Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫דינמית‬ ‫סימולציה‬
‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ויעיל‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬
2
‫המתפתחים‬ ‫ושינויים‬ ‫אירועים‬ ‫כאשר‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫התחרותית‬ ‫בסביבה‬,
‫החלטות‬ ‫מחייבים‬,
‫לקיים‬ ‫מציע‬ ‫אני‬
‫ויעיל...
‫בעזרת‬ ‫לבחינה‬ ‫אפשריות‬ ‫סוגיות‬
‫ה‬"‫הדינמית‬ ‫סימולציה‬"
•‫מתחרה‬ ‫של‬ ‫קונקרטיים‬ ‫צעדים‬
•‫ברגולציה‬ ‫שינוי‬
•‫צרכנ...
‫השיטה‬ ‫עיקרי‬
•‫הכנות‬ ‫יום‬
–‫בחברה‬ ‫בכירים‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬,
–‫לבחינה‬ ‫הסוגיה‬ ‫על‬ ‫הסכמה‬,
–‫והאיוש‬ ‫המשחק‬ ‫מבנה‬...
‫הסימולציה‬ ‫יום‬
•‫כ‬ ‫במשך‬-3‫סימולציה‬ ‫נערכת‬ ‫שעות‬
‫השחקנים‬ ‫שבה‬ ‫אינטנסיבית‬)‫בחדרים‬
‫נפרדים‬(‫ביניהם‬ ‫ונפגשים‬...
‫למה‬"‫דינמית‬ ‫סימולציה‬"?
•‫אינטנסיבי‬ ‫תהליך‬,‫יחסית‬ ‫קצר‬,
‫החלטות‬ ‫ומעורר‬ ‫שגרתי‬ ‫בלתי‬.
•‫של‬ ‫מקיפה‬ ‫בחינה‬ ‫י...
‫לרנר‬ ‫יונתן‬
•‫מאז‬1990,‫אסטרטגיים‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬
‫ובמלכ‬ ‫עסקיות‬ ‫בחברות‬"‫רים‬
•‫ו‬ ‫סימולציות‬ ‫בניהול‬ ‫...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017

