Menaxhimi i projekteve përmes aplikacioneve on-line (dotProject)

2,339 views

Published on

Menaxhimi i projekteve përmes aplikacioneve on-line
(dotProject)

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menaxhimi i projekteve përmes aplikacioneve on-line (dotProject)

 1. 1. Kolegji Evropian “Dukagjini” Pejë Fakulteti i Shkencave Kompjuterike Departamenti Informatikë e aplikuar Studimet themelore Bachelor Menaxhimi i projekteve përmes aplikacioneve on-line (dotProject)Kandidati: Mësimdhënësi:Yll Ferizi Mr. Sc. Gonxhe BeqiriNr. Index: 21/10/001 Janar, 2013 1
 2. 2. Punuar nga : Yll Ferizi PërmbajtjaHyrje 3Llojet e veglave për menaxhimin e projekteve me kod te hapur 4Rreth programit dotProject 4Karakteristikat themelore të dotProject 5Veçoritë kryesore në detaje 6Instalimi 11Përfundimi 12Literatura 12 2
 3. 3. Punuar nga : Yll FeriziHyrjeKomunikimi në mes anëtarëve të projektit është një pjesë thelbësore e çdo sistemi përmenaxhimin e projekteve.Një softuer për menaxhimin e projekteve ka një koncept bazik dhe ai është: te mbash nenvëzhgim projektet nga një program i vetëm.Softueri i bazuar ne web teknologji duhet të sigurojë mjetet për planifikimin, organizimindhe menaxhimin e burimeve për të arritur qëllimet dhe objektivat e projektit. Njëaplikacioni te bazuar ne web mund të i qasemi nëpërmjet një intraneti ose WAN / LANduke përdorur një shfletues te web-it. Juve nuk ju duhet të instaloni ndonjë softuer tjetërnë sistem. Softueri duhet të jetë i lehtë për tu përdorur dhe me mundësi të kontrollit tëqasjes për disa nivele te ndryshme te shfrytëzuesve.Menaxhimi i projekteve te mëdha ku marrin pjese grupe të ndryshme të njerëzve dhe kuka detyra komplekse, mund të jetë sfidues. Zgjidhja është që të përdorim softuer përmenaxhim të projektit, i cili lejon një menaxhim më efikas të projekteve. Megjithatë,sistemet e menaxhimit të projektit mund të jenë te kushtueshëm dhe mund të kërkojnëmirëmbajtje te kushtueshme. Edhe në qoftë se softueri i lirë(Free & Open Source) mundte mos jete aq kompleks sa Microsoft Project, është e rëndësishme për të dijm se jo tëgjitha projektet kanë nevojë për të gjitha tiparet, veglat dhe fuqinë e sistemeve të tilla. Kamjaft softuer me kod te hapur dhe pa pagese te cilët ofrojnë vegla dhe fuqi temjaftueshme për te menaxhuar projekte nga me te ndryshmet.Sistemet e dizajnuara mirë përfshijnë disa mundësi për komunikim te ekipit te projektit,një vend për të ruajtur dokumentet e projektit, kontrollin e versioneve, statusin e projektitnë grafik ose grafikone, dhe një vend për të diskutuar tema të ndryshme rreth projektit.Sigurimi i qasjes në internet edhe për klientët na lejon që ti pajisim ata me informacionepër ecurinë e projektit të tyre. Në çdo kohë, ata mund të përdorin një shfletues webi për tëparë hapat e planifikimit, dizejnimit dhe implementimit te projektit, duke u përfshirëdirekt edhe ne vendimmarrje. Kjo është një gjë e paçmueshme kur menaxhmentiplanifikon punën e ardhshme dhe me ketë rast do ti duhet statusi i projekteve ne proces. 3
 4. 4. Punuar nga : Yll FeriziLlojet e veglave për menaxhimin e projekteve me kod te hapurEkzistojnë shume aplikacione për menaxhimin e projekteve te cilët janë me kod te hapurdhe ne te njëjtën kohe janë edhe pa pagese.Nder ato me te njohur janë:dotProject (www.dotproject.net),Projectorria (http://projectorria.toolware.fr),Codendi (http://www.codendi.com),Redmine (http://www.redmine.org),ProjectPier (http://www.projectpier.org),Trac (http://trac.edgewall.org),Project HQ (http://projecthq.org),Collabtive (http://collabtive.o-dyn.de),eGroupWare (http://www.egroupware.org/Home),KForge (http://www.kforgeproject.com),OpenGoo (http://www.opengoo.org),ClockingIT (http://wiki.clockingit.com) ,OpenProj (http://sourceforge.net/projects/openproj) etj.dotProject është një nga veglat me kod te hapur dhe pa pagese për menaxhimin eprojekteve.Ka shume aplikacione te cilat edhe mund te jene te kushtueshme por, ne shumicën erasteve ato janë te fokusuara ne planifikimin e projektit dhe menaxhimin e funksioneve.Po ashtu ka shume aplikacione te cilat servohen online por qe ne rend te pare e vendosinkomunikimin e jo menaxhimin