولة‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫التطور‬ ‫تاثير‬ ‫لحجم‬ ‫تبعا‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫ور‬ ‫الت‬ ‫تأثير‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تلا‬ ‫ت‬‫و‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬‫ي‬‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬‫نو‬ ‫و‬ ‫تلف‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫المنا‬ ‫مدتما‬ ‫التى‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫ور‬ ‫الت‬ ‫لدرج‬ ‫تبعا‬ ‫ل‬.‫ا‬ ‫الم‬ ‫انى‬‫ر‬‫العم‬ ‫ور‬ ‫الت‬ ‫تأثير‬ ‫ان‬ ‫للد‬ ‫المثير‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬ ‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫و‬‫ع‬ ‫اأثير‬‫ا‬‫ت‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ار‬‫ا‬‫ي‬‫ث‬ ‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬ ‫ا‬.‫ايبث‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الثان‬ ‫ان‬ ‫اين‬‫ا‬‫ح‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫تما‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫في‬ ‫ااالولى‬‫ا‬‫ف‬ ‫ب‬‫اا‬‫ل‬‫الت‬ ‫و‬ ‫ور‬ ‫التد‬.‫او‬ ‫ااا‬‫ي‬‫أح‬ ‫او‬ ‫اات‬‫ع‬‫مجمو‬ ‫او‬ ‫ال‬‫م‬‫منف‬ ‫ادات‬‫ح‬‫و‬ ‫اى‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اود‬‫ج‬‫لو‬ ‫اا‬‫ع‬‫تب‬ ‫ااثير‬‫ت‬‫ال‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ل‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫امل‬ ‫ا‬ ‫منا‬. ‫ات‬‫ر‬‫اا‬‫ا‬‫م‬‫اال‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫دو‬ ‫اى‬‫ا‬‫ف‬ ‫اديث‬‫ا‬‫ح‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫ور‬ ‫االت‬‫ا‬‫ب‬ ‫اأثرت‬‫ا‬‫ت‬ ‫اى‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اث‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ال‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫امث‬ ‫ابع‬‫ا‬‫ل‬ ‫ار‬‫ا‬‫ع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬ ‫اا‬‫ا‬‫م‬‫في‬ ‫و‬ ‫ادة‬‫ا‬‫ح‬‫المت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫ب‬‫ر‬‫الع‬.‫ال‬ ‫اأثير‬‫ا‬‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫االمث‬ ‫ال‬‫ا‬ ‫تو‬ ‫و‬‫ابع‬‫ا‬‫ل‬ ‫ار‬‫ا‬‫ع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ااف‬‫ا‬ ‫باال‬ ‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ن‬‫الم‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫ادد‬‫ا‬‫ع‬ ‫اى‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫البى‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫اى‬‫ا‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫العم‬ ‫اور‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫بيقما‬ ‫ت‬ ‫تم‬ ‫التى‬ ‫الحفاظ‬ ‫الت‬‫و‬‫محا‬.

×