747 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017

  1. 1. ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ויעיל‬ ‫מהיר‬ ‫סיוע‬
  2. 2. 2 ‫המתפתחים‬ ‫ושינויים‬ ‫אירועים‬ ‫כאשר‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫התחרותית‬ ‫בסביבה‬, ‫החלטות‬ ‫מחייבים‬, ‫לקיים‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ ‫ויעילה‬ ‫קצרה‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬. ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫לרנר‬ ‫יונתן‬©
  3. 3. ‫בעזרת‬ ‫לבחינה‬ ‫אפשריות‬ ‫סוגיות‬ ‫ה‬"‫הדינמית‬ ‫סימולציה‬" •‫מתחרה‬ ‫של‬ ‫קונקרטיים‬ ‫צעדים‬ •‫ברגולציה‬ ‫שינוי‬ •‫צרכנים‬ ‫בהתנהגות‬ ‫שינוי‬ •‫האספקה‬ ‫בשרשרת‬ ‫שינוי‬/‫ההפצה‬ •‫תחליפים‬ ‫כניסת‬ •‫מכירות‬ ‫במדיניות‬ ‫שינוי‬ •‫חדש‬ ‫לשוק‬ ‫כניסה‬ •‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫הכנסת‬ 3 ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫לרנר‬ ‫יונתן‬©
  4. 4. ‫השיטה‬ ‫עיקרי‬ •‫הכנות‬ ‫יום‬ –‫בחברה‬ ‫בכירים‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬, –‫לבחינה‬ ‫הסוגיה‬ ‫על‬ ‫הסכמה‬, –‫והאיוש‬ ‫המשחק‬ ‫מבנה‬ ‫קביעת‬ –‫למשתתפים‬ ‫תדריך‬. •‫והפצת‬ ‫חיבור‬"‫הפתיחה‬ ‫סיפור‬" •‫״הסימולציה״‬ ‫יום‬– –‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ –‫משותף‬ ‫תחקיר‬ –‫סיכום‬ •‫התרגיל‬ ‫מנהל‬ ‫מטעם‬ ‫כתוב‬ ‫תחקיר‬ ‫הגשת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫לרנר‬ ‫יונתן‬©4 ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫המשך‬-4–8‫ימים‬ ‫מנהלים‬ ‫זמן‬–1–2‫ימים‬
  5. 5. ‫הסימולציה‬ ‫יום‬ •‫כ‬ ‫במשך‬-3‫סימולציה‬ ‫נערכת‬ ‫שעות‬ ‫השחקנים‬ ‫שבה‬ ‫אינטנסיבית‬)‫בחדרים‬ ‫נפרדים‬(‫ביניהם‬ ‫ונפגשים‬ ‫מתקשרים‬, ‫ובחשאי‬ ‫בגלוי‬,‫ב‬ ‫הצפוי‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫עולם‬ ‫הריאלי‬" •‫המשחק‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫שולט‬ ‫הסימולציה‬ ‫מנהל‬ ‫הצורך‬ ‫ובמידת‬"‫מדליף‬"‫מידע‬. •‫בהשתתפות‬ ‫תחקיר‬ ‫נערך‬ ‫המשחק‬ ‫בתום‬ ‫השחקנים‬ ‫כל‬. 5 ‫לגבי‬ ‫ראשונות‬ ‫החלטות‬ ‫להתקבל‬ ‫עשויות‬ ‫בתחקיר‬ ‫כבר‬ ‫החברה‬ ‫מדיניות‬,‫לביצוע‬ ‫הנדרשות‬ ‫והפעולות‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫לרנר‬ ‫יונתן‬©
  6. 6. ‫למה‬"‫דינמית‬ ‫סימולציה‬"? •‫אינטנסיבי‬ ‫תהליך‬,‫יחסית‬ ‫קצר‬, ‫החלטות‬ ‫ומעורר‬ ‫שגרתי‬ ‫בלתי‬. •‫של‬ ‫מקיפה‬ ‫בחינה‬ ‫יוצר‬‫מצבים‬ ‫מתפתחים‬ •‫שאינם‬ ‫תרחישים‬ ‫לעליית‬ ‫סיכוי‬ ‫הרגילים‬ ‫בדיונים‬ ‫עולים‬ •‫והשתתפות‬ ‫חשיבה‬ ‫מעודד‬ ‫רבים‬ ‫מנהלים‬ ‫של‬ ‫פעילה‬ •‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫ושינוי‬ ‫גיוון‬ ‫יוצר‬ ‫הרגילים‬ ‫ההחלטות‬ •‫יוצר‬‫ידע‬‫מקיפים‬ ‫וחלופות‬ ‫ומשותפים‬‫לקבלת‬ ‫הנדרשים‬ ‫ההחלטות‬ 6 What If? ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫לרנר‬ ‫יונתן‬©
  7. 7. ‫לרנר‬ ‫יונתן‬ •‫מאז‬1990,‫אסטרטגיים‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬ ‫ובמלכ‬ ‫עסקיות‬ ‫בחברות‬"‫רים‬ •‫ו‬ ‫סימולציות‬ ‫בניהול‬ ‫מיוחדת‬ ‫התמחות‬"‫תכנון‬ ‫תרחישים‬ ‫בעזרת‬" •MA‫המדינה‬ ‫מדע‬)‫אונ‬’‫חיפה‬(,BA‫כלכלה‬)‫אונ‬’ ‫ת‬”‫א‬( •‫בנושא‬ ‫בטכניון‬ ‫נלווה‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬"‫עסקית‬ ‫יזמות‬" •‫קודם‬ ‫ניסיון‬-‫אל‬”‫מ‬)‫מיל‬(.‫בחה‬”‫א‬,‫ר‬’‫המחלקה‬ ‫הכללי‬ ‫במטה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫לתכנון‬, •.net.il013ylerner@ •‫אתר‬:www.ylerner.com •‫נייד‬:050-5763977 7 ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫לרנר‬ ‫יונתן‬©

×