e projektit.dotProject e kombinon planifikimin, menaxhimin dhe bashkëpunim në një ndërfaqe telehte për përdorim.Rreth programit dotProjectdotProject është një aplikacion me kod (burim) të hapur Project ManagementApplication (PMA) i cili mirëmbahet nga vullnetarë me qëllim të sigurimit të njëmjedisi që është pa pagese për të gjithë për menaxhimin e projekteve.DotProject është një aplikacioni i ndërtuar me gjuhen skripuese PHP dhe nekombinim me databazen MySQL.U konceptua fillimisht nga dotmarketing në dhjetor të vitit 2000. Që nga atëherë njëekip ndërkombëtar zhvilluesish nga i gjithë globi kanë vënë kohën e tyre dhepërpjekjet në ndërtimin e dotProject, dhe duke e bërë atë një produkt të fuqishme,por njëkohësisht te lehtë për tu përdorur. 4
 5. 5. Punuar nga : Yll FerizidotProject nuk është vetëm një vend për të vënë të gjithë dokumentacionin eprojektit dhe informatat kontaktuese, por është qendër e të gjithë aktivitetit tëprojektit.dotProject ju mundëson krijimin, përcjelljen, dhe ruajtjen e projekteve tuaja online.Ajo siguron mjetet e menaxhimit të projekteve te nivelit te larte që përfshijnëmenaxhimin e kontakteve, njoftime me email sistem, dhe sistem online për tëkrijuar dhe menaxhuar me projekte.dotProject është një aplikacion për menaxhimin e projekteve i cili është i bazuar neweb pra punon online si ne rrjetin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtare sipasnevojës.Për te funksionuar ky program duhet ta kemi vetëm një shfletues te internetit dhesipas nevojës casje ne internet.Karakteristikat themelore të dotProjectVarësisht se për çka e përdorim dotProject ne kompaninë tuaj ai mund teklasifikohet ne module apo karakteristika me te rëndësishme.Janë dhjete karakteristika kryesore që përbëjnë thelbin e dotProject.Këto janë pikat kryesore ne filozofinë e dotProject për te krijuar një mjedisi përpërdoruesit:1. Menaxhimi i përdorueseve2. Sistemi i Trouble Ticket i bazuar ne email3. Menaxhimi i kompanisë dhe klienteve4. Listimet e projektit5. Lista hierarkike e detyrave6. Hapsira per ruajtjen e dokumenteve7. Lista kontaktuese8. Kalendari9. Forume per diskutime10. Ndarja e te drejtave duke u bazuar neresurse. 5
 6. 6. Punuar nga : Yll FeriziVeçoritë kryesore në detajeMenaxhimi i përdoruesve: Një tipar i thjeshtë, për ndjekjen e aktivitetit tepërdoruesit, shtimi i përdorueseve dhe menaxhimin e tyret. Sesionet e përdoruesvetregojnë datën e fundit dhe informacione të tjera kur shfrytëzuesi është kyçur.Trouble ticket sistemi i bazuar ne Email : Një sistem për menaxhimin e problemeve.Disa e përdorin dotProject si Helpdesk ose CRM .Njoftimi me e-mail për pranuesit (e detyrave): Ky funksion përdoret kur një detyrë ere krijohet. Përdoruesit do të marrin informacion në lidhje me detyrën që atyre iuështë caktuar, përveç nëse ju e zgjidhni të mos pranoni njoftime me email. 6
 7. 7. Punuar nga : Yll FeriziMenaxhimi i kompanive dhe klientëve: një ndërfaqe dixhitale e cilat merret memenaxhimin e informacioneve te kontakteve. Kjo ndërfaqe lejon shfrytëzuesit eaplikacionit qe të shihni se sa shitës, furnizues, si dhe llojet e tjera të kompanive janënë listë.Listimet e projekteve: Listat e projekteve janë organizuar ashtu për te treguar se necilën gjendje janë ato, të tilla si të gjitha projektet, të propozuar, planifikuara, nëproces, në pritje, të përfunduara, projekt shabllon, te arkivuara, të pa përcaktuara.Ju mund të lëvizin shpejt nga tab ne tab për të parë gjendjen e projekteve..Projekti layered dhe detajet e detyrave: shuma minimale që ju duhet të dini ështëshfaqur. Hiperlidhjet lejojë përdoruesin të shëtisin larte-poshtë në projekt ose në 7
 8. 8. Punuar nga : Yll Ferizidetyrë për te marrur më shumë informacion, nëse kërkohet. Detyrat mund tëorganizohen sipas përparësisë, varsh mërisë dhe kohës.Lista hierarkike detyrave: Detyrat janë të organizuar në një hierarki, jo vetëm tëlistuara në mënyrë arbitrare. Ky është një tipar shumë i dobishëm. Detyrat mund tëjenë të varur në detyra të tjera.Progresi i koduar me ngjyra ne kohe reale: Menjëherë ju mund te shihni nëseprojekti juaj është në rrezik përmes përdorimit te ngjyrave ne fushat e caktuara neaplikacion.Për shembull: Nëse detyra juaj është theksuar me rozë apo të kuqe të errët, ajoështë e vonuar. 8
 9. 9. Punuar nga : Yll FeriziDepoja e shënimeve: Depoja e shënimeve është një vend qendror për të ruajturdokumentet e projektit. Ato mund të shikohen nga depo qendrore ose nga faqja eprojektit ku ato janë te ndërlidhura. Dokumenti mund të jetë i ngarkuar edhe pa undërlidhur me ndonjë projekt të veçantë duke u shfaqur ne listën e te gjithadokumenteve te cilat gjenden ne depo te dokumenteve.Sistemi i dokumenteve në mënyrë rigoroze i kontrollon se sa dokumente janëshkarkuar dhe ngarkuar së fundi. Të gjitha dosjeve mund të ju caktohet një numërpër version të caktuar.Lista e kontakteve: Lista e kontakteve mund të përdoret për brenda vet listës seprojekteve. Ky është një tipar i cili është shume i vlefshëm sa herë që kemi nevojepër të redaktuar krijuar një detyrë të re.Na ofrohet pamje e mini-kalendarit, pamje ditore, pamje javore, dhe pamje mujore.Versioni i kalendarit i cili hapet ne ekran të plotë të është po ashtu në shiritin enavigimit. Mund të shihni një pamje tërësore të të gjitha projekteve dhe detyrave.Ekziston edhe një mini-kalendar tre-mujor qe mund te përdoret sipasnevojës. 9
 10. 10. Punuar nga : Yll FeriziForume diskutimi: Moduli forum mund të përdoret për të ndarë lajme dheinformacione për projektet specifike. Kjo është e integruar në dotProject. Gjithkushmund të shikoni se çfarë është thënë në forum.Të gjitha forumet duhet të shoqërohet me projekte. Forume mund të jenë tëmoderuara, dhe të ndjekin një format standarde te postimit, përgjegjës apo shtimittë temës se re.Kalendarët: këtu listohen ngjarjet dhe detyrat e caktuara 10
 11. 11. Punuar nga : Yll FeriziInstalimiInstalimi i dotProject është zakonisht një proces i automatizuar, nëse paraprakisht ekemi instaluar dhe konfiguruar serverin dhe bazën e të dhënave. dotProject vjen menjë magjistar instalimit që ju udhëzon përgjatë procesit të instalimit fillestar.Janë disa parakushte për te startuar dotProject.Ju duhet të keni një web server aktiv i cili mundëson PHP dhe MySQL, dhe njëshfletues interneti.Ka disa metoda për konfigurimin e web serverit te cilat përdoren sipas dëshirës seshfrytëzuesit.Këto janë tri kombinimet e mundshme të web teknologjive të cilat mund tëpërdoren për të startuar dotProject :LAMP : Linux, Apache, MySQL, PHPWAMP : Windows, Apache, MySQL, PHPWIMP : Windows, IIS, MySQL, PHPMetoda më e shpejtë e instalimit të dotProject është përmes control panelit përmenaxhimin e web serverit dhe programeve te integruara ne to qe nevojiten përinstalimin automatik siç janë: fantastico etj.Instalimi i dotProject duke e shfrytëzuar shfletuesin e internetit kërkon dituri më tëmadhe të instaluesit dhe kërkon kohë më shumë. 11
 12. 12. Punuar nga : Yll FeriziPërfundimidotProject aplikacioni është një grup i fuqishëm i veglave për planifikim dhemenaxhim te projektit, i cili ka kapacitet të trajtojë çdo projekt që ju dëshironi pamarrë parasysh se sa komplekse ai është.dotProject mund te përdoret ne shumë mënyra.Përmes dotProject mund te krijojmë, editojmë dhe menaxhojmë kompanitë,projektet dhe dokumentet. Përmes këtij aplikacioni ka shumë mënyra për të parëinformacionin, duke përfshirë filtra, sortimet dhe kërkimet. Projektet mund tëkrijohen nga pothuajse çdo faqe kryesore e dotProject.Ka disa karakteristika të cilat e bëjnë atë një përvojë shumë më të këndshme, siçjanë lista e detyrave dhe e ngjarjeve: kur një përdorues kyçet ne sistem, atamenjëherë do të shohin se çfarë ne cilën ngjarje ata janë te përfshirë apo edhe ciladetyre ju është caktuar atyre.dotProject është zgjedhja e duhur për organizatat që kanë nevojë për një aplikacionpër menaxhimin e projekteve pa pagese, një sistem qe është i qëndrueshëm, punonnë të gjithë shfletuesit kryesore te web-it, ka një komunitet mbështetës dhe tefuqishëm, dhe është skalabil.Për me shume ky aplikacion i bazuar ne web teknologji nuk ka licenca, tarifa temirëmbajtjes, ose tarifa te blerjes. Për organizatat në një buxhet të shtrënguar apoedhe ne kohe kursimi ky aplikacion është mese i mjaftueshëm.Literatura  Project Management with dotProject - Lee Jordon  http://www.dotproject.net 12

×